jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Tricholoma columbetta (Fr.: Fr.) P. Kumm.

gąska gołębia
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi · wartość
Tricholoma columbetta (gąska gołębia)
grupa pod bukami; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz początkowo biały, potem biało-płowy do blado kremowego; w centrum nieco ochrowy, czasem z czerwonawymi lub zielonkawymi plamami; 60-100(120) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem rozpostarty z szerokim garbkiem lub zapadniętym centrum; powierzchnia wilgotna lepka, z wrośniętymi promienistymi włókienkami, jedwabista; brzeg ostry, podgęty przez długi czas; skórka zdzieralna prawie do centrum.

space

Trzon biały, u podstawy czasem z zielonkawymi plamami; 60-100(120) x 15-30 mm; cylindryczny, zwykle wygięty; powierzchnia z podłużnymi białymi włókienkami, zwłaszcza w górnej części; pełny.

space

Pileus initially white, later white-buff to pale creamy; centrally slightly ochraceous, sometimes with reddish or greenish spots?; 60-100(120) mm in diameter, at first convex, with age expanding and broadly umbonate or centrally depressed; surface viscid when moist, with innate radial fibrils, silky; margin sharp, incurved for a long time; cuticle peelable almost down to the centre.

space

Stipe white, at base sometimes with greenish spots; 60-100(120) x 15-30 mm; cylindrical, usually bent; surface with longitudinal white fibrils, especially in upper part; solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z kroplami; 5-6 x 4 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, hyaline, with drops; 5-6 x 4 µm.

występowanie

Nieczęsta. Od lata do jesieni w lasach liściastych, pod bukami, dębami, grabami, brzozami, preferuje niekwaśne gleby.

Not common. Summer-fall in hardwood forests, under beech, birch, oak, hornbeam, prefers neutral soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Wśród grupy białych gąsek część wyróżnia się zapachem. Tricholoma stiparophyllum ma nieprzyjemny, ziemisty zapach, Tricholoma inamoenum intensywny nieprzyjemny zapach, wyrasta w lasach iglastych, Tricholoma impolitum uciśnięte miejsca żółkną, łuseczkowata powierzchnia kapelusza, Tricholoma apium o intensywnym selerowym zapachu.

Within the group of white Tricholoma part of them have characteristic odour. Tricholoma stiparophyllum has an unpleasant, earthy smell, Tricholoma inamoenum intensive unpleasant odour, grows in the conifers, Tricholoma impolitum bruising yellow and with squamulose surface of the cap, Tricholoma apium with an intensive celery smell.

wartość

Jadalna.

Edible.
znaleziska Tricholoma columbetta na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

BB-09 160785 BB-11 146766 CB-24 174590 DE-35 228884 DE-46 227945 190707 255426 177977 291746 DE-47 177177 289576 252158 DE-55 207843 177978 175647 195940 DE-57 175904 DE-64 194578 246517 252160 DE-65 172664 DE-66 226916 178689 DE-67 288443 245357 175897 226621 DE-78 173061 EB-58 222582 ED-35 252073 225743 GC-02 252027

ID146766 Tricholoma columbetta; Gościno, BB-11; 28.09.2009; Pod brzozami,; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/277756.html
uwagi: fot. 278101 fot. 278102

ID160785 Tricholoma columbetta; SE Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.22; las liściasty z przewagą leszczyny, jarzębiny, brzozy, dębu, buka, lipy, z domieszką świerka i sosny; na ziemi jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek, Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: smak delikatny, lekko mączny
fot. 321212 fot. 321213 fot. 321214 fot. 321215

ID172664 Tricholoma columbetta; 1 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.08.28; liściasty,niewielki fragment lasu-dęby,brzozy,kruszyna; na ziemi,w ściółce grupa tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/365038.html

ID173061 Tricholoma columbetta; 1 km NE,Budzów,gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2010.09.08; las mieszany-sosna,brzoza,dąb z lisciastym podrostem-m.in. buk,grab,lipa; na ziemi grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 369084 fot. 369085 fot. 369086 fot. 369087

ID174590 Tricholoma columbetta; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.09.12; las bukowy; w ziemi 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 373627 fot. 373628

ID175647 Tricholoma columbetta; 1,5 km SW,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.09.05; fragment lasu mieszanego-dąbrowa; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: namiary 51st 04' 03,3"N 19st 22' 29,2"E

fot. 376549 fot. 376550 fot. 376551

siedlisko
fot. 376552

ID175897 Tricholoma columbetta; 1 km SE,leśn.Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2010.09.24; dąbrowa; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 377095 fot. 377096 fot. 377097 fot. 377098

 ID175904  Tricholoma columbetta; 1,5 km NW,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany-gł.jodły i dęby; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/29.10.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 23,2"N 19st 40' 00,7"E

fot. 377115 fot. 377116 fot. 377117

ID177177 Tricholoma columbetta; Barwinek,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.09.30; mieszany fragment lasu -dąb,brzoza,sosna; na ziemi grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st7'11,41"N 19st39'47,96"E

fot. 381085 fot. 381086 fot. 381087

ID177977 Tricholoma columbetta; niecały km NW,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.09.12; liściasty fragment lasu-dęby i brzozy; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 383273 fot. 383274 fot. 383275 fot. 383276

ID177978 (potwierdzenie 175647) Tricholoma columbetta; 1,5 km SW,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.25; fragment lasu mieszanego-dąbrowa; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 383284 fot. 383285

ID178689 Tricholoma columbetta; Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.09.24; niewielkie zadrzewienie liściaste-grab,dąb,brzoza; na ziemi grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 00' 03,4"N 19st 34' 06,5"E

fot. 385211 fot. 385212

ID190707 Tricholoma columbetta; niecały 1 km na pd od stacji kolejowej Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.08.27; liściasty pas lasu przy torowisku - gł.dęby i brzozy; na ziemi ponad 15 owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o ok 300m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 06 59,3 N ; 19 26 23,6 E
gr1
fot. 440970 fot. 440971
gr2
fot. 440972 fot. 440973

siedlisko
fot. 440974

ID194578 Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-64; 2011.09.24; las mieszany -sosny, brzozy, dęby i inne; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 24,57" N ; 19st 16' 37,83" E

fot. 460451 fot. 460452

ID195940 (potwierdzenie 175647) Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od dzielnicy Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.08.24; fragment lasu mieszanego-dąbrowa; na ziemi w grupkach; od 24.08 do 20.10 znalazłem kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wysłany z pierwotnym zgłoszeniem, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 467120 fot. 467121 fot. 467122 fot. 467123

ID207843 (potwierdzenie 175647) Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od dzielnicy Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.11.04; fragment lasu mieszanego -dąbrowa; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 530055 fot. 530056 fot. 530057

ID222582 Tricholoma columbetta; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 2013.09.15; dąb,sosna,świerk,brzoza,grab; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 598440 fot. 598441

ID225743 Tricholoma columbetta; Granica, las ok 0.5 km SW, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2013.10.16; grąd + lipa, brzoza; w ziemi pojedynczo, 2 owocniki oddalone o ok. 30 m; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: I kapelusz 8 cm średnicy
fot. 610801 fot. 610802

II kapelusz 9 cm średnicy
fot. 610803 fot. 610804

Nadleśnictwo Chojnów

ID226621 (potwierdzenie 175897) Tricholoma columbetta; 1,2 km Se od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2013.09.29; dąbrowa; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 39" N i 19st 35' 7" E

fot. 614739 fot. 614740

ID226916 Tricholoma columbetta; 0,4 km S od wsi Rozpęd, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2013.09.15; skraj lasu sosnowego z dębami i brzozami; na ziemi, pod dębami grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 44,5" N i 19st 30' 59" E

fot. 616181 fot. 616182 fot. 616183 fot. 616184

ID227945 Tricholoma columbetta; 1,5 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.09.14; las mieszany -sosna, brzoza, osika, dąb; na ziemi, pod dębem grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 28" N i 19st 33' 23" E

fot. 621179 fot. 621180 fot. 621181

ID228884 Tricholoma columbetta; 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2013.09.24; liściasty fragment lasu mieszanego -grab, brzoza, topola; na ziemi grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 49,25" N i 19st 22' 51" E

fot. 626170 fot. 626171 fot. 626172

ID245357 Tricholoma columbetta; 1 km E od leśn. Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2014.09.06; las mieszany -gł. sosny i dęby; na ziemi grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 5,86" N i 19st 35' 27,5" E

fot. 700190 fot. 700191 fot. 700192

ID246517 (potwierdzenie 194578) Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-64; 2014.09.13; las mieszany -dęby, sosny, brzozy i inne; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 704529 fot. 704530

W okolicy znalazłem jeszcze kilka innych grup tego grzybka, choć mniej licznych.

ID252027 Tricholoma columbetta; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2014.09.28; las liściasty (grab, dąb, brzoza); na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 724290 fot. 724291

ID252073 Tricholoma columbetta; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2014.09.15; Pino-Quercetum, skarpa po poszerzaniu rowu melioracyjnego, częsć lisciasta lasu (dab, brzoza); w ziemi kilkanaście szt; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 724500 fot. 724501
to samo miejsce, zdjęcie zrobione tydzień póĽniej
fot. 724502

ID252158 Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2014.08.21; las liściasty -graby, osiki, dęby, brzozy; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 18,5" N i 19st 35' 47,37" E

fot. 724878 fot. 724879 fot. 724880

ID252160 Tricholoma columbetta; 1,3 km E od Kol.Zapole, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-64; 2014.08.19; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 21,5" N i 19st 11' 44,88" E

fot. 724890 fot. 724891

ID255426 (potwierdzenie 227945) Tricholoma columbetta; 1,5 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.09.14; las mieszany -sosna, brzoza, osika, dąb; na ziemi, pod dębem grupa 11 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 738365 fot. 738366

ID288443 (potwierdzenie 175897) Tricholoma columbetta; 1,2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.08.04; dąbrowa z dębów czerwonych; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 866345 fot. 866346

ID289576 Tricholoma columbetta; 1 km SW od wsi Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.08.13; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na ziemi grupa co najmniej 17 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 28,5" N i 19st 35' 14" E

fot. 871128 fot. 871129 fot. 871130

ID291746 (potwierdzenie 190707) Tricholoma columbetta; 0,7 km S od stacji kolejowej Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.08.07; liściasty pas lasu przy torowisku - gł.dęby i brzozy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 3" N i 19st 26' 26,8" E

fot. 880589 fot. 880590 fot. 880591

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.417 [26III]
· Hagara, L., 1975 — Atlas hub. p.137 [24]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3786
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 10.03.2001

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Tricholoma_columbetta.htm"> Tricholoma columbetta (gąska gołębia) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>