edibletrade

Lactarius volemus Fr.

mleczaj smaczny
Lactarius volemus
przymiar10 mm
mała grupa w buczynie · small group in beech forest; 08.08.2001, Kaszuby; znal. 010808.6
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Lactarius volemus
Kapelusz jednolicie zabarwiony pomarańczowobrązowy, rudopomarańczowy, rudożółty, bez strefowań; 50-100(150) mm, masywny, początkowo wypukły, potem rozpostarty lub z płytkim zagłębieniem, bez garbka; powierzchnia sucha, matowa, aksamitna, często drobno spękana; brzeg długo podwinięty, gładki.
Blaszki białawe, z wiekiem bladożółte, uszkodzone rdzawo przebarwiają się; gęste, przyrośnięte do zbiegających.
Trzon barwy kapelusza ale wyraźnie jaśniejszy; 60-120 x 10-35 mm, równogruby; powierzchnia sucha, gładka; pełny.
Mleczko bardzo obficie wydzielące się przy najlżejszym skaleczeniu, białe, na powietrzu powoli brązowiejące, gęste; łagodne, z żywiczno-gorzkawym posmakiem.
Miąższ białawy, nabiegły rudawo, zwarty; smak łagodny; zapach silny, przypomina śledzie, zwłaszcza u starszych owocników lub gdy podsychają.

Pileus homogeneously coloured orange-brown, ginger-orange, ginger-yellow, azonal; 50-100(150) mm, massy, initially convex, later expanding or slightly depressed, without an umbo; surface dry, dull, velvety, often finely cracked; margin incurved for a long time, smooth.
Lamellae whitish, in age pale yellow, damaged assume ginger colour; dense, adnate to decurrent.
Stipe concolourous with the cap, but considerably lighter; ; 60-120 x 10-35 mm, equal; surface dry, smooth; solid.
Latex profuse, white, exposed to air gradually browning, dense; mild, with resin-bitter relish.
Flesh whitish, with ginger colouring, solid; taste mild; smell intensive, reminding of herring, especially in older sporocarps or on drying.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników jasnokremowy. Zarodniki prawie kuliste, powierzchnia z nielicznymi brodawkami i z siateczką grubych łączników, 8-10 x 8-9.5 µm.

Spore print pale-creamy. Spores subglobose, surface sparsely verrucose and reticule of thick ridges, 8-10 x 8-9.5 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach po kilka, lata do jesieni w lasach liściastych i rzadziej w iglastych. Preferuje gleby gliniaste, zasadowe do słabo kwaśnych.

Common. Summer-fall, solitary or in small groups, in hardwood forests, also under conifers. Prefere basic to slightly acidic soils.

wartość (Importance)

Jadalny. Przy zbiorze i obróbce należy unikać uszkodzeń ponieważ łatwo traci sok mleczny – a ten element decyduje o smakowitości potrawy. Najlepiej smażyć na średnim ogniu, nie za bardzo przesuszając dobry jest także jedzony na surowo posypany solą [133 p.218]

Edible.

wybrane znaleziska · selected collections

Lactarius volemus
6f · 05 08 02 3
(okolice Kościerzyny)
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 27.11.2009 · została utworzona/was created 27.09.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lactarius_volemus.htm">mleczaj smaczny - Lactarius volemus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>