non ediblered listGREJ

Geastrum pectinatum Pers.

gwiazdosz długoszyjkowy (gwiazdosz grzebieniasty)
Geastrum pectinatum
starsze owocników · older sporocarps; 29.09.2001, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; znal. 010929.13
copyright © by Marek Snowarski
Geastrum pectinatum
młody owocnik · young sporocarp
Geastrum pectinatum
Geastrum pectinatum

owocnik (Fruitbody)

Geastrum pectinatum
W stanie zamkniętym kulistawy, 10-50 mm średnicy, powierzchnia pokryta grzybnią przerośniętą z podłożem, powierzchnia osłony zewnętrznej gładka, matowa, biaława do jasnobrązowej. Osłona zewnętrzna (egzoperydium) pęka do połowy wysokości na kilka do kilkunastu ostrych płatów, które mogą być dalej rozszczepione na końcach; nie higroskopijna; grubość osłony zewnętrznej dochodzi do 5 mm; strona wewnętrzna jest początkowo pokryta mączystym, szarobrązowym nalotem, z wiekiem brązowa i popękana poprzecznie z zwykle jasnym pasem na brzegach płatów.

Osłona wewnętrzna (endoperydium) kulista, z wiekiem spłaszczona, 8-30 mm średnicy; ciemnobrązowa; wokół trzonka promieniście pomarszczona. Kołnierz (apofiza) u podstawy osłony wewnętrznej szeroki, bez mączystego nalotu, często jego powierzchnia promieniście pomarszczona, karbowana. Szyjka na której jest osadzone endoperydium długa 5-7(13) mm, po wyschnięciu owocnika dobrze widoczna. U postawy szyjki często występuje zgrubienie będące częścią osłony zewnętrznej. Ujście (perystom) wyrażne, stożkowate, grzebieniaste (karbowane), do 8 mm długości; brązowe, często ciemniejsze od endoperydium; bez talerzyka, ale często otoczone wyraźnym wałeczkiem. Gleba czarnobrązowa. Kolumella w formie miękkiego kłaczka siegającego do ujścia, a nawet nieco wystającego.

When closed subspherical, 10-50 mm in diameter, surface covered with mycelium attached to the substrate, surface of the outermost layer smooth, dull, whitish to pale brown. The outermost layer (exoperidium) cracks open half-way forming several to a dozen or so pointed lobes, which may further split at the tips; not hygroscopic ; exoperidium up to 5 mm thick; the inside initially covered with mealy, grey-brown pruina, with age brown and transversely cracked and usually with a light-coloured stripe along the edges of the lobes.

The innermost layer (endoperidium) spherical, with age compressed, 8-30 mm in diameter; dark brown; around the stalk radially wrinkled. Collar (apophysis) at the base of the endoperidium broad, lacking farinaceous pruina, often radially wrinkled. Neck on which the endoperidium rests 5-13 mm long, distinctly distinguishable when the sporocarp dried up. At the base of the neck often present callosity of the outermost layer. An opening (peristome) distinct, conical, wrinkled, up to 8 mm long; brown, often darker than endoperidium; without a disc-shaped halo, but often surrounded by a distinct ring. Gleba black-brown. Columella in the form of a soft floccus extending to the peristome, and slightly projecting.

zarodniki (Spores)

Geastrum pectinatum
Zarodniki kuliste, o dużych, długich do 1.5 µm, tępych brodawkach; średnica 6-7.5 µm nie licząc brodawek.

Spores globose, with large, up to 1.5 µm long, obtusely verrucose; 6-7.5 µm in diameter without verrucae.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo i po kilka, zazwyczaj w towarzystwie świerków.

Rare. Solitary of few together usually under spruce.

wartość (Importance)

Do 2014 roku podlegał ochronie gatunkowej (podlegały jej wszystkie gatunki w rodzaju). Od tego roku nie jest chroniony (ochronie podlegają najrzadsze, wyspecyfikowane, gatunki rodzaju).

uwagi (Remarks)

Geastrum striatum
G. striatum
Podobny gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum) ma mniejsze owocniki, wyrasta wśród roślinności azotolubnej, w parkach i lasach liściastych; ma wyraźną apofizę o ostrej krawędzi skierowanej ku dołowi (kołnierz w dolnej części "główki").

Similar Geastrum striatum has smaller sporocarps, grows among nitrophilous plants, in parks and deciduous forests; has a distinct apophysis with sharp margin pointing down.

wybrane znaleziska · selected collections

Geastrum pectinatum
10f · 01 09 29 13 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Twardogóry) grupa pod świerkami/sosnami/dębami na piaskach · (on sandy roadside, group under spruce/pine/oak)
identification: Geastrum pectinatum
spores: 4.4 × 4.3, Q= 1.0, N= 60
Geastrum pectinatum
6f · 02 09 21 13 (Marek Snowarski)
(Kotlina Kłodzka, Krowiarki) jeden owocnik, pobocze drogi na skraju lasu, buki, sosny, klony na wapieniu · (solitary on forest edge, Fagus/Pinus/Acer, on limestone)
identification: Geastrum pectinatum
spores: 4.6 × 4.4, Q= 1.0, N= 21
Geastrum pectinatum
5f · 01 09 29 13a (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Twardogóry) grupa na poboczu drogi, pod świerkami/sosnami/dębami na piaskach · (group on sandy roadside, under spruce/pine/oak)
identification: Geastrum pectinatum
spores: 4.7 × 4.6, Q= 1.0, N= 11
Geastrum pectinatum
4f · 060615.35178.ah (Anna Hreczka, det. Dariusz Karasiński)
(Olchowiec, pow. jasielski) las bukowy z domieszkami
znaleziska Geastrum pectinatum na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 12474 BF-36, 34390 CB-83, 204882 CC-74, 209039 CC-84, 12472 CE-20, 134485 DE-35, 149881 DE-35, 193988 DE-35, 209951 DE-35, 265002 DE-35, 226630 DE-35, 198128 DE-55, 236576 DE-55, 151369 EB-69, 276654 EC-25, 180942 EC-97, 74798 EG-32, 35178 FG-21, 195904 GC-01, 171173 GC-04,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 294023 EC-25, 197566 GC-11,
· bez ATPOL lub wadliwy: 150045, 221865,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

12472 Geastrum pectinatum; 0.5km SE, G. Młyny Złotowskie, k. Złotowa, k. Twardogóry, CE-20; 13.09.2001; las mieszany na piasku, pobocze drogi leśnej, świerkami/sosnami/dębami; ziemia, ściółka kilkanaście owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 010929-13,13A herb. Snowarski, tak, ; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

12474 Geastrum pectinatum; 1 km NE, Mielnik, Kotlina Kłodzka (G. Bielica), BF-36; 21.09.2002; buki, sosny, na wapieniu, skarpa na skraju lasu; ziemia, ściółka jeden owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020921-13 herb. Snowarski, tak, notatka: 020921-13; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: stary owocnik, prawodpodobnie zniesiony z miejsca wyrośnięcia przez wodę po zboczu góry

34390 Geastrum pectinatum; CB-74 - w okolicy wsi Sikorz - gm. Sępólno Krajeńskie, CB-83; 20.05.2006; Pozbawiony innych drzew las świerkowy; na mchu - w okolicy zmurszałego i omszonego pnia świerkowego około 20 owocników; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WW/12.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: gwiazdosz długoszyjkowy

fot. 39762

35178 Geastrum pectinatum; Olchowiec, powiat jasielski, w pobliżu Magurskiego PN, FG-21; 15.06.2006; las bukowy, pojedyncze sosny, modrzew, brzoza; na ziemi, przy buku, nieopodal kilka sosen, brzoza i modrzewie 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/30.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Na obrzeżu lasu typowo bukowego, na skraju sosny, modrzewie i brzozy. Owocniki chyba zeszłoroczne. Trudno mi to określić, ponieważ spotkałam je poraz pierwszy.
fot. 40963 fot. 40964 fot. 40965 fot. 40966

74798 Geastrum pectinatum; Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG-32; 18.08.2007; W młodniku świerkowo-jodłowym; na ziemi (na warstwie igieł) jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st24'28,0"; E 20st24'49,8"; H - 547 m n.p.m.

fot. 115188 fot. 115189

134485 Geastrum pectinatum; 1,5 km N,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE-35; 03.06.2009; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in; na ściółce,pod świerkiem grupa kilku zeszłorocznych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W tym samym fragmencie lasu rosną również gwiazdosze rudawe.

fot. 246962 fot. 246963 fot. 246964

149881 Geastrum pectinatum; 1,5 km N,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE-35; 11.10.2009; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in; na ściółce,pod świerkiem dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id134485

fot. 285790 fot. 285791 fot. 285792

150045 Geastrum pectinatum; Węgierska Górka ul.Zielona pow. Żywiec woj. śląskie; 21.20.2009; Mały trawnik (koło o promieniu 3 m) pośród rozległego parkingu wyasfaltowanego koło budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego. Na trawniku rosły 3 świerki i sumak octowiec; gruba ściółka iglasta miejscami przerośnięta trawą 5 sztuk w niewielkiej odległości od siebie; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: Tak; prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Współrzędne wg mapa.szukacz pl
49,605635 19,115202
fot. 286381 fot. 286382 fot. 286383 fot. 286384 fot. 286385 fot. 286386

151369 Geastrum pectinatum; 7km S, Ruciane-Nida, pow. Piski, leśnictwo Dębowo, EB-69; 24.08.2009; BMśw, przeważający świerk z domieszką sosny; w igliwiu grupa około 20 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Gwiazdosz długoszyjkowy. Prawdopodobnie zeszłoroczne owocniki.
fot. 290487 fot. 290488 fot. 290489 fot. 290490

171173 Geastrum pectinatum; około 2 km. na południe od Krynek, pow. pow. sokólski, woj. woj. podlaskie, GC-04; 22.08.2010; Las świerkowy w średnim wieku, całkowicie pozbawiony poszycia oraz roślin zielonych.; na ziemi cztery owocniki w grupie w pobliżu świerka; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/11.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 362913

Więcej informacji w wątku.

180942 Geastrum pectinatum; działka rekreacyjna na W krańcu wsi Łosie, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, EC-97; 07.11.2010; pod zasadzonymi świerkami, obok (ok. 6 m od stanowiska) bór mieszany z sosną, brzozą i dębem; na ziemi, wśród opadłych igieł świerku w grupie (3 owocniki); leg. Iwona Dembicz; det. Iwona Dembicz; eksykat: WA0000017769, Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: stanowisko na nieleśnej działce rekreacyjnej
- stąd też zebrano okaz zielnikowy!
fot. 392797

193988 Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 30.07.2011; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in; na ściółce,pod świerkami dwie grupki po kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Grzybki z tego punktu, oddalone o ok. 30 m od punktu ze zgłoszenia pierwotnego, przedstawione są w wątku gwiazdosze .

Owocniki z ''punktu pierwotnego'' , z dnia 30 sierpnia:
fot. 456821 fot. 456822

siedlisko
fot. 456823

195904 Geastrum pectinatum; 1,5 km na wschód od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 25.12.2011; las z przewagą iglastych; na ziemi u podstawy świerka 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MG/10.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 466999

197566 Geastrum pectinatum; około 1 km na SE od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 06.03.2012; Śródpolny kawałek starego lasu, częściowo typu łęgowego (świerk, olsza, topola, brzoza); na ziemi jeden owocnik u podstawy świerka.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 477147fot. 477148

198128 Geastrum pectinatum; 1,5 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 19.04.2012; las mieszany, fragment świerkowo-sosnowy; na iglastej ściółce jeden zeszłoroczny owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 51st 1' 2" N i 19st 23' 8" E

fot. 481281

siedlisko
fot. 481282

204882 Geastrum pectinatum; 1,9 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 20.09.2012; przydroże drogi leśnej położonej zaraz przy podmakającym brzegu jeziora, bezpośrednio przy drodze świerki, poza tym dąb, sosna, brzoza, olsza, buk, bez czarny, jarzębina, jeżyny; na ziemi jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°39'32,24" N, 17°40'50,07" E
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186

pomiędzy stanowiskami Geastrum striatum (ID 204880) i Geastrum fimbriatum (ID 204881)

owocnik w naturze
fot. 515858

owocnik wobec miarki
fot. 515859 fot. 515860 fot. 515861 fot. 515862

209039 Geastrum pectinatum; Jankowo Dolne, 1 km SSE, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 29.09.2012; krawędź poniemieckiego opuszczonego cmentarza porośniętego robinią akacjową i bzem lilakiem; na ziemi pod bzem lilakiem kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/BK/19.11.2015, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: rozpoznanie do gatunku przysparza mi dużą trudność, jest prążkowany perystom, ale brak ostro zakończonej apofizy, natomiast w otoczeniu bez lilak, a brak świerka, czyli cechy G. pectinatum, ale środowisko G. striatum
a może to jeszcze inny gatunek? ale z przeglądu gatunków wg atlasu żaden inny nie dał się dopasować do tego znaleziska

owocnik 1 - cechy
fot. 537195 fot. 537196
owocnik 2 - cechy
fot. 537197 fot. 537198
owocnik 3 - cechy
fot. 537199 fot. 537200
owocnik 4 - cechy
fot. 537201

209951 Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 31.08.2012; las mieszany -sosna, świerk, brzoza i in; na ściółce, pod świerkami dwie grupki po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 541934 fot. 541935

221865 Geastrum pectinatum; 2 km na W od miejscowości Bobrówko, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie; .01.maj ; zdegradowany grąd Tilio-Carpinetum, ciemna świerczyna w wieku 30-40 lat; martwa świerkowa ściółka jeden owocnik oderwany os podłoża; leg. Andrzej Ryś; det. Grzegorz Neubauer;
uwagi: Owocnik znaleziony wiosną leżał na boku. Znaleziony w oddz.246 L-ctwo Kołoin, obręb Strzałowo, Nadleśnictwo Strzałowo. Owocnik zabrałem do domu. Załączone zdjęcie zrobiłem w innym miejscu w podobnym siedlisku w dniu dzisiejszym.

226630 Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 24.09.2013; las mieszany -sosna,świerk, brzoza i inne; na ściółce, pod świerkiem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 614788 fot. 614789

236576 Geastrum pectinatum; 1,3 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 05.04.2014; mieszane zadrzewienia nad rz.Widzówką -wierzby, czeremchy, świerki i inne; na ściółce, pod świerkiem jeden zeszłoroczny owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 667231 fot. 667232 fot. 667233

265002 Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 15.08.2014; las mieszany -sosna, świerk, brzoza i in; na ziem, na ściółce, pod świerkiem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/19.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 774722 fot. 774723 fot. 774724


31.07.2015 zeszłoroczne owocniki z nowej grupy oddalonej od tej pierwotnej o ok. 20 m

fot. 774725 fot. 774726 fot. 774727

276654 Geastrum pectinatum; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 28.01.2016; sosna,na niezadrzewionej skarpie; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/160128/0002, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/822760.html

294023 Geastrum pectinatum; ok.1,1km na N od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 04.07.2016; las sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 890521fot. 890522

literatura · references
[49] [26II] [14] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 17.10.2014 · została utworzona/was created 27.02.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Geastrum_pectinatum.htm">gwiazdosz długoszyjkowy - Geastrum pectinatum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>