red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc.

boczniak topolowy boczniak czapeczkowaty
na stronie — znaleziska
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
26.04.2006, las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami, pow. Gliwice; copyright © by Jolanta Kozak
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
znalezisko 20060426.bf30407.jkz - Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy); las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami, pow. Gliwice
4f · 20060426.bf30407.jkz
leg. Jolanta Kozak
/las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami, pow. Gliwice/
znalezisko 20050421.1.mk - Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy); okolice rez.
4f · 20050421.1.mk
leg. Marek Kozłowski
/okolice rez. "Łosiowe Błota", Warszawa/
znalezisko 20080415.99817.jgadek - Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy); Lasy Kobiórskie, Tychy
7f · 20080415.99817.jgadek
leg. Joanna Gądek
/Lasy Kobiórskie, Tychy/
znaleziska Pleurotus calyptratus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

CA-99 233182 DA-90 213411 233184 199575 DB-91 259901 DE-46 259698 185695 DE-55 265214 128812 282504 164777 DE-58 165483 DE-65 185447 213183 165484 129755 DF-40 13330 30406 DF-62 99817 DF-78 198600 EC-34 299374 ED-15 13396 EF-92 101597 GC-01 164650 164559 230653 230652 GC-12 296378

 ID13330  Pleurotus calyptratus; Knurów, ul. Lipowa przy rozburzanej kotłowni, przy osiedlu Wojska Polskiego II, DF-40; 2005.04.22; trawnik wewnątrzosiedlowy przy kotłowni z resztkami topól; pień po ściętej topoli 10 sztuk ułożonych obok siebie i nad sobą; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: tak - w Stacji ZBŚRiL PAN (3/JK/27.05.05), nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID13396  Pleurotus calyptratus; Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED-15; 2005.04.21; W lesie liściastym, olsza, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny. W sąsiedztwie zarośli łęgowych.; Na zwalonej, uschniętej topoli. Substrat,- murszejący konar. Kilka owocników w różnym stadium rozwoju, na jednym konarze, owocniki rozrzucone w kilku miejscach.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Tak. W Stacji ZBŚRiL PAN (1/MK/20.05.05), B 21042005, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 9891

 ID30406  Pleurotus calyptratus; Las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami 500 m za torami kolejowymi (przejazd niestrzeżony), pow. Gliwice, DF-40; 2006.04.26; las mieszany; na konarze drzewa leżacym na ziemi pojedynczo i w grupkach po 2-3 pozrastane; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JK/17.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 32428 fot. 32429 fot. 32430

 ID99817  Pleurotus calyptratus; Lasy Kobiórskie, 2km W zameczek w Promnicach, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2008.04.15; skarpa przy drodze porośnięta topolą osiką, leszczyną i nielicznymi dębami; na przełamanej topoli kilkanaście owocników wokół pnia; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169294 fot. 169295 fot. 169296

 ID101597  Pleurotus calyptratus; woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Trzciana, EF-92; 2008.04.20; niewielki fragment lasu łęgowego otoczony olszyną karpacką, nad strumieniem; na zwalonym nad strumieniem pniu topoli 5 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/APK/8.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 173098 fot. 173099

 ID128812  Pleurotus calyptratus; 1,5 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.16; liściasty skraj lasu-osiki,dęby,brzozy; na martwej osice 13 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 234961 fot. 234962 fot. 234963 fot. 234964

ID129755 Pleurotus calyptratus; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2009.04.18; las mieszany; na leżącym drzewie liściastym w grupie kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236767 fot. 236768

 ID164559  Pleurotus calyptratus; 1.5 km. na wschód od miejscowości Ogrodniczki, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.04.21; las mieszany; martwa topola trzy owocniki tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/24.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki mocno podsuszone ze względu na panująca suszę
fot. 335611 fot. 335612 fot. 335613 fot. 335614

 ID164650  Pleurotus calyptratus; około 700m na wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.05.01; obrzeże lasu iglastego porośnięte gatunkami liściastymi; dość cienka gałązka topoli leżąca na ziemi kilka owocników wyrastających z tego samego miejsca; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MG/24.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 335940 fot. 335941 fot. 335942

 ID164777  (potwierdzenie 128812) Pleurotus calyptratus; 1,5 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.08; liściasty skraj lasu-osiki,dęby,brzozy; na martwej osice 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia z 15 kwietnia
fot. 336454 fot. 336455

 ID165483  Pleurotus calyptratus; Góra Chełmo,gm.Masłowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-58; 2010.05.01; las liściasty-klon,osika,brzoza,buk i in; na powalonej,martwej osice grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339657 fot. 339658 fot. 339659 fot. 339660

 ID165484  Pleurotus calyptratus; Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.05.11; osika na skraju lasu sosnowego; pień martwej osiki grupa ok.35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339665 fot. 339666 fot. 339667

 ID185447  (potwierdzenie 165484) Pleurotus calyptratus; Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.04.20; skraj sosnowego lasu; na pniu martwej osiki grupa 14 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408274 fot. 408275 fot. 408276 fot. 408277

 ID185695  Pleurotus calyptratus; 1,5 km S, Kletnia, gm Gomunice; okolice zalewu Fryszerka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.05.05; liściaste zadrzewienia w pobliżu zalewu - brzoza, osika, leszczyna i in; na powalonej, martwej osice cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 08 17,4 N ; 19 29 56,8 E

fot. 409651 fot. 409652

widok ogólny
fot. 409653

ID198600 Pleurotus calyptratus; Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2012.05.13; las liściasty (brzoza, dęby, topole, lipy, leszczyna); na złamanej grubej gałęzi topoli kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484387 fot. 484388 fot. 484389 fot. 484390
zarodniki
fot. 484391

ID199575 Pleurotus calyptratus; Gdańsk Ujeścisko, woj. pomorskie, DA-90; 2012.05.15; Wąwóz porośnięty osiką,dębem inne teren ruderalny; na martwym konarze osiki kilkanaście owocników; leg. Grzegorz Neubauer; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 490413 fot. 490414 fot. 490415

ID213183 Pleurotus calyptratus; 1 km NE od wsi Jamrozowizna, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2013.04.30; las osikowy; na powalonych osikach ponad 150 owocników na 11 pniach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 57' 16" N i 19st 23' 27" E

fot. 557723 fot. 557724 fot. 557725 fot. 557726 fot. 557727

ID213411 Pleurotus calyptratus; Gdańsk Ujeścisko, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; ; Wąwóz porośnięty osiką,dębem inne teren ruderalny; martwa osika 3 kępki po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 558777fot. 558778

 ID230652  Pleurotus calyptratus; około 2,5 km na E od Ogrodniczek pow. Białystok woj. podlaskie, GC-01; 2013.07.01; grobla dzieląca sztuczne jez. Komosa (topola, olsza); na leżącej na ziemi gałęzi topoli dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130701/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635672fot. 635673

 ID230653  Pleurotus calyptratus; około 2 km na NE od Ogrodniczek, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.18; las mieszany; na leżących na ziemi gałęziach topoli pozostałych po ścince. kilka owocników w dwóch grupach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130618/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635677fot. 635678

ID233182 Pleurotus calyptratus; 1 km SEE, Lublewo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2013.05.18; skraj boru sosnowego i grądu, grupa osik; na martwej osice kilka owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: na granicy oddz. 47h/i leśn. Bąkowo
fot. 655105 fot. 655106
młody od spodu:
fot. 655107 fot. 655108

ID233184 Pleurotus calyptratus; Kowale, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-90; 2013.05.24; grupa osik w zaroślach liściastych; na martwej osice 5 owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 655115 fot. 655116 fot. 655117 fot. 655118 fot. 655119

 ID259698  Pleurotus calyptratus; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2015.05.02; skraj lasu mieszanego, nad Widawką -osiki, brzozy, sosny; na powalonych i połamanych osikach ponad 20 owocników na trzech drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 1" N i 19st 27' 51,4" E

fot. 755189 fot. 755190 fot. 755191 fot. 755192

ID259901 Pleurotus calyptratus; Grudziądz Węgrowo, DB-91; 2015.05.16; sosna, brzoza, klon, topola, lilak, inne; topola osika kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 755945 fot. 755946

 ID265214  Pleurotus calyptratus; 0,7 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.06.27; podmokła kępa osik na skraju lasu; na powalonej osice grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/24.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 48,97" N i 19st 24' 17,3" E

fot. 775582 fot. 775583 fot. 775584

ID282504 (potwierdzenie 265214) Pleurotus calyptratus; 0,7 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.05.14; podmokła kępa osik na skraju lasu; na złamanej osice, innej niż w pierwotnym zgłoszeniu grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844946 fot. 844947 fot. 844948

ID296378 Pleurotus calyptratus; Puszcza Knyszyńska, około 3 km na S od Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2016.05.29; skraj niewielkiej śródleśnej łączki; na pniu wywróconej topoli kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 903273fot. 903274

ID299374 Pleurotus calyptratus; ok.1,7km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.05.07; Podmokły grąd(graby,dęby,osiki); na pniu obumarłej topoli osiki Pojedynczo i małymi grupami,kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Z tej samej osiki zgłoszono Phelinus tremulae
fot. 918148 fot. 918149

literatura · references
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3154
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 18.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Pleurotus_calyptratus.htm"> Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>