toxic

Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm.

czubajeczka cuchnąca
Lepiota cristata
przymiar10 mm
kapelusz w zbliżeniu; pod dębami, klonami, masowo · in hardwood forest, in large groups; 01.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; znal. 991001.2
copyright © by Marek Snowarski
Lepiota sp.
przymiar20 mm
[L. cristata?] młode owocniki na poboczu drogi w lesie bukowym · on beech forest roadside; young sporocarps
Lepiota sp.
przymiar20 mm
[L. cristata?] na poboczu drogi w lesie bukowym · in beech forest on roadside

owocnik (Fruitbody)

Lepiota cristata
Kapelusz białawy kremowy z rdzawobrązowym gładkim wierzchołkiem i rdzawobrązowymi, nieregularnie rozmieszczonymi łuseczkami na pozostałej powierzchni kapelusza; 20-40 mm średnicy, początkowo stożkowaty, potem wypukły do płaskiego z płaskim garbkiem; brzeg ostry, długo podwinięty, czasem popękany.

Blaszki białawe z wiekiem blado kremowe; gęste; szerokie; wolne.

Trzon cylindryczny, smukły, 30-45 x 2-4 mm, z rozszerzoną podstawą, pusty, kruchy; powierzchnia gładka, naga; białawy z wiekiem z różowym lub czerwonym tonem; pierścień błoniasty, wzniesiony, delikatny, zanikający.

Miąższ biały grubszy jedynie w centrum kapelusza; o bardzo nieprzyjemnym, odrzucającym zapachu, przypominającym plastelinę lub zapach tęgoskóra pospolitego (Scleroderma citrinum).

Pileus whitish cream-coloured with rusty-brown smooth top and like-coloured irregularly distributed squamules on the remaining surface of the cap; 20-40 mm in diameter, initially conical, later convex to plane and broadly umbonate; margin acute, incurved for a long time, sometimes rimose.

Lamellae whitish, with age pale cream-coloured; close; broad; free.

Stipe cylindrical, slender, 30-45 x 2-4 mm, base clavate, hollow, fragile; surface smooth, glabrous; whitish, with age with pink or red tinge; membranous ring, raised, delicate, evanescent.

Flesh white, thicker only centrally in the cap; with a very nasty, repulsive odour, reminding plasticine or the odour of Scleroderma citrinum.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie; 6-7.5 x 3-3.5 µm.

Spore print white. Spores smooth; 6-7.5 x 3-3.5 µm.

występowanie

Bardzo pospolita. Owocniki wyrastają pojedynczo lub gromadnie od sierpnia do października w różnego rodzaju lasach i na obrzeżach, zwłaszcza na poboczach dróg.

Common. Summer-fall, solitary or gregarious, inside and outside forests, especially on road- and pathsides.

wartość (Importance)

Trująca ale lekko - nie należy licznych śmiertelnie trujących czubajeczek, zawierających falloidynę - tę samą toksynę co u muchomora zielonawego (Amanita phalloides).

Poisonous but without deadly toxic phalloidine as at some other Lepiota species.

Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 17.11.2009 · została utworzona/was created 08.07.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lepiota_cristata.htm">czubajeczka cuchnąca - Lepiota cristata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>