edibleprotectedred listGREJ

Hericium flagellum (Scop.) Pers.

soplówka jodłowa
Hericium coralloides (Scop.) S.F. Gray ss. Maas Geesteranus, Jahn 1979 (non ss. Fr., Hallenberg, Ginns = Hericium clathroides = Hericium alpestre
Hericium flagellum
07.10.2004, Czechy, Szumava, PR Czarny Las; znal. 041007.4
copyright © by Marek Snowarski
Hericium flagellum
Hericium flagellum
Hericium flagellum
Hericium flagellum

owocnik (Fruitbody)

Hericium flagellum
Owocnik biały, kremowy, z wiekiem do ochrowego; składa się z trzonu z licznymi rozgałęzionymi wielokrotnie gałązkami tworzącymi w zarysie nieregularnie kulistą lub wydłużoną bryłę, do kilkudziesięciu centymetrów szerokości; podobny owocnik ma Hericium clathroides od której różni się brakiem igiełek na długości gałązek; igiełki są skupione na końcach gałązek w pęczki, są dłuższe (długości do 20 mm) i zwisają; końce igiełek ostre.

Miąższ +-elastyczny, miękki; zapach nieprzyjemny, smak łagodny.

Sporocarp white, creamy, in age towards ochre; consists of a stipe with numerous well ramified branches in outline forming irregularly spherical or elongate block, up to a couple of dozen centimeters broad; similar sporocarp has Hericium clathroides but differs in that it lacks IGIEŁEK on the length of the branches; spines are grouped into tufts on the ends of the branches, are longer (up to 20 mm long) and pendulous; ends of the spines sharp.

Flesh +-elastic, soft; odour unpleasant, taste mild.

zarodniki (Spores)

Zarodniki szerokoelipsoidalne do kolistawych, przejrzyste, gładkie lub drobno punktowane, grubościenne, niektóre z kroplami, 6-7 x 4.5-5.5 µm.

Spores broadly ellipsoid to subglobose, translucent, smooth or finely verrucose, thick-walled, some with drops, 6-7 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

W Polsce rzadki. Owocniki wyrastają zwykle pojednynczo, od lata do jesieni na drewnie drzew iglastych, jodłowym i świerkowym. W Polsce podlega ochronie częściowej.

Rare. Summer-fall, usually solitary, on wood of silver fir and spruce.

wartość (Importance)

Jadalny. Ale, że rzadki i podlega ochronie należy go zostawić w spokoju.

Edible but too rare to consider for table.

wybrane znaleziska · selected collections

Hericium flagellum
7f · 04 10 07 4
(Czechy, Szumava, PR Czarny Las)
znaleziska Hericium flagellum na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 24103 CE-78, 175152 DE-56, 227796 DE-56, 248241 DE-56, 180326 DE-57, 196026 DE-57, 150768 EE-76, 87507 EE-84, 27044 EG-09, 27043 EG-18, 47505 EG-18, 118371 EG-19, 122056 EG-19, 122093 EG-19, 122140 EG-19, 46551 EG-24, 121236 EG-25, 45165 EG-28, 46280 EG-28, 194323 EG-33, 118081 EG-34, 118082 EG-34, 121234 EG-34, 121623 EG-34, 121237 EG-36, 121239 EG-36, 20326 EG-37, 121238 EG-37, 86058 FE-95, 121151 FE-95, 94424 FG-20, 83100 FG-21, 118653 FG-21, 178450 FG-21, 178479 FG-21, 45965 FG-22, 175955 FG-22, 40208 FG-28, 176364 FG-32, 45968 FG-33, 85131 GD-94,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 111519 EG-33, 290606 FG-46,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

20326 Hericium flagellum; Okolice Krynicy - Zdroju. Teren strzelnicy myśliwskiej w Krynicy-Bradowcu, EG-37; 04.09.2005; Las jodłowo świerkowy; Na starej kłodzie Pojedynczo na kłodzie; leg. Darek Litwiński; det. Darek Karasiński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Owocnik młody ok. 5 cm średnicy

fot. 18131

24103 Hericium flagellum; 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE-78; 24.10.2005; las mieszany z przewagą buków i świerków, podmokła dolina rzeczna; na martwej jodle trzy owocniki; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23944

27043 Hericium flagellum; Kunkowa woj. małopolskie, pow. Gorlice, gm. Uście Gorlickie, 1.5 km na S, EG-18; 17.09.2005; Starodrzew jodłowo - bukowy; na wierzchołku pieńka po ściętej jodle o wys. 1m, w stanie początku rozkładu jeden młody owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Z powodu intensywnego deszczu zaprzestano poszukiwania dalszych owocników.

Soplówka jodłowa
fot. 27723

27044 Hericium flagellum; Biecz, pow. Gorlice, woj. małopolskie, 2.5 km na SE, las Czerwonki, EG-09; 18.10.2005; las mieszany - sosna, jodła, brzoza, dąb, grab, - na skraju lasu; pniak jodłowy w stanie początku rozkładu pojedynczy dojrzały owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Soplówka jodłowa
fot. 27726

40208 Hericium flagellum; Rezerwat, FG-28; 29.08.2006; Las jodłowy; Pień jodły, leżący, rozkładający się, omszony Jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Słyszałem z przekazu ustnego o jeszcze jednym miejscu występowania tego grzyba. W odległości około 5km od prezentowanego.

fot. 50649 fot. 50650

45165 Hericium flagellum; Smerekowiec k/Uścia Gorlickiego, Beskid Niski, woj. małopolskie, EG-28; 22.09.2006; stary las jodłowy; na porzuconym klocu jodłowym, jeszcze nie zmurszałym, na wilgotnej dróżce 1 owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Soplówka jodłowa
fot. 58114

45965 Hericium flagellum; las między Tylawą, a Daliową , powiat krośnieński, FG-22; 30.09.2006; las bukowo jodłowy z innymi domieszkami; na leżącym pniu jodłowym 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59405

45968 Hericium flagellum; okolice Woli Niżnej, powiat krośnieński, FG-33; 30.09.2006; las mieszany z bukiem i jodłą oraz innymi domieszkami; na jodłowych, leżących pniach pojedynczo i po kilka na jednej kłodzie, ok. 15 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59430 fot. 59431 fot. 59432 fot. 59433 fot. 59434 fot. 59435 fot. 59436fot. 59437fot. 59438

46280 Hericium flagellum; Skwirtne, gm. Uście Gorlickie, pow. Gorlice, EG-28; 06.10.2006; Las jodłowy z domieszką buka i jaworu; na porzuconych kłodach jodłowych o niewielkim stopniu rozkładu - na powierzchniach przecięcia. Niektóre owocniki na zmurszałych, stojących pniach jodeł pojedynczo, 8 owocników w różnym wieku - od młodego do zejściowego. W odległościach od kilku do kilkudziesięciu metrów. Nisko przy ziemi na leżących kłodach, 2 na stojących pniach na wys. 2 i 4 m.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Soplówka jodłowa
fot. 60031 fot. 60032 fot. 60033 fot. 60034 fot. 60035


46551 Hericium flagellum; małopolskie, pow. Nowosądecki, Rytro, Wielka Roztoka, EG-24; 23.09.2006; las bukowo-jodłowy; na starym martwym drewnie jodłowym pojedyńczo; leg. Mateusz legutko; det. Mateusz legutko; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60482 fot. 60483 fot. 60484

47505 Hericium flagellum; Owczary k. Gorlic, pasmo Magury Małastowskiej, EG-18; 08.10.2006; wysokopienny las bukowo-jodłowy; na porzuconej kłodzie jodłowej pospołu z czyreniem jodłowym pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Soplówka jodłowa
fot. 62006

83100 Hericium flagellum; las w okolicy Chyrowej, pow. krośnieński, FG-21; 28.10.2007; las bukowo-jodłowy; na leżących pniach jodeł jedna pojedynczo i trzy w grupie (4 owocniki); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 133594 fot. 133595 fot. 133596 fot. 133597

85131 Hericium flagellum; Okuninka nad Jeziorem Białym, GD-94; 26.10.2007; grupa 3 świerków w lesie sosnowowym z domieszką brzozy; na zwalonym pniu świerka Kilka grup; leg. Marek Zajdek; det. Marek Zajdek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Soplówka jodłowa

fot. 137331 fot. 137332 fot. 137333

86058 Hericium flagellum; Jastkowice, rezerwat, FE-95; 15.11.2007; las mieszany: grab, dąb, lipa, jawor, jodła; leżąca kłoda jodły dwa owocniki na leżących obok kłodach; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: foto/
fot. 138847 fot. 138848

87507 Hericium flagellum; Sukowski Las - oddz. 128, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 16.12.2007; Las jodłowy z domieszką osiki w wilgotnej niecce; zmurszała kłoda Abies alba o średnicy 40 cm jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Po raz pierwszy odnotowuję tą soplówkę w tym lesie.
Rosła razem z Perenniporia subacida ID: 87506
fot. 141404
Siedlisko

fot. 141405 fot. 141406
Hericium flagellum - soplówka jodłowa

94424 Hericium flagellum; Wołowiec, Beskid Niski, 2 km SE, otulina Magurskiego PN, FG-20; 01.03.2008; las bukowo - jodłowy; na porzuconych obrzynkach pni jodłowych na powierzchni cięcia 1 + 2 owocniki w pobliżu siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa. Owocniki wyrosłe na jesieni przetrwały w stanie jeszcze umożliwiającym oznaczenie gatunku.
fot. 155661 fot. 155662

111519 Hericium flagellum; Pieniński Park Narodowy, Ociemny Potok, EG-33; 27.08.2008; Las bukowo-jodłowy; na kłodzie jodłowej 1 owocnik na czole kłody; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: owocnik 3 cm wielkości

fot. 194741

118081 Hericium flagellum; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 8 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-34; 25.09.2008; bór jodłowy; na wierzchołku ok. 4-metrowego kikuta ułamanej jodły pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, Kamil Kędra; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa
fot. 209521

118082 Hericium flagellum; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 6,8 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-34; ..; koryto strumienia w drzewostanie bukowo-jodłowym; na jodłowej kłodzie pojedynczy niewielki owocnik wyrastający z powierzchni cięcia kłody; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, Kamil Kędra; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka jodłowa
fot. 209524

118371 Hericium flagellum; Beskid Niski - Magura Wątkowska, ok. 3,2 km na N od Bartnego, pow. jasielski, woj. podkarpackie, EG-19; 05.10.2008; buczyna karpacka z domieszką jodły; w miejscu złamania pnia jodły - pomiędzy drzazgami mały pojedynczy owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa
fot. 210116

118653 Hericium flagellum; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 1,8km na NW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 09.10.2008; buczyna karpacka z domieszką jodły; na powierzchni cięcia jodły jeden duzy owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa
fot. 210804

121151 Hericium flagellum; rezerwat Jastkowice, FE-95; 08.11.2008; las mieszany dąb, grab, lipa, jodła; na kłodach jodłowych 3 stanowiska oddalone od siebie około 200m; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 50st37`10", E 22st08`03"

fot. 217184 fot. 217185 fot. 217186 fot. 217187

121234 Hericium flagellum; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-34; 25.09.2008; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; na bocznej powierzchni jodłowej kłody pojedynczo; leg. Kamil Kędra; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa, fot. GD
fot. 217516

121236 Hericium flagellum; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 6,5 km na E od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-25; 27.09.2008; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; dwie jodły, blisko siebie dwa owocniki; leg. Kamil Kędra; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gat. chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 217520 fot. 217521

121237 Hericium flagellum; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 8 km na NE od Piwnicznej Zdrój, pow. nowosądecki, woj. malopolskie, EG-36; 28.09.2008; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; dwie jodły, blisko siebie trzy owocniki; leg. Kamil Kędra; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gat. chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 217526 fot. 217527 fot. 217528

121238 Hericium flagellum; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 9 km na E od Piwnicznej Zdrój, pow. nowosądecki, woj. malopolskie, EG-37; 28.09.2008; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; leżąca jodła (2 owocniki), obok stojąca jodła (1 owocnik) trzy owocniki; leg. Grażyna Domian; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gat. chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 217532 fot. 217533

121239 Hericium flagellum; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 7,5 km na SW od Łabowej, pow. nowosądecki woj. małopolskie, EG-36; 29.09.2008; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; na leżącej jodle (2 owocniki) i na blisko stojącej jodle (2 owocniki) cztery owocniki; leg. Grażyna Domian; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gat. chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 217538 fot. 217539

121623 Hericium flagellum; Beskid Sądecki - Pamo Radziejowej, ok. 5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-34; 24.09.2008; Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd, domieszka: Jw, Św; na powierzchni cięcia jodłowej kłody pojedynczo; leg. Kamil Kędra; det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD
fot. 218458

122056 Hericium flagellum; Dragaszów k. Ropicy Górnej, gorlicki Beskid Niski, EG-19; 12.09.2008; stary, cienisty las jodłowo - bukowy; na dolnej powierzchni martwwgo, leżącego pnia jodły, częściowo pozbawionego kory, ale o niewielkim stopniu rozkładu trzy owocniki w pobliżu siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa

fot. 219403 fot. 219404 fot. 219405

122093 Hericium flagellum; Ropica Górna, gorlicki Beskid Niski, EG-19; 12.09.2008; stary las bukowo - jodłowy, fragmentami przerzedzony wycinką; na powierzchni cięcia porzuconego kawałka pnia jodłowego, mało zmurszałego i częściowo bez kory grupa dwu owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa

fot. 219449 fot. 219450 fot. 219451

122140 Hericium flagellum; Kryg, pow. Gorlice, podnóże g. Łysula, EG-19; 01.10.2008; cienisty wąwóz w starym lesie jodłowo - bukowym; na powierzchni cięcia porzuconej kłody jodłowej, niewiele zmurszałej pojedynczy owocnik w stadium zejściowym; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka jodłowa

fot. 219518

150768 Hericium flagellum; Święta Katarzyna - okolice, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-76; 20.09.2009; las jodłowy z domieszką innych gatunków drzew; 1 - na zwalonym pniu jodły; 2 - na obumarłej jodle pojedyncze owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 2 stanowiska oddalone od siebie o około 1 km
2. fot. 288661
2. fot. 288662
1. fot. 288663
1. fot. 288664

Świętokrzyski Park Narodowy

175152 Hericium flagellum; lesniczówka Strzałków (300 m na pd),gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 19.09.2010; wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in; na kłodzie jodłowej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.CHRONIONY, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 375087 fot. 375088

175955 Hericium flagellum; między Tylawą, a Daliową (okolice miejscowości Stasiana, której na mapie brak), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 19.09.2010; las jodłowo bukowy; na jodłach, żywych i martwych pniach w rozproszeniu, naliczyłam 12 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 377333 fot. 377334 fot. 377335 fot. 377336 fot. 377337 fot. 377338 fot. 377339 fot. 377340

176364 Hericium flagellum; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 26.09.2010; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na powalonej kłodzie jodłowej 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 378627 fot. 378628

178450 Hericium flagellum; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 16.10.2010; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na jodłowej kłodzie na dwóch rzazach - 3 duże i 1 mały owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384422 fot. 384423

178479 Hericium flagellum; las między Chyrową , a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 17.10.2010; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na jodłowej kłodzie (ściętej i porzuconej) 1 owocnik wiekszy i 2 maleństwa; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384471 fot. 384472

180326 Hericium flagellum; rez.''Kobiele Wielkie'', gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.09.2010; las mieszany-jodła,buk ,brzoza,dąb,sosna; na pozostawionych po wycince fragmentach jodłowych pni 8 owocników (2+6); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gat. CHRONIONY, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 13.09.2010- młodziutkie soplówki na jednym z fragmentów pnia
fot. 391116

24.10.2010- ten sam owocnik
fot. 391117

i owocniki z drugiego fragmentu pnia
fot. 391118 fot. 391119 fot. 391120

194323 Hericium flagellum; 500m S, Krościenko nad Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie, EG-33; 12.10.2008; las bukowo-jodłowy; na martwym pniu jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: prawdopodobnie ten gatunek
fot. 458683

196026 Hericium flagellum; rez.''Kobiele Wielkie'', gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 03.12.2011; las mieszany -jodła, buk, brzoza, dąb, sosna; na pozostawionych po wycince fragmentach jodłowych pni dwa owocniki; w dniu ich znalezienia owocniki leżały na ziemi, prawdopodobnie oderwały się od pnia pod własnym ciężarem; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 467681 fot. 467682

227796 Hericium flagellum; 300 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 23.10.2013; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; na kłodzie jodłowej jeden owocnik ( w chwili znalezienia był już oderwany od substratu ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 620496

248241 Hericium flagellum; 300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 18.09.2014; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; na jodłowej kłodzie grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gat. chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 710674 fot. 710675 fot. 710676

3.10.2014
fot. 710677 fot. 710678 fot. 710679

290606 Hericium flagellum; okolice Turzańska szlak z Przełęczy pod Sulił± na Chryszczat± w niższym położeniu, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-46; 04.09.2016; Las jodłowo bukowy z domieszkami.; na jodłowej kłodzie w 2 miejscach w sumie 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, fragment - zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 875727 fot. 875728 fot. 875729

literatura · references
[49] [26II] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 18.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hericium_flagellum.htm">soplówka jodłowa - Hericium flagellum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>