GREJ

Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel

Pyronema confluens Tul. & C. Tul.
na stronie — opis · zarodniki · uwagi
Pyronema omphalodes
na ziemi, po pożarze lasu sosnowego; 13.09.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Pyronema omphalodes
na ziemi, po pożarze lasu sosnowego
Pyronema omphalodes
na ziemi, po pożarze lasu sosnowego

opis

Owocniki zwykle wyrastają gromadnie, pokrywając obszar szerokości kilkunastu centymetrów, poszczególne owocniki zachodzą na siebie i zrastają się; pojedynczy owocnik płaski, soczewkowaty, 0.5-2 mm średnicy, pomarańczowo-czerwony do łososiowo-różowego, bez trzonka, pod spodem zwykle dobrze rozwinięta biała grzybnia (subikulum).

Sporocarps usually gregarious, covering the area of a dozen or so centimetres wide, sporocarps overlapping and concrescent; individual sporocarps resupinate, lenticular, 0.5-2 in diameter, orange-red to salmon-pink, stalkless, underneath usually well developed white mycelium (subiculum).

zarodniki

Pyronema domesticum
asci
Pyronema domesticum
asci
Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, bez kropli, hialinowe, 11-15 × 6.5-8.5 µm (10-13 × 5-8 µm). Worki 8-zarodnikowe. Parafizy nieco maczugowato rozszerzone, u szczytu rozszerzone (6-7 (3-4) µm średnicy u szczytu). Apotecja bez mikroskopowych zaostrzonych włosków.

Spores broadly ellipsoid, smooth, without drops, hyaline, 11-15 × 6.5-8.5 µm (10-13 × 5-8 µm). Asci 8-spored. Paraphyses subclavate, with enlarged top (6-7 (3-4) µm broad). Apotecia without microscopic hairs.

uwagi

Drugi gatunek w tym rodzaju makroskopowo tożsamy, Pyronema domesticum ma większe zarodniki, 15-17 × 10-11.5 µm i słabiej rozwinięte subiculum.

Another species macroscopically identical within this genus, Pyronema domesticum, has smaller spores, 11-15 × 6.5-8.5 µm and weak-developed subiculum.
znaleziska Pyronema omphalodes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

DE-65 131525

 ID131525  Pyronema omphalodes; Bobry,gm.Radomsko, DE-65; 2009.05.13; leśna ścieżka;wilgotne zagłębienie terenu,miejsce gdzie ponad rok temu wysypano resztki z remontu domu; na gnijących resztkach płyt kartonowo-gipsowych przemieszanych z ziemią masowo,wraz z kustrzebką sp.; leg. Jacek Nowicki; det. Piotr Perz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st0'42,76"N 19st24'11,33"E

fot. 240978 fot. 240979 fot. 240980

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.117 [26I]
· Seaver, Fred Jay., 1942 — The North American Cup-Fungi (Operculates). [97]
· Dennis, R.W.G., 1978 — British Ascomycetes. [95]
· baza „publikacje po 2000 r.” #636
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 17.12.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Pyronema_omphalodes.htm"> Pyronema omphalodes - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>