edibleprotectedred listGREJ

Disciotis venosa (Pers.) Arnould

krążkówka żyłkowana
Disciotis venosa
pokrój · habit; 12.04.2002, Czechy, Brandys
copyright © by Mírek Junek
Disciotis venosa
Disciotis venosa

owocnik (Fruitbody)

Owocnik półkulisty, miseczkowaty, także nieregularny, do płaskiego, rozpostartego, 60-200(250) mm średnicy; wewnętrzna strona ochrowa, żółobrązowa, jasnobrązowa, cynamonowobrązowa, żyłkowana z żyłkami zbiegającymi ku centrum; zewnętrzna powierzchnia omszona, biaława do ochrowej ze zbiegającymi żyłkami łączącymi się w króki, zagłębiony w podłożu trzon; brzeg podwinięty.

Miąższ kruchy, 3-10 mm grubości; o wyraźnym zapachu chloru; smak łagodny.

Fruitbody hemispherical, cup-like, also irregular, to flat, resupinate, 60-200(250) mm in diameter; inner surface ochre, yellow-brown, light brown, cinnamon-brown, venose with veins running to the centre, outer surface pubescent, whitish to ochre with decurrent veins joined together to form a short, buried in the substrate, stalk; margin incurved.

Flesh fragile, 3-10 mm thick; with a distinct chlorine smell; taste mild.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki hialinowe, gładkie, elipsoidalne, bez kropli tłuszczu, 19-23 x 12-13 µm.

Spore print white. Spores hyaline, smooth, ellipsoid, without an oil drop, 19-23 x 12-13 µm.

występowanie

Rzadko. Owocniki wyrastają wiosną, pojedynczo lub w grupach, na ziemi, w lasach i parkach, preferuje gleby wapienne, także w dolinach rzek, na glebach ciężkich, ilastych, wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych i porosłych mchami.

Rare. Sporocarps found in spring, solitary or gregarious, terrestrial, in forests and park grounds; calciphilous, also in river valleys, on heavy loamy soils, among herbaceous vegetation; hydrophilous and muscicolous.

wartość (Importance)

Jadalna, smaczna. W Polsce podlega ochronie.

Edible.

uwagi (Remarks)

Discina perlata
Jest sporo podobnie wyglądających grzybów, jednak bez zapachu chloru i zwykle mniejszych np. krążkownica wrębiasta (Discina perlata), wyrastająca na rozkładającym się drewnie drzew iglastych lub w ich pobliżu.

There is a number of similarly looking fungi, but without chlorine odour and usually smaller e.g. Discina perlata, which grows on decaying conifer wood or in its proximity.

wybrane znaleziska · selected collections

Disciotis venosa
2f · 08 05 01 2
(Bieszczady)
znaleziska Disciotis venosa na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 235815 CA-89, 99280 DF-85, 48835 EF-60, 30748 EG-09, 100567 FG-33,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 234905 CA-89, 165240 DF-78, 198599 DF-78, 180973 FG-22, 184920 FG-33,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

30748 Disciotis venosa; Biecz, pow. Gorlice, woj. małopolskie, 2.5 km na SE, las Czerwonki, EG-09; 29.04.2006; Na polance w dolince potoku, wokół las jodłowy z grabem i dębem, nad potokiem olcha szara i czarna; Na ziemi pośród lepiężników różowych i innej roślinności zielnej, na ciemnej, gliniastej glebie pojedynczo, w promieniu 2 m jeszcze trzy owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: Krążkówka żyłkowana
fot. 33071

48835 Disciotis venosa; Kraków Nowa Huta, okolice stopnia wodnego Przewóz, EF-60; 09.04.2006; las łęgowy (olcha, wierzba) w międzywalu Wisły; na ziemi pojednynczo, około 15 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-005, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64377

99280 Disciotis venosa; Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF-85; 10.05.2008; brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg); na ziemi trzy owocniki pojedynczo około 2 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/28.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki do 5-8 cm średnicy, hymenium brązowe, od spodu owocnik jasny, białobrązowy, miąższ miseczki grubości 2-4 mm, bardzo łamliwy, trzonek około 1 cm długości. Smak nie stwierdzalny, zapach chloru. Zarodniki 19x12,5 um, gładkie, elipsoidalne.

fot. 168190 fot. 168191 fot. 168192

100567 Disciotis venosa; ok. 3,5 km N, Wola Niżna - okolice Polan Surowicznych, na lewym brzegu potoku o orientacji W --> E. Okolice Chatki Elektryków, FG-33; 28.04.2008; skarpa nad potokiem; na glebie, w towarzystwie roślin widocznych na zdjęciach na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych - ponad 10 owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BdPN/4.05.08, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Największy z owocników, przedstawiony z pokrywką obiektywu, miał szerokość ok. 8cm

fot. 170764 fot. 170765 fot. 170766 fot. 170767 fot. 170768 fot. 170769 fot. 170770 fot. 170771 fot. 170772

165240 Disciotis venosa; Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 06.05.2010; w rozległej dolnie koryta rzeki Skawinki, na pograniczu lasu łęgowego; w trawie na gliniastej ziemi w grupie, około 20 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko to jest obserwowane od 2007 r. Owocniki pojawiały się co roku prócz 2009 r. Wydzielały bardzo mocny zapach chloru. Zdjęcia były robione podczas bardzo dużej wilgotności. Większość grzybów była w stanie zejściowym.
fot. 338790 fot. 338791 fot. 338792

180973 Disciotis venosa; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 17.04.2010; nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami; na ziemi pojedynczo i w grupach, kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 392890 fot. 392891 fot. 392892 fot. 392893

184920 Disciotis venosa; okolice Daliowej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 25.04.2011; na brzegu Wisłoka; na ziemi na przestrzeni kilkudziesięciu metrów w grupach i pojedynczo 7 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405956 fot. 405957 fot. 405958

198599 Disciotis venosa; Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 03.05.2012; las łęgowy w dolinie rzeki Skawinki, okolice ujścia strumyka Rzepnik do Skawinki; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484379 fot. 484380

234905 Disciotis venosa; TPK Gdańsk Dolina Bobrów, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 06.04.2014; las łęgowy, olsza, klon, świerk; ziemia dwa owocniki; leg. M. Wilga; det. M. Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, u Kustosza bazy AK, tak, notatka: tak, Spis grzybów TPK Gdańsk i najbliższych okolic
uwagi: fot. 661022 fot. 661023

235815 Disciotis venosa; TPK Gdańsk Dolina Czystej Wody, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 24.04.2014; zdziczały sad na obrzeżu lasu, jabłoń, czereśnia, wierzba, inne; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 664249

literatura · references
[26I] [49] [9] [1] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.09.2008 · została utworzona/was created 14.07.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Disciotis_venosa.htm">krążkówka żyłkowana - Disciotis venosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>