toxic

Lepiota clypeolaria (Bulliard: Fries) Kummer (1871)

czubajeczka tarczowata (czubajeczka wełnista)
Lepiota clypeolaria
pokrój · habit; 19.10.2002, lasy Milickie, okolice Żmigrodu; znal. 021019.1
copyright © by Marek Snowarski
Lepiota clypeolaria
blaszki i trzony

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz w centrum gładki ochrowobrązowy lub czerwonobrązowy, ku brzegowi kapelusza powierzchnia spękana na drobne, odstające, ochrowobrązowe łuseczki, odłonięty miąższ kapelusza kremowy; 35-80 mm średnicy, początkowo stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego z obłym garbkiem w centrum; brzeg ostry.
Blaszki higrofaniczne, szarobiaławe gdy uwodnione, białe gdy suche, z wiekiem jasno kremowe; gęste; szerokie; wolne; ostrza z drobnymi kłaczkami.
Trzon 50-100 x 4-8 mm, równogruby, rozszerzający się ku podstawie, powierzchnia obficie pokryta wełnistymi kłaczkowatymi łuseczkami, początkowo biaława, z wiekiem żółtawoochrowa; strefa pierścieniowa niewyrażna, włóknista; podstawa z ryzomorfami; wewnątrz pusty.
Miąższ białawy, w kapeluszu cienki, w trzonie nieco żółknący i brązowiejący; zapach korzenno-grzybowy, charakterystyczny kwaskowato-ostry [134]; smak łagodny, grzybowy.

space

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników kremowo-żółty. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, dekstrynoidalne, 11.5-16 x 4.5-6.5 µm.

Spore print creamy-yellow. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, dextrinoid, 11.5-16 x 4.5-6.5 µm.

występowanie

Częsta. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach liściastych i mieszanych, na glebach żyznych, wilgotnych, obojątnych i zasadowych.

Common. Sporocarps grow from summer to autumn, solitary or gregarious, in broadleaf and mixed forests, on rich, wet, neutral and calcareous soil.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata) ma czerwieniejącą podstawę trzonu; trzon jest w mniejszym stopniu pokryty kłaczkami. czubajeczka brzuchatozarodnikowa (Lepiota ventrisospora) ma żółkący lub przybierającą pomarańczową barwę trzon, występuje w lasach iglastych.

Lepiota ignivolvata has reddening base of the stipe; the stipe is less floccose. Lepiota ventrisospora has yellowing or assuming orange colour stipe; found in coniferous forests.

wybrane znaleziska · selected collections

Lepiota clypeolaria
4f · 05 10 07 4
(Słowacja, Strazovske vrchy, Pruzina-Priedhorie, udolie Strazovskeho potoka, NPR Strazov, sedlo Samostrel)
Lepiota clypeolaria
12f · 02 10 19 1 (Marek Snowarski)
(lasy Milickie, okolice Żmigrodu) kilkanaście sztuk w grupie pod grabami/olszami, w wilgotniejszym obniżeniu · (gregarious under hornbeam/Alnus)
Lepiota
7f · 06 08 31 4
(okolice Kościerzyny)
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 31.12.2009 · została utworzona/was created 19.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lepiota_clypeolaria.htm">czubajeczka tarczowata - Lepiota clypeolaria - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>