non edible

Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fay.

ziarnówka ochrowożółta (ziarnówka mieniąca)
Cystoderma amianthinum
pokrój · habit; 24.09.1999, Kaszuby; znal. 990924.10
copyright © by Marek Snowarski
Cystoderma amianthinum
pokrój · habit
Cystoderma amianthinum
Cystoderma amianthinum

owocnik (Fruitbody)

Cystoderma amianthinum
Kapelusz żółto-ochrowy do żółto-pomarańczowego; 15-40 mm średnicy, młody stożkowaty, potem coraz bardziej rozpostarty do płaskiego z szerokim garbkiem; powierzchnia początkowo drobno omączona, z wiekiem mniej lub bardziej naga, czasem żyłkowato pomarszczona; brzeg ostry z białawymi lub żółtawymi, zwieszającymi się resztkami osłony.
Blaszki blado żółte, szerokie, wykrojone do przyrośniętych.
Trzon 30-60 x 3-5 mm, cylindryczny, pusty; barwy kapelusza; powierzchnia powyżej niewyraźnego, strzępiastego pierścienia białawo-kłaczkowata, poniżej pierścienia z pomarańczowo-brązowymi łuseczkami i kłaczkami, ciemniejsza ku podstawie.
Miąższ pomarańczowo-żółty bezpośrednio pod skórką trzonu, poza tym białawy, cienki, zapach słaby i nieprzyjemny, duszący, smak łagodny, nieokreślony.

Pileus yellow-ochraceous to yellow-orange; 15-40 mm in diameter, young conical, later expanding to plane and broadly umbonate; surface initially finely farinose, with age more or less glabrous, sometimes venose; margin acute with whitish or yellowish pendulous veil remains.
Lamellae pale yellow, broad, adnexed to adnate.
Stipe 30-60 x 3-5 mm, cylindrical, hollow; concolourous with the cap; surface above an indistinct, shreddy ring whitish-floccose, below the ring with orange-brown squamules and flocci, darker towards the base.
Flesh orange-yellow, thin, odour weak and nasty, sickly, taste mild, indefinite.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, 4-6 x 3-4 µm.

Spore print cream-coloured. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 4-6 x 3-4 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni pojedynczo, częściej gromadnie, w lasach i poza nimi, w miejscach wilgotnych, mszystych, wśród traw, najczęścij w ubogich lasach iglastych.

Common. Summer-fall, in and outside forests, in wet places, among grasses and mosses, in confierous forests on poor soils.

uwagi (Remarks)

Gatunek o bardzo zmiennej barwie kapelusza, od bladożółtej do rdzawo-czerwonej. Powierzchnia kapelusza może być od równej do pomarszczonej.

squamanita paradoxa

Na grzybni tego gatunku występuje bardzo rzadki pasożyt grzybowy. Tworzy on własne kapeluszowe owocnki, których dolna część jest trzonem utworzonym z grzybni ziarnówki ochrowożółtej (Cystoderma amianthinum) a górny odcinek trzonu i kapelusz są już tworem Squamanita paradoxa.

wybrane znaleziska · selected collections

Cystoderma amianthinum
4f · 99 09 24 10 (Marek Snowarski)
(Kaszuby) licznie, w grupach, pod świerkami · (in spruce forest)
Cystoderma amianthinum
3f · 99 09 24 7 (Marek Snowarski)
(Kaszuby) licznie, w grupach, pod świerkami · (in spruce forest)
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 31.12.2009 · została utworzona/was created 06.07.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Cystoderma_amianthinum.htm">ziarnówka ochrowożółta - Cystoderma amianthinum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>