jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Discina ancilis (Pers.) Sacc.

krążkownica wrębiasta
Discina perlata (Fr.) Fr.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
GREJ: ID129685 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Discina ancilis (krążkownica wrębiasta)
GREJ: ID100236 (© autora fot.)
GREJ: ID235626 (© autora fot.)
GREJ: ID100698 (© autora fot.)
GREJ: ID100698 (© autora fot.)

owocnik

Discina ancilis (krążkownica wrębiasta)
hymenofor
Miseczkowaty, z wiekiem płaski do wypukłego i nieregularnie pofałdowany; średnicy 40-150 mm; wnętrze miseczki żółtobrązowe do czerwonobrązowego, zewnętrze brudnobiałe do mięsnoróżowego, delikatnie filcowate. Trzonu bardzo krótki krótki, 3-10(20) x 20-30 mm, żeberkowany, żeberka przechodzą na miseczkę, białawy, białoszary. Miąższ białawy, woskowej konsystencji; smak łagodny.

Cup-shaped, with age flat to convex and irregularly undulating; 40-150 mm in diameter; inside of the cup yellow-brown to red-brown, outer surface grey white to flesh-coloured-pink, delicately tomentose. Stipe very short, 3-10(20) x 20-30 mm, ribbed, ribs projecting to the cup, whitish, white-grey. Flesh whitish, of waxy consistency; taste mild.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki wrzecionowate z stożkowatymi wyrostkami na końcach, drobno brodawkowane, hialinowe, 20-40 x 10-15 µm.

Spore print white. Spores fusiform with conical appendages on both ends, finely warty, hyaline, 20-40 x 10-15 µm.

występowanie

GREJ: ID230627 (© autora fot.)
GREJ: ID163234 (© autora fot.)
Częsta. Wczesną wiosną, w świerczynach, w miejscach dobrze ogrzanych, na murszejącym drewnie świerka.

Common. Early spring, in spruce forests, on mildewed wood.

wartość

Wg. Dermka dobry grzyb jadalny.

Edible.

uwagi

Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
Podobna jest rzadka krążkówka żyłkowana (Disciotis venosa) z rodziny smardzowate (Morchellaceae). Jej owocniki są większe, średnicy do 200 mm, spotyka się je na ziemi, w siedliskach typowych dla smardzy i ma zapach chloru.

Similar is the rare krążkówka żyłkowana (Disciotis venosa) of the family smardzowate (Morchellaceae). Its sporocarps are larger, up to 200 mm in diameter, they smell of chlorine and are found in the ground, in habitats typical to smardz (Morchella).
znaleziska Discina ancilis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

BB-00 298515 DA-80 165524 129685 DD-95 280407 DE-46 299569 DE-54 163405 DE-55 100236 230627 DE-56 281852 DE-57 300339 100900 163234 DE-65 298936 235626 DE-66 280753 281353 DE-67 300340 281352 DF-94 100698 EB-69 129608

 ID100236  Discina ancilis; 1,5km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 2008.03.29; nadrzeczne zadrzewienia-wierzba,czeremcha,świerk,leszczyna i in.; na murszejącym,całkowicie obrośniętym mchem fragmencie drzewa (prpd wierzchołek świerka) i tuż obok niego(większy owocnik) dwa owocniki blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/16.05.08, tak,(zdjęcia przedstawiające rozwój owocników od 29marca do 16kwietnia-u mnie), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia przedstawiają owocniki w dniu 16 kwietnia

fot. 170141 fot. 170142

 ID100698  Discina ancilis; Międzybrodzie Bialskie, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF-94; 2008.04.01; Nad brzegiem rzeki, nieopodal tartaku, wśród pędów malin i drzew liściastych: klon, wierzba, olsza; w trocinach ale również w trawie masowo na ok 20 m2; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Na tym stanowisku owocniki występują od kilku lat
fot. 170939 fot. 170940 fot. 170941

 ID100900  Discina ancilis; 1,2 km S,Wola Malowana,droga na Kobiele,pow.radomszczański, DE-57; 2008.04.08; pas przydrożnych drzew na skarpie-klon,jesion,dąb; na murszejących pniakach i tuż obok nich dwie grupy(10 i 12 sztuk) w odległości ok.10m od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 171413 fot. 171414 fot. 171415 fot. 171416

ID129608 Discina ancilis; około 2km N od Rucianego-Nidy, nadleśnictwo Maskulińskie, oddział 113, EB-69; 2009.04.27; las mieszany, głównie sosna, dąb i świerk; na pniaku ściętego świerka grupka, 7 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: TAK, prześlę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: --
fot. 236482 fot. 236483 fot. 236484 fot. 236485

ID129685 Discina ancilis; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.04.23; poręba świerkowa z nasadzeniem klonów,brzoza,sosna,buk; na pniach świerkowych i obok nich kilkadziesiąt owocników w kwadracie 200x200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 236620 fot. 236621

ID163234 (potwierdzenie 100900) Discina ancilis; 1,2 km S,Wola Malowana, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.04.17; pas przydrożnych drzew na skarpie-klon,jesion,dąb ;obecnie większość drzew w tym pasie została wycięta podczas modernizacji drogi; na murszejącym pniaku i obok niego grupa ponad 70 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani;brak przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 330325 fot. 330326

przykładowe owocniki
fot. 330327 fot. 330328 fot. 330329 fot. 330330

ID163405 Discina ancilis; 1 km NE,Ważne Młyny, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.04.18; rzadki las samosiejkowy sosnowo-brzozowy wyrastający na starej porębie; pozornie na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę do Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 331249 fot. 331250 fot. 331251

ID165524 Discina ancilis; Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, woj. pomorskie, DA-80; 2010.05.08; poręba świerkowa z nasadzeniem klonów,brzoza,sosna,buk; na pniach świerkowych kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 339823

 ID230627  (potwierdzenie 100236) Discina perlata; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.04.18; nadrzeczne zadrzewienia -wierzba, czeremcha, świerk, leszczyna i in.; na mocno zmurszałym fragmencie pnia powalonego świerka grupa 4 owocników, z których trzy szybko obumarły; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 54" N i 19st 23' 31,8" E

fot. 635573

24.04.2013
fot. 635574 fot. 635575

 ID235626  Discina ancilis; 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2014.04.12; skraj niewielkiej polany ( w lesie sosnowym ) gdzie składowano i spalono karcze z robót porządkowych po przejściu trąby powietrznej; na ziemi przemieszanej z popiołem i materiałem roślinnym grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 18/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 46" N i 19st 17' 46,5" E

fot. 663691 fot. 663692 fot. 663693 fot. 663694 fot. 663695

ID280407 Discina perlata; 2 km na NW od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.04.17; skraj lasu mieszanego, dąb, jodła, sosna, buk; na spróchniałych pniach jodłowych po 2-3 sztuki na pniu; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/836477.html

ID280753 Discina ancilis; 1 km N od Kol.Ojrzeń, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2016.04.19; bór sosnowy; na rozkładającej się kłodzie świerkowej grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 18,8" N i 19st 29' 15,4" E

fot. 838676 fot. 838677 fot. 838678 fot. 838679

ID281352 Discina perlata; 2 km E od wsi Kotfin, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.04.21; sztuczny nasyp utworzony podczas budowy drogi leśnej; pozornie na ziemi co najmniej 17 owocników w dwóch grupkach ( 12+5 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: gr.1 -50st 58' 50" N i 19st 35' 43,3"

fot. 840740 fot. 840741 fot. 840742


gr.2 -50st 58' 43" N i 19st 35' 27" E
pobocze drogi, na drobnym materiale drzewnym przemieszanym z ziemią

fot. 840743 fot. 840744

ID281353 Discina perlata; 1 km SE od wsi Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2016.04.21; bór sosnowy; pobocze drogi leśnej, na skarpie rowu; pozornie na ziemi, przy pniaku sosny grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 58' 32" N i 19st 29' 41" E

fot. 840749 fot. 840750 fot. 840751

ID281852 Discina perlata; 300 m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.05.01; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne; na murszejącej, jodłowej kłodzie jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 842816 fot. 842817

ID298515 Discina perlata; 1,3 km na W od m. Obroty, oddz. 196 g Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-00; 2017.04.17; świerczyna; na pniakach świerkowych, na kawałkach drewna pojedynczo, kilkadziesiąt owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak - będzie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914372 fot. 914373 fot. 914374

ID298936 (potwierdzenie 235626) Discina ancilis; 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2017.04.21; śródleśna polana gdzie jest składowane drewno; na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916364 fot. 916365 fot. 916366

młode owocniki z 1 kwietnia
fot. 916367 fot. 916368 fot. 916369

ID299569 Discina ancilis; 1 km S od wsi Pudzików, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.05.03; bór sosnowy; na omszałym, sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 7,8" N i 19st 32' 37" E

fot. 919276 fot. 919277

ID300339 Discina ancilis; 0,8 km SE od wsi Tomaszów, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2017.04.30; las mieszany -sosna, dąb, brzoza i inne; na ziemi, przy sosnowym pniaku dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 45,5" N i 19st 37' 59" E

fot. 922503 fot. 922504 fot. 922505 fot. 922506

ID300340 Discina ancilis; 1,3 km NW od wsi Rędziny, gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2017.04.30; bór sosnowy, miejsce składowania drewna; na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50 st 58' 43,2" N i 19st 36' 33,9" E

fot. 922511 fot. 922512 fot. 922513

literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.145 [5]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.31 [26I]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.19 [9]
· Chmiel M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
· baza „publikacje po 2000 r.” #181
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 25.04.2017 · powstała/was created 15.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Discina_perlata.htm"> Discina ancilis (krążkownica wrębiasta) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>