Cortinarius purpurascens R. Hry. var. largusoides R. Hry.

zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista
Cortinarius purpurascens var. largusoides
dojrzałe owocniki, w grupie pod bukami · mature specimens, gregarious in beech forest; 06.08.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 000806.1
copyright © by Marek Snowarski
Cortinarius purpurascens var. largusoides
grupa owocników w buczynie · gregarius under beech
Cortinarius purpurascens var. largusoides
grupa pod bukami · gregarious under beech
Cortinarius purpurascens var. largusoides
młode owocniki · young specimens
Cortinarius purpurascens var. largusoides
starsze owocniki
Cortinarius purpurascens var. largusoides
dojrzałe owocniki; widok od spodu · mature specimens

owocnik (Fruitbody)

Cortinarius purpurascens var. largusoides
Cortinarius purpurascens var. largusoides
Cortinarius purpurascens var. largusoides
Kapelusz jaskrawo ochrowobrązowy do czerwonobrązowego; 45-110 mm, półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia wilgotna silnie i grubo śluzowata; brzeg równy, ostry.

Blaszki młode ciemno niebieskofioletowe, potem brązowofioletowe; wąsko przyrośnięte.

Trzon jasno lub ciemnofioletowy z białymi włokienkami; 40-80 x 10-15, równogruby, z obrzeżoną bulwką, pełny; powierzchnia przy otarciu przebarwia się winnoczerwono.

Miąższ biały z fioletowym odcieniem, w górnej połowie trzonu ciemniej niebieskofioletowy, w kontakcie z powietrzem powoli przebarwia się winno-czerwono; zapach przyjemnie korzenny, smak łagodny, nieco nieprzyjemny. Miąższ w reakcji z odczynnikiem Lugola przebarwia się winno-czerwono. KOH w reakcji z miąższem kapelusza nie daje przebarwień lub słabe, szare.

Pileus bright ochraceous-brown to red-brown; 45-110 mm, hemispherical, with age convex to plane; surface strongly and thickly mucous when moist; margin entire, acute.

Lamellae dark blue-violet when young, later brown-violet; adnexed.

Stipe pale or dark violet with white fibrils; 40-80 x 10-15, equal, with marginate bulb, solid; surface on injury discolours vinaceous.

Flesh white with violet tint, upper half of the stipe darker blue-violet, exposed to air slowly discolours vinaceous; odour pleasant spicy, taste mild, slightly disagreeable. Flesh in reaction with Lugol discolours vinaceous. KOH in reaction with the flesh of the cap does not discoulor or weakly grey.

zarodniki (Spores)

Zarodniki elipsoidalne do migdałowatych, drobno brodawkowane, 7.5-9 x 4.5-6 µm.

Spores ellipsoid to amygdaliform, minutely verrucose, 7.5-9 x 4.5-6 µm.

występowanie

W grupach, nieraz pozrastane po kilka w buczynach.

Gregarious to almost clustered in beech forests.

uwagi (Remarks)

Gatunek ten występuje zasadniczno w kwaśnych świerczynach. Jedna z odmian largusoides występuje pod bukami co jest jej wyróżnikiem. Gatunek zmienny w wyglądzie, wspólną cechą jest winno-czerwone przebarwianie się miąższu pod wpływem odczynnika Lugola, przebarwienia są także widoczne w miejscach otarcia trzonu i blaszek.

Variety largusoides grows under beech, type Cortinarius purpurascens grows in acidic coniferous forests near spruce. Variable species, common feature is vinaceous reaction with Lugol, stains could be also seen when bruising stipe surface or lamellae.

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 06.09.2003 · została utworzona/was created 28.03.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Cortinarius_purpurascens_var._largusoides.htm">zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista - Cortinarius purpurascens var. largusoides - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>