edible

Suillus viscidus (Fr. & Hoek.) Rauschert

maślak szary (maślak lepki)
Suillus aeruginascens (Secr.) Snell · Suillus laricinus (Berk.) Kuntze
Suillus viscidus
przymiar5 mm
pod modrzewiem · under Laryx; 15.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 000715.2
copyright © by Marek Snowarski
Suillus viscidus Suillus viscidus
Suillus viscidus Suillus viscidus
Suillus viscidus
Suillus viscidus

owocnik (Fruitbody)

Suillus viscidus
przymiar5 mm
pod modrzewiem · under Laryx
Kapelusz szaro-żółto-brązowawy, jasnoszary, beżowy, czasem z zielonkawym lub fioletowym odcieniem; 50-100(130) mm średnicy; półkulisty, szybko wypukły, z wiekiem do rozpostartego; powierzchnia nierówna, śluzowata, sucha kosmkowato-włóknista; brzeg długo podwinięty i ze zwieszającymi się białymi resztkami włóknistej osłony; skórka łatwo zdzieralna.

space

Trzon barwy kapelusza, z zanikającym białawym pierścieniem, powyżej pierścienia na powierzchni drobna siateczka; barwa powyżej pierścienia biaława do żółtawej, poniżej szarobiały do czerwonobrązowawego; 50-100 x 10-20 mm, cylindryczny, czasem rozszerzający się ku podstawie.

space

Pileus grey-yellow-brownish, pale grey, beige, sometimes with greenish or violet tint; 50-100(130) mm in diameter; hemispherical, quickly convex, with age expanding to plane; surface uneven, mucous, floccose-fibrillose when dry; margin incurved for a long time and with pendant white fibrillose veil remains; cuticle easily peelable.
Pores initially white, later grey-brownish, greyish, broad, polygonal, bruising dark. Tubes concolourous with the pores.
Stipe colour of the cap, with fugacious whitish ring, above the ring surface with fine reticulation; colour above the ring white to yellowish, below it grey-white to red-brownish; 50-100 x 10-20 mm, cylindrical, sometimes enlarging towards the base.
Flesh whitish, yellowish, sometimes bluish-green; in the cap soft, in the stipe slightly fibrous; taste mild, odour weak fruity.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników jasnobrązowy. Zarodniki wrzecionowate, gładkie, 8-14 x 3.5-6 µm.

Spore print light brown. Spores fusiform, smooth, 8-14 x 3.5-6 µm.

występowanie

Niezbyt częsty. Od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, wyłącznie pod modrzewiami.

Not common. Summer-fall, solitary or gregarious, in micorrhizal with larch.

wartość (Importance)

Jadalny, zbyt rzadki aby miało to praktyczne znaczenie.

Edible.

Suillus tridentinus
maślak trydencki (Suillus tridentinus)
Jest to gatunek dość charakterystyczny. Z innych gatunków występujących pod modrzewiami warto wspomnieć bardzo pospolitego maślaka żółtego (Suillus grevillei) i rzadszego maślaka trydenckiego (Suillus tridentinus), obydwa łatwo odróżnić po żółtych porach.

This species is easy to recognize. Under larch also grows common Suillus grevillei and rare Suillus tridentinus, both with yellow pores.

wybrane znaleziska · selected collections

Suillus viscidus
6f · 08 08 30 5
(Góry Kaczawskie)
znaleziska Suillus viscidus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 34682 BD-08, 17208 CA-89, 42507 CA-97 Suillus aeruginascens, 78175 DA-80, 105867 DA-80 Suillus aeruginascens, 113331 DE-55 Suillus aeruginascens, 107059 DE-55 Suillus aeruginascens, 111900 DE-56 Suillus aeruginascens, 111903 DE-56 Suillus aeruginascens, 111404 DE-56 Suillus aeruginascens, 79321 DE-63 Suillus aeruginascens, 46273 EG-08, 46274 EG-09, 45857 FG-21 Suillus aeruginascens,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 110284 DA-80 Suillus aeruginascens,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

17208 Suillus viscidus; Gdańsk-Oliwa Osiedle Młodych, CA-89; 02.08.2005; Wzgórza morenowe,las mieszany,przecinka oddzielająca ogródki działkowe i osiedle od lasu.Modrzew,sosna,brzoza,buk,śliwa,jabłoń,wiśnia.; Skarpa porośnięta jeżynami,poziomkami,chwastami-ogólnie miejsce ruderalne. Grzyby różnej wielkości,pojedyńcze ,pozrastane 2-3 sztuki,na powierzchni ok.20m kw.około 100 sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Perz; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Grzyby zdrowe,nawet wyrośnięte,najwyżej 5 sztuk zaczerwionych.fot. 14381

34682 Suillus viscidus; Park Cytadela, Poznań, BD-08; 15.06.2006; Lasek modrzewiowy (Larix decidua - ok. 100 drzew) w parku miejskim; na ziemii, w igliwiu modrzewia grupa 5 egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, u zgłaszającego + w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Gatunek spoza Czerwonej Listy, zgłoszony na prośbę kustosza bazy.

fot. 40178 fot. 40179

42507 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 10.09.2006; Las mieszany,buk,modrzew,świerk; przy drodze leśnej trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53990 fot. 53991

45857 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 16.09.2006; pod modrzewiami; na ziemi 2 owocniki, a 21.09.2006 jeszcze kilka; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/23.02.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: w odległości kilkuset metrów również kilkanaście rosnących pojedycznczo w rozproszeniu
fot. 59167 fot. 59168 fot. 59169

46273 Suillus viscidus; Biecz, pow. Gorlice, 3 km W, EG-08; 18.08.2006; Las mieszany z przewagą jodły i sosny, z nasadzeniami modrzewia; na ziemi pod modrzewiami pojedynczo, kilka sztuk w różnych miejscach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-18 Suillus viscidus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Maślak szary, d. maślak lepki
fot. 59999

46274 Suillus viscidus; Pagorzyna, pow. Gorlice, 2.5 km NW, EG-09; 10.09.2006; Las mieszany z nasadzeniami modrzewia; na ziemi pod modrzewiami kilkanaście owocników w różnych miejscach, po 1 - 2 owocniki.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-10 Suillus viscidus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Maślak szary, d. maślak lepki
fot. 60002

78175 Suillus viscidus; Gdańsk Dolina Samborowa, DA-80; 20.09.2007; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; W ziemi trawa chwasty pod modrzewiami Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 123068 fot. 123069

79321 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 29.09.2007; sosna, dąb, brzoza, modrzew nielicznie; na ziemi, na leśnej drodze jeden owocnik; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/KK/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 125460 fot. 125461

105867 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); Gdańsk Dolina Samborowa Trójmiejski Park Krajobrazowy, DA-80; 07.07.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Pod modrzewiami Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 37/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181537

107059 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); ul.Prusa,Radomsko, DE-55; 15.07.2007; przydomowy ogródek,kilka modrzewi pod płotem; na ziemi w dwóch rzutach po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, przy zgłoszeniu ID 113331, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 15 lipiec
fot. 184246 fot. 184247

24 wrzesień
fot. 184248 fot. 184249 fot. 184250

110284 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 21.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 191956

111404 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); 1km S,Leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 15.08.2005; las mieszany-sosna,modrzew,brzoza,dąb; na ziemi kilkanaście owocników w różnym wieku; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy kolejnym zgłoszeniu (ID: 111900), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 194436 fot. 194437 fot. 194438

111900 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); 1 km S,Leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 30.08.2008; las mieszany-sosna,modrzew,brzoza,dąb; na ziemi,pobocze hasiowej drogi kilkadziesiąt owocników na odcinku ok.40m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'42,74"N 19 30'46,07"E

fot. 195630 fot. 195631 fot. 195632

potwierdzenie stanowiska ID111404

111903 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); 1 km S,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 30.08.2008; trawiasta dróżka,między młodnikami sosnowymi,wysadzana modrzewiami; na ziemi,w trawie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'14,54"N 19 29'53,74"E

fot. 195641 fot. 195642

113331 Suillus viscidus (Suillus aeruginascens); ul.Prusa,Radomsko, DE-55; 09.09.2008; przydomowy trawnik,w pobliżu modrzewi; na ziemi,w trawie trzy owocniki (dwa zeżarte przez ślimaki); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 199236

fot. 199237

literatura · references
[5] [26III] [2] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.09.2008 · została utworzona/was created 11.09.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Suillus_viscidus.htm">maślak szary - Suillus viscidus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>