edibleprotectedred listGREJ

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers.

soplówka bukowa (soplówka gałęzista)
Hericium clathroides (Pallas: Fr.) Pers. · Hericium ramosum (Bull.) Letell.
Hericium clathroides
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka · on decaing beech stem; 23.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 010923.6
copyright © by Marek Snowarski
Hericium clathroides
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka · on decaing beech stem
Hericium clathroides
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka razem z twardzioszkiem czosnkowym (Marasmius alliaceus) pospolitym gatunkiem w buczynach · on decaing beech stem
Hericium clathroides
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka · on decaing beech stem
Hericium coralloides
Hericium coralloides
Hericium coralloides

owocnik (Fruitbody)

Hericium clathroides
Owocnik nieregularnie kulisty lub wydłużony, szerokości do 400 mm i wysoką do 200 mm, tworzy bryłę przypominającą krzew koralowca; jest zbudowany z dość luźno ułożonych, wielokrotnie rozgałęzionych gałązek; igiełki porastają równomiernie odgałęzienia a na jego końcach tworzą skupienia, długość kolców dochodzi do 10 mm, grubość 1.5-3 mm; ; barwa barwa owocnika początkowo biała, w miarę wysychania żółknie i brązowieje.

Miąższ zabarwiony jak owocnik, gąbczasty, bez szczególnego zapachu i smaku.

Fruiting body inregular globose or elongated, up to 400 mm broad and up to 200 mm tall, forming shape resembling coral structured from loosely composed branches, divided many times; surface and endings of branches covered with spines up to 10 mm long, and 1.5-3 mm broad.; colour of fruiting body at first white, in age creme, yellow and brownish.

Flesh same coloured, spongy; without noticeably taste or odor.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, owalne, gładkie, bezbarwne, amyloidalne, 3-4 x 3-3.5 µm.

Spore print white. Spores subglobose, ovoid, smooth, hyaline, amyloid, 3-4 x 3-3.5 µm.

występowanie

Hericium clathroides
Dość częsta w lasach ze starym, powalonym drewnem bukowym. Od lata do jesieni, w czasie długiej, wilgotnej pogody, owocniki tworzą się na kłodach drzew liściastych, zwłaszcza buka i dębu. Często formują duże, robiące wrażenie piękne grupy, jak to widać na fotografiach na tej stronie.

Quite common in forest with old Fagus wood. Summer-fall, during long, wet periods, on old, fallen stems of beech or oaks. Often forming big groups, very impressive and beautiful as one can see on photographs on this page.

wartość (Importance)

Młode owocniki są jadalne i podobno smaczne. W Polsce podlega ochronie częściowej.

Young fruitbodies edible and good. In Poland specie protected by law.

uwagi (Remarks)

Hericium flagellum
H. flagellum
Hericium erinaceum
H. erinaceum
Do tego rodzaju należą jeszcze: dość podobna soplówka jodłowa (Hericium flagellum), która tworzy owocniki na drewnie jodły i świerku, jej owocniki są bardziej zwarte, igiełki nie obrastają u niej równomiernie rozgałęzień a tworzą pęczki jedynie na ich końcach; ma także nieco dłuższe kolce, do 20 mm i wyraźnie zwieszone do dołu. Drugi gatunek to bardzo rzadka soplówka jeżowata (Hericium erinaceum) jej owocniki wyrastają na drewnie liściastym, są kuliste lub półkuliste, nierozgałęzione, z długimi kolcami (do 60 mm).

In Poland grows two other species from this genus. Quite similar Hericium flagellum grows on conifer wood, fruiting bodies are more compact, it has spines mostly on endings of branches, spines are longer (up to 20mm) and distinctly hanging.

Inne fotografie · Additional photographs
Hericium clathroides
zbliżenie; na leżącej, zmurszałej kłodzie buka · close-up; on decaing beech stem

wybrane znaleziska · selected collections

Hericium coralloides
3f · 08 09 09 6b
(Bieszczady)
znaleziska Hericium coralloides na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 178256 AB-51, 118074 AB-83, 24759 AB-93, 46205 AB-93, 112113 AB-93, 112116 AB-93, 139287 AB-93, 23854 AB-94, 24679 AB-94, 24762 AB-94, 25059 AB-94, 26915 AB-94, 27071 AB-94, 41527 AB-94, 110638 AB-94, 111327 AB-94, 111866 AB-94, 120155 AB-94, 120451 AB-94, 122614 AB-94, 137679 AB-94, 138963 AB-94, 152134 AB-94, 153026 AB-94, 155701 AB-94, 155706 AB-94, 228897 BB-00, 115711 BB-09, 151780 BB-09, 155045 BB-09, 24257 BB-95, 44125 BB-96, 194153 BF-47, 271290 CA-46, 148409 CA-69, 174598 CA-89, 221512 CA-89, 43386 CA-97, 117895 CA-97, 206058 CA-99, 206923 CA-99, 175030 CB-04, 11147 CE-10, 78400 CE-10, 208428 CE-28, 208430 CE-28, 208431 CE-46, 208433 CE-46, 237969 DB-07, 245727 DB-17, 147151 DE-94, 151441 DE-95, 176278 DF-31, 120822 DF-53, 155302 DF-53, 182948 DF-53, 48254 EF-19, 118369 EG-19, 118373 EG-19, 78672 EG-29, 122143 EG-38, 204250 FG-59, 115756 GE-91,
· bez ATPOL lub wadliwy: 206608, 206855, 191504, 191507,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 290100 CA-97, 253410 CE-29,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11147 Hericium coralloides; Borowina k. Milicza, oddział 190, CE-10; 23.09.2001; buczyna; silnie spróchniała kłoda buka kilka owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 010923-6, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

23854 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 01.11.2004; buczyna pomorska; na martwej leżącej i zmurszałej kłodzie bukowej około 20 na jednej kłodzie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian, Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23605 fot. 23606

24257 Hericium coralloides; pow. Wałcz, 1,5 km na E od Karsiboru, BB-95; 16.08.2005; buczyna pomorska; na murszejącej kłodzie buka na jednej kłodzie 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24187 fot. 24188

24679 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na NW od Dobropola, AB-94; 20.10.2005; buczyna pomorska; na martwych bukach - jeden pień jeszcze stojący i 2 leżące mocno zmurszałe kłody) na stojącym pniu - 1 owocnik, na leżących kłodach 9+4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24818

24759 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na E od Podjuch, AB-93; 29.10.2005; buczyna pomorska; na murszejącej kłodzie przewróconego buka gromadnie - na dwóch oddalonych od siebie o 250 m kłodach 8+7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24924 fot. 24925

24762 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej, AB-94; 31.10.2005; buczyna pomorska; na złamanym, leżącym na ziemi konarze buka pojedyńczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24934

25059 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na E od Glinnej, AB-94; 09.11.2005; buczyna pomorska; ma bardzo zmurszałej, już rozpadającej się kłodzie buka dwa owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25403

26915 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NE od Babinka, AB-94; 06.01.2006; buczyna z domieszką dębów i jaworów; na odziomkowej części leżącego buka (stan rozkładu - średni) 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 27587
wszystkie owocniki stare i przemrożone

27071 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1km na E od Kołowa, AB-94; 11.01.2006; buczyna pomorska; na stojącym martwym kikucie buka trzy owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 27755

41527 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Glinej, AB-94; 02.09.2006; las bukowo-dębowy; na pniu leżącego buka pojedynczo 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52727

43386 Hericium coralloides; Ostrzycki las, CA-97; 16.09.2006; Buczyna.; Na chorym,żywym buku. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55361

44125 Hericium coralloides; rez. Diabli Skok , woj. zachodniopomorskie, BB-96; 28.08.2006; wielogatunkowy las porastający źródlisko; na powalonym pniu bukowym kilka owocników w róznym stopniu rozwoju; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56507

46205 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na NW od Binowa, AB-93; 04.10.2006; buczyna pomorska; na starym murszejącym buku gromadnie, ok. 30 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59825

48254 Hericium coralloides; Bartne gm. Sękowa k/Gorlic, Beskid Niski, EF-19; 28.10.2006; olszynka nad potokiem; na martwym, średnio zmurszałym pniu olszy szarej (!) grupa 2 owocników - duży i mały, nieco podsuszone; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Soplówka bukowa [s. gałęzista]
fot. 63418

78400 Hericium coralloides; Las za Skoroszowem w kierunku na Milicz, CE-10; 13.09.2007; Las bukowy; silnie zmurszały pień bukowy liczne na całej długości pnia po obu jego stronach; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Soplówka bukowa

fot. 123539 fot. 123540 fot. 123541

78672 Hericium coralloides; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, EG-29; 22.09.2007; las bukowy, cienisty i wilgotny wąwóz; na leżącej w korycie potoku silnie zmurszałej kłodzie bukowej jeden owocnik szerok. ponad 20 cm, zaś nieco dalej grupka 3 mniejszych zejściowych już owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 124186 fot. 124187

110638 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 1400 m na SE od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 09.12.2006; krawędź buczyny pomorskiej i olsu źródliskowego; na kłodzie powalonego buka w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa - stary zapleśniały owocnik
fot. 192742

111327 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 15.08.2007; buczyna pomorska; leżąca murszejąca kłoda bukowa ok. 30 owocników pojedynczych i pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 194266 fot. 194267

111866 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 04.11.2007; buczyna pomorska na krawedzi kotła źródliskowego; na resztkach martwego buka 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 195540

112113 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 2,9 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 17.11.2007; buczyna pomorska; na konarze bukowym leżącym na ziemi 2 niewielkie owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 196157

112116 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 700 m na SE od ostatnich zabudowań w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 25.11.2007; buczyna pomorska; na konarze bukowym leżącym na ziemi 6 niewielkich owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 196164

115711 Hericium coralloides; ok 2,5 km S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 21.08.2008; las mieszany z przewagą buka, grabu i sosny; na leżącej zmurszałej bukowej kłodzie jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203919

115756 Hericium coralloides; woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zwierzyniec, Bukowa Góra, GE-91; 04.09.2008; las bukowy; na kłodzie bukowej 4 owocniki (3 bardzo małe); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203972 fot. 203973

117895 Hericium coralloides; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 11.10.2008; Stara buczyna; na kłodach bukowych kilkanaście owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 208995 fot. 208996 fot. 208997 fot. 208998 fot. 208999 fot. 209000 fot. 209001

118074 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, PL Zdroje, gm. i pow. Szczecin, wo. zachodniopomorskie, AB-83; 17.09.2008; buczyna pomorska (kwaśna buczyna); wewnątrz pniaka po ściętym, wypróchniałym buku pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
<img src="http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-post.cgi?action=posting_upload_form&what=show&img=209480" alt="2008_09_17_ soplówka bukowa.jpg">

118369 Hericium coralloides; Beskid Niski - Magura Wątkowska, ok. 2,1 km na N od Bartnego, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-19; 05.10.2008; buczyna karpacka; na martwym stojącym buku 1 owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 210100 fot. 210101

118373 Hericium coralloides; Beskid Niski - Magura Wątkowska, ok. 3,7 km na N od Bartnego, pow. jasielski, woj. podkarpackie, EG-19; 05.10.2008; buczyna karpacka; na stojącym pniu martwego buka, nad strumieniem 3 niewielkie owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 210126 fot. 210127

120155 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 02.11.2008; buczyna pomorska nad strumieniem; na stojącym martwym kikucie buka 2 owocniki na pniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 214507

Ptwierdzenie stanowiska sprzed dwóch lat (zgłoszenie ID27071)

120451 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 08.11.2008; buczyna pomorska; na kłodzie powalonego buka 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 215203 fot. 215204

120822 Hericium coralloides; ok 7 km NE Tychy, woj.śląskie, DF-53; 24.10.2008; las liściasty bukowy z domieszką dębu; na stojącym obumarłym buku pięć malutkich owocników z różnych stron buka , jeden na wysokości 0,5 m, pozostałe na ok 2 m wysokości; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216209

122143 Hericium coralloides; Ropki k. Wysowej, pod szczytem Ostrego Wierchu, EG-38; 10.10.2008; stary, cienisty las bukowo - jaworowy o wysokim stopniu naturalności; na leżących, mocno zmurszałych kłodach bukowych 2 stanowiska z 2 i 4 owocnikami, rosnącymi niedaleko siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa

fot. 219527 fot. 219528 fot. 219529

122614 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 10.12.2008; buczyna pomorska nad strumieniem; na kłodzie powalonego buka 9 owocników w stanie zejściowym i jeden owocnik młody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 220668 fot. 220669 fot. 220670

137679 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SW od wejścia do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 10.06.2009; buczyna pomorska; na mocno zmurszałej kłodzie bukowej 1 młody owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: soplówka bukowa
fot. 254384 fot. 254385 fot. 254386

138963 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,1 na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 16.06.2009; buczyna pomorska; na kłodzie bukowej 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa - owocniki stare i 1 młodziutki
fot. 258260 fot. 258261

139287 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,3 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 25.07.2009; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Leniwka i lokalnego rozlewiska; na murszejącej bukowej kłodzie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 259438 fot. 259439

147151 Hericium coralloides; Olsztyn, woj. śląskie, DE-94; 26.09.2009; głównie buki; na zmurszałych kłodach, gałęziach ok. 30szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 279569 fot. 279570 fot. 279571

148409 Hericium coralloides; rezerwat Cisowa koło Gdyni. około 80 metrów na północ od głazu pomnika przyrody 1142, CA-69; 25.08.2009; las mieszany łęgowy; powalone drzewo buku częściowo w potoku 3kępy w różnym stqadium wzrostu; leg. Michał Prusiński, 10 lat, uczeń szkoły podstawowej nr 34; det. Paweł Paulus; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/276960.html

151441 Hericium coralloides; Złoty Potok, woj.śląskie, DE-95; 04.10.2009; las bukowy; na kłodach pojedynczo i w grupach; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 290597

w okolicy dość często spotykany

151780 Hericium coralloides; S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 12.08.2008; las liściasty bukowo-grabowy; na leżącej bukowej kłodzie jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W sierpniu 2008 r znalazłam owocnik rosnący 300 m E od tego znaleziska, w tym roku tam nie wyrósł.
fot. 291617 fot. 291618

152134 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW os Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 03.10.2009; buczyna pomorska; murszejąca kłoda bukowa 32 owocniki w różnym wieku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 292515 fot. 292516 fot. 292517

153026 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,7 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 11.11.2009; buczyna pomorska przy niewielkim wydzieleniu z ok. 30-letnim Md; na zmurszałej kłodzie bukowej 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 295441 fot. 295442 fot. 295443 fot. 295444

Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, rezerwat przyrody Buczynowe Wąwozy

155045 Hericium coralloides; ok 1 SE Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 19.08.2009; las bukowo-grabowy z domieszką dębu; na bukowej leżynie jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 302369

155302 Hericium coralloides; ok 7 km NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF-53; 19.10.2009; las liściasty bukowy z domieszką dębu; na leżących próchniejących kłodach i kawałkach bukowego drewna bardzo licznie pojedynczo i w grupach po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W roku 2008 znalazłam w tym lesie tylko jedno próchniejące drzewo porośnięte pięcioma owocnikami Hericium coralloides – zgłoszenie ID: 120822, w tym roku na tym drzewie nie wyrósł żaden owocnik.
fot. 303466 fot. 303467 fot. 303468 fot. 303469 fot. 303470 fot. 303471 fot. 303472 fot. 303473 fot. 303474

155701 Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 2,6 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 05.12.2009; buczyna pomorska z domieszką dębów; na bukowej kłodzie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 304648 fot. 304649
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 234a, rez. Źródliskowa Buczyna

155706 Hericium coralloides; Puszcza ukowa, 1,3 km na SW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 12.12.2009; buczyna pomorska na skarpie w pobliżu jeziora Piasecznik Mały; na murszejącej klodzie bukowej 3 niewielkie owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 304675 fot. 304676
Adres lesny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 347g

174598 Hericium coralloides; Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 14.09.2010; las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza; na odłamanym kikucie buka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373648 fot. 373649

175030 Hericium coralloides; Parchowo Karłowo nad j. Małsz, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB-04; 14.09.2010; Las mieszany, przewaga buków i sosny; Na zmurszałym pniu, prawdopodobnie buka W grupie, w wieli miejscach; leg. Bogdan Palicki; det. Bogdan Palicki; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Zapach przyjemny, grzybowy, elastyczny
fot. 374658 fot. 374659 fot. 374660 fot. 374661

176278 Hericium coralloides; 1,5 km ESE Stolarzowice, pow. Bytom, woj. śląskie, DF-31; 22.09.2010; żyzna buczyna typu sudeckiego w podzespole z kopytnikiem, pomnikowa; murszejące kłody bukowe grupami na powalonych pniach; kilkadziesiąt owocników; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: w różnych stadiach rozwojowych; w granicach SOO Natura 2000 "Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie"; przy budowanej A1

fot. 378254 fot. 378255 fot. 378256 fot. 378257 fot. 378258 fot. 378259 fot. 378260 fot. 378261 fot. 378262 fot. 378263 fot. 378264

178256 Hericium coralloides; 1,5 km S Myślibórz Wlk., pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 21.10.2010; las bukowy z domieszką dębów i sosen; stojący, złamany pień buka, drewno murszejące 17 owocników w różnym wieku; leg. Kazimierz Olszanowski; det. Kazimierz Olszanowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383862fot. 383863fot. 383864

182948 Hericium coralloides; ok 7 km NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF-53; 02.10.2010; las liściasty bukowy z domieszką dębu; na obumarłych stojących i leżących bukach, również na niewielkich kawałkach złomów bukowych wiele owocników na dużym obszarze lasu; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 398244 fot. 398245 fot. 398246 fot. 398247

191504 Hericium coralloides; Park Repecki, Tarnowskie Góry, pow. Tarnogórski, woj. Śląskie; 12.09.2011; na buku pospolitym(Fagus silvatica L).; na silnie rozłozonym drewnie 20 dużych owocników na jednej kłodzie, rozwijają się młode owocniki; leg. Maciej Gazdzik; det. Maciej Gazdzik; TAK, kilka fotografii,
uwagi: Północna-wschodnia część parku (jedno ze stanowisk)
fot. 445268 fot. 445269

191507 Hericium coralloides; Park w Reptach, Tarnowskie Góry, pow. Tarnogórski, woj. Śląskie; 07.09.2011; na buku pospolitym(Fagus silvatica L).; na silnie rozłozonym drewnie 15 dużych owocników na dwóch kłodach obok siebie; leg. Maciej Gazdzik; det. Maciej Gazdzik; TAK, kilka fotografii,
uwagi: w północno-zachodniej części parku, ok 200m na wprost idąc na wprost na ostrym zakręcie asfaltowej drogi pieszej, za kamieniem w prawo ok 20m. na odkrytym terenie}
fot. 445282 fot. 445283 fot. 445284

194153 Hericium coralloides; Kletno, 0,8 km na SW od Jaskini Niedźwiedziej, przy drodze leśnej między Jaskinią Niedźwiedzą a Halą Pod Śnieżnikiem, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF-47; 05.09.2007; acydofilna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum z niewielkim udziałem świerka Picea abies i jodły Abies alba, NE zbocze; na leżącej dużej kłodzie buka Fagus sylvatica w znacznym stopniu rozkładu 3 owocniki różnej wielkości i w różnych stadiach rozwoju; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Leśnictwo Kletno
fot. 457756 fot. 457757

204250 Hericium coralloides; Wysoki Wierch, dolina Caryńskiego, pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie, FG-59; 02.08.2012; las bukowo-jodłowy; na kłodzie bukowej leżącej na ziemi 1 młody owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 513039 fot. 513040

206058 Hericium coralloides; Otomin, 1.4 km SSW, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 10.10.2012; buczyna; na silnie zmurszałej kłodzie bukowej kilkanaście owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/GKN/10.12.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 521830 fot. 521831 fot. 521832 fot. 521833

206608 Hericium coralloides; Bycina, pow. Gliwice, woj. śląskie; 20.10.2012; las mieszany, sosny, brzozy, dęby; na zmurszałym pniu kilkanaście owocników obok siebie; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 524032 fot. 524033 fot. 524034 fot. 524035

206855 Hericium coralloides; około 6 km na E od Krajenki, pow. Złotów, woj. Wielkopolska; 17.10.2012; niewielki skrawek buczyny w otoczeniu dębów; na buku dwa owocniki ,jeden zmurszały; leg. Andrzej Konopka; det. Andrzej Konopka; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Złotów,leśnictwo Leśnik.oddział 49bfot. 525219fot. 525220

206923 Hericium coralloides; rezerwat Jar Reknicy, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 07.10.2012; buczyna z domieszkami; na zmurszałych pniach buków po 1-2 owocniki na stanowisku; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: łącznie 6 owocników na 5 pniach (4 różne miejsca w rezerwacie):
fot. 525401 fot. 525402 fot. 525403 fot. 525404 fot. 525405 fot. 525406 fot. 525407

208428 Hericium coralloides; 900 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 22.08.2012; las mieszany: buk, świerk, dąb, brzoza, olcha; na leżącej kłodzie buka 3 owocniki na jednej, pociętej kłodzie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 820. Gmina Sokolniki. Rezerwat ,,Ryś''.
fot. 532793 fot. 532794

208430 Hericium coralloides; 1,2 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 28.08.2012; las bukowy, z domieszką grabu, brzozy, jesionu, sosny; na leżącej kłodzie buka na jedenej kłodzie 7 owocników (owocniki oddalone od siebie od 1 m do 2m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 809. Gmina Sokolniki. Rezerwat ,,Ryś''.
fot. 532799 fot. 532800

208431 Hericium coralloides; 2,4 km na W od Leśniczówki Marianka, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 12.09.2012; las olchowy, z domieszka buka, klonu, sosny; na leżących kłodach buka na 3 kłodach, łącznie 11 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 99. Gmina Łęka Opatowska. Rezerwat ,,Oles w Dolinie Pomianki''.
fot. 532805 fot. 532806 fot. 532807

208433 Hericium coralloides; 700 m na W od Rakowa, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 15.09.2012; las bukowy, z domieszką dębów, olch, świerków, sosen; na leżących kłodach bukowych na 11 kłodach, łącznie 37 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 87. Gmina Łęka Opatowska. Rezerwat ,,Stara Buczyna w Rakowie''.
fot. 532816 fot. 532817 fot. 532818 fot. 532819 fot. 532820 fot. 532821 fot. 532822

221512 Hericium coralloides; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 04.09.2013; las łęgowy,olsza,jesion,lipa; kłoda lipy lub przywleczona kłoda buka kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 593844 fot. 593845

228897 Hericium coralloides; Kołobrzeg, 300 m E od San. Arka, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 20.10.2013; Las łęgowy; Na zmurszałym pniaku topoli dwa owocniki na wysokości 4 i 6 m; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 626219 fot. 626220 fot. 626221 fot. 626222

237969 Hericium coralloides; Warszewo, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-07; 12.10.2013; buczyna 130-140 lat; na kłodzie bukowej 10 owocników; leg. Arkadiusz Sikora; det. Arkadiusz Sikora; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671821
fot. W. Półtorak:
fot. 671822

245727 Hericium coralloides; rezerwat Lenki, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 11.09.2014; buczyna z domieszkami; na drewnie bukowym łącznie 11 owocników w 3 miejscach w promieniu 150 m; leg. G. Neubauer, A. Sikora; det. G. Neubauer, A. Sikora; eksykat: NIE, chroniony w rezerwacie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 701701 fot. 701702 fot. 701703 fot. 701704 fot. 701705 fot. 701706

253410 Hericium coralloides; 800m na N-W od zabudowań Łęk Dużych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-29; 18.10.2014; las mieszany: sosna, swierk, brzoza, pojedyncze buki, graby, jesiony, brzozy; na leżacej kłodzie bukowej 3 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak,
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 795.
fot. 730427 fot. 730428 fot. 730429

271290 Hericium coralloides; Gardkowice, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-46; 30.10.2015; Lśw. buk, grab; zmurszały grab kilka owocników; leg. Rafał Skowronek; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 800879fot. 800880

290100 Hericium coralloides; Ostrzycki Las Pierszczewko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 28.08.2016; buk; zmurszały buk dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 873522

literatura · references
[5] [19] [9] [49] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 18.12.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hericium_coralloides.htm">soplówka bukowa - Hericium coralloides - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>