edibleprotectedred listGREJ

Verpa conica (O.F. Müll.) Sw.

naparstniczka stożkowata
Verpa conica
pokrój · habit; 21.08.2005
copyright © by Darek Karasiński
Verpa conica
pokrój · habit; 21.08.2005
copyright © by Darek Karasiński
Verpa conica
pokrój · habit
Verpa conica
pokrój · habit
Verpa conica
pokrój · habit
Verpa conica
pokrój · habit
Verpa conica Verpa conica
Verpa conica

owocnik (Fruitbody)

Verpa conica
Owocnik zbudowany z główki i trzonka; 30-100(130) mm wysokości. Główka oliwkowobrązowa do brązowej, miodowobrązowa; dzwonkowata, czapeczkowata, szerokostożkowata; gładka lub mniej lub bardziej grubo, nieregularnie jamkowata, bez wyraźnych żeber, są też formy drobniej i bardziej regularnie bruzdowane, na podobieństwo zwojów mózgu; 15-40 mm szerokości; główka przyrośnięta do trzonu jedynie na szczycie.

Trzon biały do jasnoochrowego; 5-15 mm szerokości; powierzchnia z niewielki poprzecznymi przewężeniami, z pomarańczowawo-brązowawymi ziarenkami; pusty w środku.

Miąższ kruchy, woskowaty, cienki. Zapach i smak słabe, przyjemne.

zarodniki (Spores)

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, hialinowe, 20-25 × 11-15 µm. Worki z ośmioma zarodnikami.

występowanie

Rzadka. Rośnie na podobnych stanowiskach co smardzówka czeska (Ptychoverpa bohemica), w zaroślach nad ciekami wodnymi i w innych wilgotnych miejscach. Owocniki pojawiają się na początku wiosny, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach. Są bardzo krótkotrwałe.

wartość (Importance)

Jadalna. W Polsce podlega ochronie.

Edible.

Inne fotografie · Additional photographs
Verpa conica
pokrój · habit

wybrane znaleziska · selected collections

Verpa conica
3f · 08 05 01 3
(Bieszczady)
znaleziska Verpa conica na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 136738 AB-93, 164089 BC-98, 282233 BC-98, 101343 cf. BE-58, 281747 DD-85, 98564 DE-46, 213549 DE-46, 96819 DE-55, 165481 DE-55, 236578 DE-55, 213615 DE-65, 48833 DF-33, 99970 DF-95, 170775 DG-34, 102546 EF-15, 195941 EF-72, 140472 EF-81, 32931 EF-82, 62032 EF-82, 97851 EF-82, 195917 EF-82, 195935 EF-94, 123149 EG-15, 237692 EG-23, 97371 FF-04, 97691 FF-05, 97326 FG-22,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 280599 DA-80, 281013 DE-55, 196029 EG-12,
· bez ATPOL lub wadliwy: 280502,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

32931 Verpa conica; Dolina rzeki Raby, EF-82; 30.04.2006; las łęgowy; na ziemi kilkanaście osobników w grupie; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AP-K/3.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 36748 fot. 36749

48833 Verpa conica; Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF-33; 02.05.2006; las łęgowy (olcha, brzoza, jesion,wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu; na ziemi pojednynczo, 9 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-05-008, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64371

62032 Verpa conica; Dolina rzeki Raby, EF-82; 21.04.2007; las łęgowy; na ziemi 4 owocniki różnej wielkości; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Stanowisko to zgłoszono po raz pierwszy w 2006 roku z ID: 32931

fot. 87583 fot. 87584

96819 Verpa conica; 1,5 km SW,Bobry,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 29.03.2008; nadrzeczne zarośla-wierzba,czeremcha,bez czarny; na ziemi wśród liściastej ściółki w luźnej grupie (45szt); leg. Jacek Nowicki; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/18.04.08 i 7/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko obserwowane od 3kwietnia2004r

fot. 161156 fot. 161157 fot. 161158

Zdjecia dojrzalszych owocników w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/158044.html

97326 Verpa conica; Tylawa, pow. krośnieński, FG-22; 13.04.2008; nad rzeką pośród lepiężników; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162304

97371 Verpa conica; 2km E, Stalowa Wola, podkarpackie, FF-04; 15.04.2008; las łęgowy przy rzece San; na ziemi pojedynczo , kilkanaście sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WS/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 162410 fot. 162411

97691 Verpa conica; Stalowa Wola - okolice, FF-05; 18.04.2008; las łęgowy, las łęgowy z domieszką sosny; na ziemi pojedynczo, po kilka, w sumie kilkadziesiąt; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 163256

97851 Verpa conica; Dolina Rzeki Raby; woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów, EF-82; 12.04.2008; las łęgowy; na ziemi w grupie, 5 stanowisk o obrębie jednego lasu: I - 3 owocniki, II - 11 owocników, III - 7 owocników, IV - 5 owocników, V - 28 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko obserwowane 3 rok z rzędu, wcześniej zgłaszane jako ID:32931 i ID:62032

fot. 163661 fot. 163662

98564 Verpa conica; 1,5km NW,Kocierzowy,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 27.04.2008; pas sródpolnych zadrzewień-osika,wierzba,brzoza,jabłoń; na ziemi,pod jabłonią w luźnej grupie,7 sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165707 fot. 165708 fot. 165709 fot. 165710

99970 Verpa conica; Brzezinka Dolna/Roczyny, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 12.05.2008; Las bukowo-grabowy z jaworem; na ziemi pięć owocników w dwóch grupach 1x3 i 1x2 w odległości 10 m; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/PCH/1.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki rosły w sąsiedztwie Morchella esculenta. Podłoże wapienne.

fot. 169551

101343 Verpa conica cf.; Wrocław, w pobliżu ulicy Kobierzyckiej, BE-58; 18.04.2008; opuszczone ogódki działkowe; na glebie, pod jabłonią pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/23.05.08, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Ostatnie trzy fotografie zostały zrobione 6 maja.
Więcej w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/2/162917.html

fot. 172634 fot. 172635 fot. 172636 fot. 172637 fot. 172638

102546 Verpa conica; Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF-15; 25.04.2008; rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb; na ziemi, wśród liści, zawilców, fiołków, w towarzystwie Mitrophora semilibera 2 sztuki; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175036 fot. 175037

123149 Verpa conica; Nowy Sącz, powiat nowosądecki, nad rzeką Kamienicą, EG-15; . . 0.2008; las nad rzeką, dużo brzóz, bzów i sosen; na ziemi w mchu pojedynczo; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221977

136738 Verpa conica; Dolina Dolnej Odry, ok. 300 m na NE od wiaduktu autostrady nad Odrą Zachodnią, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 02.05.2009; las łęgowy (tp, Brz, głóg); na ziemi 2 owocniki; leg. Grażyna Domian, Adam Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Naparstniczka stożkowata
fot. 251806 fot. 251807
Omówiona w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/237460.html

Białe kłaczki na owocniku pochodzą od wszędobylskich w tym okresie, w łęgu topolowym nasion topoli

140472 Verpa conica; woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, Winiary, EF-81; 19.04.2009; las łęgowy; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 262674

164089 Verpa conica; Poznań, Fort 5a, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie, BC-98; 05.05.2010; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg); Na ziemi Jeden owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 333917
Jest to 3 gatunek smardzowatych znaleziony na tym forcie.

165481 Verpa conica; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 23.04.2010; nadrzeczne zarośla-wierzba,czeremcha,bez czarny; na ziemi ponad 18 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339639 fot. 339640 fot. 339641 fot. 339642

170775 Verpa conica; okolice Ujsoł, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG-34; 12.05.2010; przy drodze asfaltowej na skraju świerkowego lasu wśród młodych wierzb; na ziemi w trawie i innej zielnej roślinności trzy owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 361581

195917 Verpa conica; Pierzchów, gm. Gdów, pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF-82; 24.04.2010; las łęgowy; na ziemi 5 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467063 fot. 467064

195935 Verpa conica; Witowice Dolne, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EF-94; 17.04.2011; na skraju lasu łęgowego w lepiężnikach różowych; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Obszar Natura 2000 "Łososina"
fot. 467090 fot. 467091

195941 Verpa conica; Pierzchów, gm. Gdów, pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF-72; 22.04.2011; las łęgowy; na ziemi 19 owocników w 3 miejscach oddalonych od siebie o kilka metrów; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467125 fot. 467126 fot. 467127

196029 Verpa conica; Szczawa, gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. Małopolskie, EG-12; 30.04.2011; pobocze leśnej drogi, wśród mchów i trawy; na ziemi 1 uszkodzony owocnik (rozdeptany?); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 467690

213549 Verpa conica; 0,5 km S od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 12.05.2013; liściaste zarośla wzdłuż drogi DK1 -osiki, wierzby, brzózki; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 20" N i 19st 27' 45,9" E

owocnik
fot. 559554

siedlisko
fot. 559555

213615 Verpa conica; Widzów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 11.05.2013; głóg, jesion; na ziemi w grupie kilkunastu owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 559901

236578 Verpa conica; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 30.03.2014; nadrzeczne zarośla -wierzba, czeremcha, bez czarny i inne; na ziemi grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 667267 fot. 667268 fot. 667269

12 kwietnia natknąłem się tam na tylko jeden żywy owocnik
fot. 667270

237692 Verpa conica; Zarzecze, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-23; 28.04.2014; W dzrewostanie i zarośłach liściastych o charakterze grądowym z dominacją graba.; Na ziemi. Pojedynczo, w rozproszeniu, łącznie kilkadziesiąt owocników.; leg. Krzysztof Stawowczyk; det. Krzysztof Stawowczyk; eksykat: nie - gatunek œściśœle chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671072fot. 671073fot. 671074fot. 671075

280502 Verpa conica; 0,5 km N Poznań Garbary, pow. Poznań, woj. Wielkopolskie; 27.04.2016; Wieżba z dodatkiem topoli; na ziemi w grupie 11; leg. Sławomir Włoch; det. Sławomir Włoch; eksykat: -, -, notatka: -
uwagi: Smak przyjemny, zapach grzybowy,konsystencja krucha, lepkość woskowata

280599 Verpa conica; Gdańsk Letniewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 24.04.2016; zieleniec-rondo wysypane korą; kora, ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837932fot. 837933

281013 Verpa conica; Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 19.04.2016; zdziczały sad; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839592 fot. 839593 fot. 839594 fot. 839595

281747 Verpa conica; Pabianice, Park Słowackiego, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 02.05.2016; na rabacie wyłożonej korą sosnową; z ziemi pojedynczy owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 842363

282233 Verpa conica; Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 05.05.2016; Stary sad, drzewa liściaste w tym owocowe; Na ziemi Pojedyńczo, 2 egzemplarze; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844102 fot. 844103

literatura · references
[49] [26II] [5] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.09.2008 · została utworzona/was created 10.12.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Verpa_conica.htm">naparstniczka stożkowata - Verpa conica - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>