poisonous

Inocybe geophylla (Sow.) Kummer

strzępiak ziemistoblaszkowy (strzępiak ziemisty)
Inocybe geophyllum
przymiar5 mm
w grupach na drodze leśnej i pod drzewami · on roadside and under trees; 10.10.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; znal. 991010.8
copyright © by Marek Snowarski
Inocybe geophyllum
w grupach, odmiana liliowa (var. lilacina), przy strumieniu pod klonami i lipami · gregarious under maple/linden, var. lilacina
Inocybe geophylla
przymiar10 mm
grupa młodych owocników pod klonami/lipami · gregaroious under maple/linden
Inocybe geophyllum
przymiar10 mm
młody owocnik, w grupach na drodze leśnej i pod drzewami · young specimen, on roadside and under trees
Inocybe geophyllum
przymiar20 mm
blaszki i trzon; młode owocniki, w grupach na drodze leśnej i pod drzewami · young specimens, on roadside and under trees

owocnik (Fruitbody)

Inocybe geophyllum
Inocybe geophyllum
Kapelusz biały lub kremowy, u odmiany fioletowej (Inocybe geophylla var. lilacina) jasno fioletowy, obie odmiany rosną na tych samych stanowiskach, często w jednym czasie i w pobliżu siebie; średnica kapelusza (10)20-30(40) mm; młody stożkowaty z powiniętym brzegiem, potem wypukły i wreszcie rozpostarty, z wyraźnym ostrym garbkiem; powierzchnia za młodu jedwabista, potem promieniście włóknista, matowa, wilgotna nieco lepka; z wiekiem brzeg kapelusza porozrywany.

Blaszki początkowo białawe, potem gliniaste, ziemiste, wreszcie brązowoochrowe; niezmienne; z białawym (kosmkowatym) ostrzem; gęste, wąskie; wykrojone do zatokowato wyciętych.

Trzon białawy, u szczytu oprószony, poza tym jedwabiście lśniący, delikatnie wzdłużnie włókienkowaty; 40-60 x 2-4 mm, równogruby, smukły, łamliwy, często wygięty, bez bulwki lub niewyraźnie zgrubiały. Osłona widoczna u młodych egzemplarzy, delikatna włókienkowata, biała, szybko zanika.

Miąższ biały, żółtawy, niezmienny, delikatny; zapach zwykle wyraźny spermatyczny; smak nieco ostry, alkaliczny, spermatyczny.

Pileus white to cream, (in violet varieties Inocybe geophylla var. lilacina light violet), both varieties grow at the same localities, often at the same time and in proximity of each other; the cap (10)20-30(40) mm in diameter; young conical with incurved margin, later convex, finally expanding, with a distinct acute umbo; surface when young silky, later radially fibrillose, dull, viscid when wet; in age margin of the cap rimose.

Lamellae initially whitish, later clay and earth-coloured, finally brown-ochraceous; unchanging; with whitish (fibrillose) edge; dense, narrow; adnexed to sinnuate.

Stipe whitish, at the apex pruinose, otherwise silky and glossy, delicately longitudinally fibrillose; 40-60 x 2-4 mm, equal, slender, brittle, often bent, bulbless or slightly clavate. The veil present in young specimens, fine fibrillose, white, evanescent.

Flesh white, yellowish, unchanging, delicate; smell usually distinct spermatic; taste quite hot, alkaline, spermatic.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników ochrowobrązowy (tabaczkowy). Zarodniki elipsoidalne z dziubkiem, gładkie, 7.5-11 x 5-7 µm.

Spore print ocher-brown, tabacco-brown. Spores ellipsoid with apiculus, smooth, 7.5-11 x 5-7 µm.

występowanie

Pospolity, owocniki wyrastają od maja(lipca) do listopada w miejscach trawiastych, wilgotnych, wzdłuż dróg w lasach liściastych i iglastych.

Common, spring-fall, gregarious in hardwood and coniferous forests, in wet places, along forest roads. Lasy różnego typu, w miejscach wilgotnych, trawiastych: bardzo pospolity
pojedynczo i w grupach
5-11.

wartość (Importance)

Śmiertelnie trujący. Ma wysokie stężenie muskaryny paraliżującej między innymi mięśnie oddechowe.

Deadly poisonous.

gatunki podobne

Mycena pura
Mycena pura
Laccaria amethystea
Laccaria amethystea
Strzępiak włóknisty (Inocybe fibrosa) ma białe owocniki, ale większe, masywniejsze.
Strzępiak ziemisty obok typowej formy białej tworzy odmiany barwne jak: strzępiak ziemisty fioletowy (Inocybe geophylla var. lilacina)
Na pierwszy rzut oka odmiana fioletowa może być brana za podobne pospolite nieduże fioletowe grzyby jak: również trującą grzybówkę czystą (Mycena pura) i jadalną lakówkę ametystową (Laccaria amethystea).

Inocybe fibrosa has white sporocarps, but bigger, more solid. Inocybe geophylla apart from typical white form is found in colour varieties: Inocybe geophylla var. lilacina. At first glance violet variety can be mistaken for similar common small violet fungi such as: also poisonous Mycena pura and edible Laccaria amethystea.

zwróć uwagę

Inocybe geophyllum
na fotografii odmiana biała i fioletowa, silnie trujący grzyb
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 11.01.2010 · została utworzona/was created 14.10.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Inocybe_geophylla.htm">strzępiak ziemistoblaszkowy - Inocybe geophylla - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>