jadalnychronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.2)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Phylloporus pelletieri (Lev.) Quel.

poroblaszek żółtoczerwony
Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. sp. europaeus Sing · Paxillus pelletieri (Lev.) Velen. · Paxillus paradoxus (Kalchbr.) Cleland
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Gdańsk; copyright © by Marcin S. Wilga
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)

opis

Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
przekrój
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
hymenofor; w zbliżeniu
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Kapelusz czerwonobrązowy, kasztanowobrązowy do ciemnobrązowego; 30-60(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły, z wiekiem rozpostarty; powierzchnia matowa, sucha, aksamitna, z wiekiem gładka; brzeg ostry i z wiekiem pofałdowany.

space

Trzon żółty z czerwonobrązowymi włókienkami; 40-80 x 10-20 mm, cylindryczny, u podstawy zwężony; czasem ekscentryczny.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowy, oliwkowobrązowy. Zarodniki cylindryczno-elipsoidalne do wrzecionowatych; gładkie; 10-14 x 3.5-4.5 µm.

Spore print olive, olive-brown. Spores cylindric-ellipsoid to verrucose, smooth, 10-14 x 3.5-4.5 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.2 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Od lata do jesieni, zwykle pojedynczo w lasach iglastych i mieszanych, na glebach ubogich, kwaśnych, piaszczystych.

Rare. Summer-fall, usually solitary in coniferous or mixed forests on acidic, sandy soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny, lecz zbyt rzadki aby go zbierać.

Edible, but too rare to collect for table.

uwagi

Dość łatwy do identyfikacji gatunek. Z ogólnego wyglądu przypomina podgrzybek (Xerocomus) ma jednak blaszki. Jest to gatunek łączący, przejściowy pomiędzy grzybami rurkowymi (ma wiele cech wspólnych z nimi), a grzybami blaszkowymi.

Specie easy to identify. From his habit resemble podgrzybek (Xerocomus) species but has lamellae instead of pores. It is specie linking typical pore mushrooms with gilled mushrooms.
znalezisko 20100904.1.10 - Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony); okolice Milicza
8f · 20100904.1.10
leg. Joanna Snowarska, det. Marek Snowarski
/okolice Milicza/
znaleziska Phylloporus pelletieri na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

BB-09 153239 BF-26 15550 CA-67 217195 287947 202494 CA-71 109769 CA-79 264984 265781 CA-86 203290 CA-89 142994 CA-97 116408 CB-07 191045 CB-09 171297 DA-80 142844 114769 138730 109258 108150 114783 190848 169918 DE-95 190324 DF-68 170707 DF-85 36253 DF-94 179889 137094 85525 DF-98 170365 DG-04 136985 111696 EF-88 27029 EF-94 150774 EG-19 75084 EG-23 16341 FF-93 189621 70688 FG-28 37028 FG-32 45766 FG-47 107953

 ID15550  Phylloporus pelletieri; Kotlina Kłodzka, okolice Podzamka, BF-26; 2005.07.05; Młode jesiony, dąb, buk, świerki, klony, sosny - mieszanina :); Na skarpie na poboczu drogi, gliniasta, mokra Na długości ok. 30m pobocza dużo owocników, wiele spleśniałych.; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: 20050705-002-PERZ, tak, notatka: tak; publikacja: Ronikier A. 2003. Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 89–93; Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Jest bardzo dużo młodych

 ID16341  Phylloporus rhodoxanthus; Beskid Sądecki/Obidza - gm. Łącko, pow. nowosądecki, EG-23; 2005.07.17; las mieszany (brzoza, jodla, świerk, nieco dalej sosna, modrzew); u podnóża zmurszałego pnia (brzozy) trzy owocniki (zrośnięte); leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: KRAM-F 55269, TAK/skany, notatka: tak; publikacja: Ronikier A. 2003. Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 89–93; Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 13269fot. 13270

 ID27029  Phylloporus rhodoxanthus; Swoszowa woj. małopolskie gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km N od kościoła, EF-88; 2005.08.27; Las mieszany - sosna, brzoza, buk, jodła (w kolejności udziału w drzewostanie); na ziemi - podłoże gliniaste z piaskiem, dość suche, pokryte ściółką. Miejscami borówka czernica, wrzos, bliźniczka, mchy prawdopodobnie pojedynczo, patrz - uwagi; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: odnaleziono tylko jeden owocnik wcześniej przez kogoś zerwany i porzucony

Poroblaszek żółtoczerwony
fot. 27706

 ID36253  Phylloporus rhodoxanthus; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 2006.07.06; Las lipowo-grabowy; Na ziemi Sześć osobników, dwa razem, a pozostałe pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/PCH/26.08.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów
uwagi: Owocniki te porastały grzbiet przy nieużytkowanym już szlaku zrywkowym.

fot. 43426 fot. 43427 fot. 43428 fot. 43429

 ID37028  Phylloporus rhodoxanthus; Rezerwat, FG-28; 2006.07.26; Las jodłowy; Na ziemi Dwa owocniki 50 cm od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/26.08.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Te dwa owocniki, to jedyne jakie udało mi sie znaleść na terenie Rezerwatu. Rosły na stomym zboczu, nad potokiem.

fot. 44970 fot. 44971

 ID45766  Phylloporus pelletieri; Zyndranowa, pow. krośnieński, FG-32; 2006.09.24; las mieszany (buki, jodły sosny, brzozy i in.); na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/6.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 59070 fot. 59071 fot. 59072

 ID70688  Phylloporus pelletieri; okolice miejscowości Czarnorzeki, pow Krosno, FF-93; 2007.07.07; głównie sosna i buk; na ziemi jeden owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/6.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 105705 fot. 105706
poroblaszek żółtoczerwony

 ID75084  Phylloporus pelletieri; Bodaki - Beskid Niski, pow. Gorlice, 2 km SW, EG-19; 2007.08.28; stary las bukowy z domieszką brzozy, grabu i sosny; na ziemi wśród skąpej ściółki i mchu, gleba kwaśna, kamienista na podłożu piaskowca pojedynczy niewielki owocnik, już wywrócony; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Poroblaszek żółtoczerwony
fot. 115950 fot. 115951

 ID85525  Phylloporus pelletieri; 1 km SE od tartaku w Międzybrodziu Bialskim, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF-94; 2007.08.25; na zboczu koryta wyschniętego górskiego potoku, w pobliżu buki, brzozy, dęby, graby, pojedyncze świerki i olchy; na ziemi w mchu i trawie cztery pojedyncze owocniki wyrastające w odstępie kilku dni; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: na tym stanowisku zauważony przed trzema laty, rocznie kilka owocników w lipcu, sierpniu
fot. 137884 fot. 137885

 ID107953  Phylloporus pelletieri; 3 km WS Bereźnica Wyżna, gmina Solina, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-47; 2008.07.13; las bukowy; na ziemi jeden owocnik przewrócony leżący na leśnej drodze; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JG/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 186390

 ID108150  Phylloporus pelletieri; Gdańsk Wąwóz Huzarów TPK, DA-80; 2008.07.27; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; W ziemi wraz (pomiędzy)podgrzybkami złotawymi Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 186839 fot. 186840 fot. 186841

 ID109258  Phylloporus pelletieri; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.08.13; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; W ziemi jeden zerwany i porzucony owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/9.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 189581

 ID109769  Phylloporus pelletieri; 2 km N, Stara Dąbrowa, gm. Damnica, pow. Słupsk, CA-71; 2008.08.18; na poboczu drogi leśnej w lasach liściastych (buk, brzoza); na mchu porastającym przydrożne rowy w grupie - kilkanaście owocników; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Poroblaszek żółtoczerwony
fot. 190755 fot. 190756 fot. 190757 fot. 190758

 ID111696  Phylloporus pelletieri; 3 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 2008.08.03; przy leśnej drodze pomiędzy lasem bukowym i świerkowym; na gliniastej skarpie przy drodze jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 195161

 ID114769  Phylloporus rhodoxanthus; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 2008.09.13; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; Na granicy lasu i łęgu pod grabami jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202158

 ID114783  Phylloporus pelletieri; Gdańsk Oliwa wzgórze Pachołek, DA-80; 2008.09.03; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202209

 ID116408  Phylloporus pelletieri; las nad jeziorem Potulskim - Krzeszna, CA-97; 2008.09.27; las bukowy; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/29.09.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: oznaczyła w miejscu znalezienia Anna Kujawa

 ID136985  Phylloporus pelletieri; gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj.śląskie, przy szlaku prowadzącym z zapory w Tresnej na Jaworzynkę, DG-04; 2009.06.26; po jednej stronie las grabowo – bukowy, po drugiej mieszany z przewagą grabów, buków i świerków; na ziemi, podłoże gliniaste, kamieniste trzy owocniki oddalone od siebie o ok 50 cm; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 252542 fot. 252543

 ID137094  Phylloporus pelletieri; 1 km SE tartak Międzybrodzie Bialskie, pow. żywiecki, woj. Śląskie, DF-94; 2009.07.05; na zboczu koryta wyschniętego górskiego potoku, w pobliżu buki, brzozy, dęby, graby, pojedyncze świerki i olchy; na ziemi w mchu i trawie trzy owocniki obok siebie, w odległości dwóch metrów kolejne dwa; leg. Justyn Kołek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z 2007 r ID: 85525
fot. 252730 fot. 252731

 ID138730  Phylloporus pelletieri; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 2009.07.23; Grąd grab,sosna,dąb,brzoza; na zmurszałym pniu jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/9.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 257383
N54*23,494'
E018*33,110'
65 m.npm

 ID142844  Phylloporus pelletieri; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.08.26; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,leszczyna,grab; W ziemi trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268112
N 54*23,140'
E 018*33,273'
62 m.npm

 ID142994  Phylloporus pelletieri; Gdańsk Oliwa koniec Doliny Samborowo TPK, CA-89; 2009.08.29; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268505
N 54*22,972'
E 018*32,945'
95 m.npm

 ID150774  Phylloporus pelletieri; woj. Małopolskie, pow. Brzeski, gm. Iwkowa, Iwkowa, EF-94; 2009.09.04; las bukowy z domieszką innych gatunków; na ziemi przy leśnej drodze 5 owocników na 2 stanowiskach (2+3) oddalonych od siebie o około 1 km; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288692 fot. 288693 fot. 288694

 ID153239  Phylloporus pelletieri; 1,5 km E Biesowice, pow. pow.słupski, woj. woj.pomorskie, BB-09; 2009.08.15; las grabowy z domieszką buka i brzozy nad brzegiem rzeki Wieprza; na ziemi dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 296140

 ID169918  Phylloporus pelletieri; Gdańsk Oliwa dolina Zielona, woj. pomorskie, DA-80; 2010.08.08; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,grab,dąb; w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/5.11.10, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 358723

 ID170365  Phylloporus pelletieri; las w Jasienicy, kierunek Sułkowice, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-98; 2010.08.01; las mieszany, buki, świeki, modrzewie; na ziemi w grupie, trzy owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 360374 fot. 360375

 ID170707  Phylloporus pelletieri; Las Tyniecki (w kierunku Skawińskiej Strefy Inwestycyjnej), Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2010.08.18; las liściasty, dęby, brzozy, buki; w wysokiej ale niezbyt gęstej trawie w grupie 5 owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 361336 fot. 361337

 ID171297  Phylloporus pelletieri; Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-09; 2010.08.21; las grądowy grab,osika,brzoza,buk,lipa; w ziemi 4 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363456

 ID179889  Phylloporus pelletieri; 1 km SE od tartak w Międzybrodziu Bialskim, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF-94; 2010.07.09; na zboczu koryta wyschniętego górskiego potoku, w pobliżu buki, brzozy, dęby, graby, pojedyncze świerki i olchy; na ziemi w trawie i mchu na dwóch m kw siedemnaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 390060

 ID189621  Phylloporus pelletieri; Wola Jasienicka, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF-93; 2011.08.15; głównie buk z domieszką jodły, brzozy, miejscami sosny; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 435960 fot. 435961 fot. 435962

 ID190324  Phylloporus pelletieri; Złoty Potok rezerwat Parkowe, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2011.08.21; las bukowy, sosna; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110821/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 439013 fot. 439014

 ID190848  Phylloporus pelletieri; TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.08.31; las bukowy z domieszką sosny,dębu; w ziemi kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441546 fot. 441547
forma ochrony-Trójmiejski PK

 ID191045  Phylloporus pelletieri (Lev.) Quel.; rezerwat Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim, pow. kartuski, woj. pomorskie, CB-07; 2010.08.19; acidofilna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum; na ziemi pojedynczo; leg. Dariusz Kamiński Toruń; det. Dariusz Kamiński Toruń; eksykat: nie, tak, notatka: TAK, informacja w planie ochrony rezerwatu
uwagi: w północno-wschodniej części rezerwatu, przy krawędzi zbocza
fot. 442596

 ID202494  Phylloporus pelletieri; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-67; 2012.08.09; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 506235 fot. 506236
obszar Natura 2000

 ID203290  Phylloporus pelletieri; Rezerwat Przyrody Staniszewskie Zdroje, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 2012.08.29; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; ziemia 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.13, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu S.Zd.
uwagi: fot. 509496 fot. 509497

ID217195 (potwierdzenie 202494) Phylloporus pelletieri; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-67; 2013.07.20; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 576267 fot. 576268

ID264984 Phylloporus pelletieri; TPK Gdańsk Oliwa Droga Nadleśnicych, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-79; 2015.07.29; buk, dąb, sosna; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 774634 fot. 774635

ID265781 Phylloporus pelletieri; TPK Gdańsk Oliwa Droga Nadleśnicych, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-79; 2015.08.18; buk, dąb, sosna; ziemia trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 778928

ID287947 Phylloporus pelletieri; Kalwaria Wejherowska, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-67; 2016.07.30; buk; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 864274fot. 864275

literatura · references
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.253 [9]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.39 [26III]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.374 [49]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.04.2017 · powstała/was created 06.04.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Phylloporus_pelletieri.htm"> Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>