ediblered list

Boletus pulverulentus Opat.

borowik klinowotrzonowy (borowik omglony)
Boletus pulverulentus
18.09.2006, okolice Rogowa; znal. 060918.2
copyright © by Marek Snowarski
Boletus pulverulentus
przymiar50 mm
pod bukami, grupa 8 sztuk · gregarious under beech
Boletus pulverulentus
przymiar20 mm
młody owocnik pod modrzewiem, po drugiej stronie drogi leśnej kwartał starej buczyny · solitary; young specimen under larch, also close to beech

owocnik (Fruitbody)

Boletus pulverulentus
Boletus pulverulentus
Wszystkie części owocnika nawet lekko otarte, szybko i silnie sinieją, do barwy niemal czarnej.

space

Pory cytrynowo- do złotożółtych, z wiekiem oliwkowożółte. Rurki oliwkowożółte, 5-15(20) mm długości, przyrośnięte do trzonu, nieco wykrojone do krótko zbiegających.

space

Miąższ żółty, natychmiast przebarwia się sino, zapach przyjemny lub niewyczuwalny, smak łagodny, przyjemny.

All parts of fruitbody immediately bruising dark blue even when handled.
Pileus of variable colour, brown, dark brown, sometimes pale brown, grey-olive, occasionally with rusty tint in age; 40-80(100) mm broad; at first hemispheric, in age convex to plane and even with uplifted margin; surface dry, velutinous, with age areolate, subviscid when wet; margin undulating and incurved for a long time.
Pores lemon-yellow to gold-yellow, olive-yellow in age. Tubes olive-yellow, 5-15(20) mm long; depressed at the stipe to short decurrent.
Stipe yellow in upper part, increasingly red or red-brown toward the base; 40-70 x 10-25 mm, equal or tapering toward the base; surface subvelutinous, without reticulation.
Flesh yellow, immediately becoming blue; smell pleasant, indistinct or no smell; taste mild, pleasant.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników ciemnooliwkowy, oliwkowobrązowy. Zarodniki cylindryczne do elipsoidalnych, część ze ściętym końcem, gładkie, żółte, z kropelkami, 16-20 x 4.5-5.5 µm.

Spore print dark olive, olive-brown. Spores cylindric to ellipsoid, same of them with truncating end, smooth, yellow, with drops, 16-20 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Niezbyt częsty, choć spotykany w wielu miejscach, w lasach liściastych i iglastych, na glebach kwaśnych i ubogich, piaszczystych. Pojedynczo lub w grupach od lata do jesieni.

Not common, but widely distributed in hardwood and coniferous forests on acidic and basic soils. Solitary to gregarious, summer-fall.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

Boletus radicans
borowik korzeniasty (Boletus radicans)
Z uwagi na niewielkie rozmiary i mało masywną budowę, na pierwszy rzut oka borowik klinowotrzonowy może przypominać podgrzybka zajączka (Xerocomus subtomentosus). Jest to drobny borowik, bez pękatego trzonu a nawet często ze zwężającym się ku podstawie trzonem. Pory żółte, trzon bez siateczki, w górnej części też żółty. Wszystkie części owocnika nawet lekko otarte czy uciśnięte, szybko i silnie sinieją.

space

Boletus pulverulentus has slender, relatively small fruitbody, which looks more like e.g. Xerocomus subtomentosus then Boletus.
Boletus radicans has large, robust fruitbody, with massive stipe, its cap is usually of light colour, flesh immediately bluing but less and fading after few minutes; taste bitter; at young specimens delicate yellow reticulation could be seen.

wybrane znaleziska · selected collections

Boletus pulverulentus
17f · 06 09 22 2
(Puszcza Białowieska)
Boletus pulverulentus
5f · 06 09 18 2
(okolice Rogowa)
Boletus pulverulentus
2f · 00 07 30 13 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Boletus pulverulentus
3f · 99 07 17 6 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
znaleziska Boletus pulverulentus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 44510 AD-18, 120852 BB-09, 105237 BE-48, 71327 CA-98, 36063 CF-39, 70458 CF-39, 109235 DA-80, 109284 DA-80, 138724 DA-80, 138727 DA-80, 139739 DE-64, 180363 DE-64, 225987 DE-64, 190321 DE-95, 189645 DE-96, 48961 DF-22, 170708 DF-68, 138937 DG-04, 45861 FF-93,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 297139 AB-94, 160623 BB-09, 134677 CE-30, 71844 DA-80, 46685 DD-78, 46687 GC-65,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

36063 Boletus pulverulentus; Pyskowice, ul. Nad Kanałem, nad jez. Dzierżno Małe, CF-39; 28.06.2006; w trawie na terenie ośrodka wypoczynkowego, brzozy, sosny; ziemia i trawa pojedynczo lub po kilka zrosniętych trzonami; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 31/JK/22.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42979 fot. 42980

44510 Boletus pulverulentus; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 29.08.2006; las liściasty (Alnus, Quercus, Betula, Tilia, Ulmus); na ziemi 1 okaz; leg. Anna Maliszewska; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, zielnik własny, H.486, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57114

45861 Boletus pulverulentus; Wola Jasienicka, pow. brzozowski, FF-93; 17.09.2006; las bukowy z domieszką brzozy, jodły, sosny i świerka; na ziemi 2 owocniki pojedynczo; leg. Iwona Grzesik; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/6.09.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

46685 Boletus pulverulentus; skarpy nad rzeką Mrogą k. Rogowa, przy zaporze, DD-78; 18.09.2006; grąd zboczowy; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, w herbarium Marka Snowarskiego, tak, u Marka Snowarskiego, notatka: nie
uwagi:46687 Boletus pulverulentus; park pałacowy w Białowieży, GC-65; 22.09.2006; las mieszany; na ziemi pojedynczo, kilkanaście owocników na terenie parku; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Kustosza bazy i w herbarium Marka Snowarskiego, tak, u Marka Snowarskiego, notatka: nie
uwagi:

48961 Boletus pulverulentus; Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF-22; 15.09.2006; las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk); na ziemi kilkadziesiąt owocników, pojedynczo; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-09-180, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64809

70458 Boletus pulverulentus; Pyskowice nad jez. Dzierżno Małe, teren ośrodka Jachtklubu Dal, CF-39; 05.07.2007; w trawie, w pokrzywach; ziemia pojedynczo i zrośnięte trzonami po kilka; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Potwierdzenie stanowiska sprzed roku, dwóch lat

fot. 105166fot. 105167

71327 Boletus pulverulentus; Babi Dół, CA-98; 12.07.2007; Las mieszany buk,świerk,brzoza,sosna,leszczyna,dąb; na wypalenisku pod świerkami 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Perz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 107242

71844 Boletus pulverulentus; Gdańsk Oliwa TPK, DA-80; 19.07.2007; Dolina Samborowa las grabowo-dębowy-podmokły; w ziemi pod grabami 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak-zostanie wysłany do Kusztosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 108278

105237 Boletus pulverulentus; Wrocław, Las Rędziński, BE-48; 18.06.2008; las liściasty (m.in. lipa i dąb); w starej koleinie pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/29.06.08, nie, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

109235 Boletus pulverulentus; Gdańsk Dolina Zielona TPK, DA-80; 07.08.2008; Łęgi-wąwóz grab,brzoza; W ziemi trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 189518

109284 Boletus pulverulentus; Gdańsk Dolina Zielona TPK, DA-80; 13.08.2008; Wawóz z ciekiem buczyna ze świerkiem,sosną; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 189630

120852 Boletus pulverulentus; Biesowice, nad brzegiem rzeki Wieprzy, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 10.08.2008; las liściasty z przewagą grabu i buka, z domieszką dębu, świerka i sosny; na ziemi wśród młodych grabów kilkanaście owocników na odcinku ok 10 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216256 fot. 216257

134677 Boletus pulverulentus; Szczodre, pow. wrocławski, dolnośląskie - park, CE-30; 13.06.2009; las liściasty (dąb, lipa, wiąz, leszczyna i inne); na ziemi 12 owocników na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski;
uwagi: Jasne zabarwienie dwóch owocników na fotografii 247328 spowodowane jest prawdopodobnie brakiem dostępu światła spowodowanym obklejeniem kapelusza przez liście.

fot. 247325 fot. 247326 fot. 247327 fot. 247328 fot. 247329 fot. 247330 fot. 247331

138724 Boletus pulverulentus; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 21.07.2009; Grąd grab,sosna,dąb (pomnikowy); W ziemi 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 257347
N 54*23,185'
E 018*33,249'
50 m.npm

138727 Boletus pulverulentus; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 23.07.2009; Grąd grab,sosna,dąb,brzoza; w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 257365
N 54*23,473'
E 018*33,045'
66 m.npm

138937 Boletus pulverulentus; ok 3,5 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 21.07.2009; las liściasty grabowy; na ziemi jeden owocnik mocno nadgryziony przez leśne zwierzęta; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/8.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 258180 fot. 258181

139739 Boletus pulverulentus; 1,5 km W,Wikłów,pow.częstochowski, DE-64; 02.08.2009; las mieszany-dąb,sosna,brzoza,grab; na ziemi,pod grabem i dębem grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 50st59'34,5"N 19st16'31,74"E

fot. 260801 fot. 260802 fot. 260803 fot. 260804

160623 Boletus pulverulentus; Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 08.08.2009; las liściasty z przewagą grabu i buka, z domieszką dębu, świerka i sosny; na ziemi wśród młodych grabów piętnaście owocników na pow. 3 m kw, w odległości 200 m kolejne dwa w trawie tuż przy ścieżce; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 320536 fot. 320537 fot. 320538

170708 Boletus pulverulentus; Las Tyniecki (w kierunku Skawińskiej Strefy Inwestycyjnej), Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 18.08.2010; las liściasty, dęby, brzozy, buki; na ziemi, w trawie w grupie 7 owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/WC/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 361342 fot. 361343 fot. 361344

180363 Boletus pulverulentus; 1,5 km W,Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 17.08.2010; las mieszany-dąb,sosna,brzoza,grab; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 391198 fot. 391199 fot. 391200

189645 Boletus pulverulentus; Bystrzanowice-Dwór rezerwat Bukowa Kępa, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-96; 15.08.2011; las bukowy; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110815/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 436034 fot. 436035 fot. 436036

190321 Boletus pulverulentus; Złoty Potok rezerwat Parkowe, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 21.08.2011; las bukowy; na ziemi w grupach kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110821/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 438978 fot. 438979 fot. 438980

225987 Boletus pulverulentus; 1,5 km W od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 04.09.2013; las mieszany -dąb, sosna, brzoza, grab; na ziemi, pod grabem i dębem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 611934 fot. 611935

297139 Boletus pulverulentus; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 07.08.2016; kwaśna buczyna; na ziemi w grupie - 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/867432.html

literatura · references
[26III] [5] [2] [3] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 27.08.2011 · została utworzona/was created 16.02.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Boletus_pulverulentus.htm">borowik klinowotrzonowy - Boletus pulverulentus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>