non edible

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (1849)

gruzełek cynobrowy
Nectria cinnabarina
gałązka z owocnikami; 25.12.1997, Kościerzyna
copyright © by Marek Snowarski
Nectria cinnabarina
owocniki w stadium konidialnym (różowe) i doskonałym (cynobrowe) na gałązce klonu (Acer platanoides); Gdańsk
copyright © by Marcin S. Wilga
Nectria cinnabarina
na martwej gałązce krzewu liściastego
Nectria cinnabarina
zarodniki · spores

owocnik (Fruitbody)

Gatunek ten wytwarza dwojakie owocniki. Dla stadium niedoskonałego, konidialnego, są to kulistawe, poduszeczkowate jasnopomarańczowe do jasnoróżowawych twory średnicy 0.5-3 mm. W stadium doskonałym są to gęste skupienia cynobrowo do brązowoczerwonych brodaweczek. Pojedyncza brodawka ma 0.2-0.4 mm średnicy, jest kulistawa z wyraźnym wgłębieniem na szczycie. Obok siebie mogą występować owocniki obu rodzajów co widać na zbliżeniu powyżej.

This species produces two kinds of sporocarps. For the imperfect, conidial stadium, they are subspherical, pulvinate, light orange to light pinkish formations 0.5-3 mm in diameter. In perfect stadium dense groupings of cinnabar- to brown-red fine verrucae are formed. Single verruca has 0.2-0.4 mm in diameter, is subspherical with a distinctive depression at the top. Both types of sporocarps may grow beside each other visible in the close-up above.

zarodniki (Spores)

Zarodniki są silnie wydłużone cylindryczno-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, pośrodku z przegrodą, 16-19 x 5.5-6 µm.

Spores are very elongate cylindric-ellipsoid, smooth, hyaline, with a septum in the middle, 16-19 x 5.5-6 µm.

występowanie

Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają gromadnie na martwych gałązkach i pniach drzew liściastych, w przeciągu całego roku.

Very common. Round year, gregarious on dead branches and stems of decidious trees.

uwagi (Remarks)

Stadium niedoskonałe jest opisane jako gatunek Tubercularia vulgaris.

Imperfect form described as Tubercularia vulgaris.

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 10.07.2004 · została utworzona/was created 19.03.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Nectria_cinnabarina.htm">gruzełek cynobrowy - Nectria cinnabarina - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>