ediblered listGREJ

Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar

naziemek białawy (bielaczek owczy)
Albatrellus ovinus
pokrój · habit; 15.09.2005, Puszcza Białowieska; znal. 050915.9
copyright © by Marek Snowarski
Albatrellus ovinus
pokrój · habit
Albatrellus ovinus
pokrój · habit

owocnik (Fruitbody)

Albatrellus ovinus
pory
pores
Kapelusz białawy, z wiekiem żółtawy, żółtooliwkowy; 30-180 mm średnicy, wypukły półkulisty, z wiekiem nieregularny, pofalowany, sąsiednie owocniki często pozrastane; powierzchnia gładka, matowa, może być spękana w czasie suchej pogody; brzeg długo podwinięty, ostry.

Pory białe, uciśnięte i z wiekiem żółkną; drobne, okrągłe. Rurki białe, żółtawe; krótkie, 1-2(3) mm długości, jednowarstwowe; zbiegające.

Trzon biały, szary z ciemniejszymi smugami; 30-80 x 10-40 mm, zwężony u podstawy, centralny, ekscentryczny lub boczny; powierzchnia gładka; pełny.

Miąższ biały, z wiekiem cytrynowożółty; w kapeluszu 10-20 mm gruby; kruchy; zapach przyjemny, migdałowy; smak łagodny, migdałowy.

Pileus whitish, in age yellowish, yellow-olive; 30-180 mm in diameter, convex hemispherical, in age irregular, undulating, adjacent fruitbodies often accretive; surface smooth, dull, may be cracked during dry periods; margin incurved for a long time, acute.

Pores white, bruised, and in age, turn yellow; fine, round. Tubes white, yellowish; short, 1-2(3) mm long, single layer; decurrent white, gray with darker streaks; 30-80 x 10-40 mm, narrow at base, central, eccentric or lateral; surface smooth; solid.

Flesh white, in age lemon-yellow; in the cap 10-20 mm thick; fragile; smell pleasant, almond; taste mild, almond.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, jajowate, gładkie, bezbarwne, często z dużymi kroplami, 3-4.5 x 3-3.5 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, ovoid, smooth, hyaline, often with large drops, 3-4.5 x 3-3.5 µm.

występowanie

Rzadki. Od wiosny do jesieni, w grupach pod świerkami, w górach, rzadziej pod jodłami i sosnami.

Rare. Spring-fall, gregarious, under spruce, rarely fir or pine, preferable in mountains.

wartość (Importance)

Jadalny gdy młody, ale niesmaczny.

Edible when young but not good.

uwagi (Remarks)

Albatrellus subrubescens
A. subrubescens
Jest kilka podobnych gatunków, różnią się barwą i wykształceniem łuseczek. Podobny naziemek żółtopomarańczowy (Albatrellus subrubescens) jest jasnoochrowy od jasnobrązowego, zwykle z brązowofioletowym odcieniem; uciśnięte pory jasnopomarańczowe; rośnie pod sosnami i jodłami. Zielonkawy naziemek zielonawy (Albatrellus cristatus) rośnie pod bukami i dębami. W podobnych miejscach rośnie rzadszy naziemek ceglasty (Albatrellus confluens) o żółtoochrowym, pomarańczoowobrązowym kapeluszu i nie żółknących porach przy uciśnięciu. Brązowy, o silnie spękanej powierzchni kapelusza jest naziemek kozionogi (Scutiger oregonensis) (=Albatrellus pes-caprae).

There are a few similar species, they differ in colour and feature of scales. Similar Albatrellus subrubescens is light-ochre to light brown, usually with brown-violet tint, squeezed pores light-orange; grows under pine and fir-trees. Greenish Albatrellus cristatus grows under beech-tree and oak. In similar places grows more rare Albatrellus confluens with yellow-ochre, orange-brown cap and pores that do not turn yellow on squeezing. Brown, with strongly cracked surface of the cap is Scutiger oregonensis.

wybrane znaleziska · selected collections

Albatrellus ovinus
6f · 05 09 15 9
(Puszcza Białowieska) pod świerkami w mchu · (under Picea in moss)
Albatrellus ovinus
3f · 04 09 17 3
(Puszcza Białowieska)
Albatrellus ovinus
3f · 06 09 28 15
(Puszcza Białowieska)
Albatrellus ovinus
5f · 05 08 28 10
(Góry Kaczawskie)
znaleziska Albatrellus ovinus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 155838 AD-18, 115172 DA-80, 102723 DE-56, 49789 FF-93,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 139349 CA-89, 141391 CA-89, 142985 CA-89, 289836 DE-56, 151149 DE-56, 180705 DE-56, 148849 DG-13, 222473 EB-68, 146669 GC-01, 180168 GC-02, 146665 GC-11, 146664 GC-12,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

49789 Albatrellus ovinus; las w okolicach Woli Jasienickiej, powiat brzozowski, FF-93; 01.10.2006; las sosnowo-jodłowy z domieszkami; na ziemi pojedynczo kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/AH/22.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/64322.html

102723 Albatrellus ovinus; 1 km E,Grzebień,pow.radomszczański, DE-56; 03.09.2005; bór sosnowy; na ścieżce,prawie na gołej ziemi dwie kilkuowocnikowe wiązki młodych; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 175500 fot. 175501 fot. 175502 fot. 175503

115172 Albatrellus ovinus; Gdańsk, Lasy Oliwskie, przy S krawędzi dawnej żwirowni przy III Dworze (ul. Polanki), DA-80; 16.09.2008; Scieżka przy krawędzi żwirowni, drzewostan sosnowy z domieską buka i dębu; Na ziemi, podłoże żwirowe porośnięte mchami Kilkaset osobników, w większych i mniejszych grupach oraz pojedynczo; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/WCH/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203029 fot. 203030 fot. 203031 fot. 203032 fot. 203033

139349 Albatrellus ovinus; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 02.08.2009; las mieszany grab,brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; W ziemi kilka zrośniętych owocników zdeptanych przez grzybiarzy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259622
N 54*23,200'
E 018*32,867'
47 m.npm.

141391 Albatrellus ovinus; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 16.08.2009; Las mieszany-buk,,sosna,brzoza; w ziemi kilka kępek owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 264641 fot. 264642
N 54*23,245'
E 018*32,807'
89 m.npm

142985 Albatrellus ovinus; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.122, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi pod świerkami kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 268469
N 54*23,242'
E 018*32,310'
90 m.npm

146664 Albatrellus ovinus; Puszca Knyszyńska, około 3 km na pólnoc od trasy Supraśl- Majówka, miejsce oznaczone na mapach lokalnych jako Rozbity Kamień, GC-12; 14.09.2009; Las sosnowy bez poszycia; na ziemi pojedyńczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK-zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/272861.html

146665 Albatrellus ovinus; Las iglasty na południowym brzegu jez Komosa, niopodal miejscowości Ogrodniczki, GC-11; 22.09.2009; Las iglasty (sosna, świerk); na ziemi , zdecydowanie w pobliżu świerków kilka owocników porozrzucanych w promieniu 50m, w trzech grupkach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK-zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/275863.html

146669 Albatrellus ovinus; Około 1 km na wschód od miejscowości Ogrodniczki, GC-01; 23.09.2009; Las iglasty(sosna, świerk) , wiek drzew bardzo zróżnicowany; zdecydowanie pod świerkami, na ziemi W promieniu 10 m około 15 owocników w dwóch grupach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK-zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/275863.html

148849 Albatrellus ovinus; Węgierska Górka ( las na prawo od Hali Rozmusiej) pow. Żywiec, DG-13; 08.10.2009; Las z dominacją świerka i kilku starych jodeł. Runo –borówczyska i mchy; Na ziemi, brzeg skarpy utworzonej prze drogę Parę egzeplarzy w bezpośrednim sąsiedstwie; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: Tak; prześlę pod wskazany adres, tak, notatka: tak
uwagi: Foto:
fot. 283519 fot. 283520 fot. 283521 fot. 283522 fot. 283523 fot. 283524

Współrzędne geograficzne wg mapa.szukacz.pl 49,61510 19,10076

151149 Albatrellus ovinus; 1 km E,Grzebień,pow.radomszczański, DE-56; 26.10.2009; bór sosnowy; na ścieżce,na ziemi skąpo pokrytej ściółką naliczyłem 16 owocników;wszystkie owocniki były skopane i połamane; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: potwierdzenie stanowiska z 2005r-zgłoszenie ID102723

fot. 289859 fot. 289860 fot. 289861

155838 Albatrellus ovinus; 2 km na SE od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 25.09.2008; las mieszany (Pinus, Picea, Fagus); na ziemi gromadnie i kępkowo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1031* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305165

180168 Albatrellus ovinus; około 5 km na płn-wsch. od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 17.10.2010; Dukt leśny rozgraniczający stosunkowo jeszcze młode nasadzenia lasu. świerkowego i sosnowego; na ziemi zdecydowanie ponad setka owocników na odcinku około 50 mb. duktu lesnego; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 390746 fot. 390747 fot. 390748 fot. 390749 fot. 390750 fot. 390751

180705 Albatrellus ovinus; 1 km E,Grzebień, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 29.08.2010; wysokopienny las sosnowy z niewielkim dodatkiem liściastych -brzoza,dąb; na ziemi w tym roku natknąłem się tam na tylko jeden młody, wyrwany już owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 151149, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 391980 fot. 391981

222473 Albatrellus ovinus; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. w, EB-68; 15.09.2013; dąb,sosna,świerk,brzoza,leszczyna; ziemia trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 598062fot. 598063

289836 Albatrellus ovinus; 1 km E od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 11.08.2016; bór sosnowy z domieszką dębów, brzóz i innych; na ziemi liczebnośc trudna do określenia gdyż wszystkie owocniki były powyrywane i połamane; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 872237 fot. 872238 fot. 872239

literatura · references
[5] [49] [9] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2007 · została utworzona/was created 13.07.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Albatrellus_ovinus.htm">naziemek białawy - Albatrellus ovinus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>