jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.52)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Verpa conica (O.F. Müll.) Sw.

naparstniczka stożkowata
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · znaleziska
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój; 21.08.2005 copyright © by Darek Karasiński
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój; 21.08.2005 copyright © by Darek Karasiński
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)

opis

Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
Owocnik zbudowany z główki i trzonka; 30-100(130) mm wysokości. Główka oliwkowobrązowa do brązowej, miodowobrązowa; dzwonkowata, czapeczkowata, szerokostożkowata; gładka lub mniej lub bardziej grubo, nieregularnie jamkowata, bez wyraźnych żeber, są też formy drobniej i bardziej regularnie bruzdowane, na podobieństwo zwojów mózgu; 15-40 mm szerokości; główka przyrośnięta do trzonu jedynie na szczycie.

space

Miąższ kruchy, woskowaty, cienki. Zapach i smak słabe, przyjemne.

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, hialinowe, 20-25 × 11-15 µm. Worki z ośmioma zarodnikami.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.52 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadka. Rośnie na podobnych stanowiskach co smardzówka czeska (Verpa bohemica), w zaroślach nad ciekami wodnymi i w innych wilgotnych miejscach. Owocniki pojawiają się na początku wiosny, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach. Są bardzo krótkotrwałe.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalna. W Polsce podlega ochronie.

Edible.
znalezisko 20080501.3.08 - Verpa conica (naparstniczka stożkowata); Bieszczady
3f · 20080501.3.08
/Bieszczady/
znaleziska Verpa conica na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

280502 AB-93 136738 BC-98 164089 282233 BE-58 101343 DA-80 280599 DD-85 281747 DE-46 299570 98564 299573 299572 213549 DE-55 300324 236578 281013 96819 165481 DE-65 213615 DF-33 48833 DF-95 99970 DG-34 170775 EF-15 102546 EF-72 195941 EF-81 140472 EF-82 62032 195917 32931 97851 EF-94 195935 EG-12 196029 EG-15 123149 EG-23 237692 FF-04 97371 FF-05 97691 FG-22 97326

 ID32931  Verpa conica; Dolina rzeki Raby, EF-82; 2006.04.30; las łęgowy; na ziemi kilkanaście osobników w grupie; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AP-K/3.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 36748 fot. 36749

 ID48833  Verpa conica; Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF-33; 2006.05.02; las łęgowy (olcha, brzoza, jesion,wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu; na ziemi pojednynczo, 9 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-05-008, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64371

 ID62032  Verpa conica; Dolina rzeki Raby, EF-82; 2007.04.21; las łęgowy; na ziemi 4 owocniki różnej wielkości; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Stanowisko to zgłoszono po raz pierwszy w 2006 roku z ID: 32931

fot. 87583 fot. 87584

 ID96819  Verpa conica; 1,5 km SW,Bobry,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 2008.03.29; nadrzeczne zarośla-wierzba,czeremcha,bez czarny; na ziemi wśród liściastej ściółki w luźnej grupie (45szt); leg. Jacek Nowicki; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/18.04.08 i 7/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko obserwowane od 3kwietnia2004r

fot. 161156 fot. 161157 fot. 161158

Zdjecia dojrzalszych owocników w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/158044.html

 ID97326  Verpa conica; Tylawa, pow. krośnieński, FG-22; 2008.04.13; nad rzeką pośród lepiężników; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162304

 ID97371  Verpa conica; 2km E, Stalowa Wola, podkarpackie, FF-04; 2008.04.15; las łęgowy przy rzece San; na ziemi pojedynczo , kilkanaście sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WS/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 162410 fot. 162411

 ID97691  Verpa conica; Stalowa Wola - okolice, FF-05; 2008.04.18; las łęgowy, las łęgowy z domieszką sosny; na ziemi pojedynczo, po kilka, w sumie kilkadziesiąt; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 163256

 ID97851  Verpa conica; Dolina Rzeki Raby; woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów, EF-82; 2008.04.12; las łęgowy; na ziemi w grupie, 5 stanowisk o obrębie jednego lasu: I - 3 owocniki, II - 11 owocników, III - 7 owocników, IV - 5 owocników, V - 28 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko obserwowane 3 rok z rzędu, wcześniej zgłaszane jako ID:32931 i ID:62032

fot. 163661 fot. 163662

 ID98564  Verpa conica; 1,5km NW,Kocierzowy,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 2008.04.27; pas sródpolnych zadrzewień-osika,wierzba,brzoza,jabłoń; na ziemi,pod jabłonią w luźnej grupie,7 sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165707 fot. 165708 fot. 165709 fot. 165710

 ID99970  Verpa conica; Brzezinka Dolna/Roczyny, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 2008.05.12; Las bukowo-grabowy z jaworem; na ziemi pięć owocników w dwóch grupach 1x3 i 1x2 w odległości 10 m; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/PCH/1.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki rosły w sąsiedztwie Morchella esculenta. Podłoże wapienne.

fot. 169551

 ID101343  Verpa conica cf.; Wrocław, w pobliżu ulicy Kobierzyckiej, BE-58; 2008.04.18; opuszczone ogódki działkowe; na glebie, pod jabłonią pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/23.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Ostatnie trzy fotografie zostały zrobione 6 maja.
Więcej w wątku: www.bio-forum.pl [Snowarski: zbiór fotografii na różny temat] /2/162917.html

fot. 172634 fot. 172635 fot. 172636 fot. 172637 fot. 172638

 ID102546  Verpa conica; Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF-15; 2008.04.25; rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb; na ziemi, wśród liści, zawilców, fiołków, w towarzystwie Mitrophora semilibera 2 sztuki; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175036 fot. 175037

 ID123149  Verpa conica; Nowy Sącz, powiat nowosądecki, nad rzeką Kamienicą, EG-15; 2008. 04. 23; las nad rzeką, dużo brzóz, bzów i sosen; na ziemi w mchu pojedynczo; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221977

 ID136738  Verpa conica; Dolina Dolnej Odry, ok. 300 m na NE od wiaduktu autostrady nad Odrą Zachodnią, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.05.02; las łęgowy (tp, Brz, głóg); na ziemi 2 owocniki; leg. Grażyna Domian, Adam Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Naparstniczka stożkowata
fot. 251806 fot. 251807
Omówiona w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/237460.html

Białe kłaczki na owocniku pochodzą od wszędobylskich w tym okresie, w łęgu topolowym nasion topoli

 ID140472  Verpa conica; woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, Winiary, EF-81; 2009.04.19; las łęgowy; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 262674

 ID164089  Verpa conica; Poznań, Fort 5a, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie, BC-98; 2010.05.05; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg); Na ziemi Jeden owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 333917
Jest to 3 gatunek smardzowatych znaleziony na tym forcie.

 ID165481  (potwierdzenie 96819) Verpa conica; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.23; nadrzeczne zarośla-wierzba,czeremcha,bez czarny; na ziemi ponad 18 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339639 fot. 339640 fot. 339641 fot. 339642

 ID170775  Verpa conica; okolice Ujsoł, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG-34; 2010.05.12; przy drodze asfaltowej na skraju świerkowego lasu wśród młodych wierzb; na ziemi w trawie i innej zielnej roślinności trzy owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 361581

 ID195917  Verpa conica; Pierzchów, gm. Gdów, pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF-82; 2010.04.24; las łęgowy; na ziemi 5 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467063 fot. 467064

 ID195935  Verpa conica; Witowice Dolne, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EF-94; 2011.04.17; na skraju lasu łęgowego w lepiężnikach różowych; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Obszar Natura 2000 "Łososina"
fot. 467090 fot. 467091

 ID195941  Verpa conica; Pierzchów, gm. Gdów, pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF-72; 2011.04.22; las łęgowy; na ziemi 19 owocników w 3 miejscach oddalonych od siebie o kilka metrów; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467125 fot. 467126 fot. 467127

ID196029 Verpa conica; Szczawa, gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. Małopolskie, EG-12; 2011.04.30; pobocze leśnej drogi, wśród mchów i trawy; na ziemi 1 uszkodzony owocnik (rozdeptany?); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 467690

 ID213549  Verpa conica; 0,5 km S od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.05.12; liściaste zarośla wzdłuż drogi DK1 -osiki, wierzby, brzózki; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 20" N i 19st 27' 45,9" E

owocnik
fot. 559554

siedlisko
fot. 559555

 ID213615  Verpa conica; Widzów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2013.05.11; głóg, jesion; na ziemi w grupie kilkunastu owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 559901

 ID236578  (potwierdzenie 96819) Verpa conica; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.03.30; nadrzeczne zarośla -wierzba, czeremcha, bez czarny i inne; na ziemi grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 667267 fot. 667268 fot. 667269

12 kwietnia natknąłem się tam na tylko jeden żywy owocnik
fot. 667270

 ID237692  Verpa conica; Zarzecze, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-23; 2014.04.28.; W dzrewostanie i zarośłach liściastych o charakterze grądowym z dominacją graba.; Na ziemi. Pojedynczo, w rozproszeniu, łącznie kilkadziesiąt owocników.; leg. Krzysztof Stawowczyk; det. Krzysztof Stawowczyk; eksykat: nie - gatunek œściśœle chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671072fot. 671073fot. 671074fot. 671075

ID280502 Verpa conica; 0,5 km N Poznań Garbary, pow. Poznań, woj. Wielkopolskie; 2016.04.27; Wieżba z dodatkiem topoli; na ziemi w grupie 11; leg. Sławomir Włoch; det. Sławomir Włoch; eksykat: -, -, notatka: -
uwagi: Smak przyjemny, zapach grzybowy,konsystencja krucha, lepkość woskowata

ID280599 Verpa conica; Gdańsk Letniewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2016.04.24; zieleniec-rondo wysypane korą; kora, ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837932fot. 837933

ID281013 Verpa conica; Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.04.19; zdziczały sad; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839592 fot. 839593 fot. 839594 fot. 839595

 ID281747  Verpa conica; Pabianice, Park Słowackiego, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.05.02; na rabacie wyłożonej korą sosnową; z ziemi pojedynczy owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 842363

 ID282233  Verpa conica; Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 2016.05.05; Stary sad, drzewa liściaste w tym owocowe; Na ziemi Pojedyńczo, 2 egzemplarze; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844102 fot. 844103

ID299570 Verpa conica; 1 km S od wsi Pudzików, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.05.03; liściaste zarośla na obrzeżach boru sosnowego; na ziemi, pod jabłoniami ponad 20 owocników w dwóch nieodległych grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: gr.1
fot. 919283 fot. 919284
gr.2
fot. 919285 fot. 919286

ID299572 Verpa conica; 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.05.03; pas sródpolnych zadrzewień -osika, wierzba, brzoza, jabłoń; na ziemi, pod jabłonią grupa co najmniej 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919295 fot. 919296

siedlisko
fot. 919297

ID299573 Verpa conica; 0,5 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.05.03; zdziczały sad; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919301 fot. 919302

ID300324 Verpa conica; Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.04.11; zdziczały sad; na ziemi grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922418 fot. 922419 fot. 922420

literatura · references
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.31 [49]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.8 [26II]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.135 [5]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #767
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 10.12.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Verpa_conica.htm"> Verpa conica (naparstniczka stożkowata) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>