edibleprotectedred listGREJ

Dendropolyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Jul.

żagiew wielogłowa (żagiew okółkowa)
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. · Grifola umbellata (Pers. ex Fr.) Donk
Dendropolyporus umbellatus
20.08.2008, Gdańsk; znal. WCH080820.110167.
copyright © by Włodzimierz Chojnacki
Dendropolyporus umbellatus
Dendropolyporus umbellatus
Dendropolyporus umbellatus
Dendropolyporus umbellatus
Dendropolyporus umbellatus
sklerota
Dendropolyporus umbellatus

owocnik (Fruitbody)

Dendropolyporus umbellatus
Owocnik jednoroczny, krzaczkowato rozgałęziony, pokaźny, do 500 mm średnicy i do kilku kg wagi. Rozgałęzienia zakończone kilkudziesięcioma do ponad stu kapeluszami średnicy 10-40 mm; kapelusz w białawy, słomkowożółty, jasnoochrowy, brudnocielisty, z szarymi włókienkami; płaski, w środku wklęsły; powierzchnia z drobnymi łuseczkami; brzeg cienki, podwinięty, pofalowany.

Trzon gruby białawy, z niego wyrastają cienkie rozgałęzienia drugiego rzędu centralnie zakończone kapelusikami.

Pory białawe do słomkowożółtych, kanciaste, jedna na mm lub drobniejsze.Rurki krótkie, 1-1.5 mm długości, słomkowożółte, daleko zbiegające na trzon.

Miąższ białawy, mięsisty; zapach przyjemny, przypomina koper; smak przyjemny, z cierpkim posmakiem.

Sporocarp annual, coralloid, quite large, up to 500 mm in diameter and weighing up to several kilo. Branches end with several dozen to over a hundred pilei 10-40 mm in diameter; whitish, straw-coloured, light ochre, dingy flesh-coloured, with gray fibrils; plane, centrally depressed; surface with tiny scales; margin thin, incurved, undulating.

Stipe thick, whitish, branching into thinner subdivisions topped with centrally attached pileoli.

Pores whitish o straw-coloured, polygonal, one per 1 mm or smaller.Tubes short, 1-1.5 mm long, straw-coloured, strongly decurrent.

Flesh whitish, succulent; smell pleasant, reminding of dill; taste pleasant, with acrid relish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 7-10 x 3-4 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, smooth, hyaline, 7-10 x 3-4 µm.

występowanie

Dendropolyporus umbellatus
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na korzeniach żywych drzew liściastych i przy pniakach, zwykle dębów ale też i buka, klonu, grabu, w pobliżu pnia ale z ziemi. W tym samym miejscu owocuje przez wiele lat.
Owocnik wyrasta z nieregularnie rozgałęzionej, czarnobrązowej skleroty, umieszczonej płytko pod ziemią i przyrośniętej do korzeni drzewa.

Rare. Sporocarps found from summer to autumn on living roots of broadleaf trees and on stumps, usually of oak but also on beech, maple tree, hornbeam, near a stump but terrestrial. Perennial in the same place.
Fruitbody arising from irregularly branched, black-brown sclerotium, imbedded shallowly in the soil and attached to the roots of trees.

wartość (Importance)

W Polsce podlega ochronie częściowej (od 2014r.). Dopuszczalny jest, za stosownym zezwoleniem, "ręczny zbiór owocników".

space

Edible.

uwagi (Remarks)

Grifola frondosa
G. frondosa
Jest to gatunek o charakterystycznym wyglądzie i przez to łatwy do oznaczenia. Należy jedynie zwrócić uwagę na żagwicę listkowatą (Grifola frondosa) której rurki i kapelusz przy ucisku nie czernieją a poszczególne kapelusze wychodzą z wielokrotnie rozgałęzionego trzonu.

Species with a characteristic stature and easily distinguished.

wybrane znaleziska · selected collections

Dendropolyporus umbellatus
5f · 080820.110167.wch (Włodzimierz Chojnacki)
(Gdańsk)
Dendropolyporus umbellatus
7f · 070611.83028.zo (Zbigniew Oziębło)
(okolice Buska-Zdrój)
Dendropolyporus umbellatus
28f · 060705.1.za (Zygmunt Augustowski)
znaleziska Dendropolyporus umbellatus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 186706 BB-01, 218834 CA-68, 69813 CA-97 Polyporus umbellatus, 24154 CE-78 Polyporus umbellatus, 109259 DA-80 Polyporus umbellatus, 110167 DA-80 Polyporus umbellatus, 227715 DE-95, 72746 EB-19 Polyporus umbellatus, 227704 EE-34, 83028 EF-14 Polyporus umbellatus, 27030 EG-09 Polyporus umbellatus, 36166 EG-09 Polyporus umbellatus, 137690 FE-85, 196491 GC-02, 71505 GE-64 Polyporus umbellatus,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 172407 CA-69 Polyporus umbellatus, 287993 CA-89,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

24154 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE-78; 18.10.2005; las bukowo-świerkowy z domieszkami; u podstawy żywego buka jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24038

27030 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); Dzielec, woj. podkarpackie, pow. Jasło, gm. Cieklin, północne stoki Ruskiej Góry, EG-09; 15.07.2005; las mieszany - jodła i buk, domieszka grabu; na ziemi wśród ściółki - na korzeniach bukowego pniaka, podłoże gliniaste średnio wilgotne pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Żagiew wielogłowa [okółkowa]

¯agiew wielog³owa [okó³kowa]36166 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); Dzielec, woj. podkarpackie, pow. Jasło, północne stoki Cieklinki, EG-09; 05.07.2006; las jodłowo - bukowy z domieszką grabu; na korzeniach buków i pniaków bukowych 3 stanowiska w lesie, owocniki od b. młodych do dojrzałych, grupami lub pojedynczo, odpowiednio 5, 18 i 1 owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Żagiew wielogłowa (okółkowa)
fot. 43184 fot. 43185


69813 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); Ostrzycki Las Rezerwat, CA-97; 24.06.2007; Las mieszany buk,jodła,świerk,modrzew,brzoza,sosna,dąb; Na ziemi oderwany od substratu Jeden owocnik zdewastowany przez robactwo i ślimaki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 103810 fot. 103811

71505 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); Wojsławice powiat chełmski, GE-64; 20.06.2007; Las grabowy; Na ziemi w grupach 5 owocników; leg. Marek Zajdek; det. Marek Zajdek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: okoliczna ludność zbiera go do konsumpcji

fot. 107602 fot. 107603 fot. 107604 fot. 107605

72746 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); Około 2 km na N-E od miejscowości Pożarki, powiat Kętrzyn, warm-maz., EB-19; 14.07.2007; Las grabowo-dębowo-brzozowy; na ziemi w poblizu grabów dwa osobniki; leg. Przemysław Król; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 110169 fot. 110170

83028 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); Kameduły, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 11.06.2007; las mieszany z przewagą sosny, nieopodal graby i pojedyncze dęby; ziemia jeden owocnik o długości 46 cm; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 133473 fot. 133474 fot. 133475

109259 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 13.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na korzeniach buka??? jedna kępa; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 189584

110167 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 450 m na W od N krańca ul. Góralskiej, oddz.142., DA-80; 20.08.2008; Buczyna pomorska, drzewostan czysto bukowy, w runie głównie marzanka wonna i szczawik zajęczy.; Na ziemi ok. 1,5 m od starego buka. Jeden owocnik i ślady po dwóch innych w odległości ok 1 m.; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191631 fot. 191632 fot. 191633

137690 Dendropolyporus umbellatus; Kąkolówka koło Błażowej woj, Podkarpackie, FE-85; 12.07.2009; las jodłowo bukowy, Owocniki rosły pod bukami; na ziemi - zapewne na korzeniach ok 9 owocników w promieniu ok 3 metrów; leg. Sławek Nowak; det. Sławek Nowak; eksykat: 12.07.2009 Mójka, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki rosły na grzbiecie pagórka.
fot. 254448 fot. 254449 fot. 254450 fot. 254451 fot. 254452 fot. 254453 fot. 254454 fot. 254455

172407 Dendropolyporus umbellatus (Polyporus umbellatus); gdynia, pow. gdynia, woj. pomorskie, CA-69; 1.09.2010; buczyna; na ziemi jeden owocnik; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 367222 fot. 367223 fot. 367224 fot. 367225 fot. 367226

186706 Dendropolyporus umbellatus; 1500 m S Kołobrzeg - Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 19.06.2011; buczyna; na ziemi pod bukami dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 414640 fot. 414641 fot. 414642

196491 Dendropolyporus umbellatus; około 5,5 km na NE od Supraśla (zwarty kompleks leśny), pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 23.06.2011; stary las mieszany; na ziemi wokół potężnego pnia, pochodzenie nieznane kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Więcej zdjęć w wątku!!!

fot. 469959

218834 Dendropolyporus umbellatus; Dolina Zagórskiej Strugi Rumia, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 11.08.2013; Las mieszany nad potokiem o charakterze górskim,grab.olsza; ziemia pięć kęp owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 583609 fot. 583610

227704 Dendropolyporus umbellatus; Stara Góra k. Stąporkowa, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-34; 18.08.2013; las jodłowo bukowy; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 620066

227715 Dendropolyporus umbellatus; Złoty Potok, Ostoja Złotopotocka, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 14.07.2013; las bukowy z domieszkami, grab; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 620117

287993 Dendropolyporus umbellatus; TPK Gdańsk Leśn. Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 18.07.2016; żyzna buczyna; ziemia jeden owocnik; leg. W. Chojnacki; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 864317

literatura · references
[5] [17] [49] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 25.04.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Dendropolyporus_umbellatus.htm">żagiew wielogłowa - Dendropolyporus umbellatus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>