niejadalny

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (1849)

gruzełek cynobrowy
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi
Nectria cinnabarina (gruzełek cynobrowy)
gałązka z owocnikami; 25.12.1997, Kościerzyna; copyright © by Marek Snowarski
Nectria cinnabarina (gruzełek cynobrowy)
owocniki w stadium konidialnym (różowe) i doskonałym (cynobrowe) na gałązce Acer platanoides; Gdańsk; copyright © by Marcin S. Wilga
Nectria cinnabarina (gruzełek cynobrowy)
na martwej gałązce krzewu liściastego
Nectria cinnabarina (gruzełek cynobrowy)
zarodniki

owocnik

Gatunek ten wytwarza dwojakie owocniki. Dla stadium niedoskonałego, konidialnego, są to kulistawe, poduszeczkowate jasnopomarańczowe do jasnoróżowawych twory średnicy 0.5-3 mm. W stadium doskonałym są to gęste skupienia cynobrowo do brązowoczerwonych brodaweczek. Pojedyncza brodawka ma 0.2-0.4 mm średnicy, jest kulistawa z wyraźnym wgłębieniem na szczycie. Obok siebie mogą występować owocniki obu rodzajów co widać na zbliżeniu powyżej.

This species produces two kinds of sporocarps. For the imperfect, conidial stadium, they are subspherical, pulvinate, light orange to light pinkish formations 0.5-3 mm in diameter. In perfect stadium dense groupings of cinnabar- to brown-red fine verrucae are formed. Single verruca has 0.2-0.4 mm in diameter, is subspherical with a distinctive depression at the top. Both types of sporocarps may grow beside each other visible in the close-up above.

zarodniki

Zarodniki są silnie wydłużone cylindryczno-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, pośrodku z przegrodą, 16-19 x 5.5-6 µm.

Spores are very elongate cylindric-ellipsoid, smooth, hyaline, with a septum in the middle, 16-19 x 5.5-6 µm.

występowanie

Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają gromadnie na martwych gałązkach i pniach drzew liściastych, w przeciągu całego roku.

Very common. Round year, gregarious on dead branches and stems of decidious trees.

uwagi

Stadium niedoskonałe jest opisane jako gatunek Tubercularia vulgaris.

Imperfect form described as Tubercularia vulgaris.
literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.166 [5]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.324 [26I]
· baza „publikacje po 2000 r.” #475
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 19.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Nectria_cinnabarina.htm"> Nectria cinnabarina (gruzełek cynobrowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>