Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc.

na stronie — opis · zarodniki · występowanie · uwagi

opis

Owocniki zwykle wyrastają gromadnie, pokrywając obszar szerokości kilkunastu centymetrów, poszczególne owocniki zachodzą na siebie i zrastają się; pojedynczy owocnik płaski, soczewkowaty, 0.5-2 mm średnicy, pomarańczowo-czerwony do łososiowo-różowego, bez trzonka, pod spodem może być widoczna widoczna słabo rozwinięta biała grzybnia (subikulum).

Sporocarps usually gregarious, covering the area of a dozen or so centimetres wide, sporocarps overlapping and concrescent; individual sporocarps resupinate, lenticular, 0.5-2 in diameter, orange-red to salmon-pink, stalkless, underneath can be visible weakly developed white mycelium (subiculum).

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, bez kropli, hialinowe, 15-17 × 10-11.5 µm. Worki 8-zarodnikowe. Apotecja z mikroskopowymi zaostrzonymi włoskami.

Spores broadly ellipsoid, smooth, without drops, hyaline, 15-17 × 10-11.5 µm. Asci 8-spored. Apothecia with microscopic, pointed hairs.

występowanie

Pospolity. W przeciągu całego roku na wypaleniskach, zwłaszcza na gruntach po niedawnym pożarze.

Common. Throughout the year on burned ground, particularly shortly after a fire.
Drugi gatunek w tym rodzaju makroskopowo tożsamy, Pyronema omphalodes ma mniejsze zarodniki, 11-15 × 6.5-8.5 µm i wyraźnie rozwinięte subiculum.

Another species macroscopically identical within this genus, Pyronema omphalodes, has smaller spores, 11-15 × 6.5-8.5 µm and well-developed subiculum.
znaleziska Pyronema domesticum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

GC-01 294681

ID294681 Pyronema domesticum; skraj Puszczy Knyszyńskiej, Pólko, tern rekreacyjny, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.09.20; teren trawiasty; na węglu, dawniej palonego ogniska co najmniej kilkaset owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak - zostanie wysłany, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/877217.html
uwagi: fot. 893485

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.117 [26I]
· baza „publikacje po 2000 r.” #635
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 25.03.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Pyronema_domesticum.htm"> Pyronema domesticum - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>