jadalny

Handkea utriformis (Bull.) Pers.

czasznica oczkowata
Calvatia utriformis (Bull.) Jaap (1918) · Lycoperdon utriforme Bull.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Handkea utriformis (czasznica oczkowata)
20.09.2001, Úpice, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek
Handkea utriformis (czasznica oczkowata)
Handkea utriformis (czasznica oczkowata)
Handkea utriformis (czasznica oczkowata)
Handkea utriformis (czasznica oczkowata)
Handkea utriformis (czasznica oczkowata)
Handkea utriformis (czasznica oczkowata)

owocnik

Owocniki duże, krótko maczugowate, rzadziej bulwiaste, 50-150 mm średnicy, szczyt spłaszczony, pomarszczony lub płytko dołkowany. Osłona dwuwarstwowa.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) szarobrązowe do brązowego, matowe do nieznacznie połyskującego, konsystencji papierowej; pęka od szczytu owocnika na duże, nieregularne fragmenty i odpada do ± granicy podglebia.

space

Gleba początkowo biała, w miarę dojrzewania oliwkowa do ciemnobrązowej.

Sporocarps large, shortly clavate, sporadically tuberous, 50-150 in diameter, at the top flat, wrinkled or shallowly scrobiculate. The two-layered veil.

space

Innermost layer (endoperidium) grey-brown to brown, dull to slightly lustrous, paperlike in consistency; splits open from the top of the sporocarp into large irregular patches and disintegrates to ± the point of subgleba.

space

Gleba initially white, on maturing olive coloured to dark brown.

zarodniki

Zarodniki kuliste, gładkie, dość grubościenne, z kroplą, 4-5 µm.

Spores globose, smooth, quite thick-walled, with drops, 4-5 µm.

występowanie

Częsta. Owocniki wyrastają poza lasami, na terenach trawiastych, preferuje miejsca cieplejsze i żyzne, łąki, pastwiska, leśne polany.

Common. Sporocarps grow outside forest area, in grasslands, prefers warmer and rich places, meadows, pasturelands, forest clearings.

wartość

Jadalna.

Edible.
Gatunek dość charakterystyczny swoimi rozmiarami, kształtem i fakturą powierzchni owocników. W lasach i poza nimi występuje czasznica workowata (Handkea excipuliformis), jej owocniki są wyraźnie rozdzielone na węższą część dolną i szerszą główkę.

Species quite characteristic due to its size, shape and type of surface of the fruitbodies. In forests and outside them can be found czasznica workowata (Handkea excipuliformis), its fruitbodies are distinctively divided into a narrower lower part and a wider head.
znalezisko 20070915.1.mk - Handkea utriformis (czasznica oczkowata)
6f · 20070915.1.mk
leg. Marek Kozłowski
literatura · references
· Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.41 [14]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.391 [49]
· baza „publikacje po 2000 r.” #944
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.24 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 18.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Handkea_utriformis.htm">Handkea utriformis (czasznica oczkowata) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>