edibleprotectedred list

Fistulina hepatica Schaeff.

ozorek dębowy(Beefsteak Fungus)
Fistulina hepatica
pokrój · habit; 15.08.2002, Mielno n. Odrą, lubuskie
copyright © by Marek Snowarski
Fistulina hepatica
Fistulina hepatica
Fistulina hepatica
Fistulina hepatica
Fistulina hepatica

owocnik (Fruitbody)

Fistulina hepatica
przekrój
cross-section
Fistulina hepatica
hymenofor
Owocnik przypomina płat mięsa, wątroby lub (zwłaszcza na przekroju) jęzor; owocnik bokiem przyrośnięty lub z krótkim bocznym trzonem, poduszeczkowaty, nerkowaty lub łopatkowaty; 100-250 mm szerokości, 20-60 mm grubości; górna powierzchnia promieniście pręgowana i brodawkowana; bladoróżowa, potem ciemnieje, pomarańczowoczerwona, krwistoczerwona i purpurowobrązowa; wilgotna do lepkiej, może wydzielać krople krwistej cieczy.

Pory początkowo białawe w miarę dojrzewania żółtawe, brązowordzawe; koliste, bardzo drobne, niemal niedostrzegalne, 4-7 na mm. Rurki długości 10-15 mm, wolnozwisające, nie zrośnięte lecz przylegające do siebie.

Miąższ soczysty i mięsisty, na cięciu wydziala krwistą ciecz; cielistoczerwony, marmurkowaty; starsze okazy bardziej włókniste; zapach owocowy, smak kwaskowaty.

Sporocarp resembles piece of meat, liver or (especially on cross-section) tongue; sessile or laterally stipate, rounded, shell-shaped, kidney-shaped; 100-250 mm broad, 20-60 mm thick; upper surface radially striated, with minute warts; pale pink, darkening in age, orange-red, blood-red and purple brown; wet to viscid, may exclude blood-like liquid.

Pores at first whitish, then yellowish, rusty-brown; rounded, minute, 4-7 per m. Tubes 10-15 mm long, separated from each other but close together.

Flesh juicy and fleshy, on cut exclude blood-like liquid; flesh-red, marmorate; older sporocarps more tough; smell fruity, taste sourish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, jajowate, gładkie, 4-6 x 3-4 µm.

Spore print white. Spores hyaline, egg-shaped, smooth, 4-6 x 3-4 µm.

występowanie

Saprotrof i słaby pasożyt. Owocniki wyrastają na drewnie żywych i martwych dębów, rzadziej innych drzew liściastych, zwykle u postawy pnia lub na niewielkiej wysokości.

Saprotrofic or weak parasite. On live or dead oak wood, rarely other hardwoods, usually at trunk base or low above ground.

uwagi (Remarks)

Jedyny przedstawiciel rodzaju i rodziny ozorkowate (Fistulinaceae); bardzo charakterystyczny dzięki swojemu wyglądowi przypomnijacemu płat mięsa lub wątroby.

It is the only member of Fistulinaceae family. Easy to recognise thanks to its characteristic look resembling piece of meat or liver.

wartość (Importance)

W Polsce podlega ochronie częściowej.

space

Edible but of low quality because of unpleasant taste. Causes brown type rot of trunk heart, after some time making tree hollow, the process is slow and not seriously dangerous for the tree. According to same comments, weakly attacked oaks wood, with reddish colour is in price for furniture-makers.

wybrane znaleziska · selected collections

Fistulina hepatica
10f · 02 08 15 2 (Marek Snowarski)
(Mielno n. Odrą, lubuskie) u podstawy próchniejącego dębu · (at the base of Quercus)
Fistulina hepatica
4f · 060906.2.mk (Marek Kozłowski)
(Lasek Bielański, Warszawa) na korzeniu dębowym zagrzebanym w ziemi
Fistulina hepatica
1f · 060819.2.mk (Marek Kozłowski)
(Park Leśny Bemowo, Warszawa)
Fistulina hepatica
1f · 99 08 28 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
znaleziska Fistulina hepatica na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 117584 AB-52, 176564 AB-62, 178665 AB-62, 44574 AB-84, 46149 AB-93, 40814 AB-94, 44938 AB-94, 114373 AB-94, 119081 AB-94, 179948 AD-93, 76131 BA-99, 151277 BA-99, 38432 BB-01, 151278 BB-08, 76129 BB-09, 115726 BB-09, 115735 BB-09, 151781 BB-09, 155042 BB-09, 155047 BB-09, 37078 BC-35, 145148 BC-79, 152521 BC-79, 39759 BC-79, 112612 BC-89, 152528 BC-89, 180850 BC-89, 195493 BC-89, 147496 BC-91, 42945 BC-98, 110624 BC-99, 114752 BC-99, 149153 BC-99, 172796 BC-99, 173080 BC-99, 195437 BC-99, 75846 BD-19, 11143 BD-40, 11142 BE-28, 39381 BE-28, 45140 BE-28, 147929 BE-38, 176864 BE-38, 69821 BE-49, 190012 CA-57, 100325 CA-61, 100327 CA-71, 142991 CA-89, 176816 CA-98, 155041 CB-00, 171293 CB-09, 115177 CB-24, 145339 CB-24, 127307 CC-00, 127308 CC-00, 127304 CC-21, 145131 CC-21, 145951 CC-21, 174595 CC-21, 42846 CC-60, 114774 CC-73, 120378 CC-73, 120460 CC-73, 154098 CC-73, 154500 CC-73, 154501 CC-73, 171507 CC-73, 180599 CC-73, 180609 CC-73, 195368 CC-73, 120377 CC-83, 154497 CC-83, 73757 CC-87, 190383 CC-91, 113172 CC-92, 119369 CC-92, 141658 CC-92, 149176 CC-92, 152558 CC-92, 171999 CC-92, 172770 CC-92, 174515 CC-92, 195411 CC-92, 195412 CC-92, 195511 CC-92, 143252 CC-95, 172660 CC-95, 172662 CC-95, 142083 CD-01, 180613 CD-01, 195512 CD-01, 195515 CD-01, 112119 CD-64, 192495 CE-37, 23721 CF-11, 23720 CF-24, 194458 DA-70, 114781 DA-80, 169578 DA-80, 111673 DA-80, 114721 DA-80, 191266 DA-80, 77810 DD-06, 166549 DD-06, 72495 DD-66, 191073 DE-54, 192179 DE-54, 107685 DE-55, 145158 DE-55, 180790 DE-55, 194732 DE-55, 180176 DE-65, 72967 DE-75, 116118 DE-75, 147283 DE-75, 141681 DE-94, 48954 DF-22, 157097 DF-78, 192514 DF-87, 142052 EB-69, 142380 EB-69, 142381 EB-69, 142724 EB-69, 44110 ED-05, 44479 ED-16, 44480 ED-16, 144199 ED-16, 178765 ED-16, 141050 ED-28, 145425 ED-37, 147284 EE-55, 73065 EE-82, 73821 EE-84, 73178 EF-04, 83104 EF-14, 121127 EF-14, 115746 EF-70, 145584 FD-72, 12016 FE-13, 86059 FE-95, 146661 GC-02, 149208 GC-02, 181468 GC-02, 207569 GC-02, 194428 GF-01,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 156296 BE-49, 172406 CA-79,
· bez ATPOL lub wadliwy: 172348, 204778,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11142 Fistulina hepatica; 4 km SE od Obornik Śląskich, groble stawów rekreacyjnych pomiędzy Golędzinowem i Wilczynem (Leśnym), dolnośląskie, BE-28; 28.08.1999; grobla stawu; na silnie zmurszałym pniaku (dębu? - na groblach kilka starych dębów) jeden b. młody owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: brak, tak, notatka: 990828-1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

11143 Fistulina hepatica; Tarnawa, k. Zielonej Góry, na Dębie Napoleona (dąb o największym obwodzie w Polsce) i na kilku innych dębach w okolicy na skarpie doliny Odry, BD-40; 15.08.2002; zadrzewienia porastające strome zbocze doliny Odry; na żywych dębach pojedynczo, lub po kilka owocników u podstawy pnia lub na pniu; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: brak, tak, notatka: 020815-2; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

12016 Fistulina hepatica; Puławy, Park Czartoryskich, FE-13; 03.10.2004; park; podstawa dużego, lekko próchniejącego dębu u podstawy pnia (ok. 30 cm nad ziemią); leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; oznaczone jako Fistulina hepatica – ozorek dębowy; tak, notatka: Notes 3 – 03.10.2004 - 1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

23720 Fistulina hepatica; Moszna, CF-24; 15.08.2005; park pałacowy; karp dębu pojedynczo; leg. Bogusław Cenian; det. Bogusław Cenian; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23321

23721 Fistulina hepatica; Nysa, CF-11; 14.08.2005; las mieszany na terenie fortu; na żywym dębie pojedynczo; leg. Bogusław Cenian; det. Bogusław Cenian; eksykat: Przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Owocnik częściowo zniszczony. Oderwane części owocnika porzucone pod drzewem zostały zasuszone.
fot. 23324

37078 Fistulina hepatica; Zabytkowy park w Smolarni, okolice Trzcianki, woj. welkopolskie, BC-35; 28.07.2006; Stary park z wieloma gatunkami drzew w bezpośredniej bliskości jeziora i rzeczki; u podstawy dębu o imieniu Wojtek dwa zrośnięte owocniki; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 45111

38432 Fistulina hepatica; Woj.zachodniopomorskie, pow.kołobrzeski, 6 km SW od Ustronia Morskiego, Las Kołobrzeski oddz.48a Nadl.Gościno, BB-01; 16.08.2006; Buczyna z domieszką iglastych i dębów, w pobliżu ciek wodny i wilgotne obniżenie terenu.; Na ziemi obok wiekowego dębu (ok. 1,5 m od pnia). Pojedynczy egzemplarz w kształcie grzyba z wyraźnym kapeluszem i trzonem.; leg. Tadeusz Twardy; det. Krzysztof Ślusarczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TT/8.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 47586 fot. 47587 fot. 4758839381 Fistulina hepatica; Osola, BE-28; 25.08.2006; las dębowy; u podnóża debu 1 trzon 4 odgałęzienia; leg. Katarzyna wietecha; det. Katarzyna wietecha; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: nowy okaz,mam wczesniej znalezione tez w odleglosci od tego okolo 1,5 km
fot. 49404

39759 Fistulina hepatica; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, między leśniczówką Łopuchówko a osadą Głęboczek, las mieszany, przy dukcie przecinającym niebieski szlak, BC-79; 27.08.2006; Las mieszany (głównie dąb i sosna oraz świerk); Na martwym, niespróchniałym pniaku dębu Pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK (u zgłaszającego) + w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 50078

40814 Fistulina hepatica; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NE od Babinka, AB-94; 02.09.2006; las mieszany (dąb, buk, grab, jawor); odziomkowa część pnia powalonego ok. 300 letniego dębu w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Największy owocnik miał szerokość 42 cm!
fot. 51610

42846 Fistulina hepatica; rez Dębina , woj.wielkopolskie, CC-60; 09.09.2006; las dębowy z grabem; na żywym dębie u podstawy kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: w rezerwacie znalazłem kilka stanowisk tego grzyba
fot. 54452

42945 Fistulina hepatica; 1 km na południe od rezerwatu Meteoryt Morasko, BC-98; 31.08.2006; Świetlista dąbrowa; Na pniaku dębu. w grupie, 2 owocniki; leg. Marek Zychla; det. Marek Zychla; eksykat: TAK, trafi do zielnika UAM jeszcze w tym roku., tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 5465644110 Fistulina hepatica; Lasy Chotomowskie k. Legionowa, blisko drogi, 2 km na wschód od niebieskiego szlaku, ED-05; 21.09.2006; Las mieszany, dęby, sosny, brzozy; na pniaku dębu dwa owocniki; leg. Agnieszka Kapuścińska; det. Agnieszka Kapuścińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: w okolicy widziałam jeszcze drugi pniak dębu z ozorkiem

fot. 56463

44479 Fistulina hepatica; Warszawa. Lasek Bielański., ED-16; 06.09.2006; Na wiekowych dębach. W promieniu 2 km kilka stanowisk.; Na pniach, u podstawy pni i na korzeniach wiekowych dębów. Owocniki pojedyńcze, jak i w grupie.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: NIE - nie pobierane nawet próby zarodnikowe, że względów oczywistych., tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57075

44480 Fistulina hepatica; Warszawa. Park leśny - Bemowo, ED-16; 20.08.2006; Las mieszany z wiekowymi dębami. Zlokalizowane cztery stanowiska w promieniu 2 km.; Na pniach, po ściętych wiekowych dębach. W jednym wypadku owocniki w gromadzie, a w trzech pojedyńczo.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: NIE - ze względów oczywistych., tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57078

44574 Fistulina hepatica; Szczecin Kleskowo, AB-84; 21.09.2006; pobocze podmiejskiej uliczki; na pniu starego dęba uznanego za pomnik przyrody pojedynczo i w grupach 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57207

44938 Fistulina hepatica; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na W od Glinnej, AB-94; 24.09.2006; starodrzew bukowy z DB, Lp, Gb; na pniu złamanego dębu 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57734

45140 Fistulina hepatica; Oborniki Śląskie pow.Trzebnica, BE-28; 07.09.2006; dąb na skraju lasu mieszanego; dąb w sierpniu był na tym pniu jeden egzemplarz teraz dwa obok siebie; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58088

46149 Fistulina hepatica; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 2 km na NW od Binowa, AB-93; 04.10.2006; las bukowo-dębowy przy śródleśnym jeziorku; na 2 martwych dębowych odziomkach i w dziupli obumierającego dęba pojedynczo (na 2 drzewach) i w grupie; łącznie 6 owocników w różnym wieku; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59712 fot. 59713

48954 Fistulina hepatica; Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF-22; 15.07.2006; las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk); u podstawy dużego, żywego dębu trzy owocniki obok siebie; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-07-012, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64783

69821 Fistulina hepatica; Wrocław, Park Szczytnicki - wschodnia część, BE-49; 27.06.2007; Rzadko obsadzony park; dęby, lipy i inne; wewnątrz spruchniałego pnia drzewa liściastego, prawdopodobnie dębu jeden owocnik wielkości ok. 8 cm; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 103818 fot. 103819

72495 Fistulina hepatica; Łódź, Las Łagiewniki, płd. okolice pierwszego stawu, DD-66; 28.07.2007; Las mieszany, olsza, dąb, grab, sosna; Podnóże pnia starego dębu szypułkowego Pojedynczo; leg. Grzegorz Gajkowski; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, chroniony, tak, 2 sztuki w formacie 2560x1920 pikseli, notatka: tak, własna; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Młody owocnik.
fot. 109601

72967 Fistulina hepatica; Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-75; 02.08.2007; dąb, sosna, brzoza; pień pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110777 fot. 110778

73065 Fistulina hepatica; Korzecko, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-82; 30.07.2007; Las dębowy z domieszką buków i sosen; na pniu dęba jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 110998 fot. 110999

73178 Fistulina hepatica; Las liściasty przy trasie 766 (Morawica - Pińczów) ok. 2 km SW od wsi Czechów, pow. pińczowki, woj. świętokrzyskie, EF-04; 05.08.2007; Las dębowy z domieszką buka, grabu i leszczyny; pnie żywych i ściętych dębów dość częsty w tym lesie, w sumie 6 spotknych pni z ozorkami w różnych częściach lasu; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 111356

73757 Fistulina hepatica; Miradz koło Strzelna (kujawsko-pomorskie), CC-87; 09.08.2007; Las mieszany, dąb, brzoza, olsza. Teren bagienny.; Pniak dębu szypułkowego Pojedynczo; leg. Grzegorz Gajkowski; det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony, Tak, 2 szt., 2560x1920 pikseli, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik młody, około 1,5 cm. W pobliżu,na innym pniaku drugi, jeszcze mniejszy. Obydwa nadgryzione.
fot. 112799

73821 Fistulina hepatica; Las Dąbrowa - Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-84; 11.08.2007; Las dębowo-sosnowy z domieszką jodeł i osik; na wiekowym dębie pojedynczo; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W tym lesie pojawia się rzadko, pomimo dużej ilości dębów.
fot. 112921
Siedlisko

fot. 112922 fot. 112923
Rys 1. Ozorek dębowy (Fistulina hepatica) – Dąbrowa 31.08.2002

75846 Fistulina hepatica; Las między miejscowościami Mieczewo i Kamionki, pow. poznański, BD-19; 02.09.2007; Las mieszany (głównie dąb i sosna ); na martwym pniaku prawdopodobnie dębu 2 egzemplarze obok siebie; leg. Błażej Gierczyk; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MW/14.10.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

76129 Fistulina hepatica; 1,5 km S Przyjezierze, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BB-09; 07.08.2007; na skraju sosnowego lasu na pojedynczym starym dębie; na dębie 0,5 m nad ziemią jeden dorosły owocnik średnicy 38 cm; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: w odległości ok. 4,5 km NE kolejny młody owocnik na starym zmurszałym dębie 30 cm nad ziemią, na skraju lasu mieszanego (sosny, świerki, buki, brzozy)wzdłuż leśnej drogi porośniętej dębami, nad brzegiem jeziorka
fot. 118601 fot. 118602 fot. 118603

76131 Fistulina hepatica; 1,3 km N Kępka, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BA-99; 18.08.2007; las liściasty grabowo-bukowy z domieszką dębów na zboczu nad rzeką Wieprzą; na ściętym dębowym pniu ok 20 cm nad ziemią, kolejny owocnik w odległości 10 m W wyrastał u podstawy rosnącego dębu dwa owocniki rosnące pojedynczo oddalone od siebie o 10 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 118608 fot. 118609 fot. 118610

77810 Fistulina hepatica; Wieś Gaśno, DD-06; 28.07.2007; Las mieszany (sosna, dąb, brzoza); Na ściętym pniu dębu 5 pościskanych ze sobą owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Zdjęcie z 2007.07.28
fot. 122241

Zdjęcia z 2007.08.12
fot. 122242 fot. 122243

83104 Fistulina hepatica; las galowski, pomiędzy Galowem, a Szańcem, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 22.09.2007; las dębowy z domieszką grabów, brzóz i leszczyn; na pniu żywego dębu tuż nad ziemią pojedynczy owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 133607 fot. 133608

86059 Fistulina hepatica; 2 km,Kochany, gmina Pysznica, pow. stalowowolski, FE-95; 29.07.2007; las mieszany , przy drodze gruntowej; na ziemi między korzeniami starego dębu pojedynczy osobnik; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; tak;canon400d, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: znaleziono wyrwany z podłoża/

fot. 138852 fot. 138853

100325 Fistulina hepatica; 2km E, Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA-61; 15.09.2007; Las mieszany przeważnie świerkowy z kilkoma dębami; na żywym dębie pojedynczo - 1 owocnik; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Ozorek dębowy
fot. 170309fot. 170310

100327 Fistulina hepatica; 2,5km SE, Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA-71; 01.10.2006; Las liściasty z przewagą buka i dęba; Na pniu dębowym pojedynczo - 1 owocnik; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Ozorek dębowy
fot. 170316

107685 Fistulina hepatica; 1km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 15.07.2008; liściasty pas drzew na granicy łąk i lasu; na murszejącym pniaku dębu kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 15 lipiec
fot. 185878

21 lipiec
fot. 185879

28 lipiec
fot. 185880 fot. 185881

110624 Fistulina hepatica; województwo wielkopolskie, powiat poznański, 2,1 km na pn.wsch. od wioski Radojewo k. Poznania, BC-99; 24.08.2008; las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg; pniak o dużej średnicy (dębowy?) jeden owocnik; leg. Renata Z.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°30'39,61 E 16°58'05,82"

fot. 192703 fot. 192704 fot. 192705 fot. 192706

111673 Fistulina hepatica; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo ul.Słowackiego, DA-80; 24.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; na przydrożnym dębie jeden owocnik oderwany od substratu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 195087

112119 Fistulina hepatica; ok. 1000 m W od stacji PKP Taczanów, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie, CD-64; 31.08.2008; Las mieszany z przewagą drzew liściastych, w tym również dębów; na martwym pniaku prawdopodobnie dębu pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/23.09.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

112612 Fistulina hepatica; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 1,3 km na zach. od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, BC-89; 04.09.2008; młody las: grab, brzoza, klon oraz starszy las mieszany; pniaki dębów przy każdym z obu pniaków po jednym owocniku; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°36'31,44" E 16°56'05,88" oraz N 52°36'33,18" E 16°56'05,26"

Owocniki rosną u podstawy pniaków znajdujących się w odległości najwyżej 40-50 m na skrajach sąsiadujących oddziałów leśnych, stąd w jednym drzewostan młodszy, w drugim starszy.

Owocnik 1:
fot. 197290 fot. 197291

Owocnik 2:
fot. 197292 fot. 197293

113172 Fistulina hepatica; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,4 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo k. Gniezna, CC-92; 09.09.2008; młody las: brzoza, grab, sosna; próchniejący pień po dorodnym drzewie liściastym z wcześniejszego drzewostanu, przypuszczalnie dębie dwa owocniki, z jednego pozostał właściwie tylko trzon, z drugiego fragment owocnika; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°28'16,23" E 17°28'39,93"

Siedlisko:
fot. 198805
Pniak bliżej:
fot. 198806
Owocniki w dwóch ujęciach:
fot. 198807 fot. 198808

114373 Fistulina hepatica; Puszcza Bukowa, 2,4 km na WN od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 06.09.2008; strefa przejściowa miedzy buczyną pomorską a łęgiem olszowym nad jeziorem; na wypróchniałym odziomku bardzo grubego dębu 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: ozorek dębowy
fot. 201463

114721 Fistulina hepatica; Gdańsk Oliwa ul.Polanki, DA-80; 11.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; Na korzeniach dębu jeden owocnik-prawdopodobnie porażony grzybem; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/9.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 202030 fot. 202031

114752 Fistulina hepatica; województwo wielkopolskie, północne okolice Poznania, 0,6 km na pn.zach. od Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem, BC-99; 16.09.2008; las mieszany z pomnikowymi dębami, starą sosną i młodym grabem; u podstawy bardzo starych dębów po kilka owocników na każdym z dębów; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: od N 52°28'53,31" E 16°57'15,67" do N 52°28'54,49" E 16°57'14,86"

Na jednym z drzew jeden owocnik był wycięty, drugi w stanie szczątkowym, a trzeci usychający ze starości (zdjęcia 2-4). Na pozostałych dwóch dębach młodziutkie owocniki (zdjęcia 5-8).

fot. 202121 fot. 202122 fot. 202123 fot. 202124 fot. 202125 fot. 202126 fot. 202127 fot. 202128

114774 Fistulina hepatica; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 0,8 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, niedaleko wejścia do szkółki leśnej Mięcierzyn, CC-73; 14.09.2008; przydroże drogi przecinającej las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki; u podstawy dorodnego dębu potrójny owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°39'42,34" E 17°40'03,64"
oddział leśny nr 182

fot. 202171 fot. 202172 fot. 202173

114781 Fistulina hepatica; Gdańsk Oliwa wzgórze Pachołek, DA-80; 03.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na karpach i żywych dębach 5 owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202202

115177 Fistulina hepatica; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 14.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na pniu dębu jeden mały owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203044

115726 Fistulina hepatica; ok 3,5 km NE Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 22.08.2008; brzeg lasu mieszanego z przewagą świerka, buka, przy leśnej drodze obsadzonej dębami, nad brzegiem leśnego jeziora; na rosnącym dębie jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203942 fot. 203943 fot. 203944

115735 Fistulina hepatica; ok 2 km SE stacja kolejowa Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, ok 200 m E uregulowane koryto rzeki Wieprza, BB-09; 24.08.2008; las liściasty bukowy z domieszką dębów, grabów i brzóz; na stojącym martwym dębie pozbawionym kory jeden owocnik 20 cm nad ziemią; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203949

115746 Fistulina hepatica; woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Wieliczka, Wieliczka, EF-70; 21.09.2008; na pojedynczym dębie rosnącym przy ulicy; u podstawy pnia dębu 1 owocnik, stan zejściowy; leg. Tadeusz Sochacki; det. Tadeusz Sochacki; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Grzyba znalazł dużo wcześniej i obserwował proces jego wzrostu Tadeusz Sochacki. Dzięki jego namiarom, mogłam również grzybowi się przyjrzeć i zrobić zdjęcia.
fot. 203966 fot. 203967

116118 Fistulina hepatica; Kłomnice, woj.śląskie, DE-75; 28.09.2008; sosna, dąb, brzoza; na pniu dębu pojedynczo, kilka stanowisk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 204911 fot. 204912

117584 Fistulina hepatica; Puszcza Wkrzańska k.miejscowości Brzózki, AB-52; 09.10.2008; las bukowo-sosnowy; na pniu dębu pojedyńczo 27 cm szerokości; leg. kris; det. Krzysztof S.; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: 2 fotografie w galerii grzyblandu (http://kopnij.eu/galeria/main.php?g2_itemId=4826); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .fot. 208272

119081 Fistulina hepatica; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na NE od Babinka, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 20.10.2008; buczyna pomorska z domieszką dębów; na korzeniach półwywrotu dębowego pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Ozorek dębowy - oddalony o około 100 metrów od stanowiska ozorka zgłoszonego 03.09.2006 r. (ID40814)
fot. 211856 fot. 211857

119369 Fistulina hepatica; Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, rezerwat Bielawy, CC-92; 09.09.2008; grąd środkowoeuropejski; spod pniaka drzewa liściastego podwójny owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°27'29,86" E 17°28'04,55"

Widok ogólny (strzałką zaznaczone miejsce, gdzie głęboko spod pniaka wyrastają owocniki) oraz widok na owocniki:
fot. 212424 fot. 212425

wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/198846.html

120377 Fistulina hepatica; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,2 km na pn.wsch. od leśniczówki Brody, CC-83; 21.09.2008; skraj lasu przy nadwełniańskiej łące, przewaga dębu, podrost liściasty, wokoło sosna, leszczyna, brzoza; pniak dębowy, owocniki wyrastają spod kory pniaka 5 owocników wyrastających spod kory w dwóch kierunkach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°37'11,75" E 17°38'53,27"
oddział leśny nr 133

fot. 215061 fot. 215062 fot. 215063 fot. 215064 fot. 215065

Wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/203173.html

120378 Fistulina hepatica; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,4 km na pn (nieco na wsch.) oraz 0,3 km na pn.wsch. od leśniczówki Brody, CC-73; 21.09.2008; przewaga dębu, również grab, sosna, robinia akacjowa, brzoza; trzy pniaki dębowe 1 pniak - 4 owocniki (2 starsze, 2 młode); 2 pniak - 1 owocnik; 3 pniak - 2 owocniki oraz jeden nowo wyrastający; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: pniaki 1 i 2: N 52°37'18,81" E 17°38'54,15", N 52°37'19,58" E 17°38'53,26"
pniak 3: N 52°37'12,37" E 17°39'01,53"
oddział leśny nr 133

fot. 215074 fot. 215075 fot. 215076 fot. 215077

Owocniki z bliska:
fot. 215078 fot. 215079 fot. 215080

Materiał fotograficzny ozorków z trzeciego pniaka w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/215227.html

120460 Fistulina hepatica; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody, CC-73; 21.09.2008; las mieszany: dąb, grab, klon, brzoza, leszczyna, nieopodal sosna; u podstawy dębu dwa owocniki, w dniu znalezienia jeden luzem, oderwany od podłoża; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°37'23,84" E 17°38'50,90"
oddział leśny numer 126 (niedaleko za granicą tego oddziału leśnego)

fot. 215259 fot. 215260 fot. 215261 fot. 215262

121127 Fistulina hepatica; Galów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-14; 26.09.2008; las dębowy; u podnóża żywego dębu dwa owocniki; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jeden owocnik 2008.09.26
fot. 217113
kolejny nieopodal 2008.10.08
fot. 217114

127304 Fistulina hepatica; Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-21; 02.09.2007; kilka dębów rosnących przy grobli stawów; na dębie na wysokości kilku metrów pojedyńczy osobnik; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 231582

127307 Fistulina hepatica; 5 km E, Krajenka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, CC-00; 28.08.2006; las sosnowy przy śródleśnym stawie z pojedyńczymi dębami na jego skraju; powalony dąb 4 owocniki; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 231590

127308 Fistulina hepatica; 6 km E, Krajenka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, CC-00; 15.08.2006; brzeg drogi leśnej z pojedyńczymi dębami i kasztanowcami; pień dębu kilka owocników; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 231593

141050 Fistulina hepatica; Wiązowna, ED-28; 16.08.2009; las sosnowy; na pniu dębu pojedynczy owocnik o średnicy ok 20 cm; leg. Ela Twardowska; det. Ela Twardowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 263843 fot. 263844 fot. 263845

141658 Fistulina hepatica; nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, 4 km na pn od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 20.08.2009; dąb, grab, brzoza; u podstawy starego pniaka jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'01,23" E 17°28'42,32"

zdjęcia żywicielskiego pniaka ze wskazaniem owocnika, fragmentu pniaka z owocnikiem oraz owocnika z bliska:
fot. 265368 fot. 265369 fot. 265370

141681 Fistulina hepatica; Olsztyn, woj. śląskie, DE-94; 15.08.2009; las mieszany, głównie buk, sosna, dąb; pod dębem pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 265436 fot. 265437

142052 Fistulina hepatica; na terenie Rucianego-Nidy, przy rzece Nidka, EB-69; 08.22.2009; las mieszany (dąb, buk, modrzew, grab) przy korycie rzeki Nidka; na korzeniu dębów jeden owocnik, 400 metrów dalej 2 młode owocniki; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Są to pierwsze owocniki ozorka dębowego znalezione przeze mnie w okolicach Rucianego-Nidy.

fot. 266225 fot. 266226 fot. 266227 fot. 266228

Zdjęcia młodych owocników w temacie http://www.bio-forum.pl/messages/33/265929.html

142083 Fistulina hepatica; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Jezierce, oddz. 152, 0,8 km na S od osady Jezierce, CD-01; 23.08.2009; sosna, leszczyna, brzoza; na boku starego pniaka jeden młody owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°25'29,68" E 17°22'20,72"

pniak znajduje się przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed przystankiem nr 9, w pobliżu jeziora Ully

fotografie: widok ogólny, lokalizacja owocnika oraz owocnik z bliska:
fot. 266295 fot. 266296 fot. 266297

142380 Fistulina hepatica; 6km na południe od Rucianego-Nidy, droga do leśniczówki Dębowo, oddział leśny 287, EB-69; 24.08.2009; starodrzew dębowy z domieszką świerka, klonu i lipy; na dębie, na korzeniach oraz na wysokości 2 metrów 5 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Ozorki wyrosły na najstarszym (ponad 350 lat) dębie w tym oddziale.

fot. 266956 fot. 266957 fot. 266958 fot. 266959

142381 Fistulina hepatica; pas drogowy pomiędzy wyłuszczarnią nasion a Kanałem Nidzkim przy drodze krajowej nr 58 w Rucianem-Nidzie, oddział leśny 96, EB-69; 08.22.2009; skraj starodrzewu sosnowo-dębowego z domieszką lipy; na korzeniach martwego dęba (pomnik przyrody) 2 duże owocniki; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: ...
fot. 266963 fot. 266964

142724 Fistulina hepatica; Ruciane-Nida, ściezka dydaktyczna LP znajdująca się naprzeciw wyłuszczarni nasion, oddział leśny 73, EB-69; 08.26.2009; las mieszany (dąb, grab, lipa, sosna); na korzeniach kilku potężnych dębów (pomników przyrody, z czego jeden powalony), łącznie 14 owocników na tych dębach; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: ...
fot. 267850 fot. 267851 fot. 267852 fot. 267853 fot. 267854 fot. 267855 fot. 267856

142991 Fistulina hepatica; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.131, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb; na żywym dębie 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268498 fot. 268499
N 54*22,765'
E 018*32,122'
135 m.npm

143252 Fistulina hepatica; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Gniezno, oddz. 74, ok. 1 km na NE od Skorzęcin Plaża, nad j. Białym, CC-95; 30.08.2009; brzoza, dąb; dwa stare porośnięte porostami pniaki po jednym owocniku u podstawy dwóch pobliskich pniaków; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'02,98" E 17°54'09,90"

siedlisko:
fot. 269178
pniak pierwszy i owocnik z bliska
fot. 269179 fot. 269180 fot. 269181
pniak drugi i owocnik z bliska
fot. 269182 fot. 269183

144199 Fistulina hepatica; Lasek Bielański w Warszawie, ED-16; 07.09.2009; las grabowo-dębowy, grąd niski; na korzeniu dębu pojedynczo; leg. Rafał Nowicki; det. Rafał Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 271381

145131 Fistulina hepatica; Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-21; 14.09.2009; kilka dębów przy grobli stawu; na dębie, blisko ziemi pojedyńczy osobnik; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 273804
na tych stawach tylko na innym dębie był równiez stwierdzony ten gatunek ID 127304

145148 Fistulina hepatica; 2 km S, Nienawiszcz, pow. rogoziński, wielkopolskie,, BC-79; 13.09.2009; koło dębu - pomnika przyrody; na korzeniach dębu dwa egzemplarze - średni i mały; leg. Magdalena Kompf; det. Paula Probucka; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: wpis na forum "intensywny czerwony grzyb pod dębem" fot. 273821 fot. 273822

145158 Fistulina hepatica; 1km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 22.08.2009; liściasty pas drzew na granicy łąk i lasu; na murszejących dębowych pniakach pięć owocników na czterech pniakach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia id107685

1)fot. 273868

Nastepne zdjęcia pochodzą z 30 sierpnia.W międzyczasie owocnik z pierwszego pniaka (zd1) został zniszczony.
2)fot. 273869
3)fot. 273870
4)fot. 273871

145339 Fistulina hepatica; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 12.09.2009; Las mieszany-buk,dąb,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na pniu dębu 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 274521 fot. 274522
N 54*02,586'
E 017*44,828'
183 m.npm
Stanowisko sprzed roku ID: 115177

145425 Fistulina hepatica; Warszawa, rezerwat przyrody Las Kabacki, ED-37; 18.09.2009; las dębowo-grabowo-modrzewiowy; na starym pniaku dębowym 2 owocniki, na przeciwległych punktach pniaka; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie- chroniony i rezerwat, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 274733 fot. 274734 fot. 274735 fot. 274736

145584 Fistulina hepatica; Borucicha pow.Rycki, lubelskie, FD-72; 24.08.2009; las grabowo-dębowy; na pieńku po dębie pojedynczo; leg. Marzena J.; det. Marzena J.; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Na fotografiach przedstawione są etapy rozowoju mojego znaleziska.
fot. 274959 fot. 274960 fot. 274961

145951 Fistulina hepatica; Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-21; 17.09.2009; kilka dębów przy grobli stawu; na dębie 2 owocniki; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275775fot. 275776fot. 275777
jest to potwierdzenie stwierdzenia ID 127304

146661 Fistulina hepatica; Puszcza Knyszyńska ,trasa Supraśl-Krynki, około 800 m. w kierunku południowo-wschodnim od przystanku PKS Czółnowo., GC-02; 26.09.2009; jeszcze dość młode nasadzenie lasu liściastego(grab, dąb, brzoza) w miejscu wyciętego starego lasu puszczańskiego; Pień dębowy pojedyńczy owocnik u nasady pnia; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/277141.html

147283 Fistulina hepatica; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 12.09.2009; las mieszany, sosna, dąb, brzoza; na pniu .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 279863

147284 Fistulina hepatica; Bliżyn, woj. świętokrzyskie, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, EE-55; 15.09.2009; las mieszany, sosna, dąb; przy pniu dębu kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 279867

147496 Fistulina hepatica; Pszczew i okolice, BC-91; 26.09.2009; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; na dębach kilka owocników w okolicach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 280542

147929 Fistulina hepatica; 1.5km na zachód od Janówka Wrocław woj.Dolnośląskie, BE-38; 23.09.2009; Las grabowo -dębowy pomiędzy Odrą a Bystrzycą; Na starym pniu chyba dębu Pojedynczo; leg. gabor bozser; det. gabor bozser; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Wcześniejszych latach znalazłem w lepszej kondycji ozorka dębowego.Te zdjęcie nie są najlepsze ale włóknista struktura miąższu pozwoli rozpoznać grzyba.
fot. 281300 fot. 281301

149153 Fistulina hepatica; województwo wielkopolskie, północne okolice Poznania, 0,6 km na pn.zach. od Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem, BC-99; 14.10.2009; las mieszany ze starymi dębami, sosną, młodym grabem i klonem; u podstawy starych dębów oraz na pniach dębów na wysokości 1,2 m, 2 m oraz 3,5 m po jednym do kilku owocników w poszczególnych miejscach wzrostu, łącznie 6 miejsc wzrostu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka z 2008 r.; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Powtórzenie zgłoszenia z 2008 roku ID: 114752

Poszczególne owocniki w różnym stanie, jeden skrajnie zmarnowany, sczerniały, dwa owocniki u podstawy jednego z drzew zjedzone - pozostały resztki owocników, jeden (zdjęcie 1) nieco zmarnowany, w pozostałych dwóch miejscach owocniki w dobrym stanie (jedno z nich na zdjęciu 2)

siedlisko:
fot. 284013

przykładowe owocniki:
fot. 284014 fot. 284015

149176 Fistulina hepatica; nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133, ok. 2,3 km na pn.zach. od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 27.09.2009; skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny; u podstawy starego dębu łącznie 4 owocniki, jeden pojedynczo, trzy w grupie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka z 2008 r. do ID:122964 (P. faginea zaraz obok); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°26'26,26" E 17°27'02,03"

żywicielski dąb:
fot. 284159

owocniki:
fot. 284160 fot. 284161 fot. 284162

W dniach 20-21 grudnia 2008 r. obserwowałam tu pod dwoma dębami zejściowe owocniki Fistulina hepatica z sezonu 2008, obecna obserwacja stanowi potwierdzenie trwania tego stanowiska

149208 Fistulina hepatica; Puszcza Knyszyńska ,trasa Supraśl-Krynki, około 1km. w kierunku południowo-wschodnim od przystanku PKS Czółnowo., GC-02; 04.10.2009; dość młode nasadzenie lasu liściastego(grab, dąb, brzoza) w miejscu wyciętego starego lasu puszczańskiego; Wywrócony pień dębowy jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Znaleziony w tym samym kompleksie leśnym co ze zgłoszenia ID;146661(około 400m dalej)


fot. 284271 fot. 284272 fot. 284273

151277 Fistulina hepatica; 1,3 km N Kępka, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BA-99; 12.08.2009; las liściasty grabowo-bukowy z domieszką dębów, na zboczu nad rzeką Wieprzą; na ściętym dębowym pniu ok 20 cm nad ziemią jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie zgłoszenia nr ID: 76131 z 2007 r
fot. 290239

151278 Fistulina hepatica; Warcino, woj.pomorskie, pow.słupski, gmina Kępice, BB-08; 12.08.2009; las liściasty z przewagą buka, przy ścieżce edukacyjno-ekologicznej nadleśnictwa Warcino przy zespole pałacowo-parkowym; na leżącym pozbawionym kory dębie jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 290243 fot. 290244

151781 Fistulina hepatica; S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 12.08.2009; pomiędzy lasem iglastym sosnowym, a liściastym bukowym, pojedynczy dąb; na żyjącym wiekowym dębie, 30 cm nad ziemią jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 291625

152521 Fistulina hepatica; 1,2 km E, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 05.09.2009; dąb, grab, w okolicy sosna; 4 pniaki dębowe na powierzchni cięcia oraz z boku lub u podstawy pniaków, po 1-2 owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'36,11" E 16°56'18,20"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

w zeszłym roku do 100 od tego miejsca znalazłam Fistulina hepatica na dwóch pniakach, zgłoszenie ID: 112612, w tym roku na tych pniakach nie zaobserwowałam owocników ozorka

zdjęcia: siedlisko, 4 pniaki z owocnikami, 3 przykładowe owocniki (w tym jeden nadjedzony)
fot. 293741 fot. 293742 fot. 293743 fot. 293745 fot. 293746 fot. 293747 fot. 293748 fot. 293749

152528 Fistulina hepatica; 0,9 km SW, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 05.09.2009; dąb, grab; pniak kilka owocników w dwóch skupieniach na powierzchni cięcia pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'25,56" E 16°56'35,08"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 232

zdjęcia: widok na stanowisko (dwa ujęcia), owocniki fot. 293819 fot. 293820 fot. 293821 fot. 293822 fot. 293823

152558 Fistulina hepatica; 1,4 km, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 13.09.2009; młody las: brzoza, grab, sosna; pień po dorodnym drzewie liściastym z wcześniejszego drzewostanu, przypuszczalnie dębie dwa owocniki na bocznej powierzchni i u dołu pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'16,56" E 17°28'40,36"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58

powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 113172
znalezione w zeszłym roku w tym oddziale owocniki Fistulina hepatica rosły na innym, pobliskim pniaku, w tym roku na tym pniaku nie zaobserwowałam owocnika
jeden z owocników konsumowany przez żuki leśne :)

zdjęcia: siedlisko, pniak z owocnikami, owocniki z bliska
fot. 293987 fot. 293988 fot. 293989 fot. 293990

154098 Fistulina hepatica; 0,8 km W, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 29.11.2009; przydroże drogi przecinającej las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki; u podstawy dorodnego dębu owocnik zejściowy, nadjedzony, zasychający, ale widać po nim, że był to więcej niż 1 owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 182
powtórzenie zgłoszenia ID: 114774
do 20.09.20009 nie zaobserwowałam ozorka na tym dębie
dziś znaleziony owocnik zejściowy, nadjedzony i zasychający, ale z rozpoznawalnymi wg mnie cechami gatunku, rośnie w innym miejscu obwodu pnia, niż znaleziony w 2008 r.

zdjęcia: żywicielski dąb oraz dwa ujęcia wskazujące położenie owocnika, owocnik w trzech ujęciach
fot. 299301 fot. 299302 fot. 299303 fot. 299304 fot. 299305 fot. 299306

154497 Fistulina hepatica; 2,4 km W, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-83; 20.09.2009; skraj lasu przy nadwełniańskiej łące, przewaga dębu, podrost liściasty, wokoło sosna, leszczyna, brzoza; pniak dębowy, owocnik wyrasta u podstawy pniaka jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział leśny nr 133
powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 120377
w tym roku owocnik wyrastał w innym miejscu pniaka

zdjęcia: widok na stanowisko, pniak z owocnikiem, owocnik z bliska
fot. 300530 fot. 300531 fot. 300532

154500 Fistulina hepatica; 2,6 km W, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 20.09.2009; dąb, grab, olsza, leszczyna rosnące wokół śródleśnego mokradełka, w pewnym oddaleniu na wzniesieniu sosna; z boku pniaka jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°37'21,52" E 17°39'00,94"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133
powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 120378

Nie zdążyłam w tym roku obejrzeć wszystkich pniaków, na których w zeszłym roku znalazłam owocniki, dlatego o nich brak danych.
W tym roku znalazłam owocnik na innym pniaku znajdującym się w pobliżu śródleśnego mokradełka.

zdjęcia: widok pniaka z owocnikiem, owocnik z bliska fot. 300536 fot. 300537

154501 Fistulina hepatica; 2,4 km W, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 20.09.2009; las mieszany: dąb, grab, klon, brzoza, leszczyna, nieopodal sosna; u podstawy dębu oraz na jego korzeniach po 1-2 owocniki w trzech miejscach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126
powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID 120460

Dwa miejsca wyrastania owocników - u podstawy dębu i zaraz w pobliżu na jego korzeniu - identyczne jak w zeszłym roku. Poza tym w tym roku wyrósł owocnik również z tyłu dębu, kilka m od drzewa, na korzeniach.
Owocnik wyrastający u podstawy dębu znalazłam, podobnie jak w zeszłym roku, oderwany od podłoża oraz odwrócony hymenoforem do góry. Do jednego ze zdjęć przywróciłam mu właściwe ułożenie.

zdjęcia: widok ogólny ze wskazaniem miejsca wyrastania owocników (strzałka z prawej strony drzewa wskazuje kierunek, gdzie za dębem w tym roku na korzeniach dębu wyrósł trzeci owocnik), poszczególne owocniki
fot. 300545 fot. 300546 fot. 300547 fot. 300548 fot. 300549

155041 Fistulina hepatica; 200 m E droga 21, Bożanka, pow. pow. bytowski, woj. woj. pomorskie, CB-00; 15.08.2009; skraj lasu sosnowego z wiekowymi dębami przy drodze; na wiekowym dębie 9 owocników po dwóch stronach drzewa, po jednej skupione 6 sztuk na wysokości ok 3 m, trzy pozostałe pojedynczo po drugiej stronie; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 302357 fot. 302358

155042 Fistulina hepatica; 1,5 km SE Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 18.08.2009; las bukowo-grabowy z domieszką dębu; na żywym dębie 0.5 m nad ziemią jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 302361

155047 Fistulina hepatica; 1 km N Lipnik, tuż przy leśnej drodze nad jeziorem, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 19.08.2009; droga biegnąca wzdłuż leśnego jeziora obsadzona wiekowymi dębami; na żywym dębie 30 cm m nad ziemią jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 302372

156296 Fistulina hepatica; Wrocław, ogród zoologiczny, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-49; 28.09.2009; ; u podstawy żywego dębu wszystkie owocnki widoczne na zdjęciu; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN,
uwagi:
fot. 306637

157097 Fistulina hepatica; Kraków (Tyniec), przy lesnej drodze w kierunku Podgórek Krakowskich, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 30.08.2009; obrzeża lasu liściastego; u podstawy pnia dębu (żywego) trzy owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: na tym samym dębie występował 1 owconik w roku 2008
fotografia z dnia 2009.08.30:
fot. 309466

Fotografia z dnia 2009.09.13
fot. 309467

166549 Fistulina hepatica; Gaśno, pow. Gostynin, woj. Mazowieckie, DD-06; 20.08.2008; Las mieszany (sosna, dąb, brzoza); Na ściętym pniu dębu Jeden owocnik pod korą; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 344055

169578 Fistulina hepatica; Gdańsk Oliwa dolina Samborowo Aleja dębowa, woj. pomorskie, DA-80; 06.08.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,grab,dąb; na powalonym niedawno pomnikowym dębie-zmurszałym- w jego systemie korzeniowym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 357459

171293 Fistulina hepatica; Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-09; 21.08.2010; Las mieszany,sosna,buk,dąb; na ogromnym dębie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363448

171507 Fistulina hepatica; ok. 0,8 km na E od wioski Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 25.08.2010; przydroże drogi przecinającej las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki; u podstawy dorodnego żywego dębu jeden młody owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 182, niedaleko wejścia do szkółki leśnej Mięcierzyn

siedlisko i żywiciel oraz owocnik w trzech ujęciach (położenie i z bliska)
fot. 364230 fot. 364231 fot. 364232 fot. 364233

171999 Fistulina hepatica; ok. 2,3 km na NW od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 30.08.2010; skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny; u podstawy starego dębu, po przeciwnych stronach pnia z jednej strony pnia 2 mniejsze owocniki, z drugiej bardzo dorodny potrójny owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133

dąb od strony wzrostu mniejszych owocników
fot. 365941
te owocniki z bliska
fot. 365942
potrójny owocnik po przeciwnej stronie pnia
fot. 365943 fot. 365944 fot. 365945

172348 Fistulina hepatica; 0,5 km od Stawiszcza,rezerwat Półboru a także poza nim., pow. sieradzki, woj. łódzkie; 10..2.02.0; Świetlista dąbrowa,z domieszką grabu i brzozy; korzenie dębu,spróchniałe dębowe pniaki osobnik ze zdęcia pojedynczy.; leg. dagmara filipczak; det. dagmara filipczak; eksykat: nie, +++ jpeg +++ 367046 +++ fh +++, notatka: nie
uwagi: Oprócz okazu ze zdjęcia 6 sztuk,młodych owocników na spróchniałych pniach dębu,niezniszczone,w dobrym stanie.

172406 Fistulina hepatica; gdynia, pow. gdynia, woj. pomorskie, CA-79; 22.08.2010; na dębie; na średnio zmurszałym drewnie dębowym jeden osobnik; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 367207 fot. 367208 fot. 367209 fot. 367210 fot. 367211 fot. 367212

172660 Fistulina hepatica; 3,2 km na E od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 05.09.2010; młody las: przewaga sosny, domieszka dębu; dwa pniaki dębowe po jednym owocniku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 22

N 52°29'11,51"
E 17°52'53,40"

pierwszy z owocników:
fot. 367923 fot. 367924 fot. 367925
drugi owocnik
fot. 367926 fot. 367927

172662 Fistulina hepatica; 2,5 km na E od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 05.09.2010; las mieszany: sosna, dąb, grab, leszczyna; na pniaku jeden owocnik długości 10 cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 23

N 52°29'08,98"
E 17°52'16,80"

siedlisko i owocnik:
fot. 367948 fot. 367949

172770 Fistulina hepatica; 1,9 km na SW od wioski Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 07.09.2010; las mieszany: dąb, grab, sosna, leszczyna, w pobliżu także olsza i brzoza; pniak jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83

N 52°28'10,97"
E 17°29'43,93"

siedlisko i owocnik:
fot. 368224 fot. 368225 fot. 368226 fot. 368227

172796 Fistulina hepatica; 2,1 km na NE od wioski Radojewo k. Poznania, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-99; 26.08.2010; łęg nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym wiąz, klon, leszczyna, głóg; stare dęby, kłoda i leżanina dębowa u podstawy żywych drzew, na bocznej powierzchni kłody, na leżaninie od strony bryły korzeniowej; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Poprzednio zaobserwowałam tu ozorka w 2008 r., wyrastał na pniaku. Obecnie wyrastał na kłodzie dębowej odsuniętej o kilka m od pniaka tegoroczną falą powodziową.
N 52°30'40,44 E 16°58'05,46"
fot. 368432 fot. 368433

Kolejne owocniki wyrastały u podstawy czterech starych dębów rosnących w pobliskiej okolicy, wielkość owocników od niewielkich do bardzo dużych.
fot. 368434 fot. 368435 fot. 368436

Owocnik wyrastał również na leżaninie dębowej od strony bryły korzeniowej.
fot. 368437 fot. 368438

173080 Fistulina hepatica; 0,6 km na NW od Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-99; 09.09.2010; las mieszany ze starymi dębami, sosną, młodym grabem i klonem; u podstawy starego dębu jeden potrójny owocnik, zaczątek nowego owocnika; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: Obserwacja trzeci rok z rzędu (każdego roku jedna wizyta), rośnie tam 6 starych dębów w grupach po 3 i z roku na rok pojawia się na nich ozorek dębowy, w poszczególnych latach obserwowałam różne nasilenie ilości owocników ozorka.

siedlisko (ozorek na dębie po lewej stronie zdjęcia)
fot. 369165
żywiciel ze wskazaniem miejsca wzrostu owocników
fot. 369166 fot. 369167
owocniki:
fot. 369168 fot. 369169

174515 Fistulina hepatica; 1 km na SE od Leśniewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 12.09.2010; las: jesion, grab, leszczyna, nieco dalej dąb; pniak dębowy jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 60
N 52°28'07,50"
E 17°28'21,75"

siedlisko i owocnik
fot. 373402 fot. 373403 fot. 373404

174595 Fistulina hepatica; Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-21; 16.09.2010; kilka dębów rosnących przy grobli stawów; na dębie na wysokości kilku metrów kilka owocników; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373638

176564 Fistulina hepatica; rezerwat Świdwie, SE granica rezerwatu, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-62; 26.09.2010; aleja dębowa. drzewa mają po 210 lat; na korze dębu od 10 do 25 cm nad ziemią 6 osobników częsciowo pozrastanych; leg. Kazimierz Olszanowski; det. Kazimierz Olszanowski; eksykat: grzyb chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Największy owocnik został wycięty i zniszczony przez nieznaną osobę.

fot. 379155

176816 Fistulina hepatica; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 03.10.2010; las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba,dąb; na powalonych dębach 3 stanowiska w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379953 fot. 379954 fot. 379955

176864 Fistulina hepatica; 3km W Prężyce, pow. Wrocław, woj. Dolnośląskie, BE-38; 03.10.2010; Las dębowy; Na korzeniach dębu W wiązce ( owocniki porastane trzonami); leg. gabor bozser; det. gabor bozser; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Witam!
W tym lesie występują systematycznie prawie co roku.
W tym roku drugi raz.
fot. 380088 fot. 380089

178665 Fistulina hepatica; Węgornik-Gunice. 1.6 km na E od Wegornika, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-62; 31.10.2010; las mieszany w dolinie rzeczki. dęby, buki z domieszką innych gatunków.; dąb o średnicy do 60 cm, częściowo próchniejący i zaatakowany przez dzięcioły trzy osobniki ułożone dachówkowato,; leg. Kazimierz Olszanowski; det. kazimierz olszanowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385028 fot. 385029

178765 Fistulina hepatica; Warszawa, rezerwat Las Bielański, pow. m. st. Warszawa, woj. Mazowieckie, ED-16; 14.10.2010; grąd; pień dębu pojedynczo; leg. krzysztof marek pawlowski; det. krzysztof marek pawlowski; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385565

179948 Fistulina hepatica; Łęknica, Park Mużakowski, pow. Żary, woj. lubuskie, AD-93; 29.08.2009; park przypałacowy ze starymi drzewami liściastymi; pień dębu dwa zrośnięte owocniki; leg. Ryszard Orzechowski; det. Ryszard Orzechowski; eksykat: brak - gat. chroniony, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 390148

180176 Fistulina hepatica; 1,3 km NE,Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 13.08.2010; las mieszany -sosny,brzozy,dęby; u podstawy obumarłego dębu jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 13.08.2010
fot. 390778

28.08.2010
fot. 390779 fot. 390780

180599 Fistulina hepatica; 2,4 km na E od Modliszewka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 22.08.2010; las mieszany: dąb, grab, klon, brzoza, leszczyna, nieopodal sosna; korzeń dębu jeden młody owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział leśny numer 126 (niedaleko za granicą tego oddziału leśnego)

stanowisko obserwowane od 2008 r.

widok na stanowisko i owocnik
fot. 391686 fot. 391687

180609 Fistulina hepatica; 2,5 km na E (nieco na S) od Modliszewka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 22.08.2010; las - przewaga dębu, również grab, sosna, robinia akacjowa, brzoza; 3 pniaki dębowe po 1 do 3 owocników u góry pniaka, z boku lub u podstawy pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: położenie od N 52°37'18,66" E 17°38'54,96" do N 52°37'15,41" E 17°38'52,33"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133

zdjęcia pniaków "ozorkowych" i owocników wyrastających na nich
pniak 1: fot. 391739 fot. 391740
pniak 2 odległy od pierwszego o 8 kroków (w tle pniak 1): fot. 391741
pniak 3: fot. 391742 fot. 391743

180613 Fistulina hepatica; ok. 0,8 km na S od osady Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 27.09.2010; las - sosna, leszczyna, brzoza; stary pniak dębu jeden (nadjedzony) owocnik u podstawy pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 152
podobna lokalizacja jak w poprzednim zgłoszeniu, ale inny pniak, który również znajduje się przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, w pobliżu jeziora Ully

zdjęcia stanowiska i owocnika:
fot. 391772 fot. 391773 fot. 391774

180790 Fistulina hepatica; 1km W,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 25.09.2010; liściasty pas drzew na granicy łąk i lasu; na murszejących dębowych pniakach cztery owocniki na czterech pniakach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 11.09.2010
fot. 392251

25.09.2010
fot. 392252 fot. 392253 fot. 392254 fot. 392255

180850 Fistulina hepatica; ok. 1 km na SW od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 03.10.2010; las: dąb, grab, domieszka sosny; pniak dębowy jeden owocnik u podstawy pniaka, w dniu znalezienia zejściowy; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 232

stanowisko i owocnik:
fot. 392474 fot. 392475 fot. 392476

181468 Fistulina hepatica; 4,5 km. na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 07.09.2010; Stary mieszany las puszczański; Pień dębowy jeden owocnik na pniu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 393968fot. 393969fot. 393970fot. 393971

190012 Fistulina hepatica; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 13.08.2011; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; na dębie 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 437829 fot. 437830
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.61900~18.21550&lvl=15&sp=point.54.61900_18.21550_13%20sierpnia%202011%20(89).JPG

190383 Fistulina hepatica; Kapalica, 0,8 i 1,2 km SW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 26.08.2011; las liściasty, dąb, grab, leszczyna, pniaki na przydrożach; pniaki dębu po jednym owocniku na dwóch pniakach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddziały 235 i 236
niedaleko rezerwatu "Jezioro Drążynek", na północ od jeziora
obszar Natura 2000 - Ostoja koło Promna

oddział 235:
fot. 439334 fot. 439335 fot. 439336
oddział 236
fot. 439337 fot. 439338 fot. 439339

191073 Fistulina hepatica; 2 km S od wsi Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 06.09.2011; dąbrowa; na żywym dębie, przy murszejącym kikucie jednego z pni pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 5 41,26 N ; 19 15 39,39 E

fot. 442711 fot. 442712 fot. 442713

191266 Fistulina hepatica; Gdańsk Oliwa ul.Dębinki, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 13.09.2011; Szpaler dębów przy ulicy; na żywym dębie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 443870 fot. 443871
Dwa dni temu spotkałem się z takim oznakowaniem purchawic olbrzymich.Moja etykieta wzbudziła zainteresowanie przechodniów,których tam nie brakuje,gdyż jest to ulica prowadząca do Akademii Medycznej

192179 Fistulina hepatica; 1 km W, Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 06.10.2011; las mieszany nad rz.Wartą; przy dębowym pniaku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 448064 fot. 448065

Ozorek ten wyrósł przy tym samym pniaku co żagwica listkowata ze zgłoszenia ID192178

192495 Fistulina hepatica; 700 m na N-W od zabudowań Żdżar (Podjaworka), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 16.10.2011; las liściasty; na pniaku dębowym pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Gmina Bolesławiec. Owocnik był dużych rozmiarów: szerokość 21 cm, długość- 32 cm.
fot. 449793 fot. 449794 fot. 449795

192514 Fistulina hepatica; Bugaj (gmina Kalwaria Zebrzydowska), pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF-87; 16.10.2011; aleja dębowa; na korzeniach kilkusteletniego (pomnik przyrody dębu) jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Owocnik był już mocno zniszczony (po ostatnich mrozach) lecz możliwy do identyfikacji.

fot. 449877 fot. 449878 fot. 449879

194428 Fistulina hepatica; Górecko Kościelne, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, GF-01; 22.10.2011; Kaplica; na pniu dębu na 2 dębach, w sumie 3 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 459539 fot. 459540 fot. 459541

194458 Fistulina hepatica; Rezerwat Przyrody Zajęcze Wzgórze Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 30.11.2011; Las mieszany,buk,dąb,sosna; na martwym dębie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic
uwagi: fot. 459655

194732 Fistulina hepatica; 1km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 01.10.2011; liściasty pas drzew na granicy łąk i lasu -gł.dęby i graby; na zmurszałym pniaku dębu jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 461211 fot. 461212

W tym roku ozorek pojawił się tylko na jednym pniu, tym z pierwotnego zgłoszenia.

195368 Fistulina hepatica; Bożacin, 0,8 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 24.10.2011; przydroże drogi przecinającej las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki; u podstawy dorodnego żywego dębu jeden starszawy owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 182, niedaleko wejścia do szkółki leśnej Mięcierzyn

widok na stanowisko
fot. 464608 fot. 464609
owocnik
fot. 464610

195411 Fistulina hepatica; Goranin, ok. 2,5 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 04.09.2011; las mieszany, dąb, brzoza, sosna; na pozostawionym odziomku dębowym jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 110
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Grądy w Czerniejewie

stanowisko i żywiciel
fot. 464747 fot. 464748
owocnik
fot. 464749

195412 Fistulina hepatica; Czerniejewo, 2,3 km NW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 04.09.2011; skraj lasu, na drzewostan składa się kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny; u podstawy starego dębu jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133

ozorek jest tu obserwowany przeze mnie co roku od pierwszego znalezienia zejściowego owocnika w grudniu 2008

stanowisko i owocnik:
fot. 464753 fot. 464754

195437 Fistulina hepatica; Poznań-Nowa Wieś Dolna, 0,6 km NW, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BC-99; 07.09.2011; las mieszany ze starymi dębami, sosną, młodym grabem i klonem; u podstawy starych dębów i na pniu jednego z nich, na wysokości ok. 3 m jeden do kilku owocników na poszczególnych dębach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Łopuchówko

Obserwacja czwarty rok z rzędu (od 2008, każdego roku jedna wizyta), rośnie tam 6 starych dębów w grupach po 3 i z roku na rok pojawia się na nich ozorek dębowy, w poszczególnych latach obserwowałam różne nasilenie ilości owocników ozorka.

stanowisko
fot. 464815

dąb pierwszy z owocnikami
fot. 464816 fot. 464817 fot. 464818
dąb drugi z owocnikami
fot. 464819 fot. 464820
dąb trzeci z owocnikami
fot. 464821 fot. 464822

195493 Fistulina hepatica; Starczanowo, 1,3 km W, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 06.10.2011; las mieszany, dąb, sosna; pniak dębowy jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo
pierwsze zgłoszenie pochodzi z 2008 r., od tego czasu nie zaobserwowałam lub nie natrafiłam na ozorka, za to obserwowałam owocniki w innych oddalonych miejscach

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Biedrusko

widok na stanowisko, w głębi pniak z ozorkiem
fot. 465147
owocnik
fot. 465148 fot. 465149

195511 Fistulina hepatica; Pawłowo, 1,9 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 27.09.2011; las mieszany: dąb, grab, sosna, leszczyna, w pobliżu także olsza i brzoza; pniak dębu jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83

stanowisko
fot. 465243
owocnik
fot. 465244 fot. 465245

195512 Fistulina hepatica; Jezierce, 0,8 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 27.09.2011; las - sosna, leszczyna, brzoza, po dawniej rosnących tu dębach pozostały pniaki; u podnóża dwóch pniaków dębowych po 2-3 owocniki przy poszczególnych pniakach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 152

ozorki obserwuję tu od 2009 r., nie zawsze przy tych samych pniakach

przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach (p. mapka), 50-60 m przed i za zaznaczonym na mapce punktem ścieżki przyrodniczej, obecnie "w naturze" ma on nr 8 (na mapce 10)
fot. 465256

pniak pierwszy
fot. 465257 fot. 465258 fot. 465259
owocnik
fot. 465260

pniak 2
fot. 465261 fot. 465262 fot. 465263
owocniki
fot. 465264

195515 Fistulina hepatica; Jezierce, 1,4 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 27.09.2011; leśne przydroże z rzędem kilku okazałych dębów; na pniu żywego dębu jeden owocnik na pniu na wysokości kilkudziesięciu cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, na granicy oddziałów 154 i 170

dęby rosną na przydrożu gruntowej leśnej drogi przebiegającej na S od jeziora Baba (p. mapka)
fot. 465287

dąb z ozorkiem
fot. 465288 fot. 465289
owocnik
fot. 465290 fot. 465291

204778 Fistulina hepatica; Perno, pow. kutnowski, woj. łódzkie; 22.10.2010; świetlista dąbrowa; na pniu dębu pojedynczo; leg. Jarosław Makowski; det. Marek Zychla; tak, notatka: tak

207569 Fistulina hepatica; 3.5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 14.10.2012; stary puszczański las mieszany; na pniu ściętego dębu jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/MG/6.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 528842fot. 528843fot. 528844

literatura · references
[5] [11] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 07.07.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Fistulina_hepatica.htm">ozorek dębowy - Fistulina hepatica - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>