jadalny

Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd

purchawica olbrzymia
Langermannia gigantea (Batsch) Rostk.
na stronie — owocnik · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
GREJ: ID112633 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
pokrój; stary owocnik

owocnik

Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
Owocniki kulistawe lub nieco spłaszczone, bardzo duże, do 100-600 mm średnicy, białe lub białawe; osłona zewnętrzna (egzoperydium) cienkie, młode białe, o charakterze mączystego nalotu, z wiekiem jasnoochrowe do jasnobrązowego; osłona wewnętrzna (endoperydium) cienkie, papierowate, białe, z wiekiem ciemnieje, szarożółtawe do brudnobrązowego; owocnik z korzeniastym, dość cienkim, białym sznurem grzybni zagłębionym w podłożu.

space

Sporocarps subspherical or slightly compressed, very large, up to 100-600 in diameter, white or off-white; outermost layer (exoperidium) thin, young white, somewhat farinose, with age light ochre to light brown; innermost layer (endoperidium) thin, paper-like, white, with age darkens, grey-yellowish to dingy-brown; sporocarp with rooting, quite thin, white mycelial strands embedded in the substrate.

space

występowanie

Od 1983 do 2014r. był gatunkiem chronionym. Od 2014r. nie podlega ochronie jako gatunek niezagrożony, częsty i zasiedlający tereny zruderalizowane.
Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
Dość częsta. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub po kilka, w miejscach żyznych, na trawnikach, w parkach, ogrodach, zaroślach, wśród pokrzyw.

Quite common. Sporocarps grow from summer to autumn, solitary or in groups of several, in rich places, on lawns, in parks, gardens, thicket, among nettles.

wartość

Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
Jadalna. W Polsce raczej nie zbierana, poza tym podlega ochronie. W Czechach jest chętnie zbierana i smażona w panierowanych plastrach. Jiri Baier [49] podaje, że z dużym powodzeniem można uzyskać "przyjęcie się" purchawicy na przydomowym trawniku przez podlanie go woda zawierającą zarodniki z dojrzałych, rozmoczonych owocników. Niestety często spotyka się obrazki jak obok - rosły obok ścieżki w parku - ktoś nie wytrzymał "prowokacji" i je kopnął.

Edible. In Poland rather not picked, in Czech Republic commonly picked and fried in breaded slices. Jiri Baier [49] mentions that it is relatively easy to cause "adaptation" of puffball on a lawn when it is poured with water containing spores from mature, sodden sporocarps.

uwagi

Bardzo charakterystyczny swoimi olbrzymimi owocnikami. Największy znaleziony w Czech miał prawie 21 kg i obwód 216 cm [49].

Very characteristic dues to its huge fruitbodies. The biggest found in Czech was almost 21 kg heavy and 216 cm across[49].
znalezisko 20060925.1.06 - Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia); Puszcza Białowieska
1f · 20060925.1.06
/Puszcza Białowieska/
znalezisko 20040731.1.04 - Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia); Upice, Czech Rep.
4f · 20040731.1.04
/Upice, Czech Rep./
znalezisko 20060823.1.06 - Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia); okolice Kościerzyny
4f · 20060823.1.06
/okolice Kościerzyny/
znaleziska Calvatia gigantea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

142599 AB-15 46559 AB-93 111329 AB-94 110909 41692 29319 43983 AB-96 110880 AC-05 30099 AC-26 148578 AD-04 154083 BC-16 53278 BC-28 44129 BC-78 178999 179000 BC-79 112633 152516 180851 BC-88 113183 BC-98 47378 65661 BC-99 130770 172797 BD-08 195413 110319 153827 BD-47 42594 BD-51 46881 BD-63 68727 BD-76 39133 BD-82 183133 BE-28 136699 BE-58 129112 52249 BE-59 129109 BE-97 120640 BF-13 193742 BF-24 39648 CA-89 39650 CB-82 29048 CB-93 29073 CC-15 297465 CC-21 191904 154588 174600 128851 CC-23 299210 149275 174603 CC-24 177171 CC-27 161904 CC-30 145952 127332 CC-32 299202 CC-64 169623 CC-73 153816 107485 180601 119368 CC-74 299205 CC-80 114738 CC-82 299219 189175 CC-83 114513 CC-92 152536 172000 186406 CC-93 46444 CD-25 299158 CE-38 155748 CE-81 40186 CE-92 45388 DA-51 191116 DA-70 170108 DA-80 110275 38431 73632 91592 189323 117083 70924 171718 170110 DC-25 164054 190095 DC-66 42996 DD-37 67771 DD-76 138669 73119 DE-35 130287 DE-55 171169 DF-33 24099 DF-34 46231 42556 DF-50 171038 DF-78 177440 DF-85 42551 DG-00 111681 EA-92 45869 EB-69 128917 EC-35 299383 ED-26 42432 ED-27 145140 EF-15 121115 FB-25 46262 FE-23 181367 FG-28 40332 GC-11 144849

 ID24099  Langermannia gigantea; Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF-33; 2005.07.15; las liściasty (dąb, topola, brzoza, olcha, klon); na ziemi grupa kilkunastu owocników, stanowisko stałe od lat; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23932

 ID29048  Langermannia gigantea; 3 km N, Lutówko, gmina Sępólno Kraj. pow. Sępólno Kraj, CB-82; 25.03.2006; łąka torfowa; na ziemi w grupie kilka osobników w odległości 15 m; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: ,fot. 29928

 ID29073  Langermannia gigantea; okolice wsi Szynwałd - gmina Sępólno Krajeńskie, CB-93; 2006.03.26; łąka; ziemia 2 szt. w odległości 5 m; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: stanowisko nr 2
fot. 29998 fot. 29999 fot. 30000 fot. 30001

 ID29319  Langermannia gigantea; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, Glinna, AB-94; 2006.03.30; skraj łąki i zadrzewienia przy strumieniu; na ziemi w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 30344

 ID30099  Langermannia gigantea; powiat Gryfino, gmina Stare Czarnowo, 100m na SW od zabudowań wsi Dębina, AC-05; 2006.04.17; nitrofilny nieużytek pomiędzy łąką a stawem; na ziemi pojedynczo 4 stare owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 31799

 ID38431  Langermannia gigantea; Gdańsk Przymorze-parking osiedlowy, DA-80; 2006.08.15; Trawnik pod topolami; W ziemi trawa chwasty 9 owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 47582 fot. 47583 fot. 47584

 ID39133  Langermannia gigantea; przy głównej drodze we wsi Henrykowo, ok. 400 m od skrzyżowania z drogą nr 323, woj. wielkopolskie, BD-76; 2006.08.22; rów przydrożny, porośnięty trawami oraz roślinami jednorocznymi; na ziemi pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

fot. 49097

 ID39648  Langermannia gigantea; 3 km od Kulina, BF-24; 2006.08.25; wsrod starych jesionów ( koło 80 letnich ); teren wodonosny, żyzny , wsrod pokrzyw 24 owocniki, od małych-średnich do 2 olbrzymich+ jeden owocnik rozkładajacy się; leg. Jarosław Szlegier; det. Jarosław Szlegier; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49871 fot. 49872fot. 49873

 ID39650  Langermannia gigantea; Leżno-Gdańsk, CA-89; 2006.08.26; Pobocze drogi krajowej pod lipami; miedza pola obsianego zbożem Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49883

ID40186 Langermannia gigantea; Tuż przed miejscowością Mąkolno, CE-81; 2006.08.28; ?okolice pobocza drogi; ?trawa w okolicach pobocza drogi ?znaleziono jeden owocnik; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: tak, nie, notatka: tak, w postaci tego zgłoszenia; publikacja: nie
uwagi: Jeden owocnik leżał zerwany przy drodze, zapewne zerwany i wyrzucony w okolicy lub kopnięty przez kogoś.

 ID40332  Langermannia gigantea; Rezerwat, FG-28; 2006.08.24; Fragment lasu mieszanego - grab, lipa, jodła; Na ziemi Jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 34/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Tylko ten jeden owocnik znalazłem, więcej nic.
Owocnik ten miał 14x12x10cm.

fot. 50827 fot. 50828

 ID41692  Langermannia gigantea; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.09.06; zadrzewienie śródpolne (klony, kasztanowiec, drzewa owocowe); na ziemi w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52970

 ID42432  Langermannia gigantea; Warszawa, Łazienki Królewskie, ED-26; 2006.10.09; park Łazienki w zaniedbanym zacienionym kącie; na ziemi drzewa liściaste, bogata w próchnicę ziemia w grupie, kilkanaście owocników, od młodych do dojrzałych, kilka uszkodzonych; leg. Grzegorz Wereszczyński; det. Grzegorz Wereszczyński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: oto zdjęcie największego okazu, o średnicy ponad 50 cm
fot. 53906

 ID42551  Langermannia gigantea; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 2006.09.03; Las mieszany, jesion, jawor, trześnia; Na ziemi W grupie, kilkanaście owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Langermania gigantea w Wapienniku widywana jest od lat.
Największy owocnik miał 25cm srednicy.

fot. 54081 fot. 54082

 ID42556  Langermannia gigantea; w lesie, 200 m od południowej granicy wyrobiska kopalni odkrywkowej dolomitu w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach, woj. śląskie, DF-34; 2006.09.12.; lasek liściasty, w przewadze brzozy i buków; na ziemi, pod wyschniętym krzakiem tarniny w grupie ok. 4 sztuk małych i 1 duży na zał. zdjęciu; leg. Jadwiga Brzost; det. Anna Kujawa; eksykat: -, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Lokalizacja siedliska w najbliższym czasie (ok. 1 roku) zostanie zlikwidowana przez poszerzenie w jego kierunku wyrobiska kopalni odkrywkowej dolomitu.fot. 54085

 ID42594  Langermannia gigantea; łąka przy drodze z Nielęgowa do Gryżyny, po prawej stronie szosy ok. 100 m za mostem nad kanałem wpadajacym do jez. Wonieść, BD-47; 2006.09.10; wilgotna łąka; na ziemi 5 owocników średnicy 20-50 cm; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54127

 ID42996  Langermannia gigantea; Malanowo - Gaje, gmina Mohowo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie, DC-66; 2006.08.27; las nadrzeczny, olchy; na ziemi grupa 10 osobników; leg. Anna Barankiewicz; det. Anna Barankiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54709

 ID43983  Langermannia gigantea; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, Ogród Dendrologiczny w Glinnej, AB-94; 2006.09.16; trawnik, w pobliżu platan; na ziemi w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56283

 ID44129  Langermannia gigantea; 3km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo Wielkopolskie, BC-28; 2006.08.19; łąki w pobliżu Noteci; na ziemi kilka owocników w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak, notatka: owocnik ze zdjęcia miał 28 cm średnicy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56513

 ID45388  Langermannia gigantea; Województwo Opolskie, Powiat Opolski, Gmina Niemodlin; 1,5 km od miejscowości Mała Góra, CE-92; 2006.10.06; las mieszany; na trawie pojedyńczo; leg. Paweł Chyla; det. Paweł Chyla; eksykat: Brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58484

 ID45869  Langermannia gigantea; 1 km W, Górowo Iławeckie, pow. Bartoszyce, warminsko mazurskie, EA-92; 2006.09.28; las osikowy; na ziemi w grupie 2 osobników; leg. Paweł Sankiewicz; det. Paweł Sankiewicz, Jacek Michalczyk; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59203

 ID46231  Langermannia gigantea; Dąbrowa Górnicza, DF-34; 2006.09.28; łąka; trawy w grupie (5 owocników); leg. Michał Sikora; det. Michał Sikora; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59879

 ID46262  Langermannia gigantea; Jabłonka Świerczewo k. Wysokie Mazowieckie, woj.podlaskie, FB-25; 2006.06.28; łąka podmokła; na ziemi w trawie, podocze drogi kilkanascie sztuk na odcinku 20m; leg. ; det. ; , tak, notatka: purchawica olbrzymia, kilka dni wczesniej były białe; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59959fot. 59960

 ID46444  Langermannia gigantea; park-pałac-stary ogród, Niechanowo, pow.Gnieźnieński, Wielkopolskie, CC-93; 2006.09.29; zarośla na łące (za parkiem); żyzna, czarna ziemia, o wysokiej zawartości próchnicy pojedyńczo, także w grupie(2-4); leg. Justyna Winiarska; det. Justyna Winiarska; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60247 fot. 60248

 ID46559  Langermannia gigantea; Strzeżewko, pow. Kamień Pomorski, woj. Zachodniopomorskie, AB-15; 2006.10.08; Łąka; torfowisko pojedynczo; leg. Anna Sokołowska; det. Anna Sokołowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60496fot. 60497

 ID46881  Langermannia gigantea; Konotop, powiat nowosolski, województwo lubuskie, BD-51; 2006.08.25; w ogrodzie w gęstej trawie; na ziemi pojedynczo; leg. -; det. Kamila Florczak; eksykat: -, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60999

 ID47378  Langermannia gigantea; Radojewo (na wschód) oddział 257a na mapie nadleśnictwa, BC-98; 2006.10.12; Grąd; na ziemi w grupie, 17 owocników, w paru miejscach; leg. Marek Zychla; det. Marek Zychla; eksykat: NIE, owocniki zbyt stare, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61742 fot. 61743

 ID52249  Langermannia gigantea; Bielany Wrocławskie, przy północnej krawędzi lasku leżącego przy drodze E261, BE-58; 2007.01.02; las niewielki (ok. 1km kw.), gęsty (mały dopływ światła), wilgotny, wielogatunkowy - liściasty (m.in. jesion, klon, olcha, bez czarny i wiele innych) z bardzo nieznaczną domieszką (kilka sztuk) świerka.; opadłe liście różnych gatunków oraz śmieci obok siebie rosly 2 osobniki a kilka metrów dalej spoczywały szczątki kolejnego, prawdopodobnie jeszcze większego, rozproszone, w sposób wskazujący na ingerencję ludzkiej kończyny dolnej (stanowisko przy ścieżce) W tym samym lesie, przy mojej pierwszej w nim wizycie (październik 2001), spotkałem również 2 sztuki (również sfotografowane); leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Większy ze sfotografowanych okazów miał ok. 27 cm średnicy.
fot. 71443
fot. 71444

 ID53278  Langermannia gigantea; stok Dąbrowej Góry , 2km na półn. od Szydłowa , pow.pilski, BC-16; 2006.12.26; mały fragment nie zadrzewiony w pobliżu sosna, brzoza, dąb, świerk; na ziemi jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73784

 ID65661  Langermannia gigantea; Poznań, Fort 5a, BC-98; 2007.02.07; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez); Na ziemi Grupa ok. 50 egzemplarzy na dużym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 94713

 ID67771  Langermannia gigantea; Walewice, DD-37; 2007.04.21; Drzewostan liściasty, niedaleko rzeki; Na ziemi Grupa ok. 15 owocników rosnących blisko siebie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 99072
Owocniki rosły 50 metrów za Pałacem w Walewicach.

 ID68727  Langermannia gigantea; Na północnym krańcu miejscowości Lgiń, koło Wschowy., BD-63; 2007.06.16; na krawędzi łąki i lasu sosnowo-brzozowego; wśród trawy 2 egzemplarze: ok.30cm i ok.20cm; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Stanowisko położone na stoku. Jeden z egzemplarzy znajdował się ok. 2 metry wyżej, wśród traw, natomiast drugi, najprawdopodobniej stoczył się w dół, zalegając w miejscu pokrytym igłami sosnowymi, co pokazuje zdjęcie.
fot. 101130

 ID70924  Langermannia gigantea; Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wojska Polskiego, DA-80; 2007.07.10; Trawnik pomiędzy ulicą a chodnikiem; W ziemi pod debami czerwonymi 4 owocniki z czego 3 zdezelowane; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 106259 fot. 106260 fot. 106261 fot. 106262

 ID73119  Langermannia gigantea; Łódź, park Julinowski (im. A. Mickiewicza), DD-76; 2007.08.04; w parku, przy alejce spacerowej pod dużymi klonami; niektóre w gołej ziemi, niektóre w trawie kilkanaście sztuk pojedyńczych owocników; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Wszystkie owocniki młode, kilka zniszczonych. Na zdjęciu owocnik zniekształcony przez przeszkadzający korzeń. Dwa zdjęcia zrobione dzień po dniu.

fot. 111158 fot. 111159

 ID73632  Langermannia gigantea; Gdańsk Przymorze-parking osiedlowy, DA-80; 2007.08.11; Pod topolami; Na trawniku 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 112468 fot. 112469 fot. 112470

 ID91592  Langermannia gigantea; Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA-80; 2008.02.10; Opuszczone działki ogrodnicze; W trawie pomiędzy porzeczkami zdziczałymi jeden zejściowy owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 149483
Purchawica to czysty przypadek ponieważ szukałem czyrenia porzeczkowego -Phellinus ribis (obok purchawicy na zdjęciu)

 ID107485  Langermannia gigantea; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, dolina Wełny, 0,8 km na pn. od leśniczówki Brody, CC-73; 2008.07.24; znaleziono owocnik oderwany od podłoża, leżący na skraju lasu (dąb, klon, sosna, leszczyna) rosnącego wzdłuż intensywnie użytkowanej (nawożenie, koszenie) torfowej łąki; owocnik spoczywał na ściółce jeden zeszłoroczny owocnik; leg. Barbara K.; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: miejsce znalezienia N 52°37'32,77" E 17°38'44,95"
punkt charakterystyczny dla znaleziska - kilka m przed starym dębem "Zbój Madej"
wątek na b-f http://www.bio-forum.pl/messages/33/184705.html


fot. 185327

 ID110275  Langermannia gigantea; Gdańsk ul.Wojska polskiego, DA-80; 2008.08.17; Trawnik między ulicą a chodnikiem pod dębami czerwonymi; W ziemi 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191897

 ID110319  Langermannia gigantea; Poznań, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego (dawniej Akademia Rolnicza) przy ul. Niestachowskiej, BD-08; 2008.08.12; różnogatunkowy ogród dendrologiczny; ziemia grupa trzech owocników oraz jeden owocnik, oprócz nich dwa owocniki zeszłoroczne; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: W grupie trzech owocników jeden zniszczony.
Tegoroczne owocniki wyrastają blisko nowo posadzonych drzewek (niewykluczone, że ziemia spulchniona oraz z dodatkiem próchnicy).

Owocniki młode oraz zeszłoroczne:
fot. 192046 fot. 192047 fot. 192048 fot. 192049

 ID110880  Langermannia gigantea; Dolina Krąpieli w pobliżu ujścia do Iny na S obrzeżach Stargardu Szczecińskiego, gm. i pow. Stargard Szczeciński, zachodniopomorskie, AB-96; 2007.04.12; inicjalne stadium łęgu wierzbowo-topolowego; na ziemi 5 owocników w promieniu 5 metrów; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: purchawica olbrzymia - stary owocnik
fot. 193344

 ID110909  Langermannia gigantea; Puszcza Bukowa, ok. 750 m na NW od Glinnej, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.05.01; pobocze drogi, w pobliżu Bk, Gb, Db, Wb.; na ziemi 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: purchawica olbrzymia - stare owocniki
fot. 193428

 ID111329  Langermannia gigantea; ok. 400 m na N od Wysokiej Gryfińskiej, gm. i pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.08.26; wąski pas zadrzewienia śródpolnego przy starym wyschniętym rowie melioracyjnym; na ziemi pojedynczo 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: purchawica olbrzymia
fot. 194270

 ID111681  Langermannia gigantea; Cieszyn, ul. Łukowa, pow. cieszyński, woj. Śląskie, DG-00; 2008.07.24; łąka przyległa do zakładu szklarskiego; na ziemi w trawie jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 195109

 ID112633  Langermannia gigantea; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 0,7 km na zach. (nieco na pn.) od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, BC-79; 2008.09.04; las mieszany: grab, głóg, dąb, klon, jesion, brzoza, modrzew, kilkadziesiąt m od granicy lasu i pola uprawnego; ziemia 18 owocników różnej wielkości w dwóch grupach odległych o kilkadziesiąt m, jedna grupa - 3 owocniki, druga grupa - 15 owocników rozmieszczonych na długości 10 m w głąb lasu; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°36'38,05" E 16°56'37,67" oraz od N 52°36'36,73" E 16°56'37,73" do N 52°36'36,60" E 16°56'36,98"

Rozmiar owocników od najmniejszych wielkości piłki do tenisa (takich 6 szt.) do wielkości jak spory bochen chleba.

Grupa trzech owocników (najdalszy zaznaczony strzałką) i przykładowe owocniki:
fot. 197399 fot. 197400 fot. 197401

Grupa piętnastu owocników (najdalsze zaznaczone strzałkami) i przykładowe owocniki:
fot. 197402 fot. 197403 fot. 197404 fot. 197405

Podczas kolejnej wizyty na stanowisku w dniu 07.09.2008 znalazłam pozostałości zeszłorocznych owocników L. gigantea, co świadczy o przynajmniej dwuletnim trwaniu stanowiska.

 ID113183  Langermannia gigantea; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 1,8 km na zach. (nieco na pd.) od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, BC-88; 2008.09.07; las liściasty nad Wartą: dąb, wiąz i inne, otoczony zadrzewieniem sosnowym; na ziemi grupa 5 owocników; leg. Barbara K.; det. Krzysztof Pawłowski; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°36'23,62" E 16°55'35,46"

fot. 198853 fot. 198854

Szersza dokumentacja fotograficzna stanowiska w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/198241.html

 ID114513  Langermannia gigantea; Gniezno, wjazd od zachodu od strony wioski Piekary, przy ul. Żerniki, CC-83; 2008.09.17; przydroże na wysokości obszaru pola uprawnego, po lewej i po prawej stronie pola zabudowa jednorodzinna; owocnik spoczywał luzem na trawie pod drzewem liściastym jeden owocnik zeszłoroczny, jeden owocnik tegoroczny; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°32'30,65" E 17°33'41,53"

Tegoroczny owocnik leżał luzem, pobocze na lewo od drzewa było świeżo wykoszone, być może podczas tych prac owocnik został oderwany od podłoża, dodatkowo na szosie leżał rozjechany jeszcze jeden owocnik.

fot. 201669 fot. 201670

 ID114738  Langermannia gigantea; województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, 1,7 km na zach. od wioski Turostówko, CC-80; 2008.09.17; przydroże drogi biegnącej skrajem lasu z przewagą sosny oraz podrostem liściastym, w pobliżu owocnika klony; wśród trawy na skraju lasu jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°32'48,00" E 17°11'40,71"

fot. 202097 fot. 202098 fot. 202099

 ID117083  Langermannia gigantea; Gdańsk ul.Potokowa, DA-80; 2008.10.04; nieużytki,łąka; W ziemi jeden gigantyczny owocnik; leg. Marcin S.Wilga,Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 207027 fot. 207028

 ID119368  Langermannia gigantea; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, dolina Wełny, 0,8 km na pn. od leśniczówki Brody, CC-73; 2008.09.21; zagajnik leśny oddzielony od właściwego lasu leśną drogą gruntową, wcinający się w intensywnie użytkowaną i nawożoną torfową łąkę nad rzeczką Wełną; na ziemi grupa 24 tegorocznych owocników rosnących w półokręgu wokół klonu, poza tym pozostałości zeszłorocznych owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°37'32,07" E 17°38'43,82"
potwierdzenie stanowiska ID:107485

Stwierdzono obecność 24 tegorocznych owocników, w tym w dniu znalezienia 7 młodych, jeszcze białych, pozostałe 17 starsze beżowiejąco-brązowiejące, niektóre pękające.
Oprócz tego znaleziono ok. 10 pozostałości po zeszłorocznych owocnikach.

Widok stanowiska od strony łąki (strzałką zaznaczony klon, wokół którego rozmieszczone są owocniki) oraz od strony zagajnika:
fot. 212414 fot. 212415
Największy owocnik:
fot. 212416
Przykładowe inne owocniki:
fot. 212417 fot. 212418

Szczegóły o stanowisku w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/184705.html

 ID120640  Langermannia gigantea; Tomice k. Ząbkowic Śl, park przy pałacu, cz. W, BE-97; 2008.09.27; park; na ziemi 5 owocników; leg. Jacek Soboń; det. Jacek Soboń; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 215694 fot. 215695
purchawica olbrzymia

 ID121115  Langermannia gigantea; Busko Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-15; 2008.08.11; ogród owocowy, jabłoń, śliwa, orzech włoski, krzewy czerwonej porzeczki; na ziemi w trawie 9 owocników na powierzchni ok 200m; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217076 fot. 217077 fot. 217078

 ID127332  Langermannia gigantea; Szamocin 5 km NW, pow.chodzieski, woj. wielkopolskie CC-30; 2007.09.29; grobla stawu; na ziemi 1 owocnik; leg. ; det. ; eksykat: nie tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: stanowisko jest nam znane od roku 2004, corocznie stwierdzamy wystepowanie do kilkunastu owocników
fot. 231652

 ID128851  Langermannia gigantea; Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-21; 2007.08.15; grobla stawu; na ziemi 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 235052

 ID128917  Langermannia gigantea; wieś Zielony Lasek, 3km od Krutyni, powiat Mrągowski, EB-69; 2009.04.18; zarośnięta łączka przy rzece Krutyń; na ziemi, w trawie 4 lub 5 owocników w promieniu 3 metrów; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: OWOCNIKI ZESZŁOROCZNE

fot. 235155 fot. 235156 fot. 235157 fot. 235158

 ID129109  Langermannia gigantea; Wrocław - Bierdzany, BE-59; 2009.03.21; las liściasty; osika, wierzba, olcha, bez czarny i inne; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 235486

 ID129112  Langermannia gigantea; Wrocław - Klecina, ok. 300m NE od parku handlowego Auchan Bielany, BE-58; 2009.04.09; teren ruderalny, wzdłuż pasa topoli, zarosla z przewagą bzu czarnego; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 235497 fot. 235498

 ID130287  Langermannia gigantea; 1 km N,Czyżów,gm.Kleszczów, DE-35; 2009.05.03; nieużytkowana łąka; na ziemi w grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Na zdjęciach owocniki zeszłoroczne-tych było 16 sztuk.Poza tym były tam jeszcze owocniki dwuletnie,a może i starsze (''kupki'' gleby przerośnięte trawą i roślinnością zielną) w liczbie ok.35 sztuk.

fot. 238132 fot. 238133 fot. 238134 fot. 238135

 ID130770  Langermannia gigantea; woj. wielkpopolskie, pow. poznański, park podworski w Radojewie k. Poznania położony na wzgórzu morenowym, którego stoki opadają łagodnie ku dolinie Warty, BC-99; 2009.03.19; łęg zboczowy (Violo odoratae-Ulmetum) - rozmaite gatunki drzew liściastych z dominacją dębu szypułkowego (Quercus robur) i wiązu polnego (Ulmus minor), również lipa, dąb czerwony, platan; na ziemi dwa zeszłoroczne owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: wpis do tabeli+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie trwania stanowiska zgłoszonego przez Marka Zychłę w 2006r. ID:47378

Kwadrat ATPOL BC-99 wyznaczony ze współrzędnych odczytanych z odbiornika GPS.

owocniki:
fot. 239080 fot. 239081

 ID136699  Langermannia gigantea; 1 km Pn,Oborniki Śląskie pow.trzebnica,dolnośląskie, BE-28; 2009.06.28; Łąka z młodymi sadzonkami sosny; mech i trawa pojedyńczo; leg. Maciej Szczuka; det. Maciej Szczuka; weryfikował: -, -; eksykat: -, tak, notatka: -; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 251694

 ID138669  Langermannia gigantea; Łodź, park Poniatowskiego, DD-76; 2009.06.29; trawnik w parku; na ziemi pojedyńczy osobnik; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 257227

 ID142599  Langermannia gigantea; Radzików, gmina Błonie, pow. warszawski zachodni/ED-24; 2008.08.30; zaniedbany park, różne drzewa liściaste - grusza, jabłoń, robinie, lipy; trawa pojedynczo lub w grupie (2-3); leg. Tomasz Góral; det. Tomasz Góral; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 267488 fot. 267489 ID144849  Langermannia gigantea; Trasa Supraśl-Majówka, około 1 km w kierunku Majówki od leśniczówki Krasny Las., GC-11; 2009.09.06; Poletko uprawno-zanętowe.; na ziemi. jeden owocnik.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/270513.html

 ID145140  Langermannia gigantea; Rezerwat przyrody Morysin w Warszawie, ED-27; 2009.09.16; las liściasty z przewagą topoli i klonów; na ziemi 5 sztuk w tym 2 kopnięte; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony i rezerwat, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 273808 fot. 273809

 ID145952  Langermannia gigantea; Szamocin 5 km NW, pow.chodzieski, woj.wielkopolskie, CC-30; 2009.09.19; grobla stawu; na ziemi 6 owocników, najwiekszy o srednicy ok. 30 cm; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275781fot. 275782
jest to potwierdzenie stwierdzenia ID127332

 ID148578  Langermannia gigantea; Ogród botaniczny/dendrologiczny w Przelewicach, AC-26; 2009.06.23; Na skraju łąki w kompleksie parkowym, drzewa: jabłonie, jaśmin, żywotniki; na ziemi, wśród roślinności przejściowej (ruderalna>łąkowa) pojedynczy owocnik 20 cm średnicy; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282891 fot. 282892 fot. 282893

 ID149275  Langermannia gigantea; Stawy Występ, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-23; 2009.10.11; grobla stawu; na ziemi 2 owocniki o średnicy ok. 40 cm oddalone od siebie o ok 150 m; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 284446fot. 284447

 ID152516  Langermannia gigantea; 0,7 km E, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2009.09.05; las mieszany: grab, głóg, dąb, klon, jesion, brzoza, modrzew, kilkadziesiąt m od granicy lasu i pola uprawnego; na ziemi jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'37,53" E 16°56'37,70}
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 112633

w tym roku znalazłam tylko jeden owocnik
zdjęcia - siedlisko i dwa ujęcia owocnika fot. 293716 fot. 293717 fot. 293718

 ID152536  Langermannia gigantea; 1,3 km NW, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.09.13; wiąz, olsza, brzoza, leszczyna, w pewnym oddaleniu dąb i sosna, stanowisko mieści się kilkadziesiąt m od granicy lasu z polem uprawnym; na ziemi kilka owocników, jeden wydaje się być tegorocznym, pozostałe na pewno zeszłoroczne; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°27'54,83" E 17°28'39,96"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59

zdjęcia - siedlisko, owocnik prawdopodobnie tegoroczny, owocniki zeszłoroczne
fot. 293877 fot. 293878 fot. 293879 fot. 293880 fot. 293881

 ID153816  Langermannia gigantea; 0,8 km S, leśniczówka Brody, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2009.06.28; zagajnik leśny oddzielony od właściwego lasu leśną drogą gruntową, wcinający się w intensywnie użytkowaną i nawożoną torfową łąkę nad rzeczką Wełną; na ziemi w dniu 28.06.2009 - 3 młode, białe owocniki, w dniu 09.08.2009 - 6 młodych, białych owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, Tak, wykonane 28.06.2009, 09.08.2009, 20.09.2009, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126
ponowna obserwacja na stanowisku znanym z 2008 r. ID: 119368
szczegóły w wątku - http://www.bio-forum.pl/messages/33/250618.html

zdjęcie z 09.08.2009 r. - młody owocnik obok grupy starszych fot. 298165

 ID153827  Langermannia gigantea; Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego (dawnej Akademii Rolniczej), Poznań, ul. Niestachowska, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD-08; 2009.11.06; zadrzewienie liściaste - m.in. klon, jesion, buk, lipa, również bluszcz pospolity; na ziemi trzy tegoroczne owocniki, widocznych również kilka zeszłorocznych owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Ponowna obserwacja stanowiska znanego z 2008 r. ID 110319, ale owocniki wyrastały w innym miejscu, w którym rok temu ich nie zauważyłam. Sądząc po pozostałościach wcześniej też tu rosły.

Owocniki nie były pierwszej młodości, ale jeszcze było widać wyraźnie, że to tegoroczny wysyp, prawdopodobnie z sierpnia.

zdjęcia: siedlisko, każdy z trzech owocników w dwóch ujęciach oraz zeszłoroczny owocnik
fot. 298191 fot. 298192 fot. 298193 fot. 298194 fot. 298195 fot. 298196 fot. 298197 fot. 298198

 ID154083  Langermannia gigantea; 4,1 km, S, Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD-04; 2007.06.20; ziołorośle nitrofilne, przy drodze leśnej w lesie mieszanym o charakterze grądu; na ziemi, gleba świeża 3 owocniki w grupie na powierzchni kilkudziesięciu m2; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Nadleśnictwo Rzepin, Leśnictwo Nowy Młyn.
2 owocniki nadgryzione przez jakieś zwierzę (widoczne na fotografi).
fot. 299244 fot. 299245

 ID154588  Langermannia gigantea; Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-21; 2009.09.27; grobla stawu; na ziemi 2 owocniki o średnicy ok. 45 cm; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 300701 fot. 300702
jest to potwierdzenie stwierdzenia ID128851

 ID155748  Langermannia gigantea; 500 m na N-W od zabudowań miejscowości Radostów Pierwszy, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-38; 2009.08.01; koszona łąka; na ziemi, wśród traw dwa osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Jeden grzyb miał obwód 58 cm, a drugi 79 cm.
fot. 304857 fot. 304858 fot. 304859 fot. 304860

 ID161904  Langermannia gigantea; Ostromecko, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-27; 2010.03.21; fragment lasu łęgowego; na ziemi jeden owocnik; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 324908

 ID164054  Langermannia gigantea; Obórki, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, DC-25; 2010.04.04; zakrzaczenia śródłąkowe; na ziemi 4 zeszłoroczne owocniki; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 333782fot. 333783

 ID169623  Langermannia gigantea; 400 m na S od wsi Godawy, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-64; 2010.08.07; przy zadrzewieniu przydrożnym (klon, głóg i inne) rosnącym pomiędzy szosą i polem uprawnym; na ziemi dwa owocniki, jeden o śr. ok. 20 cm, drugi ok. 30 cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: widok na siedlisko, owocniki
fot. 357714 fot. 357715 fot. 357716 fot. 357717

 ID170108  Langermannia gigantea; Sopot Użytek ekologiczny, woj. pomorskie, DA-70; 2010.08.07; Las mieszany buk,sosna,lipa,świerk,topola; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 359353 fot. 359354

 ID170110  Langermannia gigantea; Gdańsk Oliwa ul.Droszyńskiego 3, woj. pomorskie, DA-80; 2010.08.11; Posesja prywatna lilak,orzech,topola; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 359358

 ID171038  Langermannia gigantea; na granicy Knurowa i Dębieńska, wzdłuz autostrady A1, pow. Gliwice, woj. śląskie, DF-50; 2010.08.22; w trawie i pokrzywach, w robiniach pseudoakacjowych; na ziemi pojedynczo, po dwie, po trzy około 20 sztuk. Może ich być więcej, ale to jest za siatką i nie ma do nich dostępu; leg. Ryszard Szreter; det. Ryszard Szreter; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: W jednej z nich było gniazdo mrówek
fot. 362360 fot. 362361 fot. 362362 fot. 362363 fot. 362364 fot. 362365 fot. 362366 fot. 362367 ID171169  Langermannia gigantea; ul.Jałowcowa,Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.08.23; przydomowy trawnik z drzewami; na ziemi zauważyłem 8 owocników,w tym dwa zniszczone; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 362885 fot. 362886 fot. 362887 fot. 362888

 ID171718  Langermannia gigantea; Gdańsk Oliwa ul.Wojska polskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2010.08.26; teren sklepu ogrodniczego; w trawie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 364842 fot. 364843 fot. 364844 fot. 364845

 ID172000  (potwierdzenie 152536) Langermannia gigantea; 1,3 km na NW od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2010.08.30; las mieszany: wiąz, olsza, brzoza, leszczyna, w pewnym oddaleniu dąb i sosna, stanowisko mieści się kilkadziesiąt m od granicy lasu z polem uprawnym; na ziemi 18 owocników rosnących w półkolu o średnicy kilku m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59

siedlisko
fot. 365950
przykładowe owocniki
fot. 365951 fot. 365952

 ID172797  Langermannia gigantea; Kokoryczowe Wzgórze - park podworski w Radojewie k. Poznania, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-99; 2010.08.26; łęg zboczowy (Violo odoratae-Ulmetum) - rozmaite gatunki drzew liściastych z dominacją dębu szypułkowego (Quercus robur) i wiązu polnego (Ulmus minor), również lipa, dąb czerwony, platan; na ziemi jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'54,02"
E 16°57'12,63"

fot. 368443 fot. 368444 fot. 368445

 ID174600  (potwierdzenie 154588) Langermannia gigantea; Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-21; 2010.09.16; grobla stawu; na ziemi 1 owocnik o średnicy ok. 40 cm; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373655

 ID174603  (potwierdzenie 149275) Langermannia gigantea; Stawy Występ, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-23; 2010.09.16; grobla stawu; na ziemi 1 owocnik o średnicy ok.15 cm; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373672

 ID177171  Langermannia gigantea; Potulice, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-24; 2010.09.14; przy polnej drodze; na ziemi 1 owocnik o średnicy ok.25 cm; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 381072

 ID177440  Langermannia gigantea; Skawina, część północna, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2010.08.15; sad owocowy; w trawie 2 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: grzyby wyrastają w sadzie owocowym na terenie prywatnym w każdym roku w ilosci 2-5 szt. Stanowsiko obserwowane od roku 2005.
fot. 381823

 ID178999  Langermannia gigantea; 2 km na E od wioski Gołaszyn pod Obornikami, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-78; 2010.03.29; niedaleko brzegu Warty, teren nieco wyniesiony pomiędzy Wartą, a nieco niżej położonymi łąkami zalewowymi, porośnięty grupą drzew: wiąz, dąb, wierzba; ziemia, podłoże żyzne, porośnięte wiosną ziarnopłonem wiosennym, a później pokrzywą zwyczajną 6 zeszłorocznych lub starszych owocników różnej wielkości; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°37'44,30" E 16°51'49,80"

siedlisko - widok z oddali - po lewej pod ścianą lasu koryto Warty, po prawej łąki zalewowe, strzałka wskazuje grupę drzew, pośród których znajduje się stanowisko L. gigantea
siedlisko - widok z bliska - tu Warta niewidoczna po prawej, rozlewisko po lewej
owocniki różnej wielkości
fot. 386265 fot. 386266 fot. 386267 fot. 386268 fot. 386269

 ID179000  Langermannia gigantea; 2,5 km na W od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-78; 2010.03.29; kilkanaście m od brzegu Warty, las o składzie: sosna, klon, wiąz, buk; na ziemi 5 owocników zeszłorocznych i starszych znalezionych na powierzchni ok. 50 m2; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 215

N 52°36'37,20" E 16°55'25,24"

stanowisko zagrożone jazdami pojazdów terenowych (quady, motory crossowe)

siedlisko i owocniki (jeden z owocników największy, jaki dotąd widziałam)
fot. 386275 fot. 386276 fot. 386277 fot. 386278

 ID180601  Langermannia gigantea; 2,2 km na NE od Modliszewka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2010.08.22; zagajnik leśny (m.in. klon) oddzielony od właściwego lasu leśną drogą gruntową, wcinający się w intensywnie użytkowaną i nawożoną torfową łąkę nad rzeczką Wełną; na ziemi, podłoże torfowe cztery owocniki, dwa starsze i dwa młodsze; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126

stanowisko obserwowane od 2008, gdy znaleziono tam zejściowe owocniki z 2007 r., owocniki pojawiają się jak dotąd każdego roku

siedlisko i owocniki:
fot. 391696 fot. 391697 fot. 391698

 ID180851  Langermannia gigantea; 0,7 km na W od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2010.10.03; las mieszany: grab, głóg, dąb, klon, jesion, brzoza, modrzew, kilkadziesiąt m od granicy lasu i pola uprawnego; na ziemi 7 owocników wielkości do 25 cm dłuższej średnicy; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

fot. 392483 fot. 392484 fot. 392485 fot. 392486 fot. 392487

 ID181367  Langermannia gigantea; Kazimierz Dolny, w kępie liściastych drzew u podnuża nieczynnego kamieniołomu, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-23; 2010.11.21; W kępie młodych, liściastych drzew z przewagą Populus, Salix; Na ziemi o podłożu wapiennym wśród zdziczałych łodyg rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) 2 owocniki; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BM/10.02.11, tak, notatka: Tak, INDEX 20101121-16; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: N51st18'53 E21st55'38
Purchawica olbrzymia

fot. 393817 fot. 393818 fot. 393819 fot. 393820 fot. 393821

 ID183133  Langermannia gigantea; Ruszowice k. Głogowa, ul. Biała, pow. Głogów, woj. dolnośląskie, BD-82; 2008.08.07; ogród przydomowy; na ziemii pojedynczo, kilka; leg. Krzysztof Orzechowski; det. Ryszard Orzechowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: być może przeniesione z ziemią ogródkową;
fot. 398903 fot. 398904

 ID186406  Langermannia gigantea; 0,8 km na NE od Imielenka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2011.03.15; zakrzaczenie przy torach kolejowych, głóg; na ziemi, wśród krzewów 3 owocniki z poprzednich sezonów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie, tylko mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: lokalizacja - widok od stanowiska w przeciwną stronę
fot. 413312
siedlisko
fot. 413313
owocniki
fot. 413314 fot. 413315 fot. 413316 fot. 413317

 ID189175  Langermannia gigantea; ok. 0,5 km na NE od Rzegnowa, przy szlaku św, Jakuba (odcinek Rzegnowo-Braciszewo), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-82; 2011.05.19; przydroże drogi gruntowej biegnącej przez pola uprawne; na ziemi jeden owocnik sprzed roku lub dwóch lat; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: siedlisko
widok w stronę Rzegnowa
fot. 433815
widok w stronę Braciszewa
fot. 433816
owocnik
fot. 433817

 ID189323  Langermannia gigantea; Gdańsk Przymorze Park Reagana, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.08.05; Skraj lasu i łaki w pobliży strumienia,olsza,wierzba,żyzna gleba; w ziemi,pokrzywy dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pasa Nadmorskiego; publikacja: http://pke.gdansk.pl/spoleczna_koncepcja_zagospodarowania_pasa_nadmorskiego/pas_nadmorski_inwentaryzacja_05_05_2011.pdf,Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 434795
4 m. npm.

 ID190095  (potwierdzenie 164054) Langermannia gigantea; Obórki, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, DC-25; 2011.08.18; zakrzaczenia śródłąkowe; na ziemi 2 zeszłoroczne owocniki; leg. Bogdan Rudzionek ,Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 438167

 ID191116  Langermannia gigantea; Hel-bór Muzeum Obrony Wybrzeża, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-51; 2011.09.10; Nadmorski las sosnowy; w ziemi 9 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 443027 fot. 443028 fot. 443029
Forma ochrony Nadmorski PK dodatkowo owocniki są zabezpieczone i opisane na etykiecie

 ID191904  (potwierdzenie 128851) Langermannia gigantea; Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-21; 2011.09.28; grobla stawu; na ziemi jeden owocnik o średnicy ok.30 cm; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 446645

ID193742 Langermannia gigantea; Darnków, 2,5 km NE, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF-13; 2009.09.06; świeża łąka górska, pastwisko dla koni; na ziemi kilka młodych osobników; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: nie, nie, notatka: nie
uwagi: Park Narodowy Gór Stołowych; GPS N50.449922, E16.3215 (WGS-84)

 ID195413  Langermannia gigantea; Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego (dawnej Akademii Rolniczej), Poznań, ul. Niestachowska, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2011.09.16; zadrzewienie liściaste - m.in. klon, jesion, buk, lipa, również bluszcz pospolity; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: stanowisko
fot. 464759
przykładowe owocniki
fot. 464760 fot. 464761

ID297465 Langermannia gigantea; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.08.31; Nieużytkowany sad gruszowy.; Na ziemi. Kilka owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908923

ID299158 Calvatia gigantea; L±d nad Wart± (gmina L±dek), pow. słupecki, woj. wielkopolskie, CD-25; 2017.04.02; park krajobrazowy o powierzchni 3,8 hektara z pomnikowymi drzewami należ±cy do zespołu dworskiego (dwór i park) z I połowy XIX w założony w okresie budowy dworu , w drzewostanie m.in. Acer sp., Robinia pseudoacacia, w runie Ficaria verna i Anemone nemorosa; na ziemi jeden owocnik z poprzedniego sezonu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 917315 fot. 917316 fot. 917317

ID299202 Calvatia gigantea; Grocholin (gmina Kcynia), rez. Grocholin, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-32; 2012.03.18; las łęgowy w Dolinie Noteci; na ziemi 1 owocnik z poprzedniego sezonu, 1 z sezonu wcześniejszego; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody oraz gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: N 52st 58' 57.6"
E 17st 24' 17,0"
nadleśnictwo Szubin, leśnictwo Laskownica
owocnik i jego położenie względem strumienia
fot. 917584 fot. 917585
rozmiar owocnika
fot. 917586
stary owocnik z wcześniejszego sezonu
fot. 917587

ID299205 Calvatia gigantea; Mięcierzyn (gmina Rogowo), pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.04.10; nad strumieniem; na ziemi dwa owocniki w odległości kilkuset m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w 2012 gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: lokalizacja szczegółowa - nad strumieniem płynącym przez grunty wsi Mięcierzyn w kierunku jeziora Lubeckiego
widok na lokalizację owocnika 1
fot. 917608 fot. 917609
owocnik
fot. 917610
widok na lokalizację owocnika 2 (w olsie nad strumieniem, owocnik spadł do strumienia)
fot. 917611
owocnik
fot. 917612

ID299210 Calvatia gigantea; Ślesin (gmina Nakło nad Notecią) 1 km SE, rez. Skarpy Ślesińskie, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-23; 2012.04.30; granicz±ce z ł±k± podnóże skarpy z murawą kserotermiczn±, zadrzewienie z dębem, klonem bzem czarnym; na ziemi jeden owocnik z poprzedniego sezonu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody oraz gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: 53°09’ 17,7”N 17°38’52,6”E

Rezerwat Skarpy Ślesińskie jest położony w obrębie korytarza ekologicznego włączonego do sieci Natura 2000: Doliny Noteci (OZW).

siedlisko
fot. 917625
owocnik
fot. 917626

ID299219 Calvatia gigantea; Rzegnowo (gmina Łubowo) 0,9 km NE, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-82; 2012.10.04; śrdpolna aleja klonowa; na ziemi dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w 2012 gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: 52°32'00,7"N 17°29'53,1"E
siedlisko
fot. 917671
owocnik 1
fot. 917672 fot. 917673 fot. 917674
owocnik 2
fot. 917675

ID299383 Calvatia gigantea; ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2009.07.07; skraj lasu grądowego,krzewy,pokrzywy; na ziemi w pokrzywach kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie dotyczy(2009-pod ochroną), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 918191

literatura · references
· Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.44 [14]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.390 [49]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.446 [5]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 25.04.2017 · powstała/was created 18.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Langermannia_gigantea.htm"> Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>