toxic

Russula emetica (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex S.F.Gray

gołąbek wymiotny
Russula emetica
przymiar50 mm
w grupach po kilka pod sosnami/brzozami/bukami/świerkami w mchu · few together under pine/birch/beech/spruce in moss; 29.09.2001, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; znal. 010929.1a
copyright © by Marek Snowarski
Russula emetica
przymiar20 mm
w grupach po kilka pod sosnami/brzozami/bukami/świerkami w mchu · few together under pine/birch/beech/spruce in moss
Russula emetica
pokrój · habit

owocnik (Fruitbody)

Russula emetica
Kapelusz żywo zabarwiony, jaskrawoczerwony, krwisto lub wiśniowoczerwony, z wiekiem odbarwiający się do jasnoróżowego; 50-110 mm średnicy, młody prawie kulisty, potem wypukły, rozpostarty do mniej lub bardziej wklęsłego; skórka kleista, błyszcząca, łatwo daje się zedrzeć prawie w całości; brzeg kapelusza tępy, słabo podgięty, u starych owocników karbowany.

Blaszki białe lub jasnokremowe, rzadkie lub gęste, równe lub z nielicznymi rozwidleniami przy trzonie, zatokowato wycięte do wolnych.

Trzon biały, 30-80 x 10-20 mm, równogruby, zwykle szerszy u podstawy, młody pełny, z wiekiem watowaty lub pusty; łamliwy.

Miąższ biały, często pod skórką różowoczerwony, niezmienny, kruchy, dość cienki. Zapach owocowy, przyjemny. Smak natychmiast i długo silnie paląco ostry. Z gwajakiem reakcja słaba lub brak. Z FeSO4 brak reakcji.

Pileus bright-coloured, bright-red, blood-red or cherry-red, in age fading to light-pink, 50-110 mm in diameter, young subglobulose, later convex, plane to more or less depressed; cuticule viscid, satiny, easily peelable nearly entirely; margin obtuse, slightly incurved, in old sporocarps ridged.

Lamellae distant or close, equal or slightly forking at the stipe, adnexed to free.

Stipe white, 30-80 x 10-20 mm, equal, usually wider at the base, young solid, in age stuffed or hollow, brittle.

Flesh white, often under cuticule pink-red, unchanging, fragile, quite thin. Smell fruity, pleasant. Taste strikes immediately and persistently as burning hot. With gwaiac reacts weakly or not at all. With FeSO4 lacks reaction.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały.. Zarodniki szeroko elipsoidalne, z wysokimi brodawkami, kolcami, z nielicznymi łącznikami, duże, 7.5-12.5 x 6-9.5 µm.

Spore print white. Spores broadly elipsoid, with high warts, spines, with few connections, large, 7.5-12.5 x 6-9.5 µm.

występowanie

Od lipca od października w lasach iglastych i liściastych. Preferuje mszyste, wilgotne i kwaśne podłoże.

Summer-fall in decidious and coniferous forests in moss, in wet, acid places.

wartość (Importance)

Niejadalny z powodu ostrego smaku.

Inedible because of hot taste.

uwagi (Remarks)

Russula betularum
R. betularum
Bardzo blisko spokrewnione gatunki to Russula silvestris rośnie w lasach liściastych i iglastych na piaskach, wśród mchów. Gołąbek brzozowy (Russula betularum) rośnie wyłącznie pod brzozami, jego kapelusz szybko odbarwia się do brudno-różowolila. Wspólna jest dla nich powolna reakcja z gwajakiem lub jej brak.

Russula mairei
R. mairei
gołąbek buczynowy (Russula mairei) ma kruchy, ale twardy, miąższ i skórka kapelusza jest zdzieralna jedynie na brzegu lub do połowy kapelusza.

Russula fragilis
R. fragilis
Gołąbek kruchy (Russula fragilis) ma równie kruchy miąższ.

Very closely related species include Russula silvestris, growing in hardwood and corniforous forests on sandy and mossy soils; Russula betularum growing only under birch, its cap quickly fade to grey pink-lily; both with guajac react slowly or not at all. Russula mairei has fragile, but hard flesh and cuticule peelable only on the edge or in 1/2 of the cap. Russula fragilis has also fragile flesh.

wybrane znaleziska · selected collections

Russula emetica
5f · 02 10 25 2 (Marek Snowarski)
(okolice Milicza)
Russula emetica
2f · 01 09 29 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Twardogóry)
Russula emetica
1f · 01 09 29 1a (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Twardogóry)
Russula mairei
3f · 01 08 08 3 (Marek Snowarski)
(Kaszuby)
identification: Russula emetica (010808-3)
spores: 8.0 × 6.2, Q= 1.3, N= 22
Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 26.11.2006 · została utworzona/was created 30.01.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Russula_emetica.htm">gołąbek wymiotny - Russula emetica - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>