jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.3)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk.

szyszkowiec łuskowaty
Strobilomyces floccopus (Vahl.: Fr.) Karst.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · znaleziska
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
26.09.2005, Czechy, okolice Trzebonia; copyright © by Marek Snowarski
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
pokrój
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
pokrój
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)

owocnik

Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Z uwagi na charakterystyczny wygląd gatunek łatwy do oznaczenia.
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Kapelusz szarobrązowy do szaroczarnego; powierzchnia popękana na grube łuski, ciemne, odstające, dachówkowato ułożone, pęknięcia pomiędzy łuskami znacznie jaśniejsze; 50-150(200) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem poduchowaty; powierzchnia sucha, początkowo pokryta białą osłoną, jej resztki pozostają na brzegu kapelusza.

space

Trzon barwy kapelusza; 60-140 x 8-20 mm, równogruby; powierzchnia pokryta dużymi szarobrunatnymi kosmkami; pierścień białawy zanikający.

space

Pileus grey-brown to gray-black; surface cracked into thick scales, dark, projecting, imbricate, cracks between the scales considerably lighter-coloured; 50-150(200) mm in diameter, hemispherical, with age pulvinate; surface dry, initially covered with white veil whose remains are visible on the pileal margin.

space

Stipe concolourous with the cap; 60-140 x 8-20 mm, equal; surface covered with large grey-brown fibrils; the ring whitish, evanescent.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowopurpurowy. Zarodniki kuliste do szerokoelipsoidalnych, z siateczkowatym urzeźbieniem, 10-13 x 8-10 µm.

Spore print brown-purple. Spores globose to broadly ellipsoid, with reticulate ornamentation, 10-13 x 8-10 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.3 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Rzadki. Owocniki wyrastają latem, zwykle pojedynczo, w różnego typu lasach, na glebach kwaśnych, częściej w górach.

Rare. Sporocarps grow in summer, usually solitary, in various forest types, more common in the mountains.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalne są młode owocniki ale nie są smaczne i mają nieprzyjemną, watowatą konsystencję. W Polsce podlega ochronie gatunkowej.

Edible when young but not tasty and with unpleasant cottonwool consistency.
znalezisko 20050926.4.05 - Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty); Czechy, okolice Trzebonia
6f · 20050926.4.05
/Czechy, okolice Trzebonia/
znaleziska Strobilomyces strobilaceus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

289827 107865 123156 AB-94 110640 47599 42051 46545 110156 111713 44135 45340 45481 40459 BB-01 79428 44008 BB-96 130399 BC-09 178887 CA-68 218838 190757 172642 CA-78 171267 CA-89 170111 174597 142995 138748 CA-97 119570 116369 203059 117897 CA-98 206033 CA-99 204248 CB-07 77610 190758 77005 CB-09 171291 CC-00 179428 DA-80 141405 114172 109519 114925 111678 111990 DB-06 173062 DB-16 238400 DB-69 81784 DD-59 46683 DF-22 24098 DF-85 36824 DF-86 169703 DF-92 201180 DF-95 73696 DF-96 24083 DF-98 157501 190474 DF-99 196031 DG-04 179881 136982 DG-09 139521 DG-24 145793 EB-19 76685 EE-77 58319 EE-78 150766 EE-84 70863 EF-81 196033 196032 EF-88 30994 EF-89 122014 EF-90 76182 EF-92 111721 74544 195758 EF-93 110134 EF-94 150773 EF-98 46276 45172 EG-08 75096 EG-09 45171 112986 EG-12 143071 EG-13 150780 EG-15 75445 11035 EG-34 121186 EG-35 121185 EG-37 71858 FE-95 86175 FF-44 192103 FF-88 43334 FG-20 122016 FG-28 37026 FG-47 107951 38837 GC-12 194867 GF-01 192098

 ID11035  Strobilomyces strobilaceus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2004.08.16; skraj lasu mieszanego (świerk, jodła, sosna, brzoza, dąb); ziemia dwa owocniki; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; , TAK, http://www.bio-forum.pl/messages/33/31414.jpg, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: w lesie więcej stanowisk, owocniki w grupach po kilka, pod świerkami ID24083  Strobilomyces strobilaceus; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 2005.07.26; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); w mchu cztery owocniki w bliskiej odległości; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie - okazy porzucone przez, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23891

 ID24098  Strobilomyces strobilaceus; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 2005.08.3; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); u podstawy pniaka, na igliwiu jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23929

 ID30994  Strobilomyces strobilaceus; Swoszowa woj. małopolskie gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2.5 km N od kościoła, EF-88; 2005.07.28; Zbocze cienistego wąwozu, las mieszany - jodła, sosna, buk, grab; na ziemi pośród mchu, na dużej pochyłości terenu Pojedynczo, w pobliżu jeszcze 2 stare owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 33439

 ID36824  Strobilomyces strobilaceus; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 2006.07.11; Las mieszany, bukowo-jodłowo-grabowy; ziemia Siedem owocników, jedna trójka i cztery pojedynczo oddalone od siebie max. 6m.; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/26.08.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: W Beskidzie Małym Strobilomyces strobilaceus jest dosyć częsty,
w promieniu 10km od Wapiennika znam trzy stanowiska tego gatunku.
Przeważnie po kilkanaście owocników.

fot. 44547 fot. 44548

 ID37026  Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Cisy w Serednicy. Leśnictwo Wańkowa. Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 2006.07.26; Las jodłowy; Na ziemi Pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Na obszarze Rezerwatu spotkałem rozproszonych, pojedynczo dziewięć owocników.

fot. 44961

 ID38837  Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Sine Wiry, FG-47; 2006.08.17; starodrzew bukowo-jodłowy w pobliżu koryta rzeki Wetliny; w mchu trzy owocniki, w grupie (w tym jeden zniszczony); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 48392 fot. 48393

 ID40459  Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na SE od Glinnej, AB-94; 2006.08.31; buczyna pomorska; na ziemi min. 15 owocników w róznym wieku pojedynczo i w grupkach; leg. Marzena Łyczek; det. Marzena Łyczek, Edyta Szopa; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51032

 ID42051  Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa, AB-94; 2006.09.06; buczyna na krawędzi stoku doliny strumienia; na ziemi w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53370

 ID43334  Strobilomyces strobilaceus; las w okolicach Pruchnika, FF-88; 2006.09.03; las mieszany, m. in. buk i sosna; na ziemi dwa pojedyncze owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55251

 ID44008  Strobilomyces strobilaceus; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB-01; 2006.09.20; Buczyna w sąsiedztwie wilgotnego obniżenia terenu; pod starym pniakiem 1 owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
Ooo! Chciałem podmienić zdjęcia na mniejsze bo wydawało mi się, że nie chcą się otworzyć. Skończyło się na ich usunięciu! Czy jest możliwość ponownego ich umieszczenia?

 ID44135  Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,8 km na od Binowa, AB-94; 2006.09.19; buczyna pomorska w dolinie dawnego strumienia z luźnym odnowieniem jaworowym; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56548

 ID45171  Strobilomyces strobilaceus; Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG-09; 2006.09.19; las mieszany; na ziemi wśród ściółki pojedynczo, 8 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 58139 fot. 58140

 ID45172  Strobilomyces strobilaceus; Biecz, pow. Gorlice, 4 km W, EF-98; 2006.09.20; Las mieszany z przewagą jodły i sosny; na ziemi wśród ściółki, mchów i paproci 2 owocniki w pobliżu siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 58144 fot. 58145

 ID45340  Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NW od Dobropola, AB-94; 2006.09.26; na skarpie doliny strumienia, starodrzew bukowy; na ziemi przy korzeniach buka pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58403

 ID45481  Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SW od Szczecina Ploni, AB-94; 2006.09.30; buczyna pomorska; na ziemi conajmniej 50 owocników pojednynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58661

 ID46276  Strobilomyces strobilaceus; Biecz, pow. Gorlice, 4.5 km W, EF-98; 2006.10.03; Las mieszany z przewagą jodły i dębu; na ziemi wśród ściółki 3 pojedyncze, stare owocniki w odległości kilkunastu m; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 60009

 ID46545  Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.10.09; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60464

ID46683 Strobilomyces strobilaceus; uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 21, DD-59; 2006.09.19; las bukowy; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, u Kustosza bazy, nie, notatka: nie
uwagi:

ID47599 Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 na NW od Kołowa, AB-94; 2006.10.2006; buczyna z domieszką pojedynczych grabów; na ziemi pojedynczo i w grupkach, łacznie 11 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 62219

 ID58319  Strobilomyces strobilaceus; Północny stok Łysej Góry w pobliżu wsi Hucisko - Świętokrzyski Park Narodowy, EE-77; 2001.07.29; drzewostan jodłowy; na ziemi, na brzegu leśnej ścieżki pojedynczo; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak u mnie, zakonserwowany w słoiku, tak, notatka: tak - druga fotografia poniżej; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: grzyba znalazłem gdy byłem młodym ciekawym świata grzybów człowiekiem (zbierałem do oznaczenia nowe dla mnie grzyby), nieświadomym czynu, jeśli według kustosza bazy znalezisko rażąco narusza regulamin - proszę usunąć zgłoszenie

fot. 81533 fot. 81534

 ID70863  Strobilomyces strobilaceus; U podnóża wschodniej części Orla Góra, Morawica, woj. świętokrzyskie, EE-84; 2007.07.08; Starodrzew jodłowy z domieszką grabu zwyczajnego na stromym zboczu góry; w ściółce, głębiej podłoże wapienne 8 owocników w różnych stadiach rozwojowych; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak – zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Pierwsza wizyta w tym lesie i po raz pierwszy odnotowuję szyszkowca w tych okolicach. Znalezisko znajdowało się na wysokości ok. 260 m.npm Największy owocnik miał 16 cm średnicy kapelusza.

Współrzędne:
N = 50°44'12''
= 50,73668°
= 320114 m (1992)
E = 20°37'24,7''
= 20,62353°
= 614529 m (1992)

fot. 106085
Siedlisko - starodrzew jodłowy z domieszką grabu zwyczajnego

fot. 106086 fot. 106087 fot. 106088 fot. 106089 fot. 106090
Szyszkowiec łuskowaty - Strobilomyces strobilaceus

 ID71858  Strobilomyces strobilaceus; Tylicz, powiat nowosądecki, Małopolska 1 km. od strzelnicy jadąc od Krynicy na jedynej ?cie?ce po lewej, EG-37; 2007.07.16; Las świerkowy; na ziemi pod świerkami pojedynczo w sumie 2 owocniki; leg. Marcin Gimiński; det. Sebastian Pintscher; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MG/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 108314 fot. 108315

 ID73696  Strobilomyces strobilaceus; Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 2007.08.11; Buczyna karpacka, wariant ubogi; na ziemi trzy owocniki pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st47’12.1”; E 19st23’11.5”; H 581 m n.p.m.
Owocniki nie pierwszej świeżości

fot. 112620

 ID74544  Strobilomyces strobilaceus; Lasy nad rzeką Tarnawką, EF-92; 2007.07.16; 2007.08.15; Las mieszany; na ziemi w grupie; 3 stanowiska w obrębie 1 lasu (ok. 120 owocników łącznie); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Grzyby te spotykam w tym samym miejscu już 2 rok.

fot. 114697 fot. 114698

 ID75096  Strobilomyces strobilaceus; Biecz pow. Gorlice, 3 km W, EG-08; 2007.07.27; cienisty wąwóz w lesie jodłowym; na ziemi wśród ściółki iglastej, na podłożu gliniastym 3 zejściowe, podsuszone owocniki w odległości kilku metrów od siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 116023

 ID75445  Strobilomyces strobilaceus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2007.08.26; las mieszany (jodała, świerk, sosna, dąb, jarząb, grab); na ziemi kilka owocników; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: nie, tak, notatka: nie (opis stanowiska pochodzi z notatki sporządzonej dla innego znaleziska); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: stanowisko zgłaszane już wcześniej

fot. 116898

 ID76182  Strobilomyces strobilaceus; Kobielnik, pow. Myślenicki, 300 m N od głównej, górnej drogi, EF-90; 2007.08.29; Sosna, świerki, dęby; na ziemi, pod świerkami, w igliwiu, i na pniaku, na ostrym zboczu w grupie 2 młode owocniki, 100 metrów od nich jeden owocnik; leg. Marcin Theman; det. Marcin Theman; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: W sumie 3 owocniki, po raz pierwszy jestem w tym lesie.
fot. 118688 fot. 118689 fot. 118690 fot. 118691

ID76685 Strobilomyces strobilaceus; Powiat Kętrzyn, gmina Kętrzyn.2 km na północ od miejscowości Pożarki, EB-19; 2007.08.21; Las świeży, pod świerkami; na ziemi Dwa osobniki; leg. Przemysław Król; det. Przemysław Król; eksykat: Tak, wyśle, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 119661 fot. 119662

 ID77005  Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Szczet Wieżycy, CB-07; 2007.09.09; Buczyna.; W ziemi 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120319 fot. 120320 fot. 120321 fot. 120322 ID77610  Strobilomyces strobilaceus; rez. Szczyt Wieżycy, CB-07; 2007.09.15; buczyna; ziemia 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 121698 fot. 121699 fot. 121700

 ID79428  Strobilomyces strobilaceus; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB-01; 2007.09.29; ; Pod starym pniakiem Pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Zgłoszony do bazy w roku 2006 (ID: 44008). Tegoroczne znalezisko z tej samej lokalizacji.

fot. 125858

 ID81784  Strobilomyces strobilaceus; 2 km S, Kajkowo k. Ostródy, warmińsko-mazurskie, DB-69; 2007.09.23; podmokły ciemny las liściasty, ubogie poszycie, w pobliżu bagno/ wysychające koryto rzeczki; zmurszałe gnijące liście (chyba) grupa kilkunastu szt.; leg. Piotr Lipko; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 130940fot. 130941

 ID86175  Strobilomyces strobilaceus; Jastkowice, rezerwat, FE-95; 2006.11.26; starodrzew : dąb, lipa , jodła , grab; na ziemi pośród murszejących gałęzi pojedynczy osobnik; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: foto
fot. 139116 fot. 139117

 ID107865  Strobilomyces strobilaceus; Kobielnik, gmina Myslenice, Małopolska, , , za ujęciem wody w lewo, pod górę 150 m; 2008.07.31; las mieszany buk, dąb, świerk; na ziemi pojedyńczo; leg. Marcin Theman; det. Marcin Theman; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Znalezisko oddalone od zeszłorocznego o 300 metrów
fot. 186203

 ID107951  Strobilomyces strobilaceus; 2,5 km WS Bereźnica Wyżna, gmina Solina, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-47; 2008.07.13; las mieszany z przewagą buka, nielicznymi jodłami i świerkami, na poboczu lesnej drogi, na skraju bukowo-świerkowego zagajnika; na ziemi dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JG/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: osoba tam zamieszkująca przekazała mi informację, że grzyby te występują w tym miejscu w dużych ilościach w okresie sierpnia
fot. 186379

 ID109519  Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.08.15; las mieszany sosna,buk,modrzew; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 190077

 ID110134  Strobilomyces strobilaceus; woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Żegocina, Konice, EF-93; 2008.08.15; las jodłowy, pojedyncze dęby, olcha nad brzegiem rzeki; na ziemi 4 stanowiska w obrębie lasu (odpowiednio 1, 2, 1 i 4 owocniki); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191535 fot. 191536

 ID110156  Strobilomyces strobilaceus; 2,5km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2006.10.24; buczyna pomorska, w pobliżu buki i pojedyncze dęby; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191606

 ID110640  Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, ok. 1400 m na SE od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2006.12.09; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szyszkowiec łuskowaty
fot. 192759

 ID111678  Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Dolina Zielona TPK, DA-80; 2008.08.24; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195101 fot. 195102

 ID111713  Strobilomyces strobilaceus; Puszcza Bukowa, 1,7 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.14; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: szyszkowiec łuskowaty
fot. 195235

 ID111721  Strobilomyces strobilaceus; woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Jodłownik, Knyszów, EF-92; 2008.08.25; las mieszany; na ziemi w obrębie całego lasu liczne stanowiska, w różnym oddaleniu od siebie, od 1 do kilkunastu (głównie starych) owocników każde; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko zgłaszane wcześniej jako ID: 74544

fot. 195255

 ID111990  Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA-80; 2008.08.30; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; W ziemi 1 owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195927

 ID112986  Strobilomyces strobilaceus; Biecz - Belna Górna pow. Gorlice, EG-09; 2008.08.10; cienisty zagajnik mieszany na stoku dolinki potoku, sosna, brzoza, dąb, grab, jodła; na ziemi wśród ściółki kilka pojedynczych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty

fot. 198344

 ID114172  Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok 300 m W od W końca ul. Niedżwiednik, w pobliżu strumyka płynącego wzdłuż Niedźwiedziej Drogi, oddz. 146, DA-80; 2008.09.13; Skarpa na granicy buczyny i łęgu olszowego.; Na ziemi 3 owocniki rosnące pojedynczo; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201077 fot. 201078

 ID114925  Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 2008.09.13; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202474 fot. 202475

 ID116369  Strobilomyces strobilaceus; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; ; Las mieszany-buk,świerk; na skarpie-brzegu jeziora 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205515

 ID117897  Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 2008.10.11; Stara buczyna; W ziemi cztery owocniki na terenia rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 209017 fot. 209018

 ID119570  Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 2008.10.25; Buczyna; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 213043

 ID121185  Strobilomyces strobilaceus; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 4,5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-35; 2008.09.23; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; pobocze drogi; na ziemi pojedynczo; leg. Kamil Kędra; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: gatunek chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty, fot. GD
fot. 217332

 ID121186  Strobilomyces strobilaceus; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 4,7 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-34; 2008.09.25; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; na ziemi pojedynczo; leg. Kamil Kędra; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: gatunek chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty, fot. GD
fot. 217335

 ID122014  Strobilomyces strobilaceus; Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2 km NE, EF-89; 2008.08.17; cienisty las mieszany - jodła, dąb, buk; na ziemi kilka starych owocników w rozproszeniu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 219244

 ID122016  Strobilomyces strobilaceus; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S, FG-20; 2008.08.17; Stary, cienisty las bukowo - jodłowy; na ziemi wśród ściółki, jeden z owocników u podstawy rozsypującego się pniaka kilka owocników w rozproszonej grupie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szyszkowiec łuskowaty
fot. 219250

 ID123156  Strobilomyces strobilaceus; pow. nowosądecki, wieś Królowa, las powyżej kościoła; 2008. 07.30; las mieszany jodła, świerk, buk, grab; na ziemi w mchu w grupie, 4 owocniki.; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 221995.jpg

 ID130399  Strobilomyces strobilaceus; Rez.Diabli Skok, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, BB-96; 2007.09.09; las porastający źródliska, buk, dąb, sosna; na ziemi cztery owocniki; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 238354

 ID136982  Strobilomyces strobilaceus; ok 3 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 2009.06.26; las bukowy; na ziemi w trawie, mchu i wśród paproci jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 252532

 ID138748  Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk Oliwa, CA-89; 2009.07.26; Grąd grab,sosna,brzoza; u korzeni grabu jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 257405
N54*21,565'
E018*32,710'
95 m.npm

 ID139521  Strobilomyces strobilaceus; N Krzczonów, gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DG-09; 2009.08.02; las iglasty z przewagą świerka i jodły , pojedyncze młode buki; na ziemi jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 260164

 ID141405  Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA-80; 2009.08.16; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,grab; W ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264676
N 54*23,465'
E 018*33,129'
81 m.npm

 ID142995  Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa koniec Doliny Samborowo TPK, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268509 fot. 268510
N 54*22,972'
E 018*32,945'
95 m.npm

 ID143071  Strobilomyces strobilaceus; woj. Małpolskie, pow. limanowski, gm. Słopnice, góra Mogielica, EG-12; 2009.08.22; las świerkowy; na ziemi 4 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268856

 ID145793  Strobilomyces strobilaceus; Żabnica Płone gm. Węgierska Górka pow. ŻywiecGrzyb, DG-24; 2009.08.21; jodłowo-bukowy; na ziemi pojedynczo, parę( 3szt) w niewielkim oddaleniu od siebie; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Miejsce znaleziska Żabnica Płone gm. Węgierska Górka pow. ŻywiecGrzyb obserwowałem na tym stanowisku w sierpniu 2008r, ponownie w sierpniu 2009r.
Drugie stanowisko w 2009 r obserwowałem w sierpniu w Prusowie gmina Milówka pow. Żywiec
fot. 275435 fot. 275436 fot. 275437 fot. 275438

 ID150766  Strobilomyces strobilaceus; woj. Świętokrzyskie, pow. Kielecki, gm. Nowa Słupia, Jeleniów, EE-78; 2009.09.19; las mieszany; na ziemi 2 młode owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288655

 ID150773  Strobilomyces strobilaceus; woj. Małopolskie, pow. Brzeski, gm. Iwkowa, Iwkowa, EF-94; 2009.10.04; las bukowy z domieszką innych gatunków; na ziemi 3 owocniki na 2 stanowiskach oddalonych od siebie o około 1 km; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288687

 ID150780  Strobilomyces strobilaceus; woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Łukowica, Młyńczyska, EG-13; 2009.10.08; las mieszany; na ziemi 7 starych owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288713

 ID157501  Strobilomyces strobilaceus; Jasienica (gmina Sułkowice), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-98; 2009.08.06; las iglasty świerkowo-jodłowy; w igliwiu, wśród odłamków skalnych w grupie (5 szt.); leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: owocniki tego gatunku w tej okolicy nie należą do rzadkości

fot. 310493 fot. 310494

 ID169703  Strobilomyces strobilaceus; Babica, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF-86; 2010.08.07; bezpośrednio pod jodłami; sciółka/igliwie pojedyncze egzemplarze; leg. Grzegorz Możejko; det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Znalazłem 2 egzemplarze w dwóch oddalonych od siebie miejscach lasu. W zeszłym roku znalazłem ich trójkę w innym miejscu. Miejscowi nazywają je jodlaki/jedlaki i czasem zbierają (bo grzyby "znikają").
Przybliżone miejsca znalezienia w tym roku:
49 54 28,0 19 33 40,2 w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund
49 54 17,9 19 33 33,8 w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund
Zdjęcia robiłem komórką.
fot. 357962 fot. 357963

 ID170111  Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo, woj. pomorskie, CA-89; 2010.08.11; Las świerkowy o charakterze górskim z domieszką buka; na poboczu drogi leśnej w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 359361

 ID171267  Strobilomyces strobilaceus; Koleczkowski młyn-Piekiełko, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-78; 2010.08.16; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363395 fot. 363396

 ID171291  Strobilomyces strobilaceus; Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-09; 2010.08.21; Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb; w ziemi kilkadziesiąt owcników w całym rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363443 fot. 363444 fot. 363445

 ID172642  Strobilomyces strobilaceus; Dolina Zagórskiej Strugi-planowant rezerwat, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-68; 2010.09.05; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,olsza czarna; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367867 fot. 367868

 ID173062  Strobilomyces strobilaceus; Jagodnik k/Elbląga, na jeziorem Goplenica, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2010.09.07; Las bukowy; na ziemi kilkanaście pojedynczych osobników; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 369090

 ID174597  Strobilomyces strobilaceus; Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2010.09.14; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373644

 ID178887  Strobilomyces strobilaceus; około 4,5km na SE od Krajenki, pow. Złotów, woj. wielkopolskie, BC-09; 2010.09.01; las dębowy; na ziemi pojedyńczy owocnik; leg. Andrzej Konopka; det. Andrzej Konopka; eksykat: brak, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: charakterystyczne łuskowanie na kapeluszufot. 385822

 ID179428  Strobilomyces strobilaceus; około 5km na E od Krajenki, pow. Złotów, woj. wielkopolskie, CC-00; 2010.09.18; Las dębowy z domieszką buku; na ziemi pojedyńczy owocnik; leg. Andrzej Konopka; det. Andrzej Konopka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: stanowisko oddalone jest od podanego wcześniej o około 500m ,znajduje się w innym oddziale leśnym
fot. 388172

 ID179881  Strobilomyces strobilaceus; ok 3 km SE Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 2010.07.03; las bukowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocnik
fot. 390016
- stanowisko
fot. 390017

ID190474 Strobilomyces strobilaceus; Sułkowice, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-98; 2011.08.27; las jodłowo-bukowy; na ziemi kilkadziesiąt owocników w kilku miescach; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (przeslę fragment owocnika), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 439787 fot. 439788

 ID190757  (potwierdzenie 171267) Strobilomyces strobilaceus; Piekiełko-Koleczkowo dolina Zagórskiej Strugi, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-68; 2011.08.20; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,grab; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441200
189 m.npm.
Forma ochrony obszar Trójmiejskiego PK
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.51178~18.32271&lvl=15&sp=point.54.51178_18.32271_20%20sierpnia%202011%20(40).JPG

 ID190758  (potwierdzenie 77610) Strobilomyces strobilaceus; Rezerwat Przyrody Szczyt wieżycy Szymbark, pow. kartuski, woj. pomorskie, CB-07; 2011.08.21; las bukowy; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441204 fot. 441205
218 m.npm.
Forma ochrony-Rezerwat Przyrody na obszarze Kaszubskiego PK
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.22679~18.12567&lvl=15&sp=point.54.22679_18.12567_21%20sierpnia%202011%20(1).JPG

 ID192098  Strobilomyces strobilaceus; rezerwat Szum, gmina Józefów, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, GF-01; 2011,08,13; bór jodłowy z domieszką świerka i sosny; na ziemi dwa owocniki (kilkaset metrów od siebie); leg. Małgorzata Kuszaj; det. Małgorzata Kuszaj; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/447022.html
Owocniki rosły przy ścieżce dydaktycznej biegnącej wzdłuż rzeki Szum.
fot. 447436 fot. 447437

 ID192103  Strobilomyces strobilaceus; ok. 2,5 km na NNE od wsi Hucisko, pow. rzeszowski, woj. podkarpacie, FF-44; 2011.08.23; jodłowa kępa w drzewostanie sosnowym; na ziemi pojedynczo; leg. Jakub Władyka; det. Jakub Władyka; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/447022.html
Nadleśnictwo Głogów Małopolski, leśnictwo Hucisko
fot. 447440

 ID194867  Strobilomyces strobilaceus; 5 km S od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2011.08.07; Stary las mieszany (świerk, dab, grab); na ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 462333fot. 462334fot. 462335fot. 462336

 ID195758  Strobilomyces strobilaceus; 530 m, pn-zach, Działy; w lesie Szykowskim, pow. Limanowski, woj. Małopolskie, EF-92; 2010.08.20; las jodłowy; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 466628 fot. 466629

 ID196031  Strobilomyces strobilaceus; Zawadka, gm. Tokarnia, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, DF-99; 2011.08.20; las świerkowo-jodłowy z niewielką domieszką drzew liściastych; na ziemi 2 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 467696

 ID196032  Strobilomyces strobilaceus; Czasław, gm. Raciechowice, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, EF-81; 2011.08.24; las iglasty; na ziemi 5 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: GPS: N 49°51,083' E 20°07,284'
fot. 467699

 ID196033  Strobilomyces strobilaceus; Czasław, gm. Raciechowice, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, EF-81; 2011.08.24; las iglasty; na ziemi 9 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: GPS: N 49°50,881' E 20°07,426'
fot. 467702

ID201180 Strobilomyces strobilaceus; Bielsko-Biała, dolina Wapienicy, pow. bielski, woj. śląskie, DF-92; 2012.07.25; las bukowy, pojedyńczo modrzew; na ziemi, na zatrawionej leśnej drodze w grupie ok. 10 owocników; leg. Mariusz Bereza; det. Mariusz Bereza; , nie, notatka: nie
uwagi: stanowisko na jednym z bocznych grzbietów górskich ok. 600 m n.p.m.
kapelusz prawie czarny, jedynie na brzegach między łuskami nieco białego
nadleśń. Bielsko-Biała, leśnictwo Wapienica

 ID203059  Strobilomyces strobilaceus; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-97; 2012.08.27; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,leszczyna,lipa; ziemia 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/6.12.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 508644 fot. 508645

 ID204248  Strobilomyces strobilaceus; rezerwat Jar Reknicy, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2012.08.08; buczyna z domieszką sosny; na ziemi jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE - rezerwat, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 513029 fot. 513030 fot. 513031

ID206033 Strobilomyces strobilaceus; Skrzeszewo Żukowskie, 1.9 km S, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2012.09.23; buczyna z domieszkami; na ziemi łącznie 18 owocników na niewielkim obszarze; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: część wyrwana i porzucona, jeden owocnik wzięty
fot. 521762 fot. 521763 fot. 521764 fot. 521765 fot. 521766

 ID218838  Strobilomyces strobilaceus; Dolina Zagórskiej Strugi Rumia, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 2013.08.11; Las mieszany nad potokiem o charakterze górskim,grab.olsza; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 583643

 ID238400  Strobilomyces strobilaceus; 1,1 km NW, Weklice, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-16; 2013.10.14; las z przewagą buka, dom. dąb, osika, stok przy strumieniu; na ziemi 1 owocnik; leg. Arkadiusz Sikora; det. Arkadiusz Sikora; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 673643

ID289827 Strobilomyces strobilaceus; 500 m W Przęsocin, pow. Policki, woj. zachodniopomorskie; 2016.08.24; las mieszany, przewaga buczyny; na ziemi 2 w grupie; leg. Sebastian Guentzel; det. Sebastian Guentzel; , tak
uwagi: Nadl Trzebież, oddź. 849fot. 872169fot. 872170

literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.264 [5]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.370 [49]
· Skirgiełło A., 1990 — Nasze grzyby. p.48 [19]
· Gminder A., Böhning T., 2009 — Jaki to grzyb? p.34 [133]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3629
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 15.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Strobilomyces_strobilaceus.htm"> Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>