niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. (1885)

stroczek leśny (potocznie: Wild Dry-Rot Fungus /en/)
na stronie — opis · występowanie · uwagi · znaleziska
Serpula himantioides (stroczek leśny)
28.09.2005, Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata; copyright © by Marek Snowarski
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Cortinarius balteatocumatilis R. Hry. ex P.D. Orton

opis

Owocnik rozpostarty, grubości 1-2 mm; powierzchnia żółtobrązowa, ciemnobrązowa, nieregularnie, grubo, labiryntowata; elastyczny.

Fruiting body resupinate, thick 1-2 mm; surface yellow-brown, dark brown, irregularly thickly labyrinthine; elastic.

występowanie

W naturze, zwykle na drewnie iglastych, rzadko na drewnie drzew liściastych. Na konstrukcjach drewniach na otwartym powietrzu, mostkach itp.

Outdoors, usually on coniferous wood, rarely on wood of deciduous trees. On open air wooden structures, such as bridges etc.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Większe, grubsze owocniki, głównie na drewnie w budynkach, tworzy stroczek domowy (Serpula lacrymans), najczęstszy "grzyb domowy".

Larger, thicker sporocarps, mainly on construction wood, are formed by stroczek domowy (Serpula lacrymans), the most common "home mushroom".
znalezisko 20050928.8.05 - Serpula himantioides (stroczek leśny); Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata
3f · 20050928.8.05
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/
znalezisko 20051001.6.05 - Serpula himantioides (stroczek leśny); Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr
7f · 20051001.6.05
/Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr/
znaleziska Serpula himantioides na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-19 155611 AB-83 156873 120005 AB-84 121925 AB-93 157342 122311 112347 119787 112517 28427 123460 123374 124507 AB-94 123380 157156 45339 153432 111727 28613 26087 156920 120158 118753 155599 47598 125146 121927 120442 111854 120449 153844 27797 BB-01 50629 BB-96 50627 BC-17 50628 56227 BC-18 56225 56223 BC-26 56229 BC-28 30299 BE-62 156590 BE-76 122947 78570 CA-35 45682 CA-36 47800 CA-97 117884 CA-98 195160 178126 49997 50612 CA-99 195110 CB-07 50613 CC-60 47834 CE-17 194848 194852 194850 CE-28 194739 194741 CE-37 195418 195472 194888 195473 195469 195419 195417 195415 195524 CE-47 195154 195155 DA-80 117870 117095 117146 DE-55 296066 DF-52 122645

 ID26087  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na SE od Glinnej, AB-94; 2005.12.01; las mieszany (buk, dąb, grab, olsza, poj. świerk i modrzew); na kłodach świerka lub modrzewia i olszy gromadnie i po., łacznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński, Sebastian Pinczer, Marek Snowarski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26590

 ID27797  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na W od Kołbacza, AB-94; 2006.02.14; las bukowy z domieszką sosen i modrzewi; na dolnej części pnia powalonej suchej sosny (już bez kory ale jeszcze twarda) gromadnie na powierzchni 300 x 20 cm, na innym pniu 4 małe owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28537

 ID28427  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 3 km na E od Podjuch, AB-93; 2006.03.08; buczyna pomorska; na kłodzie martwego, już bez kory świerka lub modrzewia w grupie, 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29202

 ID28613  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.03.14; las mieszany (buk, grab, brzoza, pojedyncze świerki; na leżących kłodach martwych świerków kilkanaście owocników na dwóch kłodach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29340

 ID30299  Serpula himantioides; 1,5km na północ od Dziembówka, powiat pilski, woj wielkopolskie, BC-28; 2006.03.06; wielogatunkowy las mieszany porastający źródliska; Pośród korzeni przewróconego drzewa (prawdopodobnie iglastego),. w kilku miejscach; leg. Robert Puciata; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u mnie i w stacji ZBŚRiL PAN, 1/RP/23.04.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 32259

 ID45339  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NW od Dobropola, AB-94; 2006.09.26; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia; na pniakach pozostałych po wyciętych sosnach i modrzewiach bardzo licznie na dwóch pniakach; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58400

ID45682 Serpula himantioides; Osieki Lęborskie, CA-35; 2006.09.28; Las sosnowo-świerkowy; Na korzeniach świerka wywróconego dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Darek Karasiński; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58915

 ID47598  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pw. Gryfino, 1,6 km na NW od Kołowa, AB-94; 2006.10.21; drzewostan modrzewiowy z domieszką pojedynczych sosen i buków; na pniu powalonego modrzewia liczne płaty rozpostarte na niemal całej długości pnia; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62215 fot. 62216

ID47800 Serpula himantioides; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las w pasie nadmorskim.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 62549 fot. 62550

 ID47834  Serpula himantioides; rez. Dębina, woj.wielkopolskie, CC-60; 2006.09.09; las grabowo dębowy; na powalonym pniu drzewa (grab, dąb) kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; weryfikował: Anna Kujawa, ; eksykat: u zgłaszającego E123 i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 2/RK/22.10.06, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 62621

ID49997 Serpula himantioides; Glincz-Żukowo, CA-98; 2006.11.25; Las mieszany,bukświerksosna,dąb; Na karpie świerka wokół pnia; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 66662 fot. 66663 fot. 66664

ID50612 Serpula himantioides; Glincz-Żukowo, CA-98; 2006.12.02; Las mieszany,bukświerksosna,dąb; Na korzeniach świerka wywróconego spory płat ok.30 cm; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 67977

ID50613 Serpula himantioides; Szymbark, CB-07; 2006.12.02; Las świerkowy; Na wystających korzeniach żywego świerka Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 67983 fot. 67984

 ID50627  Serpula himantioides; Rez. Diabli Skok , woj.zachodniopomorskie, BB-96; 2006.09.27; wielogatunkowy las porastający źródliska; na murszejącym pniu rozpostarty na dolnej stronie leżącego pnia na ok. 0,5m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak, u zgłaszającego E173 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RP/29.11.06, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 68028

 ID50628  Serpula himantioides; Rez. Kuźnik , woj.wielkopolskie, BC-17; 2006.09.30; sosna, olsza, brzoza w pobliżu strumienia; na próchniejącym leżącym pniu w trzech miejscach; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 179 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/RP/29.11.06, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 68031

 ID50629  Serpula himantioides; Kołobrzeg, Las Kołobrzeski we wschodniej części miasta, BB-01; 2006.12.03; Las dębowo-grabowy w sąsiedztwie mokradła; Na butwiejącej kłodzie świerkowej W kilku miejscach na spodniej i bocznej powierzchni kłody; leg. Tadeusz Twardy; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/17.12.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 68033 fot. 68034

 ID56223  Serpula himantioides; Wschodnia strona j. Bagiennego , pow.pilski , woj.wielkopolskie, BC-18; 2006.12.14; Sosny, brzozy, olchy; Na leżącym pniu Porastał bok pnia na dł.ok.50cm; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: U zgłaszającego E-251 i w Stacji ZBŚRiL PAN 2/PR/17.02.07, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78461

 ID56225  Serpula himantioides; południowy brzeg j. Bagiennego, pow.pilski, woj.wielkopolskie, BC-18; 2006.12.14; sosna, świerk, brzoza; na pieńku pozostałym po ścięciu drzewa (świerka) kilka pozrastanych owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E-252 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 3/PR/17.07.07, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78469

 ID56227  Serpula himantioides; Rez. Kuźnik , woj. Wielkopolskie, BC-17; 2006.12.14; Sosny , brzozy, olchy, dęby; Na leżącym pniu Kilka owocników porastało bok i spód pnia; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: U zgłaszającego E-261 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 4/PR/17.07.07, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78474

 ID56229  Serpula himantioides; 1km na południowy-zachód od Wrzącej, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie, BC-26; 2007.01.11; świerk, sosna; na pieńku po złamaniu drzewa (świerk lub sosna) kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E-264 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 1/PR/17.07.07, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78484

 ID78570  Serpula himantioides; wschodni stok Masywu Ślęży, pomiędzy wsiami: Strzegomiany i Będkowice, ok. 1/5 wysokości Góry Ślęży, BE-76; 2007.09.25; Las mieszany (buk, świerk, sosna); wewnątrz pnia starego, żywego świerka kilka skupisk po ok. 20 - 40 cm kw.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/11.06.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: miejsce niemal całkowicie pozbawione dostępu światła

fot. 123978 fot. 123979

 ID111727  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.21; buczyna pomorska ze starymi pniakami po wyciętych drzewach iglastych; na zmurszałym pniu iglastym rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 195272

 ID111854  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1.9 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.27; buczyna pomorska ze starymi pniakami po wyciętych drzewach iglastych; stary pień sosny rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 195495

 ID112347  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.12.23; buczyna pomorska; na powierzchni cięcia sosnowego klocka i na bocznej powierzchni leżącej obok grubej kłody bukowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 196680 fot. 196681

 ID112517  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,4 km na N od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.01.02; buczyna pomorska; na leżącym murszejącym pniu starego buka rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 197105

ID117095 Serpula himantioides; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 2008.10.04; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab; na kłodzie sosnowej 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207045

ID117146 Serpula himantioides; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.10.05; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na kawałku sosny (metr) kilka płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207237 fot. 207238

ID117870 Serpula himantioides; Gdańsk Złota Karczma, DA-80; 2008.10.09; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na karpach bukowych kilka płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 208872 fot. 208873

 ID117884  Serpula himantioides; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 2008.10.11; Stara buczyna; na kłodzie bukowej kilka płatów na kilku kłodach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 208916

 ID118753  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.15; buczyna pomorska z niewielką domieszką Md; na leżących kłodach modrzewiowych rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/14.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 211115 fot. 211116

 ID119787  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 2,5 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.26; drzewostan modrzewiowo-sosnowy z domieszką Bk; na modrzewiowej kłodzie rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 213683

 ID120005  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2008.10.31; buczyna pomorska ze starymi, murszejącymi pniakami iglastymi; pień wiatrowału sosnowego rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 214154

 ID120158  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 0,7 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; na krawędzi młodnika świerkowego; na silnie zmurszałych pniach So lub Md rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 214513

 ID120442  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, 0,8 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.06; kwaśna buczyna z domieszką sosnen porastająca nadrzeczną skarpę; na powalonej kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 215168 fot. 215169

 ID120449  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 0,6 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.08; buczyna pomorska z domieszką modrzewi; na modrzewiowej kłodzie rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 215198 fot. 215199
rośnie razem z Antrodia serialis(?)

 ID121925  Serpula himantioides; Puszcza Goleniowska, 0,4 km na NW od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2008.11.11; w starym parku podworskim (Db, Bk, Kl, Jw, Gb, Św, leszczyna, Ol); na murszejącej kłodzie świerkowej plackowato rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 219015 fot. 219016

ID121927 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na W od Kołbacza, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.15; buczyna pomorska; na powalonym pniu buka szeroko rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Stroczek leśny
fot. 219025.jpg

fot. 219026.jpg

 ID122311  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.12.07; buczyna pomorska z domieszką sosny i pojedynczych modrzewi, na stoku doliny strumienia; na powalonej kłodzie sosnowej rozpostarty na dolnej powierzchni kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: Stroczek leśny
fot. 219903 fot. 219904

 ID122645  Serpula himantioides; 3 km W Tychy Czułów, woj. śląskie, DF-52; 2008.11.18; las mieszany z przewagą dębu i modrzewia; na zwalonym modrzewiu rozpostarty owocnik u podstawy zwalonego modrzewia, po jego spodniej stronie; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/18.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 220792

 ID122947  Serpula himantioides; S stok Góry Ślęży, BE-76; 2008.10.11; skarpa przy ścieżce; omszała, zacieiona, pionowa powierzchnia skarpy, z resztkami spróchniałych korzeni resupinowaty owocnik porkywał kilkadziesiąt centymetrów kw.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/22.12.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221491

 ID123374  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.12.27; drzewostan sosnowy z domieszką modrzewia i buka; na pozostawionych, murszejących metrówkach sosnowych rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stroczek leśny
fot. 222490.jpg

fot. 222491.jpg

 ID123380  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,3 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.03; drzewostan sosnowy z domieszką buka, brzozy i dębu; na sosnowej kłodzie zawieszonej po złamaniu rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stroczek leśny
fot. 222518.jpg

fot. 222519.jpg

fot. 222520.jpg

 ID123460  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.04; drzewostan sosnowy z domieszkami liściastymi; na powalonej kłodzie sosny rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stroczek leśny
fot. 222634.jpg

fot. 222635.jpg

fot. 222636.jpg
fot. 222637.jpg

 ID124507  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,4 km na E od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Smoczej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.24; buczyna pomorska z domieszką sosen (drzewostan gospodarczy przy granicy rezerwatu); na powalonej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stroczek leśny
fot. 224873 fot. 224874

 ID125146  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,7 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.26; buczyna pomorska z domieszką Db i Md; na leżącej, murszejącej kłodzie modrzewiowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Stroczek leśny
fot. 226351 fot. 226352

 ID153432  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,2 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.11; buczyna pomorska w dolinie strumienia; na bukowej kłodzie rozpostarty - bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 296667 fot. 296668 fot. 296669 fot. 296670 fot. 296671

Omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/292845.html

 ID153844  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 800 m na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.22; na skraju brzeźniaka i buczyny z pojedynczymi murszejącymi pniakami po drzewach iglastych, ponad źródliskiem; na zmurszałych pniakach iglastych i na ziemi rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 298287 fot. 298288 fot. 298289 fot. 298290 fot. 298291

Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 181

 ID155599  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,5 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.28; buczyna z domieszką dębów i pojedynczych modrzewi; na kłodzie złamanego modrzewia rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 304225 fot. 304226 fot. 304227

 ID155611  Serpula himantioides; ok. 2,3 km na E od Semidarżna, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-19; ; przesuszony i zdegradowany cięciami bór bagienny; na iglastym klocku pozostałym po leśnych pracach rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 304297 fot. 304298 fot. 304299
Adres leśny: Nadlesnictwo Gryfice, oddz. 116, otulina projektowanego rezerwatu "Mszar pod Semidarżnem"

ID156590 Serpula himantioides; Grudno, 1 km S, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, BE-62; 2009.11.19; las mieszany (z przewagą świerka i buka); murszejący pniak (prawdopodobnie świerkowy) resupinat wielkości dłoni; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie
uwagi:

 ID156873  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 650m na S od wiaduktu autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.12.26; buczyna pomorska z pojedynczymi świerkami; na kłodach dwóch powalonych świerków rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 308785 fot. 308786

 ID156920  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,4km na NE od Dobropola gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.12.31; dąbrowa z domieszką modrzewi; na kłodzie powalonego dębu rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 308907 fot. 308908 fot. 308909

Stroczka leśnego spotykałam dotychczas na drewnie iglastym i sporadycznie na buku. Obecnie, po raz pierwszy znalazłam go na dębie.

 ID157156  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,1km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.01.02; drzewostan sosnowy z domieszką gatunków liściastych (Bk, Db, Tp); na powalonej kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 309575 fot. 309576 fot. 309577

 ID157342  Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,5 km na N od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2010.01.06; starszy młodnik sosnowo-świerkowy; na rozszczepionych pozostałościach starej, złamanej sosny rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 309940 fot. 309941
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 344

ID178126 Serpula himantioides; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.10.10; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,; na korzeniach sosny kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383676

ID194739 Serpula himantioides; 1 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.16; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; na opadłej, zmurszałej gałęzi dębu placowo, w 2 miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". N:51.20.26. E:18.25.17.
fot. 461261 fot. 461262 fot. 461263

ID194741 Serpula himantioides; 12 km na N od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.24; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami i rzadko świerkami; na wywróconym, zmurszałym świerku płatowo, pokrywając pień na długości 5 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 76. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". N:51.20.38. E:18.25.02.
fot. 461274 fot. 461275

ID194848 Serpula himantioides; 650 m na N-E od zabudowań Grądów pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2011.12.02; las sosnowy, z brzozami, świerkami, olchą, czeremchą; na leżącej, zmurszałej sosnowej belce płatowo na dł. 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 188. Gmina Galewice. Rezerwat Gługosz Królewski w Węglewicach".
fot. 462159 fot. 462160 fot. 462161

ID194850 Serpula himantioides; 500 m na N-E od zabudowań Grąd pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2011.12.02; las sosnowy, z brzozami, świerkami, olchą, czeremchą; na opadłej gałęzi sosny płatowo na dł. 1,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 189. Gmina Galewice. Rezerwat Gługosz Królewski w Węglewicach". N:51.23.55; E:18.15.10.
fot. 462174 fot. 462175

ID194852 Serpula himantioides; 300 m na E od zabudowań Grąd pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2011.12.02; las sosnowy, brzozy, świerki; na opadłych 2 gałęziach sosny płatowo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 193. Gmina Galewice.
fot. 462190 fot. 462191 fot. 462192 fot. 462193

ID194888 Serpula himantioides; 650 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.02; las sosnowy, z dębami, brzozami; na karpach sosnowych płatowo na 4 karpach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.
fot. 462413 fot. 462414 fot. 462415 fot. 462416

ID195110 Serpula himantioides; Bąkowo, 1,2 km NW, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2011.11.01; na torfowisku w lesie mieszanym (sosna, buk); na leżącej kłodzie 1 owocnik; leg. Kajetan Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 463361 fot. 463362

ID195154 Serpula himantioides; 1 km na N-E od zabudowań Młyna Papiernia, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2011.12.20; las świerkowo-sosnowo-modrzewiowy, rzadko dęby; na rozłamanym pniu swierka płatowo, na kilku fragmentach pnia; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 4. Gmina Byczyna. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie i województwie.
fot. 463640 fot. 463641 fot. 463642 fot. 463643

ID195155 Serpula himantioides; 700 m na N-E od zabudowań Młyna Papiernia, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2011.12.20; las dębowy, z domieszką świerka, brzozy, grabu; na złamanym, powalonym świerku płatowo, głownie w miejscu złamania pnia (przy odziemku); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 4. Gmina Byczyna. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie i województwie.
fot. 463648 fot. 463649 fot. 463650

ID195160 Serpula himantioides; Glincz, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.12.20; las liściasty, stoki doliny Raduni; na pniaku w stanie rozkładu -; leg. Grzegorz Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: TAK, zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 463663 fot. 463664 fot. 463665

ID195415 Serpula himantioides; 900 m na N od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.24; las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy; na leżącym konarze świerka płatowo na dł. 0,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252. Gmina Bolesławiec.
fot. 464766 fot. 464767 fot. 464768

ID195417 Serpula himantioides; 350 m na N-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.24; las świerkowy, z domieszka sosen i brzóz; na leżącym konarze świerka płatowo na dł. 0,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Gmina Bolesławiec.
fot. 464773 fot. 464774 fot. 464775

ID195418 Serpula himantioides; 600 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.27; las jodłowo-bukowy; na leżącym konarze jodły płatowo na dł. 0,2 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 464779 fot. 464780

ID195419 Serpula himantioides; 700 m na S od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.28; las sosnowy; na zmurszałym pniaku sosny płatowo na dł. 0.4 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 236. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 464785 fot. 464786 fot. 464787

ID195469 Serpula himantioides; 1,2 km na S-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las jodłowy, z domieszką świerka, sosny, rzadko brzozy; na zmurszałym pniu jodłowym płatowo na dł. 0,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. Gmina Bolesławiec.
fot. 465029 fot. 465030 fot. 465031 fot. 465032

ID195472 Serpula himantioides; 750 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las sosnowy; na leżącej kłodzie sosny płatowo na dł. 1,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 245. Gmina Bolesławiec.
fot. 465060 fot. 465061 fot. 465062

ID195473 Serpula himantioides; 1,3 km na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las jodłowy, rzadko sosny; na leżącym konarze jodły płatowo na dł. 2 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec.
fot. 465067 fot. 465068 fot. 465069

ID195524 Serpula himantioides; 1 km na N od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.31; las sosnowy, z domieszką jodły, sosny, brzozy, grabu; na zmurszałej kłodzie iglastego płatowo na dł. 3 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 254. Gmina Bolesławiec.
fot. 465354 fot. 465355 fot. 465356

ID296066 Serpula himantioides; 0,8 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.11.29; świerkowa wstawka w borze sosnowym; na zmurszałej kłodzie świerkowej grupa kilku(-nastu) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 52,4" N i 19st 22' 33" E

fot. 901748 fot. 901749 fot. 901750

8.10.2016 również znalazłem tam kilka owocników
fot. 901751 fot. 901752

literatura · references
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.97 [49]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3573
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 06.08.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Serpula_himantioides.htm"> Serpula himantioides (stroczek leśny) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>