jadalny

Suillus viscidus (Fr. & Hoek.) Rauschert

maślak szary maślak lepki
Suillus aeruginascens (Secr.) Snell · Suillus laricinus (Berk.) Kuntze
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Suillus viscidus (maślak szary)
pod modrzewiem; 15.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Suillus viscidus (maślak szary)
Suillus viscidus (maślak szary)
Suillus viscidus (maślak szary)
Suillus viscidus (maślak szary)
Suillus viscidus (maślak szary)
Suillus viscidus (maślak szary)

owocnik

Suillus viscidus (maślak szary)
pod modrzewiem
Kapelusz szaro-żółto-brązowawy, jasnoszary, beżowy, czasem z zielonkawym lub fioletowym odcieniem; 50-100(130) mm średnicy; półkulisty, szybko wypukły, z wiekiem do rozpostartego; powierzchnia nierówna, śluzowata, sucha kosmkowato-włóknista; brzeg długo podwinięty i ze zwieszającymi się białymi resztkami włóknistej osłony; skórka łatwo zdzieralna.

space

Trzon barwy kapelusza, z zanikającym białawym pierścieniem, powyżej pierścienia na powierzchni drobna siateczka; barwa powyżej pierścienia biaława do żółtawej, poniżej szarobiały do czerwonobrązowawego; 50-100 x 10-20 mm, cylindryczny, czasem rozszerzający się ku podstawie.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnobrązowy. Zarodniki wrzecionowate, gładkie, 8-14 x 3.5-6 µm.

Spore print light brown. Spores fusiform, smooth, 8-14 x 3.5-6 µm.

występowanie

Niezbyt częsty. Od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, wyłącznie pod modrzewiami.

Not common. Summer-fall, solitary or gregarious, in micorrhizal with larch.

wartość

Jadalny, zbyt rzadki aby miało to praktyczne znaczenie.

Edible.
Jest to gatunek dość charakterystyczny. Z innych gatunków występujących pod modrzewiami warto wspomnieć bardzo pospolitego maślak żółty (Suillus grevillei) i rzadszego maślak trydencki (Suillus tridentinus), obydwa łatwo odróżnić po żółtych porach.

space

znalezisko 20080830.5.08 - Suillus viscidus (maślak szary); Góry Kaczawskie
6f · 20080830.5.08
/Góry Kaczawskie/
znaleziska Suillus viscidus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

BD-08 34682 CA-89 17208 CA-97 42507 DA-80 110284 78175 105867 DE-55 113331 107059 DE-56 111900 111903 111404 DE-63 79321 EG-08 46273 EG-09 46274 FG-21 45857

 ID17208  Suillus viscidus; Gdańsk-Oliwa Osiedle Młodych, CA-89; 2005.08.02; Wzgórza morenowe,las mieszany,przecinka oddzielająca ogródki działkowe i osiedle od lasu.Modrzew,sosna,brzoza,buk,śliwa,jabłoń,wiśnia.; Skarpa porośnięta jeżynami,poziomkami,chwastami-ogólnie miejsce ruderalne. Grzyby różnej wielkości,pojedyńcze ,pozrastane 2-3 sztuki,na powierzchni ok.20m kw.około 100 sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Perz; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Grzyby zdrowe,nawet wyrośnięte,najwyżej 5 sztuk zaczerwionych.fot. 14381

 ID34682  Suillus viscidus; Park Cytadela, Poznań, BD-08; 2006.06.15; Lasek modrzewiowy (Larix decidua - ok. 100 drzew) w parku miejskim; na ziemii, w igliwiu modrzewia grupa 5 egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, u zgłaszającego + w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Gatunek spoza Czerwonej Listy, zgłoszony na prośbę kustosza bazy.

fot. 40178 fot. 40179

 ID42507  Suillus aeruginascens; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2006.09.10; Las mieszany,buk,modrzew,świerk; przy drodze leśnej trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53990 fot. 53991

 ID45857  Suillus aeruginascens; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 2006.09.16; pod modrzewiami; na ziemi 2 owocniki, a 21.09.2006 jeszcze kilka; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/23.02.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: w odległości kilkuset metrów również kilkanaście rosnących pojedycznczo w rozproszeniu
fot. 59167 fot. 59168 fot. 59169

 ID46273  Suillus viscidus; Biecz, pow. Gorlice, 3 km W, EG-08; 2006.08.18; Las mieszany z przewagą jodły i sosny, z nasadzeniami modrzewia; na ziemi pod modrzewiami pojedynczo, kilka sztuk w różnych miejscach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-18 Suillus viscidus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Maślak szary, d. maślak lepki
fot. 59999

 ID46274  Suillus viscidus; Pagorzyna, pow. Gorlice, 2.5 km NW, EG-09; 2006.09.10; Las mieszany z nasadzeniami modrzewia; na ziemi pod modrzewiami kilkanaście owocników w różnych miejscach, po 1 - 2 owocniki.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-10 Suillus viscidus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Maślak szary, d. maślak lepki
fot. 60002

 ID78175  Suillus viscidus; Gdańsk Dolina Samborowa, DA-80; 2007.09.20; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; W ziemi trawa chwasty pod modrzewiami Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 123068 fot. 123069

 ID79321  Suillus aeruginascens; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2007.09.29; sosna, dąb, brzoza, modrzew nielicznie; na ziemi, na leśnej drodze jeden owocnik; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/KK/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 125460 fot. 125461

 ID105867  Suillus aeruginascens; Gdańsk Dolina Samborowa Trójmiejski Park Krajobrazowy, DA-80; 2008.07.07; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Pod modrzewiami Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 37/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181537

 ID107059  Suillus aeruginascens; ul.Prusa,Radomsko, DE-55; 2007.07.15; przydomowy ogródek,kilka modrzewi pod płotem; na ziemi w dwóch rzutach po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, przy zgłoszeniu ID 113331, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 15 lipiec
fot. 184246 fot. 184247

24 wrzesień
fot. 184248 fot. 184249 fot. 184250

ID110284 Suillus aeruginascens; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 2008.08.21; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 191956

 ID111404  Suillus aeruginascens; 1km S,Leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 2005.08.15; las mieszany-sosna,modrzew,brzoza,dąb; na ziemi kilkanaście owocników w różnym wieku; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy kolejnym zgłoszeniu (ID: 111900), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 194436 fot. 194437 fot. 194438

 ID111900  Suillus aeruginascens; 1 km S,Leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 2008.08.30; las mieszany-sosna,modrzew,brzoza,dąb; na ziemi,pobocze hasiowej drogi kilkadziesiąt owocników na odcinku ok.40m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'42,74"N 19 30'46,07"E

fot. 195630 fot. 195631 fot. 195632

potwierdzenie stanowiska ID111404

 ID111903  Suillus aeruginascens; 1 km S,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 2008.08.30; trawiasta dróżka,między młodnikami sosnowymi,wysadzana modrzewiami; na ziemi,w trawie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'14,54"N 19 29'53,74"E

fot. 195641 fot. 195642

 ID113331  (potwierdzenie 107059) Suillus aeruginascens; ul.Prusa,Radomsko, DE-55; 2008.09.09; przydomowy trawnik,w pobliżu modrzewi; na ziemi,w trawie trzy owocniki (dwa zeżarte przez ślimaki); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 199236

fot. 199237

literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.269 [5]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.53 [26III]
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.122 [2]
· Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.207 [141]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 11.09.2000

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Suillus_viscidus.htm"> Suillus viscidus (maślak szary) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>