non edible

Lactarius blennius (Fr.) Fr. (1838)

mleczaj śluzowaty
Lactarius blennius
w buczynie · under beech; 25.09.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski
Lactarius blennius
w buczynie · under beech
Lactarius blennius
przymiar50 mm
w grupach, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi · gregarious in wet beech forest
Lactarius blennius
przymiar50 mm
w grupach, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi · gregarious in wet beech forest

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz jednolicie oliwkowoszary, ciemnooliwkowy do szarozielonego, z brunatnymi plamkami bez wyraźnych strefowań; młody silnie śluzowaty potem lepki lub suchy błyszczący; 40-70(110) mm średnicy, szybko przybiera kształt lejkowaty, brzeg długo podwinięty, powyginany, starszy płatowaty lub grubo karbowany.

Blaszki białe później kremowe lub z łososiowym odcieniem, uszkodzone czasem przebarwiają się brązowoszaro; gęste wykrojone lub zbiegające z ząbkiem.

Trzon barwy kapelusza lecz jaśniejszy, młody oślizgły; 30-60 x 8-15 mm, zwężony u podstawy, słabo podłużnie żyłkowany, w miejscach uszkodzeń brunatny, wcześnie robi się pusty.

Miąższ biały, bez zapachu.

Mleczko obfite, białe, w smaku ostre.

Pileus homogeneously olive-grey, dark-olive to grey-green, russet spotted slightly zonate; strongly mucous when young, later viscid or dry satiny; 40-70(110) mm in diameter, quickly becomes infundibuliform, margin incurved for a long time, undulating or crenate.

Lamellae white later cream-coloured or with salmon tint, injured sometimes discolour brown-grey; close, adnexed or notched.

Stipe concolourous with the cap but lighter, lubricous when young; 30-60 x 8-15 mm, tapered at the base, slightly longitudinally venose, in injured places russet-coloured, quickly becomes hollow.

Flesh white, odourless.

Latex profuse, white, taste hot.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników bladożółty (kremowożółty). Zarodniki szerokoelipsoidalne, z drobnymi brodawkami połączonymi w siateczkę, 7-8.5 x 5.5-6.5 µm.

Spore print pale-yellow (creamy-yellow). Spores broadly ellipsoid, with minute verrucae connected to form reticulum, 7-8.5 x 5.5-6.5 µm.

występowanie

Pospolity. Wyrasta latem i jesienią w grupach w lasach bukowych.

Common. Summer-fall gregarious in beech forests.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Mleczaj przebarwiony (Lactarius fluens) ma kapelusz mniej lub bardziej wyraźnie strefowany, uszkodzone blaszki przebarwiają się rdzawo.

Mleczaj lśniący (Lactarius glutinopalens) rośnie pod jodłami, preferuje gleby wapienne, kapelusz ma bardzo oślizgły, jednolicie jasnoszary i białe, palące mleczko.

Mleczaj chmurny (Lactarius vietus) wyrasta pod brzozami, kapelusz jest fioletowoszary, oślizgły, mleczko silnie piekące, białe z wolna szarozielone.

has the cap more or less distinctively zoned, injured gills discolour rusty.

Lactarius glutinopalens grows under fir, is calciphilous, its cap is very slimy, homogeneously light gray and white, latex burning.

Lactarius vietus found under birch, the cap is violet-grey, slimy, latex strongly stinging, white, slowly turning grey-green.

Inne fotografie · Additional photographs
Lactarius blennius
w grupach, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi · gregarious in wet beech forest
Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.12.2003 · została utworzona/was created 03.02.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lactarius_blennius.htm">mleczaj śluzowaty - Lactarius blennius - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>