edible

Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr. (1821)

pieprznik trąbkowy(Yellow Foot, Funnel Chanterelle)
Cantharellus infundibuliformis Scop. · Craterellus lutescens (Pers.: Fr.) Fr. s. Fr. (1838)
Cantharellus tubaeformis
owocniki doskonale zlewają się z otoczeniem i łatwo je przeoczyć; 20.09.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski
Cantharellus tubaeformis
pokrój · habit
Cantharellus tubaeformis
pokrój · habit
Cantharellus tubaeformis
pokrój · habit

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz żółtobrązowy do szarobrązowego (czarnoszarego), oliwkowo-szaro-brązowawy, rdzawoszary; 20-40(60) mm średnicy, początkowo wypukły, szybko wgłębiony, potem często lejkowaty, następnie trąbkowaty; cienkomięsisty; powierzchnia z drobnymi przylegającymi ciemniejszymi łuseczkami; początkowo brzeg podgięty i równy, z wiekiem silnie pofałdowany (falisty, płatowaty, kędzierzawy).

Listewki jaśniejsze od kapelusza, w odcieniach szarobrązowawe do szarożółtych, białoszare; rzadkie, wyraźne, połączone poprzecznymi żyłkami (widlasto rozgałęzione); daleko zbiegające i barwą ostro odgraniczone od trzonu.

Trzon szarożółty (żółtawobrunatny), ku podstawie żółtawy; 20-60(80) x 5-10 mm, ku podstawie zwężony; gładki lub bocznie spłaszczony, z bruzdowatymi zagłębieniami.

Miąższ żółtawobiały, żółtawoszary; włóknisty, cienki w kapeluszu; zapach słaby lub bez zapachu; smak łagodny, słaby.

Pileus yellow-brown to gray-brown (blackish-brown), olive-gray-brownish, rusty-gray; 20-40(60) mm broad, at first convex, soon depressed, infundbuliforme or hollow; flesh thin; surface with minute adpressed dark scales; margin at first incurved and even, in age wavy, lobate, irregular.

Hymenium lighter then cap surface, gray-brownish to gray-yellowish, whitish-gray; distant; prominent, with numerous cross-veins and forking; decurrent and distinctly separated from stipe.

Stipe gray-yellow (yelow-brown), toward base yellowish; 20-60(80) x 5-10 mm, tapered at base; smooth or flattened with longitudinally groves.

Flesh yellow-white, yellowish-gray; fibrous, thin in pileus; odour not present or weakly; taste mild, weakly.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały lub bladożółtawy. Zarodniki kuliste, kulistojajowate do elipsoidalnych, bezbarwne, gładkie, 9-11(12) x (5)6 -7.5(10) µm.

Spore print white do pale yellow. Spores subglobose to ellipsoid, smooth, hyaline, 9-11(12) x (5)6-7.5(10) µm.

występowanie

Pospolity, od lata do jesieni, w kępkach, gromadnie lub w rzędach, w lasach liściastych i iglastych, często w płatach mchu, często w pobliżu rozkładającego się drewna. Preferuje gleby kwaśne.

Common, summer-fall, clustered, gregarious or in rows, in decidious and coniferous forests, often in moss cushions or close to rotten wood. Prefer acidic soils.

wartość (Importance)

Jadalny ale drobny i bez aromatu.

Edible but small and without distinct aroma.

gatunki podobne

W nazewnictwie tego gatunku i podobnych panuje duże zamieszanie stąd należy uważnie czytać opisy
Cantharellus tubaeformis
C. aurora

space

charakteryzuje się gładszym hymenoforem o którym można powiedzieć że raczej jest pofałdowany niż żyłkowany. Trzon jest jaskrawiej zabarwiony, pomarańczowożółty, kapelusz także jest w cieplejszych barwach. Ma wyraźny owocowy zapach i smak.

space

Cantharellus ianthinoxanthus jest podobny do pieprznika trąbkowego (Cantharellus tubaeformis) - ma hymenoforem, za młodu, z różowym odcieniem. Rośnie na glebach bogatych w wapń, w cieplejszych regionach Europy [133].

Cantharellus cinereus
C. cinereus

space

Simillar Cantharellus aurora (=xanthopus) differs with not so prominent ridges on hymenophore, fruitbody in more vivid colours - orange-yellow, it has distinct fruity smell and taste. Simillary dark colour Cantharellus cinereus differs with gray hymenophore.

wybrane znaleziska · selected collections

Cantharellus tubaeformis
6f · 98 09 20 10 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie) w buczynie, w podmokłym miejscu, w mchu, masowo w grupach i szeregach · (gregarious in boggy place in beech forest)
Cantharellus tubaeformis
2f · 01 09 22 7 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie) pod bukami · (under Fagus)
Cantharellus tubaeformis
2f · 97 11 10 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie) w buczynie, w podmokłym miejscu, w mchu, masowo w grupach i szeregach · (gregarious in clusters and rows in wet place in beech forest)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 19.12.2009 · została utworzona/was created 11.10.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Cantharellus_tubaeformis.htm">pieprznik trąbkowy - Cantharellus tubaeformis - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>