toxic

Amanita citrina Pers. (1821)

muchomor cytrynowy(False death cap)
Amanita mappa (Batsch) Quél. (1838)
Amanita citrina
24.10.2004, lasy milickie; znal. 041024.3
copyright © by Marek Snowarski
Amanita citrina Amanita citrina

owocnik (Fruitbody)

Amanita citrina
Kapelusz cytrynowożółty, bladożółty, słomkowożółty, także formy barwne i albinotyczna (patrz uwagi); skórka w okresie wilgotnej pogody lepka, z nielicznymi, nieregularnie ułożonymi, dużymi, grubymi, filcowatymi łatkami; łatki białawe, z wiekiem żółknące i brązowiejące; średnica kapelusza 40-80(100) mm, początkowo półkulisty, potem wypukły do rozpostartego; brzeg nie prążkowany lub jedynie nieznacznie; skórka daje się ściągnąć.

space

Trzon białawy lub z żółtawym odcieniem, z bladożółtym, zygzakowatym wzorem; 70-120(150) x 7-20 mm, cylindryczny, wysmukły, szczyt nieco zwężony, początkowo pełny, potem z kanałem; pochwą ściśle przyrośniętą do proporcjonalnie bardzo dużej bulwiastej podstawy trzonu, bulwa o ostro zarysowanym brzegu, kulista, o watowatej konsystencji. Pierścień biały (jasnożółtawy), zwisający, nieprążkowany; trwały.

space

Pileus lemon-yellow, pale yellow, straw-yellow, also varieties with different colours and albinotic form (see remarks); during wet weather viscid; with few, irregular, big, thick, felty patches, at first whitish, then yellowing and becoming brownish; cap 40-80(100) mm broad, at first hemispheric, then convex to plane; margin not striated or only slightly; pileipelis peelable.
Lamellae whitish to pale yellow; broad, ventricose; crowded; free.
Stipe whitish with yellowish tint, with pale yellow, zigzag pattern; 70-120(150) x 7-20 mm, equal, slender, tapered at top, solid, hollow in age; base with volva tightly adheres with basal bulb; bulb abrupt, globose, soft consistency. Ring white (pale yellow), persistent, hanging, not striate.
Flesh white, uchanging; soft and fragile; odour distinct, characteristic, of raw potatoes; taste mild and unpleasant.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste, gładkie, bezbarwne, amyloidalne, 7-10 µm.

Spore print white. Spores globose, smooth, hyaline, amyloid, 7-10 µm.

występowanie

Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach, często masowo, w lasach iglastych, liściastych i mieszanych, na kwaśnych glebach, piaszczystych. Żyje w symbiozie z różnymi drzewami liściastymi i iglastymi, z tym, że częściej występuje pod tymi drugimi.

Very common, summer-fall. Solitary or gregarious, often in mass in coniferous and hardwood forests, on acid, sandy soils. Mycorizal partner for many trees species.

wartość (Importance)

Słabo trujący. Zawiera trującą bufoteninę, rozkłada się ona w znacznej części podczas gotowania [2,10].

Weakly toxic.

gatunki podobne

Amanita citrina
A. citrina var. alba
Amanita phalloides
A. phalloides
Gatunek ten tworzy liczne formy barwne, wśród nich albinotyczną muchomor cytrynowy odmiana biaława (Amanita citrina var. alba).
Amanita gemmata
A. gemmata

space

Amanita porphyria
A. porphyria

Nieco rzadszym gatunkiem, różniącym się od muchomora cytrynowego głównie brązowoszarą barwą, jest muchomor porfirowy (Amanita porphyria).

This specie has many variants of different colour, e.g. albinotic form Amanita citrina var. alba.

Inne fotografie · Additional photographs
Amanita citrina
przymiar10 mm
pojedynczy owocnik w buczynie · solitary in beech forest
Amanita citrina
przymiar20 mm
licznie ale zwykle pojedynczo; w buczynie · solitary or gregarious under beech
Amanita citrina
w buczynie · under beech
Amanita phalloides
pierwszy z lewej to muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides); trzy mniejsze na prawo od niego to muchomory cytrynowe (Amanita citrina); przy rzeczce, w liściastych zaroślach na skraju młodnika sosnowego · first from left Death Cap (Amanita phalloides); other False death cap (Amanita citrina); in young pine culture

wybrane znaleziska · selected collections

Amanita citrina
5f · 04 10 24 3
(lasy milickie)
Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.11.2009 · została utworzona/was created 09.12.1997
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanita_citrina.htm">muchomor cytrynowy - Amanita citrina - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>