edible

Strobilurus esculentus (Wulf.) Sing.

szyszkówka świerkowa
Strobilurus esculentus
13.03.2002, Czechy, Brandys
copyright © by Mírek Junek
Strobilurus esculentus
Strobilurus esculentus
Strobilurus esculentus
Strobilurus esculentus
Strobilurus esculentus
Strobilurus esculentus

owocnik (Fruitbody)

Strobilurus esculentus
Strobilurus esculentus
Kapelusz higrofaniczny, początkowo jasny, białawy, z czasem szaroochrowy do czerwonobrązowego i ciemnobrązowego; 10-25(35) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem do płaskiego, rzadko z niskim garbkiem; powierzchnia gładka, matowa, w części może być promieniście pomarszczona; brzeg gdy wilgotny z niewyraźnie prześwitującymi blaszkami, nieco wystający poza blaszki.

Blaszki białe, szarawe; gęste i szerokie; wąsko przyrośnięte do niemal wolnych; ostrze gładkie.

Trzon u góry białawy, ku podstawie żółtoochrowy do czerwonawo-pomarańczowo-ochrowego; 20-80 × 1-2.5 mm, równogruby, powyginany, elastyczny, korzeniasto zakończony; powierzchnia gładka, bardzo drobno oprószona, u podstawy z biała grzybnią.

Miąższ biały, bardzo cienki; zapach słaby, przyjemny; smak łagodny, przyjemny, grzybowy.

Pileus hygrophanous, initially light-coloured, whitish, gradually grey-ochraceous to red-brown and dark brown; 10-25(35) in diameter, initially convex, with age becoming plane, sporadically with a small umbo; surface smooth, dull, in part may be radially wrinkled; margin indistinctly translucent-striate when moist, slightly projecting beyond lamellae.

Lamellae white, greyish; close and broad; adnexed to almost free; edge smooth.

Stipe at the apex whitish, towards the base yellow-ochraceous to reddish-orange-ochraceous; 20-80 × 1-2.5 mm, equal, flexuous, elastic, rooting; surface smooth, very finely pruinose, at the base with white mycelium.

Flesh white, very thin; smell weak, pleasant; taste mild, pleasant, fungoid.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników jasno kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 5-6.5 × 3-4 µm.

Spore print light cream-coloured. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 5-6.5 × 3-4 µm.

cechy mikroskopowe (Micro)

Cheilocystydy wydłużone, brzuchate, grubościenne, słabo inkrustowane na szczycie, 40-50 × 9-12 µm. Pleurocystydy brzuchate, silnie inkrustowane na szczycie, grubościenne, 35-60 × 10-17 µm.

Cheilocystidia elongated, ventricose, thick-walled, slightly incrustate at the top, 40-50 × 9-12 µm. Pleurocystidia ventricose, distinctly incrustate at the top, thick-walled, 35-60 × 10-17 µm.

występowanie

Pospolita; owocniki wyrastają głównie wczesną wiosną, rzadko późną jesienią, zwykle w licznych grupach, na szyszkach świerkowych leżących na powierzchni, jak i na zagrzebanych w ściółce.

Common; sporocarps found mainly early spring, seldom late autumn, usually in numerous groups, on spruce-cones both lying on surface and buried in litter.

wartość (Importance)

Jadalny. Dobry w smaku.

Edible. Tasty.

uwagi (Remarks)

Strobilurus tenacellus
S. tenacellus
Strobilurus stephanocystis
S. stephanocystis
Identycznie wyglądające szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) i szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) rosną na szyszkach sosnowych.

Look-alikes Strobilurus tenacellus and Strobilurus stephanocystis grow on pine-cones.

Baeospora myosura
Baeospora myosura
placeholder
Mycena strobilicola

Na szyszkach świerkowych rośnie kilka innych niejadalnych gatunków np. pieniążniczka szyszkowa (Baeospora myosura) i grzybówka wiosenna (Mycena strobilicola).

wybrane znaleziska · selected collections

Strobilurus esculentus
9f · 080330.1.jgadek (Joanna Gądek)
(okolice Istebnej) w górskim lesie świerkowym, na świerkowych szyszkach
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 15.01.2010 · została utworzona/was created 27.05.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Strobilurus_esculentus.htm">szyszkówka świerkowa - Strobilurus esculentus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>