edibleGREJ

Agaricus fuscofibrillosus (F.H. Moller) Pilát

Agaricus fuscofibrillosus
14.08.2006, dolina Odry-Oławy; znal. 060814.13
copyright © by Marek Snowarski
Agaricus fuscofibrillosus
Agaricus fuscofibrillosus

owocnik (Fruitbody)

Agaricus fuscofibrillosus
Kapelusz ciemno-orzechowo-brązowy, kakaowo-brązowy, czerwonawo-brązowy, w centrum ciemniejszy, powierzchnia z promieniście ułożonymi, przylegającymi włókienkami i kłaczkami; 40-90(150) mm średnicy, wypukły, czasem ze słabym garbkiem; z brzegu kapelusza zwieszają się resztki osłony.

Blaszki początkowo różowe, potem czekoladowobrązowe, ostrza blaszek białawe; uciśnięte lub uszkodzone przebarwiają się krwisto-, szkarłatno-czerwono.

Trzon biały, z wiekiem brązowy; 50-70(150) x 8-15(25) mm, równogruby, podstawa rozszerzona lub bulwiata; pierścień zwieszony, biały, wąski, delikatny; trzon z wiekiem pusty.

Miąższ białawy, na cięciu szybko przebarwia się szkarłatno-czerwono; zwarty, w kapeluszu średnio gruby; zapach średnio intensywny, grzybowy, ale z nieprzyjemną nutą.

Pileus dark nut-brown, cocoa-brown, reddish-brown, in the centre darker, surface with radially laid out adpressed fibrils and flocci; 40-90(150) mm in diameter, convex, sometimes slightly umbonate, at the margin pendulous veil remains.

Lamellae initially pink, later chocolate-brown, edges whitish; bruised or injured assume a blood-,scarlet-red.br>Stipe white, in age brown; 50-70(150) x 8-15(25) mm, equal, enlarged at the base or bulbous; pendant annulus, white, narrow, fragile; stipe with age hollow.

Flesh whitish, when cut quickly turns scarlet-red; solid, in the cap medium thick; smell fairly intensive, fungoid, but with an unpleasant note.

cechy mikroskopowe (Micro)

Agaricus fuscofibrillosus
cheilocystidia
Wysyp zarodników czekoladowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 5-7.2 x 3.5-4.5 µm. Ostrza blaszek sterylne z dużymi kulistymi cheilocystydami.

Spore print chocolate-brown. Spores ellipsoid, smooth, 5-7.2 x 3.5-4.5 µm. Edges of the gills sterile with large globose cheilocysts.

występowanie

W grupach i pojedynczo w lasach liściastych.

Gregarious or solitary in hardwood forests.

wartość (Importance)

Jadalny i uważany za smaczny.

Very good edible species.

wybrane znaleziska · selected collections

Agaricus fuscofibrillosus
7f · 06 08 14 13
(dolina Odry-Oławy)
Agaricus fuscofibrillosus
12f · 04 11 14 2
(dolina Odry-Oławy)
Agaricus fusco-fibryllosus
3f · 98 10 11 3 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry)
Agaricus fuscofibrillosus
8f · 02 10 04 1 (Marek Snowarski)
(Czechy, Ostrava)
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 28.01.2007 · została utworzona/was created 02.12.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Agaricus_fuscofibrillosus.htm">Agaricus fuscofibrillosus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>