niejadalny

Russula fellea Fries

gołąbek żółciowy
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
kilka sztuk pod bukami; 23.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
kilka sztuk pod bukami
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
7 min, alfa-naftol, gwajak; Russula fellea (left), Russula risigallina (right)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
2 min, alfa-naftol, gwajak; Russula fellea (left), Russula risigallina (right)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)

opis

Kapelusz żółtoochrowy, cielistoochrowy, słomkowożółty, miodowoochrowy, ku brzegom wyblakły; 30-60(120) mm, dość masywny, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płytko wklęsłego; powierzchnia kapelusza matowa, gładka, jedynie gdy wilgotna to lepka, błyszcząca i zdzieralna w 1/3 promienia kapelusza; u starych okazów brzeg kapelusza gruzełkowaty lub krótko karbowany.

space

Trzon barwy kapelusza ale jaśniejszy; 40-60(80) x 10-15 mm, równogruby, czasem przewężony w centrum; powierzchnia gładka, matowa, z wiekiem w górze mączysta; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus yellow-ochraceous, flesh-ochraceous, straw-coloured, honey-ochraceous, towards the margins faded; 30-60(120) mm, quite massive, initially hemispherical, later plane to weakly concave; pileal surface dull, smooth, viscid only when moist, glossy and peelable 1/3 from the margin; in old specimens margin of the cap warty or shortly striate.

space

Stipe colour of the cap but lighter; 40-60(80) x 10-15 mm, equal, sometimes centrally narrowed; surface smooth, dull, with age at the apex farinose; solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, brodawkowane ze słabą siateczką, brodawki tępe, 7.5-9 x 6-7 µm średnicy.

Spore print white. Spores ellipsoid, verrucose with a weak reticulum, verrucae obtuse, 7.5-9 x 6-7 µm in diameter.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni w grupach po kilka w lasach bukowych, rzadziej w szpilkowych.

Not common. Summer-fall, gregarious or solitary in beech forests, not so common in coniferous forests.

wartość

Niejadalny z powodu ostrego smaku.

Inedible because of hot taste.

uwagi

Dość podobny gołąbek brudnożółty (Russula ochroleuca) ma zwykle większe owocniki, o +-równomiernie zabarwionym kapeluszu, skórka kapelusza jest mniej matowa i smak nie jest tak ostry. Reakcja miąższu z gwajakiem jest natychmiastowa. U gołąbek żółciowy (Russula fellea) dość charakterystyczna jest niewielka różnica barwy (poza odcieniem) pomiędzy blaszkami a brzegiem kapelusza - u gołąbka brudnożółtego (Russula ochroleuca) ten kontrast jest wyraźny.

space

znalezisko 20010923.4.01 - Russula fellea (gołąbek żółciowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
2f · 20010923.4.01
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
znalezisko 20080906.4.08 - Russula fellea (gołąbek żółciowy); Bieszczady
4f · 20080906.4.08
/Bieszczady/
literatura · references
· Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). p.19 [20]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.413 [5]
· Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) p.80 [18V]
· Einhellinger, A., 1985 — Die Gattung Rusula in Bayern. p.58 [50]
· Sarnari, M., 1998 — Monografia illustrata del Genere Russula in Europa. Tomo Primo. p.481 [46]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.476 [49]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3469
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.05.2017 · powstała/was created 27.11.2001

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Russula_fellea.htm"> Russula fellea (gołąbek żółciowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>