good edible

Russula vesca Fr.

gołąbek wyborny (gołąbek jadalny)
Russula vesca
pod sosnami · under pine; 11.07.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
copyright © by Marek Snowarski
Russula vesca
pod sosnami, mokre po deszczu · under pine
Russula vesca
przymiar50 mm
w trawie, na poboczu drogi, pod świerkami; licznie · gregarious in grass, on roadside, under spruce
Russula vesca
owocnik z buczyny
Dość łatwy do rozpoznania nieduży, ale o masywnym krępym pokroju, mięsnoróżowej barwy kapelusza, łagodny w smaku, miąższ ma twardy i jędrny.

owocnik (Fruitbody)

Russula vesca
Kapelusz mięsnoczerwony, cielistoczerwony, środek ciemniejszy lub jaśniejszy; często z odcieniami brązowym, lila, różowym, purpurowym, barwy czerwonego wina; często miejscami wyblakły żółtawy, izabelowaty, białawy; z wiekiem może przyjmować barwę zielonkawą, orzechową, szarawą z plamami różowolila lub ochrowymi lub ulegać całkowitemu odbarwieniu; 50-100 mm średnicy, masywny, jędrny; półkulisty z wiekiem szeroko rozpostarty i z wklęśnięciem w środku. Brzeg kapelusza tępy, gładki, u starszych egzemplarzy może być słabo i krótko karbowany i pozbawiony skórki na szerokość do 2 mm. Skórka sucha, matowa, prawie gładka, wilgotna połyskliwa, często promieniście żyłkowana; daje się zedrzeć do połowy kapelusza; u starszych egzemplarzy nie dochodzi do brzegu kapelusza odsłaniając miąższ.

Blaszki dość gęste, z wiekiem rzadsze; często rozwidlone przy trzonie, wolne do zbiegających, niezbyt szerokie; białe do słabo kremowych lub z błękitnym połyskiem; ostrze często z drobnymi rdzawymi punkcikami.

Trzon zwykle krótki, 40-70(105) x 10-30 mm, cylindryczny lub zwężony u podstawy; bardzo ścisły, jędrny i twardy, z wiekiem wewnątrz komorowaty i watowaty; biały, czasem z wiekiem nabiegły jasnoróżowo i u podstawy kremowy lub beżowy; gładki z wiekiem mączysty i chropowaty.

Miąższ ścisły i jędrny, twardy, biały, jedynie w podstawie trzonu brudnożółtawy lub żółtaworudawy. Zapach słaby, ale charakterystyczny, jakby oleisty; smak łagodny (przypominający orzechy). Z FeSO4 barwi się pomarańczoworóżowo.

Pileus light flesh-red coloured, centrally darker or lighter; often with brown, lilac, pink, purple, vinaceous tints; often with spots of faded yellowish, whitish; with age may assume greenish, nutty, greyish colours spotted pink-lilac or ochraceous or become entirely discoloured; 50-100 mm in diameter, massive, firm; hemispherical with age planoconvex and umbilicate. Margin of the cap obtuse, smooth, in older specimens can be weakly and shortly crenate and lacking cuticle up to 2 mm. Cuticle dry, dull, near smooth, somewhat glossy when moist, often radially venose; peelable up to half way from the margin; in older specimens does not reach the margin leaving uncovered flesh.

Lamellae quite close, with age subdistant; often forking at the stipe, free to decurrent, moderately broad; white to pale creamy or with blue glaze; edge often finely rusty punctate.

Stipe usually short, 40-70(105) x 10-30 mm, cylindrical or tapered at the base; very compact, firm and tough, in age chambered and stuffed; white, sometimes with age somewhat pale pink and at the base creamy or beige; smooth, with age mealy and rough.

Flesh compact and firm, white, only in the base of the stipe sordid yellowish or yellowish-russet. Odour weak but characteristic (olive?); taste mild (reminding of nuts). With FeSO4 discolours orange-pink.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki krótko elipsoidalne, drobno i rzado brodawkowane, 6-9 x 5-6.5 µm.

Spore print white. Spores shortly ellipsoid, finely and sparsely verrucose, 6-9 x 5-6.5 µm.

występowanie

Dość częsty. Owocniki wyrastają, zwykle pojedynczo, rzadziej w grupach po kilka, latem i jesienią, w lasach iglastych i liściastych.

Common. Summer-fall, solitary or in groups of few, in coniferous and deciduous forests.

wartość (Importance)

Dobry grzyb jadalny.

Edible and choice.

gatunki podobne

Russula heterophylla
R. heterophylla
Podobny pokrój ale zielonooliwkową barwę ma gołąbek oliwkowozielony (Russula heterophylla) - jej blaszki, w pobliżu trzonu ma blaszki poprzecznie połączone ze sobą.
Inne fotografie · Additional photographs
Russula vesca
przymiar50 mm
pod sosnami, mokre po deszczu · under pine
Russula vesca
przymiar20 mm
grupa owocników w porośniętej trawą dębinie · gregarious in grass under oak

wybrane znaleziska · selected collections

Russula vesca
2f · 01 09 22 2 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
identification: Russula sp. (010922-2)
spores: 6.8 × 5.4, Q= 1.2, N= 3
Russula vesca
5f · 05 08 02 4
(okolice Kościerzyny)
Russula vesca
2f · 05 08 02 8
(okolice Kościerzyny)
Russula vesca
7f · 02 10 06 4 (Marek Snowarski)
(okolice Milicza)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 26.11.2009 · została utworzona/was created 13.08.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Russula_vesca.htm">gołąbek wyborny - Russula vesca - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>