non edibleprotectedred listGREJ

Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc. (1889)

czarka szkarłatna
Sarcoscypha coccinea
pokrój · habit; 21.08.2005
copyright © by Darek Karasiński
Sarcoscypha coccinea
pokrój · habit
Sarcoscypha coccinea

owocnik (Fruitbody)

Owocniki pucharkowate, miseczkowate, owalne, z trzonkiem lub bez; wnętrze miseczki z hymenium (tworzy zarodniki) jaskrawo karminowoczerwone, ceglastoczerwone, brzeg długo podwinięty, jaśniejszy; po stronie zewnętrznej (płonnej) różowawe, ochrowawe i delikatnie ziarniste; 10-50(80) mm średnicy; trzonek krótki lub długi jeśli owocniki wyrastają z zagrzebanego w podłożu drewna; gruby na 2-4 mm, cynobrowoczerwony, u podstawy z białą grzybnią. Miąższ cienki, bez smaku i zapachu.

Sporocarp cupulate, cup-shaped, with or without stipe; on internal side of cup (fertile) bright karmin-red, scarlet, brick-red, margin inturned, whitish; on exterior (sterile) pink, ocher, tomentose; 10-50 mm broad; stipe short or long depending how deep wood is buried, 2-4 mm broad, cynober-red with white mycelium at the base. Flesh thin, without taste or smell.

zarodniki (Spores)

Zarodniki wydłużone, elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z wieloma kropelkami we wnętrzu, 29-39 x 9-11(13) µm.

Spores elongated, ellipsoid, smooth, hyaline with numerous drops, 29-39 x 9-11(13) µm.

występowanie

W szerokim ujęciu gatunek ten obejmuje wszystkie drobne gatunki rodzaju i jest pospolity, tylko z racji pory i miejsca występowania przeoczany. Jeśli chodzi o wąskie ujęcie patrz poniżej akapit uwagi.

space

Not common. Fruitbodies late winter (when temperature above 0) and in early spring, on rotten and buried hardwood in parks and forests.

wartość (Importance)

Niejadalny. Do 2014 roku cały rodzaj był na liście gatunków chronionych. Od tego roku ochronie podlega jedynie Sarcoscypha jurana gatunek odróżnialny jedynie po cechach mikroskopowych i to w stanie świeżym.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Aleuria aurantia
Aleuria aurantia
Z uwagi na swoją jaskrawą barwę i porę występowania łatwy do zauważenia i identyfikacji. Istnieje więcej gatunków grzybów o podobnie zabarwionych miseczkowatych owocnikach np. dzieżka pomarańczowa (Aleuria aurantia) od których odróżnia się stosunkowo dużymi rozmiarami, jaskrawym zabarwieniem wnętrza miseczki i brakiem rzęsek na brzegu miseczki.

Because of its bright colour and season when appears easy to notice and identify. However there are other similarly coloured, cup-shaped fungi e.g. Orange Cup (Aleuria aurantia) from each differs by relatively big size, brightly coloured cup interior and a lack of hairs on cup margin.

uwagi (Remarks)

Sarcoscypha austriaca
S. austriaca
placeholder
S. jurana
Dawniej w tym rodzaju podawano właśnie ten jeden gatunek. Obecnie wyróżnia się kilka - zobacz klucz Baral'a [86]. W wąskim ujęciu czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) wyrasta w okresie późnojesiennym i przedwiosennym na nizinach i pogórzu, drewnie drzew lisciastych takich jak buk, wiąz, leszczyna, wierzba, dąb i z rodziny różowatych. Większość znalezisk w Polsce nie należy do tego gatunku (w wąskim rozumieniu).

space

Poza tym na wapieniach i wyłącznie na lipie (Tilia) można szukać Sarcoscypha jurana.
Różnice pomiędzy tymi gatunkami są subtelne i po szczegóły odsyłam do wzmiankowanego klucza, dostępnego na stronie www.

Not so long ago there was one specie in Sarcoscypha - Sarcoscypha coccinea. Now there is few - see Baral's key [86]. Sarcoscypha coccinea s. str. grown in late fall and early spring, on lowlands, on hardwood such as Fagus (beech), Ulmus, Corylus, Salix (willow), Querscus (oak) and from Rosaceae family.
There is possible to find Sarcoscypha austriaca which grows in mountains and uplands, in warmer localities, early spring on Alnus incana (exlusively on this Alnus species), Salix (willow), Acer (mapple, in mountains) and Robinia.
Other specie Sarcoscypha jurana grows on limestones, exclusively on Tilia wood.
There are subtle microscopic differences between those species - please check microscopic diagnostic characters in Baral's key [86] published on Web.

znaleziska Sarcoscypha coccinea na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 13417 FE-13, 129743 FE-13, 129744 FE-13, 29404 FG-21,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 163995 CA-79, 130679 FE-13, 158153 FE-13, 158156 FE-13, 158157 FE-13, 158158 FE-13, 30281 FG-22,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

13417 Sarcoscypha coccinea; wąwóz (z wyciągiem) na skraju dzielnicy Puław - Włostowic, FE-13; 08.04.2005; żyzny grąd liściasty porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznych odnogach głównego wąwozu); na martwych gałązkach drzew liściastych pojedynczo i małymi skupieniami (po 2-6 sztuk), łącznie 200-300 szt; leg. Bogusław Mazurek; det. Anna Kujawa, Bogusław Mazurek; oznaczone jako Sarcoscypha coccinea - Czarka szkarłatna; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BM/12.04.05, http://www.bio-forum.pl/messages/33/9331.html, notatka: Notes 3 – 08.04.2005 - 1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

29404 Sarcoscypha coccinea; między Chyrową a Polanami powiat jasielski, FG-21; 02.04.2006; : las mieszany, leszczyna, olcha, grab, sosna i in. w pobliżu strumienia, przy samej drodze; na opadłych gałązkach pojedynczo i po kilka w grupie, ok. 30-40 widocznych owocników na przestrzeni 20 m; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/6.04.06, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 30556 fot. 30557 fot. 30558 fot. 30559

30281 Sarcoscypha coccinea; Mszana - skrzyżowanie, FG-22; 23.04.2006; las mieszany, sosna, jodła, jodła, jesion, grab, olcha, zdziczała jabłoń; na opadłych gałązkach w grupie po kilkadziesiąt - cztery stanowiska, na przestrzeni kilku kilometrów także po kilka i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/11.05.06, tak, notatka: nie
uwagi: Praktycznie można je spotkać wzdłuż całego szlaku (w lesie i na obrzeżach) Mszana skrzyżowanie - Chyrowa. Bardzo duża liczba owocników.fot. 32215\

129743 Sarcoscypha coccinea; Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta, FE-13; 18.04.2009; Wąwóz 1E - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznej odnodze głównego wąwozu); Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ok. 50 szt.; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BM/30.04.09, tak, notatka: tak, Notes 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kilkadziesiąt metrów w dół wąwozu stanowisko S. austriaca

129744 Sarcoscypha coccinea; Puławy 4km 600m na SE od centrum miasta, FE-13; 03.04.2009; Wąwóz 1A - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznej odnodze głównego wąwozu); Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ok. 100 szt; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BM/30.04.09, nie, notatka: tak, Notes 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z 2005.05.04 - ID: 13417

130679 Sarcoscypha coccinea; Parchatka, gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-13; 30.03.2008; Wąwóz nr 2 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 1 szt. (ok. 50 szt.); leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: Tak, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 2 - na końcu miejscowości jadąc od strony Puław - wąwóz w kierunku na Dębniak i Kulawe Pola

Sprawdzono ok. 100-150 m wąwozu w górę od pierwszej, małej odnogi w prawo (w odnodze brak Sarcoscypha).

1 szt. to eksykat oznaczony jako S. coccinea, natomiast (ok. 50 szt.) oznacza, że tyle owocników Sarcoscypha sp. naliczono na zbadanym odcinku. Patrz zgłoszenie ID: 130678

158153 Sarcoscypha coccinea; Puławy 4km 700m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 20.11.2009; Wąwóz 1Md (góra-przed pierwszym rozwidleniem) - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; Na patyczku lisciastego (dołączony do eksykatu) 1 młody owocnik; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: Tak, Notes 3 index 20091120-17
uwagi: Owocnik oznaczany po podhodowaniu na balkonie i w domu w dniu 2010.01.03
http://www.bio-forum.pl/messages/33/296532.html

158156 Sarcoscypha coccinea; Puławy 4km 400m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 29.11.2009; Wąwóz 1 ((parking k. wyciągu – sama góra wąwozu) - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; Głównie na 1 pokaźnej gałęzi lisciastego (przy eksykacie), kilka sztuk na patyczkach drzew lisciatych Ok. 40-50 owocników.; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: Tak, Notes 3, index 20091129-04
uwagi: Owocnik oznaczany po podhodowaniu na balkonie i w domu w dniu 2010.01.13
http://www.bio-forum.pl/messages/33/296532.html

158157 Sarcoscypha coccinea; Puławy 4km 600m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 29.11.2009; Wąwóz 1A - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; Na patykach drzew lisciastych (przy eksykacie) Ok. 20-30 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes 3, index 20091129-03
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z 2005.05.04 - ID: 13417,
2009.04.03 - ID: 129744
Liczne stanowisko wiosennej czarki szkarłatnej. Obecnie nie znalazłem w tym miejscu ani jednego owocnika. Natomiast teraz jesienne pokazały się od 40 do 80 m powyżej stanowiska wiosennego (wiosną ich tam nie znajdowałem)
Owocnik oznaczany po podhodowaniu na balkonie i w domu w dniu 2010.01.13
http://www.bio-forum.pl/messages/33/296532.html

158158 Sarcoscypha coccinea; Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 29.11.2009; W1E (dół-środek wąwozu) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach i patykach drzew liściastych (przy eksykacie) Ok. 400-600 owocników (policzone tylko w miejscach odgarnięcia liści, w rzeczywistości może ich być dużo, dużo więcej; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes 3, index 20091129-02
uwagi: Potwierdzenie stanowiska ID: 129743 z 2009.04.18
(Na wiosennym stanowisku czarki szkarłatnej - było ich wtedy ok. 50 szt)
Owocnik oznaczany po podhodowaniu na balkonie i w domu w dniu 2010.01.13
http://www.bio-forum.pl/messages/33/296532.html

163995 Sarcoscypha coccinea; Chwaszczyno, ok.300 m W od Jeziora Wysockiego, pow. Kartuzy, woj. pomorskie, CA-79; 01.05.2010; Lasek (osika, wierzba iwa, jarzębina, brzoza brodawkowata) na brzegu podmokłej łąki.; na martwym drewnie (w glebie gałąź wierzby lub jarzębiny) w dwóch grupach, 4 owocniki na jednej gałęzi i 3 na innej; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 333415 fot. 333416 fot. 333417 fot. 333418

literatura · references
[5] [26I] [86] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 17.10.2014 · została utworzona/was created 20.03.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Sarcoscypha_coccinea.htm">czarka szkarłatna - Sarcoscypha coccinea - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>