Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam

znaleziska Hyphodontia nespori na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 156997 AD-18,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

156997 Hyphodontia nespori; 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 17.04.2006; las mieszany(Picea, Betula, Alnus); na kłodzie świerkowej gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 374 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 309153 fot. 309154

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2010 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 09.01.2010 · została utworzona/was created 09.01.2010
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hyphodontia_nespori.htm">Hyphodontia nespori - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>