edible

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer (1939)

rycerzyk czerwonozłoty
Tricholoma rutilans Quelet
Tricholomopsis rutilans
pokrój · habit; 24.10.2002, okolice Obornik Śląskich; znal. 021024.1
copyright © by Marek Snowarski
Tricholomopsis rutilans
pokrój · habit
Tricholomopsis rutilans
grupa owocników przy pniaku sosny · gregarious beside pine stump
Tricholomopsis rutilans
przymiar100 mm
stary owocnik obok zmurszałego pniaka sosny · old sporocarp near rotten pine stump

owocnik (Fruitbody)

Tricholomopsis rutilans
Kapelusz średnicy 30-150 mm; z winnoczerwonymi, gęstymi, drobnymi łuseczkami na złocistym tle; szeroko stożkowaty, z wiekiem wypukły do płaskiego, brzeg podwinięty; powierzchnia sucha.

Blaszki intensywnie żółte; o ostrzu złociście oprószonym; szerokie, gęste, wykrojone ząbkiem lub przyrośnięte.

Trzon barwy kapelusza, nieco jaśniejszy; cylindryczny 60-110 x 10-25 mm; powierzchnia sucha; pełny, z wiekiem pusty..

Miąższ żółtawy, niezmienny; smak łagodny, zapach słaby, kwaskowaty.

Pileus 30-150 mm in diameter; with vinaceous-reddish, close, tiny squamules on golden background; broadly conic, with age convex to plane, margin inrolled; surface dry.

Lamellae vividly yellow; edges with golden pruina; broad, close, notched or adnate.

Stipe colour of the cap, slightly lighter-coloured; cylindrical 60-110 x 10-25 mm; surface dry; solid, with age hollow.

Flesh yellowish, unchanging; taste mild, smell faint, sourish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6-9 x 4-6 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 6-9 x 4-6 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w wiązkach na pniakach lub wokół nich drzew iglastych zwłaszcza świerka i sosny.

Common, summer-fall, clustered or gregarious, more rarely solitary, on stumps of conifers, especially Picea and Pinus.

wartość (Importance)

Stosunkowo często jest zbierany i jedzony. Nie jest jednak smaczny choć obiecuje więcej swoim pięknym wyglądem i słoneczną barwą blaszek.

It is quite common eaten in Poland but becouse of low culinary value.

uwagi (Remarks)

Do tego rodzaju należą 4 europejskie gatunki. Wszystkie wyrastają na drewnie i mają miąższ oraz blaszki w różnych odcieniach żółtego.

Ten gatunek jest łatwy do rozpoznania dzięki charakterystycznej barwie owocnika i blaszek; inny przedstawiciel rodzaju: rycerzyk oliwkowożółty (Tricholomopsis decora) ma mniejsze owocniki, złotożółty kapelusz z oliwkowo-brązowymi łuseczkami, częsty w górach, rzadko jest spotykany na Niżu.

To this genus belong 4 European species. All of them are found on wood and their flesh and gills are in various hues of yellow.

This species is easy to distinguish thanks to the characteristic colour of fruitbody and gills; another representative of this genus: Tricholomopsis decora has a golden-yellow cap with olive-brown squamules, more often found in the mountains.

wybrane znaleziska · selected collections

Tricholomopsis rutilans
5f · 02 10 24 1 (Marek Snowarski)
(okolice Obornik Śląskich)
Tricholomopsis rutilans
2f · 99 10 16 12 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
Tricholomopsis rutilans
1f · 99 10 04 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
Tricholomopsis rutilans
3f · 01 09 02 6 (Marek Snowarski)
(Kotlina Kłodzka, Góry Bialskie)
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 18.11.2009 · została utworzona/was created 27.08.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Tricholomopsis_rutilans.htm">rycerzyk czerwonozłoty - Tricholomopsis rutilans - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>