non edible

Russula fellea Fries

gołąbek żółciowy
Russula fellea
przymiar20 mm
kilka sztuk pod bukami · few specimens under beech; in Melzer, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter; 23.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 010923.4
copyright © by Marek Snowarski
Russula fellea
przymiar20 mm
kilka sztuk pod bukami · few specimens under beech
Russula fellea
7 min, alfa-naftol, gwajak; Russula fellea (left), Russula risigallina (right)
Russula fellea
2 min, alfa-naftol, gwajak; Russula fellea (left), Russula risigallina (right)
Russula fellea
Russula fellea

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz żółtoochrowy, cielistoochrowy, słomkowożółty, miodowoochrowy, ku brzegom wyblakły; 30-60(120) mm, dość masywny, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płytko wklęsłego; powierzchnia kapelusza matowa, gładka, jedynie gdy wilgotna to lepka, błyszcząca i zdzieralna w 1/3 promienia kapelusza; u starych okazów brzeg kapelusza gruzełkowaty lub krótko karbowany.

Blaszki jasnożółtoochrowe; gęste, kruche, cienkie, przyrośnięte do wykrojonych.

Trzon barwy kapelusza ale jaśniejszy; 40-60(80) x 10-15 mm, równogruby, czasem przewężony w centrum; powierzchnia gładka, matowa, z wiekiem w górze mączysta; pełny, z wiekiem pusty.

Miąższ biały, z wiekiem słomkowoochrowy, niezmienny; zwięzły i dość gruby w kapeluszu; smak bardzo ostry; zapach silny, owocowy, może przypominać zapach pelargonii. Brak reakcji z gwajakiem! Z FeSO4 reakcja słaba i powolna.

Pileus yellow-ochraceous, flesh-ochraceous, straw-coloured, honey-ochraceous, towards the margins faded; 30-60(120) mm, quite massive, initially hemispherical, later plane to weakly concave; pileal surface dull, smooth, viscid only when moist, glossy and peelable 1/3 from the margin; in old specimens margin of the cap warty or shortly striate.

Lamellae light yellow-ochraceous; close, fragile, thin, adnate to adnexed.

Stipe colour of the cap but lighter; 40-60(80) x 10-15 mm, equal, sometimes centrally narrowed; surface smooth, dull, with age at the apex farinose; solid, with age hollow.

Flesh white, with age straw coloured-ochraceous, unchanging; compact and quite thick in the cap; taste very hot; odour strong, fruity, somewhat reminding of geranium. Lacking reaction with gwaiac! With FeSO4 reaction weak and slow.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, brodawkowane ze słabą siateczką, brodawki tępe, 7.5-9 x 6-7 µm średnicy.

Spore print white. Spores ellipsoid, verrucose with a weak reticulum, verrucae obtuse, 7.5-9 x 6-7 µm in diameter.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni w grupach po kilka w lasach bukowych, rzadziej w szpilkowych.

Not common. Summer-fall, gregarious or solitary in beech forests, not so common in coniferous forests.

wartość (Importance)

Niejadalny z powodu ostrego smaku.

Inedible because of hot taste.

uwagi (Remarks)

Russula ochroleuca
R. ochroleuca
Dość podobny gołąbek ochrowożółty (Russula ochroleuca) ma zwykle większe owocniki, o +-równomiernie zabarwionym kapeluszu, skórka kapelusza jest mniej matowa i smak nie jest tak ostry. Reakcja miąższu z gwajakiem jest natychmiastowa. U gołąbek żółciowy (Russula fellea) dość charakterystyczna jest niewielka różnica barwy (poza odcieniem) pomiędzy blaszkami a brzegiem kapelusza - u gołąbka brudnożółtego (Russula ochroleuca) ten kontrast jest wyraźny.

Quite similar Russula ochroleuca has usually larger sporocarps, with +-uniformly coloured cap, cuticle of the cap is less dull and its taste is less hot. Flesh reacts with gwaiac immediately. In Russula fellea there is low contrast between colour of gills and margin of cap - in Russula ochroleuca contrast is distinct.

wybrane znaleziska · selected collections

Russula fellea
3f · 01 09 23 4 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
identification: Russula versicolor (010923-4)
spores: 8.1 × 6.3, Q= 1.3, N= 13
Russula fellea
4f · 08 09 06 4
(Bieszczady)
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 26.11.2009 · została utworzona/was created 27.11.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Russula_fellea.htm">gołąbek żółciowy - Russula fellea - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>