Rhizina undulata Fr. (1822)

przyczepka falista
Rhizina inflata (Schaeff.) Quél., Enchiridion Fungorum, in Europa Media Prasertim in Gallia Vigentium (Paris)
Rhizina undulata
owocnik · sporocarp; 21.09.2002, Kotlina Kłodzka, Borowo; znal. 020921.1
copyright © by Marek Snowarski
Rhizina undulata
owocnik · sporocarp
Rhizina undulata
owocnik · sporocarp
Rhizina undulata
owocnik · sporocarp
Rhizina undulata
powierznia owocnika · surface
Rhizina undulata
widok spodniej strony · underside view

owocnik (Fruitbody)

Rhizina undulata
Owocniki rozpostarte, nieco wypukłe, o pofałdowanej powierzchni, 20-100 mm szerokości i 2-4 mm grubości; czerwonobrązowe, kasztanowobrązowe, oliwkowobrązowe, do brązowoczarnych, na przyrastającym brzegu jaśniejsze, białoróżowe; od spodniej strony białawe, przytwierdzone licznymi włókienkowatymi sznurami grzybni do podłoża.

space

Sporocarps resupinate, slightly convex, with folded-undulating surface, 20-100 mm across and 2-4 mm thick; red-brown, chestnut-brown, olive-brown, to brown-black, margin lighter-coloured, white-pink when young; underneath whitish, attached to the substrate by numerous fibrillose mycelial threads.
Flesh ochre, fragile, waxy, with age tougher, membranous.

zarodniki (Spores)

Zarodniki wrzecionowate, na końcach z kończykami (3-5 µm długości), gładkie (bardzo drobno brodawkowane), bezbarwne, z dwoma kroplami, wymiary bez kończyków 30-40 × 7-10 µm. Worki 8-zarodnikowe.

Spores fusiform, with appendages on both ends (3-5 µm long), smooth (very finely verrucose), hyaline, with two drops, size without appendages 30-40 × 7-10 µm. Asci 8-spored.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, w grupach, na miejscach po starych ogniskach, czy wypaleniskach, zwłaszcza w terenach podgórskich i górskich.

Widespread. Fruitbodies found from spring to autumn, gregarious, on places after old camp-fires, on burned ground, particularly in submontane and montane regions.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

uwagi (Remarks)

Podobne, duże i rozpostarte owocniki tworzy krążkownica wrębiasta (Discina perlata), ta jednak jest przytwierdzona do podłoża jednym, grubym korzeniem.

Discina perlata develops similar, large and resupinate fruitbodies, but it is attached to the substrate by a single thick root.

Copyright © 2004 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 02.08.2004 · została utworzona/was created 02.07.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Rhizina_undulata.htm">przyczepka falista - Rhizina undulata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>