edible

Clitopilus prunulus (Scop.) Fr. (1871)

bruzdniczek największy (sadówka podsadka)
Clitopilus prunulus
21.09.2002, Kotlina Kłodzka, Krowiarki; znal. 020921.9
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Clitopilus prunulus
Kapelusz kredowobiały do szarego; 30-80(100) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski, lekko wklęsły, zwykle z płaskim garbkiem; powierzchnia matowa, biało oprószona; brzeg długo podwinięty.

Blaszki początkowo białe, beżowe, z wiekiem mięsno-różowe; wąskie, gęste, daleko zbiegające po trzonie.

Trzon kredowobiały; 30-60 x 5-10(15) mm, krótki, zwężający się ku podstawie, często nieco asymetrycznie osadzony; powierzchnia biało oprószona.

Miąższ biały, niezmienny; miękki; smak łagodny; zapach silny, wyraźny, mączny.

Pileus chalk white to gray; 30-80(100) mm in diameter, initially convex, with age plane, somewhat concave, usually with a low flat umbo; surface dull, white pruinose; margin incurved for a long time.

Lamellae initially white, beige, with age flesh-pink; narrow, close, strongly decurrent.

Stipe chalk white; 30-60 x 5-10(15) mm, short, tapering towards the base, often somewhat eccentric; surface white pruinose.

Flesh white, unchanging; soft; taste mild; smell distinct, farinaceous.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników różowy. Zarodniki szeroko wrzecionowate z 6-7(8) podłużnymi bruzdami, poza tym gładkie, 9-12 x 5-6.5 µm.

Spore print pink. Spores broadly fusiform with 6-7(8)longitudinal grooves, otherwise smooth, 9-12 x 5-6.5 µm.

występowanie

Częsty. Od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach liściastych i iglastych, na polanach, poboczach dróg, pastwiskach, na glebach obojętnych i zasadowych.

Widespread. From summer to autumn, solitary or gregarious, in hardwood and coniferous forests, in forest clearings, roadsides, meadows, on neutral and calcareous soils.

wartość (Importance)

Jadalna.

Edible.

uwagi (Remarks)

Clitocybe phyllophila
Clitocybe phyllophila
Entoloma sinuatum
Entoloma sinuatum
Dla zbierających grzyby do konsumpcji niebezpieczna może być pomyłka z silnie trującymi białymi lejkówkami z grupy lejkówki liściowej (Clitocybe phyllophila), te jednak są mniejsze, nie mają daleko zbiegających blaszek (które ponadto nie różowieją) i wszystkie lejkówki mają biały lub kremowy wysyp zarodników.

Wśród grzybów o różowym wysypie zarodników znajdują się też trujące wieruszki, np. wieruszka zatokowata (Entoloma sinuatum).

Those picking mushrooms for consumption must be careful not to confuse them with strongly poisonous white Clitocybe from the group of Clitocybe phyllophila, which are smaller, do not have strongly decurrent gills (they also do not turn pink) and, besides, all Clitocybe have white or cream-coloured spore print.

Among fungi with pink spore print can also be found poisonous Entoloma, e.g. Entoloma sinuatum.

wybrane znaleziska · selected collections

Clitopilus prunulus
2f · 02 09 21 9 (Marek Snowarski)
(Kotlina Kłodzka, Krowiarki) buczyna na wapieniu · (beech forest over limestone)
Copyright © 2003-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 09.07.2006 · została utworzona/was created 05.04.2003
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Clitopilus_prunulus.htm">bruzdniczek największy - Clitopilus prunulus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>