edibleprotectedred listGREJ

Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk.

szyszkowiec łuskowaty
Strobilomyces floccopus (Vahl.: Fr.) Karst.
Strobilomyces strobilaceus
26.09.2005, Czechy, okolice Trzebonia; znal. 050926.4
copyright © by Marek Snowarski
Strobilomyces strobilaceus
Strobilomyces strobilaceus

owocnik (Fruitbody)

Strobilomyces strobilaceus
Kapelusz szarobrązowy do szaroczarnego; powierzchnia popękana na grube łuski, ciemne, odstające, dachówkowato ułożone, pęknięcia pomiędzy łuskami znacznie jaśniejsze; 50-150(200) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem poduchowaty; powierzchnia sucha, początkowo pokryta białą osłoną, jej resztki pozostają na brzegu kapelusza.

Pory białawe, z wiekiem szarzejące, uciśnięte brązowiejące, różowiejące; duże, kanciaste. Rurki białawe, z wiekiem szarobrązowe z czerwonawym odcieniem; przy trzonie przyrośnięte do krótko zbiegających.

Trzon barwy kapelusza; 60-140 x 8-20 mm, równogruby; powierzchnia pokryta dużymi szarobrunatnymi kosmkami; pierścień białawy zanikający.

Miąższ białawy, u starszych egzemplarzy ciemniejący, w trzonie zdrewniały; na cięciu czerwieniejący i następnie czerniejący. Smak przyjemny, łagodny; zapach przyjemny.

Pileus grey-brown to gray-black; surface cracked into thick scales, dark, projecting, imbricate, cracks between the scales considerably lighter-coloured; 50-150(200) mm in diameter, hemispherical, with age pulvinate; surface dry, initially covered with white veil whose remains are visible on the pileal margin.

Pores whitish, with age greying, bruising brown, pink; large, polygonal. Tubes whitish, with age grey-brown with a reddish tint; at the stipe adnate to subdecurrent.

Stipe concolourous with the cap; 60-140 x 8-20 mm, equal; surface covered with large grey-brown fibrils; the ring whitish, evanescent.

Flesh whitish, in mature specimens growing dark, at the stem woody; on the cut becoming red and then black. Taste pleasant, mild; smell pleasant.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników brązowopurpurowy. Zarodniki kuliste do szerokoelipsoidalnych, z siateczkowatym urzeźbieniem, 10-13 x 8-10 µm.

Spore print brown-purple. Spores globose to broadly ellipsoid, with reticulate ornamentation, 10-13 x 8-10 µm.

występowanie

Rzadki. Owocniki wyrastają latem, zwykle pojedynczo, w różnego typu lasach, częściej w górach.

Rare. Sporocarps grow in summer, usually solitary, in various forest types, more common in the mountains.

wartość (Importance)

Jadalne są młode owocniki ale nie są smaczne i mają nieprzyjemną, watowatą konsystencję. W Polsce podlega ochronie gatunkowej.

Edible when young but not tasty and with unpleasant cottonwool consistency.

uwagi (Remarks)

Z uwagi na charakterystyczny wygląd gatunek łatwy do oznaczenia.

On account of a characteristic stature, easy to distinguish.

Inne fotografie · Additional photographs
Strobilomyces strobilaceus
pokrój · habit
Strobilomyces strobilaceus
pokrój · habit
Strobilomyces strobilaceus
Strobilomyces strobilaceus
Strobilomyces strobilaceus
Strobilomyces strobilaceus
Strobilomyces strobilaceus

wybrane znaleziska · selected collections

Strobilomyces strobilaceus
6f · 05 09 26 4
(Czechy, okolice Trzebonia)
znaleziska Strobilomyces strobilaceus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 40459 AB-94, 42051 AB-94, 44135 AB-94, 45340 AB-94, 45481 AB-94, 46545 AB-94, 110156 AB-94, 110640 AB-94, 111713 AB-94, 44008 BB-01, 79428 BB-01, 130399 BB-96, 178887 BC-09, 172642 CA-68, 190757 CA-68, 218838 CA-68, 171267 CA-78, 138748 CA-89, 142995 CA-89, 170111 CA-89, 174597 CA-89, 116369 CA-97, 117897 CA-97, 119570 CA-97, 203059 CA-97, 204248 CA-99, 77005 CB-07, 77610 CB-07, 190758 CB-07, 171291 CB-09, 109519 DA-80, 111678 DA-80, 111990 DA-80, 114172 DA-80, 114925 DA-80, 141405 DA-80, 173062 DB-06, 238400 DB-16, 81784 DB-69, 24098 DF-22, 36824 DF-85, 169703 DF-86, 73696 DF-95, 24083 DF-96, 157501 DF-98, 196031 DF-99, 136982 DG-04, 179881 DG-04, 139521 DG-09, 145793 DG-24, 58319 EE-77, 150766 EE-78, 70863 EE-84, 196032 EF-81, 196033 EF-81, 30994 EF-88, 122014 EF-89, 76182 EF-90, 74544 EF-92, 111721 EF-92, 195758 EF-92, 110134 EF-93, 150773 EF-94, 45172 EF-98, 46276 EF-98, 75096 EG-08, 45171 EG-09, 112986 EG-09, 143071 EG-12, 150780 EG-13, 11035 EG-15, 75445 EG-15, 121186 EG-34, 121185 EG-35, 71858 EG-37, 86175 FE-95, 192103 FF-44, 43334 FF-88, 122016 FG-20, 37026 FG-28, 38837 FG-47, 107951 FG-47, 194867 GC-12, 192098 GF-01,
· bez ATPOL lub wadliwy: 107865, 123156,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 47599 AB-94, 206033 CA-98, 46683 DD-59, 201180 DF-92, 190474 DF-98, 76685 EB-19,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11035 Strobilomyces strobilaceus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 16.08.2004; skraj lasu mieszanego (świerk, jodła, sosna, brzoza, dąb); ziemia dwa owocniki; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; TAK, http://www.bio-forum.pl/messages/33/31414.jpg, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: w lesie więcej stanowisk, owocniki w grupach po kilka, pod świerkami24083 Strobilomyces strobilaceus; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 26.07.2005; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); w mchu cztery owocniki w bliskiej odległości; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie - okazy porzucone przez, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23891

24098 Strobilomyces strobilaceus; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 3.08.2005; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); u podstawy pniaka, na igliwiu jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23929

30994 Strobilomyces strobilaceus; Swoszowa woj. małopolskie gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2.5 km N od kościoła, EF-88; 28.07.2005; Zbocze cienistego wąwozu, las mieszany - jodła, sosna, buk, grab; na ziemi pośród mchu, na dużej pochyłości terenu Pojedynczo, w pobliżu jeszcze 2 stare owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 33439

36824 Strobilomyces strobilaceus; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 11.07.2006; Las mieszany, bukowo-jodłowo-grabowy; ziemia Siedem owocników, jedna trójka i cztery pojedynczo oddalone od siebie max. 6m.; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/26.08.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: W Beskidzie Małym Strobilomyces strobilaceus jest dosyć częsty,
w promieniu 10km od Wapiennika znam trzy stanowiska tego gatunku.
Przeważnie po kilkanaście owocników.

fot. 44547 fot. 44548

37026 Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Cisy w Serednicy. Leśnictwo Wańkowa. Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 26.07.2006; Las jodłowy; Na ziemi Pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Na obszarze Rezerwatu spotkałem rozproszonych, pojedynczo dziewięć owocników.

fot. 44961

38837 Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Sine Wiry, FG-47; 17.08.2006; starodrzew bukowo-jodłowy w pobliżu koryta rzeki Wetliny; w mchu trzy owocniki, w grupie (w tym jeden zniszczony); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 48392 fot. 48393

40459 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na SE od Glinnej, AB-94; 31.08.2006; buczyna pomorska; na ziemi min. 15 owocników w róznym wieku pojedynczo i w grupkach; leg. Marzena Łyczek; det. Marzena Łyczek, Edyta Szopa; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51032

42051 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa, AB-94; 06.09.2006; buczyna na krawędzi stoku doliny strumienia; na ziemi w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53370

43334 Strobilomyces strobilaceus; las w okolicach Pruchnika, FF-88; 03.09.2006; las mieszany, m. in. buk i sosna; na ziemi dwa pojedyncze owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55251

44008 Strobilomyces strobilaceus; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB-01; 20.09.2006; Buczyna w sąsiedztwie wilgotnego obniżenia terenu; pod starym pniakiem 1 owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
Ooo! Chciałem podmienić zdjęcia na mniejsze bo wydawało mi się, że nie chcą się otworzyć. Skończyło się na ich usunięciu! Czy jest możliwość ponownego ich umieszczenia?

44135 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,8 km na od Binowa, AB-94; 19.09.2006; buczyna pomorska w dolinie dawnego strumienia z luźnym odnowieniem jaworowym; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56548

45171 Strobilomyces strobilaceus; Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG-09; 19.09.2006; las mieszany; na ziemi wśród ściółki pojedynczo, 8 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 58139 fot. 58140

45172 Strobilomyces strobilaceus; Biecz, pow. Gorlice, 4 km W, EF-98; 20.09.2006; Las mieszany z przewagą jodły i sosny; na ziemi wśród ściółki, mchów i paproci 2 owocniki w pobliżu siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 58144 fot. 58145

45340 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NW od Dobropola, AB-94; 26.09.2006; na skarpie doliny strumienia, starodrzew bukowy; na ziemi przy korzeniach buka pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58403

45481 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SW od Szczecina Ploni, AB-94; 30.09.2006; buczyna pomorska; na ziemi conajmniej 50 owocników pojednynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58661

46276 Strobilomyces strobilaceus; Biecz, pow. Gorlice, 4.5 km W, EF-98; 03.10.2006; Las mieszany z przewagą jodły i dębu; na ziemi wśród ściółki 3 pojedyncze, stare owocniki w odległości kilkunastu m; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 60009

46545 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Kołowa, AB-94; 09.10.2006; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60464

46683 Strobilomyces strobilaceus; uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 21, DD-59; 19.09.2006; las bukowy; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, u Kustosza bazy, nie, notatka: nie
uwagi:

47599 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 na NW od Kołowa, AB-94; 20.10.2006; buczyna z domieszką pojedynczych grabów; na ziemi pojedynczo i w grupkach, łacznie 11 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 62219

58319 Strobilomyces strobilaceus; Północny stok Łysej Góry w pobliżu wsi Hucisko - Świętokrzyski Park Narodowy, EE-77; 29.07.2001; drzewostan jodłowy; na ziemi, na brzegu leśnej ścieżki pojedynczo; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak u mnie, zakonserwowany w słoiku, tak, notatka: tak - druga fotografia poniżej; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: grzyba znalazłem gdy byłem młodym ciekawym świata grzybów człowiekiem (zbierałem do oznaczenia nowe dla mnie grzyby), nieświadomym czynu, jeśli według kustosza bazy znalezisko rażąco narusza regulamin - proszę usunąć zgłoszenie

fot. 81533 fot. 81534

70863 Strobilomyces strobilaceus; U podnóża wschodniej części Orla Góra, Morawica, woj. świętokrzyskie, EE-84; 08.07.2007; Starodrzew jodłowy z domieszką grabu zwyczajnego na stromym zboczu góry; w ściółce, głębiej podłoże wapienne 8 owocników w różnych stadiach rozwojowych; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak – zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Pierwsza wizyta w tym lesie i po raz pierwszy odnotowuję szyszkowca w tych okolicach. Znalezisko znajdowało się na wysokości ok. 260 m.npm Największy owocnik miał 16 cm średnicy kapelusza.

Współrzędne:
N = 50°44'12''
= 50,73668°
= 320114 m (1992)
E = 20°37'24,7''
= 20,62353°
= 614529 m (1992)

fot. 106085
Siedlisko - starodrzew jodłowy z domieszką grabu zwyczajnego

fot. 106086 fot. 106087 fot. 106088 fot. 106089 fot. 106090
Szyszkowiec łuskowaty - Strobilomyces strobilaceus

71858 Strobilomyces strobilaceus; Tylicz, powiat nowosądecki, Małopolska 1 km. od strzelnicy jadąc od Krynicy na jedynej ?cie?ce po lewej, EG-37; 16.07.2007; Las świerkowy; na ziemi pod świerkami pojedynczo w sumie 2 owocniki; leg. Marcin Gimiński; det. Sebastian Pintscher; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MG/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 108314 fot. 108315

73696 Strobilomyces strobilaceus; Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 11.08.2007; Buczyna karpacka, wariant ubogi; na ziemi trzy owocniki pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st47’12.1”; E 19st23’11.5”; H 581 m n.p.m.
Owocniki nie pierwszej świeżości

fot. 112620

74544 Strobilomyces strobilaceus; Lasy nad rzeką Tarnawką, EF-92; 16.07.2007; Las mieszany; na ziemi w grupie; 3 stanowiska w obrębie 1 lasu (ok. 120 owocników łącznie); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Grzyby te spotykam w tym samym miejscu już 2 rok.

fot. 114697 fot. 114698

75096 Strobilomyces strobilaceus; Biecz pow. Gorlice, 3 km W, EG-08; 27.07.2007; cienisty wąwóz w lesie jodłowym; na ziemi wśród ściółki iglastej, na podłożu gliniastym 3 zejściowe, podsuszone owocniki w odległości kilku metrów od siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 116023

75445 Strobilomyces strobilaceus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 26.08.2007; las mieszany (jodała, świerk, sosna, dąb, jarząb, grab); na ziemi kilka owocników; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: nie, tak, notatka: nie (opis stanowiska pochodzi z notatki sporządzonej dla innego znaleziska); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: stanowisko zgłaszane już wcześniej

fot. 116898

76182 Strobilomyces strobilaceus; Kobielnik, pow. Myślenicki, 300 m N od głównej, górnej drogi, EF-90; 29.08.2007; Sosna, świerki, dęby; na ziemi, pod świerkami, w igliwiu, i na pniaku, na ostrym zboczu w grupie 2 młode owocniki, 100 metrów od nich jeden owocnik; leg. Marcin Theman; det. Marcin Theman; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: W sumie 3 owocniki, po raz pierwszy jestem w tym lesie.
fot. 118688 fot. 118689 fot. 118690 fot. 118691

76685 Strobilomyces strobilaceus; Powiat Kętrzyn, gmina Kętrzyn.2 km na północ od miejscowości Pożarki, EB-19; 21.08.2007; Las świeży, pod świerkami; na ziemi Dwa osobniki; leg. Przemysław Król; det. Przemysław Król; eksykat: Tak, wyśle, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 119661 fot. 119662

77005 Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Szczet Wieżycy, CB-07; 09.09.2007; Buczyna.; W ziemi 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120319 fot. 120320 fot. 120321 fot. 12032277610 Strobilomyces strobilaceus; rez. Szczyt Wieżycy, CB-07; 15.09.2007; buczyna; ziemia 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 121698 fot. 121699 fot. 121700

79428 Strobilomyces strobilaceus; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB-01; 29.09.2007; ; Pod starym pniakiem Pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Zgłoszony do bazy w roku 2006 (ID: 44008). Tegoroczne znalezisko z tej samej lokalizacji.

fot. 125858

81784 Strobilomyces strobilaceus; 2 km S, Kajkowo k. Ostródy, warmińsko-mazurskie, DB-69; 23.09.2007; podmokły ciemny las liściasty, ubogie poszycie, w pobliżu bagno/ wysychające koryto rzeczki; zmurszałe gnijące liście (chyba) grupa kilkunastu szt.; leg. Piotr Lipko; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 130940fot. 130941

86175 Strobilomyces strobilaceus; Jastkowice, rezerwat, FE-95; 26.11.2006; starodrzew : dąb, lipa , jodła , grab; na ziemi pośród murszejących gałęzi pojedynczy osobnik; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: foto
fot. 139116 fot. 139117

107865 Strobilomyces strobilaceus; Kobielnik, gmina Myslenice, Małopolska, , , za ujęciem wody w lewo, pod górę 150 m; 31.07.2008; las mieszany buk, dąb, świerk; na ziemi pojedyńczo; leg. Marcin Theman; det. Marcin Theman; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Znalezisko oddalone od zeszłorocznego o 300 metrów
fot. 186203

107951 Strobilomyces strobilaceus; 2,5 km WS Bereźnica Wyżna, gmina Solina, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-47; 13.07.2008; las mieszany z przewagą buka, nielicznymi jodłami i świerkami, na poboczu lesnej drogi, na skraju bukowo-świerkowego zagajnika; na ziemi dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JG/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: osoba tam zamieszkująca przekazała mi informację, że grzyby te występują w tym miejscu w dużych ilościach w okresie sierpnia
fot. 186379

109519 Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 15.08.2008; las mieszany sosna,buk,modrzew; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 190077

110134 Strobilomyces strobilaceus; woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Żegocina, Konice, EF-93; 15.08.2008; las jodłowy, pojedyncze dęby, olcha nad brzegiem rzeki; na ziemi 4 stanowiska w obrębie lasu (odpowiednio 1, 2, 1 i 4 owocniki); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191535 fot. 191536

110156 Strobilomyces strobilaceus; 2,5km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 24.10.2006; buczyna pomorska, w pobliżu buki i pojedyncze dęby; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191606

110640 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, ok. 1400 m na SE od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 09.12.2006; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szyszkowiec łuskowaty
fot. 192759

111678 Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Dolina Zielona TPK, DA-80; 24.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195101 fot. 195102

111713 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, 1,7 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 14.10.2007; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szyszkowiec łuskowaty
fot. 195235

111721 Strobilomyces strobilaceus; woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Jodłownik, Knyszów, EF-92; 25.08.2008; las mieszany; na ziemi w obrębie całego lasu liczne stanowiska, w różnym oddaleniu od siebie, od 1 do kilkunastu (głównie starych) owocników każde; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko zgłaszane wcześniej jako ID: 74544

fot. 195255

111990 Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA-80; 30.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; W ziemi 1 owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195927

112986 Strobilomyces strobilaceus; Biecz - Belna Górna pow. Gorlice, EG-09; 10.08.2008; cienisty zagajnik mieszany na stoku dolinki potoku, sosna, brzoza, dąb, grab, jodła; na ziemi wśród ściółki kilka pojedynczych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty

fot. 198344

114172 Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok 300 m W od W końca ul. Niedżwiednik, w pobliżu strumyka płynącego wzdłuż Niedźwiedziej Drogi, oddz. 146, DA-80; 13.09.2008; Skarpa na granicy buczyny i łęgu olszowego.; Na ziemi 3 owocniki rosnące pojedynczo; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201077 fot. 201078

114925 Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 13.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202474 fot. 202475

116369 Strobilomyces strobilaceus; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; ..; Las mieszany-buk,świerk; na skarpie-brzegu jeziora 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205515

117897 Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 11.10.2008; Stara buczyna; W ziemi cztery owocniki na terenia rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 209017 fot. 209018

119570 Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 25.10.2008; Buczyna; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 213043

121185 Strobilomyces strobilaceus; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 4,5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-35; 23.09.2008; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; pobocze drogi; na ziemi pojedynczo; leg. Kamil Kędra; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: gatunek chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty, fot. GD
fot. 217332

121186 Strobilomyces strobilaceus; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 4,7 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-34; 25.09.2008; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; na ziemi pojedynczo; leg. Kamil Kędra; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: gatunek chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty, fot. GD
fot. 217335

122014 Strobilomyces strobilaceus; Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2 km NE, EF-89; 17.08.2008; cienisty las mieszany - jodła, dąb, buk; na ziemi kilka starych owocników w rozproszeniu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 219244

122016 Strobilomyces strobilaceus; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S, FG-20; 17.08.2008; Stary, cienisty las bukowo - jodłowy; na ziemi wśród ściółki, jeden z owocników u podstawy rozsypującego się pniaka kilka owocników w rozproszonej grupie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 219250

123156 Strobilomyces strobilaceus; pow. nowosądecki, wieś Królowa, las powyżej kościoła; .3. 0.2008; las mieszany jodła, świerk, buk, grab; na ziemi w mchu w grupie, 4 owocniki.; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 221995.jpg

130399 Strobilomyces strobilaceus; Rez.Diabli Skok, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, BB-96; 09.09.2007; las porastający źródliska, buk, dąb, sosna; na ziemi cztery owocniki; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 238354

136982 Strobilomyces strobilaceus; ok 3 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 26.06.2009; las bukowy; na ziemi w trawie, mchu i wśród paproci jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 252532

138748 Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk Oliwa, CA-89; 26.07.2009; Grąd grab,sosna,brzoza; u korzeni grabu jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 257405
N54*21,565'
E018*32,710'
95 m.npm

139521 Strobilomyces strobilaceus; N Krzczonów, gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DG-09; 02.08.2009; las iglasty z przewagą świerka i jodły , pojedyncze młode buki; na ziemi jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 260164

141405 Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA-80; 16.08.2009; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,grab; W ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264676
N 54*23,465'
E 018*33,129'
81 m.npm

142995 Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa koniec Doliny Samborowo TPK, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268509 fot. 268510
N 54*22,972'
E 018*32,945'
95 m.npm

143071 Strobilomyces strobilaceus; woj. Małpolskie, pow. limanowski, gm. Słopnice, góra Mogielica, EG-12; 22.08.2009; las świerkowy; na ziemi 4 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268856

145793 Strobilomyces strobilaceus; Żabnica Płone gm. Węgierska Górka pow. ŻywiecGrzyb, DG-24; 21.08.2009; jodłowo-bukowy; na ziemi pojedynczo, parę( 3szt) w niewielkim oddaleniu od siebie; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Miejsce znaleziska Żabnica Płone gm. Węgierska Górka pow. ŻywiecGrzyb obserwowałem na tym stanowisku w sierpniu 2008r, ponownie w sierpniu 2009r.
Drugie stanowisko w 2009 r obserwowałem w sierpniu w Prusowie gmina Milówka pow. Żywiec
fot. 275435 fot. 275436 fot. 275437 fot. 275438

150766 Strobilomyces strobilaceus; woj. Świętokrzyskie, pow. Kielecki, gm. Nowa Słupia, Jeleniów, EE-78; 19.09.2009; las mieszany; na ziemi 2 młode owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288655

150773 Strobilomyces strobilaceus; woj. Małopolskie, pow. Brzeski, gm. Iwkowa, Iwkowa, EF-94; 04.10.2009; las bukowy z domieszką innych gatunków; na ziemi 3 owocniki na 2 stanowiskach oddalonych od siebie o około 1 km; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288687

150780 Strobilomyces strobilaceus; woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Łukowica, Młyńczyska, EG-13; 08.10.2009; las mieszany; na ziemi 7 starych owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288713

157501 Strobilomyces strobilaceus; Jasienica (gmina Sułkowice), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-98; 06.08.2009; las iglasty świerkowo-jodłowy; w igliwiu, wśród odłamków skalnych w grupie (5 szt.); leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: owocniki tego gatunku w tej okolicy nie należą do rzadkości

fot. 310493 fot. 310494

169703 Strobilomyces strobilaceus; Babica, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF-86; 07.08.2010; bezpośrednio pod jodłami; sciółka/igliwie pojedyncze egzemplarze; leg. Grzegorz Możejko; det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Znalazłem 2 egzemplarze w dwóch oddalonych od siebie miejscach lasu. W zeszłym roku znalazłem ich trójkę w innym miejscu. Miejscowi nazywają je jodlaki/jedlaki i czasem zbierają (bo grzyby "znikają").
Przybliżone miejsca znalezienia w tym roku:
49 54 28,0 19 33 40,2 w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund
49 54 17,9 19 33 33,8 w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund
Zdjęcia robiłem komórką.
fot. 357962 fot. 357963

170111 Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo, woj. pomorskie, CA-89; 11.08.2010; Las świerkowy o charakterze górskim z domieszką buka; na poboczu drogi leśnej w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 359361

171267 Strobilomyces strobilaceus; Koleczkowski młyn-Piekiełko, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-78; 16.08.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363395 fot. 363396

171291 Strobilomyces strobilaceus; Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-09; 21.08.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb; w ziemi kilkadziesiąt owcników w całym rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363443 fot. 363444 fot. 363445

172642 Strobilomyces strobilaceus; Dolina Zagórskiej Strugi-planowant rezerwat, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-68; 05.09.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,olsza czarna; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367867 fot. 367868

173062 Strobilomyces strobilaceus; Jagodnik k/Elbląga, na jeziorem Goplenica, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 07.09.2010; Las bukowy; na ziemi kilkanaście pojedynczych osobników; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 369090

174597 Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 14.09.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373644

178887 Strobilomyces strobilaceus; około 4,5km na SE od Krajenki, pow. Złotów, woj. wielkopolskie, BC-09; 01.09.2010; las dębowy; na ziemi pojedyńczy owocnik; leg. Andrzej Konopka; det. Andrzej Konopka; eksykat: brak, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: charakterystyczne łuskowanie na kapeluszufot. 385822

179881 Strobilomyces strobilaceus; ok 3 km SE Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 03.07.2010; las bukowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocnik
fot. 390016
- stanowisko
fot. 390017

190474 Strobilomyces strobilaceus; Sułkowice, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-98; 27.08.2011; las jodłowo-bukowy; na ziemi kilkadziesiąt owocników w kilku miescach; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (przeslę fragment owocnika), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 439787 fot. 439788

190757 Strobilomyces strobilaceus; Piekiełko-Koleczkowo dolina Zagórskiej Strugi, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-68; 20.08.2011; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,grab; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441200
189 m.npm.
Forma ochrony obszar Trójmiejskiego PK
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.51178~18.32271&lvl=15&sp=point.54.51178_18.32271_20%20sierpnia%202011%20(40).JPG

190758 Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Przyrody Szczyt wieżycy Szymbark, pow. kartuski, woj. pomorskie, CB-07; 21.08.2011; las bukowy; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441204 fot. 441205
218 m.npm.
Forma ochrony-Rezerwat Przyrody na obszarze Kaszubskiego PK
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.22679~18.12567&lvl=15&sp=point.54.22679_18.12567_21%20sierpnia%202011%20(1).JPG

192098 Strobilomyces strobilaceus; rezerwat Szum, gmina Józefów, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, GF-01; 13.08.2011; bór jodłowy z domieszką świerka i sosny; na ziemi dwa owocniki (kilkaset metrów od siebie); leg. Małgorzata Kuszaj; det. Małgorzata Kuszaj; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/447022.html
Owocniki rosły przy ścieżce dydaktycznej biegnącej wzdłuż rzeki Szum.
fot. 447436 fot. 447437

192103 Strobilomyces strobilaceus; ok. 2,5 km na NNE od wsi Hucisko, pow. rzeszowski, woj. podkarpacie, FF-44; 23.08.2011; jodłowa kępa w drzewostanie sosnowym; na ziemi pojedynczo; leg. Jakub Władyka; det. Jakub Władyka; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/447022.html
Nadleśnictwo Głogów Małopolski, leśnictwo Hucisko
fot. 447440

194867 Strobilomyces strobilaceus; 5 km S od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 07.08.2011; Stary las mieszany (świerk, dab, grab); na ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 462333fot. 462334fot. 462335fot. 462336

195758 Strobilomyces strobilaceus; 530 m, pn-zach, Działy; w lesie Szykowskim, pow. Limanowski, woj. Małopolskie, EF-92; 20.08.2010; las jodłowy; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 466628 fot. 466629

196031 Strobilomyces strobilaceus; Zawadka, gm. Tokarnia, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, DF-99; 20.08.2011; las świerkowo-jodłowy z niewielką domieszką drzew liściastych; na ziemi 2 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 467696

196032 Strobilomyces strobilaceus; Czasław, gm. Raciechowice, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, EF-81; 24.08.2011; las iglasty; na ziemi 5 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: GPS: N 49°51,083' E 20°07,284'
fot. 467699

196033 Strobilomyces strobilaceus; Czasław, gm. Raciechowice, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, EF-81; 24.08.2011; las iglasty; na ziemi 9 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: GPS: N 49°50,881' E 20°07,426'
fot. 467702

201180 Strobilomyces strobilaceus; Bielsko-Biała, dolina Wapienicy, pow. bielski, woj. śląskie, DF-92; 25.07.2012; las bukowy, pojedyńczo modrzew; na ziemi, na zatrawionej leśnej drodze w grupie ok. 10 owocników; leg. Mariusz Bereza; det. Mariusz Bereza; nie, notatka: nie
uwagi: stanowisko na jednym z bocznych grzbietów górskich ok. 600 m n.p.m.
kapelusz prawie czarny, jedynie na brzegach między łuskami nieco białego
nadleśń. Bielsko-Biała, leśnictwo Wapienica

203059 Strobilomyces strobilaceus; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-97; 27.08.2012; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,leszczyna,lipa; ziemia 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/6.12.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 508644 fot. 508645

204248 Strobilomyces strobilaceus; rezerwat Jar Reknicy, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 08.08.2012; buczyna z domieszką sosny; na ziemi jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE - rezerwat, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 513029 fot. 513030 fot. 513031

206033 Strobilomyces strobilaceus; Skrzeszewo Żukowskie, 1.9 km S, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 23.09.2012; buczyna z domieszkami; na ziemi łącznie 18 owocników na niewielkim obszarze; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: część wyrwana i porzucona, jeden owocnik wzięty
fot. 521762 fot. 521763 fot. 521764 fot. 521765 fot. 521766

218838 Strobilomyces strobilaceus; Dolina Zagórskiej Strugi Rumia, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 11.08.2013; Las mieszany nad potokiem o charakterze górskim,grab.olsza; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 583643

238400 Strobilomyces strobilaceus; 1,1 km NW, Weklice, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-16; 14.10.2013; las z przewagą buka, dom. dąb, osika, stok przy strumieniu; na ziemi 1 owocnik; leg. Arkadiusz Sikora; det. Arkadiusz Sikora; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 673643

literatura · references
[5] [49] [19] [133] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 10.11.2009 · została utworzona/was created 15.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Strobilomyces_strobilaceus.htm">szyszkowiec łuskowaty - Strobilomyces strobilaceus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>