niejadalnyGREJ

Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch. (1888)

mądziak malinowy
na stronie — owocnik · występowanie · uwagi · komentarz · znaleziska
Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)
20.09.2006, Rogów, Arboretum; copyright © by Marek Snowarski
Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)
Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)
owocnik wyciągnięty z podłoża

owocnik

Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)
Młody owocnik w formie jajowatej, 15-20 mm średnicy, ze sznuramy grzybni u podstawy, czysto białe. Dojrzały owocnik wychodzi poprzez pęknięcie osłony (pęknięcie nieregularne, na dwa płaty lub przez rozerwanie z pozostawieniem fragmentu na szczycie trzonka). W pokroju przypomina miniaturowgo sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus), część trzonka pod masą zarodnikonośną mocno malinowej barwy, poza tym biała; długość trzonka 60-85 mm, walcowaty, u podstawy węższy, szczyt stopniowo zwężający się i tępo zakończony, często z otworkiem; górna zwężająca się część pokryta oliwkowozieloną, śluzowatą masą zarodnikonośną, początkowo masa zaronikonośna okryta delikatną błonką tej samej barwy. Dojrzały owocnik wydziela silny, odpychający fetor który zwabia muchy padlinożerne, tym samym przyczyniając się do rozprzestrzeniania zarodników.

Young fruitbody ovoid, 15-20 mm in diameter, with mycelial strands at the base, pure white. Mature fruitbody arises from the crack in the veil (irregular crack forming two lobes or a crack leaving remains at the top of the stalk). The stature reminding of a miniature sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus), part of the stalk under the sporiferous mass deep raspberry colour, otherwise white; the stalk 60-85 mm long, cylindrical, at the base tapered, the apex gradually tapering and obtusely ended, often with a otworkiem; the upper tapering part covered with olive-green, mucoid fertile layer, initially the layer covered by a delicate concolourous błonką (web?). Mature fruitbody emits a strong, repulsive fetor enticing meat flies which contribute to spreading of spores.

występowanie

Podlegał ochronie od 1983r. (w ramach całej chronionej rodziny), jako wymieniony gatunek od 2001r. do 2004r. kiedy to został usunięty z racji, że jest gatunkiem obcym, zawleczonym.
Rzadki. Owocniki wyrastają w wilgotnych miejscach, bogatych w resztki organiczne, w parkach, ogrodach, lasach. Gatunek pochodzi z Ameryki Północnej, po raz pierwszy znaleziony w Europie w Niemczech w 1943 roku.

Rare. Sporocarps found in wet places, rich in organic remains, in parks, gardens, forests. The species comes from North America, first spotted in Europe in Germany in 1943.

uwagi

Mutinus caninus (mądziak psi)
M. caninus
Częsty mądziak psi (Mutinus caninus) jest cały biały do jasnopomarańczowego.

Common mądziak psi (Mutinus caninus) has whole fruitbody white to light orange.

komentarz

Stanowisko W. Wójciaka w wilgotnych zaroślach (sosna, akacja, wierzba, osika brzoza) na glebie piaszczystej; owocniki wyrastają trzeci rok z rządu; przeważnie w czerwcu; te ze zdjęć, u podnóża rozpadającego się pniaka brzozy (kilka szt. wyrosło bezpośrednio na pniaku); poza tym spotykany tu w pobliżu lub na rozkładających się pniakach albo grubszych gałęziach, lecz co roku na innych.
znalezisko 20060920.2.06 - Mutinus ravenelii (mądziak malinowy); Rogów, Arboretum
6f · 20060920.2.06
/Rogów, Arboretum/
znalezisko 20030613.1.ww - Mutinus ravenelii (mądziak malinowy); Kotlina Sandomierska
8f · 20030613.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
znaleziska Mutinus ravenelii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

199011 239755 246995 196724 CA-97 38121 CC-15 285153 CE-36 295830 CE-37 208348 208346 208330 166860 208329 208354 208341 CE-38 208331 DD-20 230521 DD-67 18454 DD-76 138660 DD-84 286511 DE-09 75405 DE-46 170269 255661 291748 241424 201086 201087 191210 DE-47 289577 DE-55 167676 190665 227931 291751 101997 254722 190718 141550 101994 117851 244046 143309 143303 DE-56 191207 230275 144127 208673 101995 254803 DE-65 137425 179423 DE-76 138009 DF-04 138662 DF-22 24095 DF-62 120913 120915 138945 DF-68 188865 DF-78 172668 EE-83 282653 FF-04 169647 172121 FF-53 224047

 ID18454  Mutinus ravenelii; Kolonia Dobieszków ad Łódź, DD-67; 2005.08.18; młodnik klonowo - sosnowy nad zalewem na Strudze Dobieszkowskiej; wilgotna, piaszczysta gleba dwa leżące przejrzałe grzyby i ok. 10 młodych, zamkniętych jaj; leg. Jacek Kalisiak; det. Jacek Kalisiak; eksykat: JAKA 114/2005, tak, notatka: tak JAKA 114/2005; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: przejrzałe owocniki leżały na glebie, jeden był w stanie rozkładu, w drugim rozkładał się wierzchołek; tuż obok z gleby wyrastało ok 10 zamkniętych jeszcze "jaj"

fot. 15864

 ID24095  Mutinus ravenelii; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 2005.08.15; las łęgowy (olcha, brzoza, dąb) nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra; na ziemi, pośród mchu kilkanaście owocników, we wszytskich stadiach rozwoju; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23920

ID38121 Mutinus ravenelii; Ostrzycki las, CA-97; 2006.08.13; Las mieszany.; na poboczu drogi leśnej w ziemi 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 47007 fot. 47008 fot. 47009
te mądziaki też widzę pierwszy raz w naturze:-))

 ID75405  Mutinus ravenelii; Łąka oddzielająca koryto rzeki Pilicy od lasu na ok.1200metrze licząc od ul. Źródlanej idąc w kierunku tzw. Małych Grot, DE-09; 2007.08.23; kępa trzcin przyległa do lasu sosnowego ,; próchnicze, gruba warstwa obumarłej trzciny, igliwia sosnowego i liści brzozy, rosnących w pobliżu pojedynczo, drugi zniszczony w odległości ok.30cm; leg. Norbert Osiński; det. Marek Ciszewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MC/24.09.07, tak - opisany na Forum w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/115050.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: --fot. 116779

 ID101994  Mutinus ravenelii; 0,5km W,Brodowe k.Radomska,pow.radomszczański, DE-55; 2000.06.12; skraj lasu mieszanego z gęstym liściastym podrostem; na mocno zmurszałym pniaku zwarta grupa ok.20owocników oraz kilka pojedynczych wokół niej;owocniki w różnym stadium rozwoju; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 12czerwiec
fot. 174005

13czerwiec
fot. 174006

 ID101995  Mutinus ravenelii; 1km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 2005.08.15; skraj lasu mieszanego; na murszejącym pniaku i tuż obok niego grupa ok.30 owocników gł.w stadium; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy powtórnym zgłoszeniu (ID: 144127), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 174012 fot. 174013 fot. 174014

 ID101997  Mutinus ravenelii; 1km S,Stobiecko Miejskie(Radomsko),pow.radomszczański, DE-55; 2007.08.25; zadrzewienia na skraju śródleśnej łąki; na ziemi wśród próchniejących gałązek i mchu kilkanaście owocników w różnym wieku,w luźnej grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 143309, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 174027 fot. 174028 fot. 174029

 ID117851  Mutinus ravenelii; 2,5 km S,Rdaziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.10.10; pas liściastej formacji na skraju lasu,gł.olchy i brzozy; na zmurszałym pniaku dwa wyrośnięte owocniki i jedno; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 208777

 ID120913  Mutinus ravenelii; Tychy Paprocany, nad brzegiem leśnego stawu, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.09.19; las mieszany z przewagą sosny, topoli, wierzby, brzozy, dębu i świerka; na ziemi pięć owocników; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216380

 ID120915  Mutinus ravenelii; Tychy Promnice, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.09.19; las liściasty z przewagą wierzby i olszy; na ziemi, podłoże wilgotne dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JG/29.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216383

 ID137425  Mutinus ravenelii; 2,2 km W,Pieńki Szczepockie,pow.czestochowski, DE-65; 2009.07.12; fragment lasu w obniżeniu terenu,teren podmokły ze stojącą wodą;na skarpie ścieżki;drzewa to gł.olchy,są również brzozy i dęby; na i w okół rozkładającego się pniaka drzewa liściastego grupa 30-40; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'28,19"N 19st18'53,12"E

fot. 253670 fot. 253671 fot. 253672 fot. 253673

 ID138009  Mutinus ravenelii; 1km SW,Graby,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 2009.07.15; liściasty,wilgotniejszy fragment lasu sosnowego;gł.olchy i leszczyny; na mocno zmurszałym (i tuż obok niego) pniaku ok.30 owocników w stadium; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 50st54'8,67"N 19st30'56,7"E

fot. 255406 fot. 255407

to zdjęcie zrobiono 19lipca
fot. 255408

 ID138660  Mutinus ravenelii; Łodź, park Julianowski, DD-76; 2008.09.14; Leśna część parku w typie lasu mieszanego (sosna, dąb, młode klony); na ziemi dwa rozwiniete osobniki i kilka jaj; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MP/2.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Zdjecia zrobione w domu, bo akurat nie miałam w parku aparatu.
fot. 257186 fot. 257187

 ID138662  Mutinus ravenelii; Wieś Ostrów (gmina Żarki), DF-04; 2009.07.15; trawnik, w okolicy robinie; na bardzo zmurszałym pniu jeden dorosły osobnik i kilka jaj zagłebionych w próchnie; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MP/2.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 257198 fot. 257199

 ID138945  Mutinus ravenelii; Tychy Paprocany, nad brzegiem leśnego stawu, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2009.07.24; las mieszany z przewagą sosny, topoli, wierzby, brzozy, dębu i świerka; na ziemi w mchu i wśród liści trzy owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z 2008 r ID: 120913
fot. 258201 fot. 258202

 ID141550  Mutinus ravenelii; 2,5 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.08.12; pas liściastej formacji na skraju lasu,gł.olchy i brzozy; na zmurszałych pniakach, dwie grupy kilka metrów od siebie,po kilkadziesiąt owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/16.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st2'55,59"N 19st19'20,75"E

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID117851

fot. 264965 fot. 264966 fot. 264967 fot. 264968

 ID143303  Mutinus ravenelii; 1 km S,Stobiecko M.,Radomsko, DE-55; 2009.08.18; wąski pas robinii oddzielający śródleśną łąkę od pól; wokół zmurszałego pniaka kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269258 fot. 269259

 ID143309  (potwierdzenie 101997) Mutinus ravenelii; 1 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 2009.08.30; zadrzewienia na skraju śródleśnej łąki -gł.lipy,poza tym osika,wierzba,brzoza,grusza i in; na ziemi wśród próchniejących gałązek i mchu cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia ID101997

fot. 269294

 ID144127  (potwierdzenie 101995) Mutinus ravenelii; 1km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 2009.09.02; liściaste zarośla na skraju lasu; na murszejącym pniaku i tuż obok niego grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 271108

 ID166860  Mutinus ravenelii; ok. 1 km W od przysiółka Czastar - Wełny, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.06.06; Nad brzegiem strumyka - w lesie olszynowym (z domieszką topoli - rzadko, czeremchy, dzikiego bzu).; Wokół pniaka topoli i na ziemi masowo, doliczyłem 89 jaj i 7 osobników z zarodniami; leg. Piotr Zawada; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: na forum:http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/344192.html
Las prywatny.
fot. 345188 fot. 345189 fot. 345190
więcej zdjęć na forum

 ID167676  Mutinus ravenelii; Radomsko,ul.Prusa, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.06.22; prywatna posesja; na kupce piachu dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 348053 fot. 348054 fot. 348055

 ID169647  Mutinus ravenelii; Huta Stalowa Wola, 2km, S, Stalowa Wola, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FF-04; 2010.06.02; skwer przed halą fabryczną z drzewami i krzewami iglastymi; w trawie na silnie zmurszałych pniach drzewa lub krzewu iglastego w małych grupach po kilka owocników; leg. Krystian Leszczyk; det. Krystian Leszczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/KL/4.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: pierwsze znalezisko 2 czerwca w jednym miejscu, powtórnie 29 lipca w dwóch miejscach oddalonych od siebie około 15 m
fot. 357767 fot. 357768 fot. 357769 fot. 357770

 ID170269  Mutinus ravenelii; OWS,Fryszerka,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.07.31; nadwodne zadrzewienia-gł.wiązy; w liściastej ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/24.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st08'22,3" N 19st30'05,0" E

fot. 360092 fot. 360093

14 sierpnia będąc w tamtym miejscu stwierdziłem kilka nowych owocników

 ID172121  (potwierdzenie 169647) Mutinus ravenelii; Huta Stalowa Wola, 2km, S, Stalowa Wola, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FF-04; 2010.08.10; skwer przed halą fabryczną z drzewami i krzewami iglastymi; w trawie na silnie zmurszałym pniu drzewa iglastego w małej grupie - 2 owocniki dojrzałe i kilka w fazie; leg. Krystian Leszczyk; det. Krystian Leszczyk; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 169647, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: kolejny 3 wysyp w tym roku
fot. 366348
+++ jpeg +++ 366349 +++ +++

 ID172668  Mutinus ravenelii; Skawina, północna część miasta, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2010.08.29; w sadzie owocowym, pod leszczyną; na ziemi w grupie 4 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WC/7.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Jest to moje piąte stanowisko Mutinus ravenelii znalezione w tej okolicy.
fot. 367961 fot. 367962

 ID179423  (potwierdzenie 137425) Mutinus ravenelii; 2,2 km W,Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.06.24; fragment lasu w obniżeniu terenu,teren podmokły ze stojącą wodą;na skarpie ścieżki;drzewa to gł.olchy,są również brzozy i dęby; w okół rozkładającego się pniaka drzewa liściastego w grupie; podczas dwóch wizyt w tym miejscu (24 czerwca i 1 sierpnia) stwierdziłem kilkanaście ''jaj'' i kilka dojrzałych owocników, w większości uszkodzonych przez zwierzęta; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 388075 fot. 388076 fot. 388077

 ID188865  Mutinus ravenelii; Czułów w kierunku doliny Zimny Dół (gmina Liszki), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2011.07.10; w pobliżu drzewa liściaste - osiki, jesiony; w trawie dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WC/1.09.11, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: owocniki wyrastały przy drodze na terenie prywatnym

 ID190665  Mutinus ravenelii; 2,5 km S, Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.08.16; pas liściastej formacji na skraju lasu,gł.olchy i brzozy; na zmurszałym pniaku i tuż obok niego grupa ponad 20 owocników, większość w stadium ''jaj''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 440803 fot. 440804

 ID190718  (potwierdzenie 167676) Mutinus ravenelii; Radomsko, ul Prusa, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.06.03; prywatna posesja; na kupce piachu 8 owocników w kilka dni; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Pierwszy owocnik pojawił się 28 maja, drugi 29 maja

fot. 441028

kolejne i ostatnie zarazem, 6 czerwca
fot. 441029 fot. 441030

 ID191207  (potwierdzenie 101995) Mutinus ravenelii; 1 km E od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.06.18; liściaste zarośla na skraju lasu; na murszejącym pniaku i tuż obok niego w grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.12.10, przy zgłoszeniu -144127, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 1 6,23 N ; 19 27 20,29

Podczas pierwszej wizyty na tym stanowisku znalazłem osiem ''jaj''. Podczas drugiej -23 czerwca, kolejne kilka ''jaj'', a podczas ostatniej 6 sierpnia, kilka dojrzałych owocników i kolejne 7 ''jaj''.

Zdjęcia z 6 sierpnia 2011
fot. 443532 fot. 443533

siedlisko
fot. 443534

 ID191210  (potwierdzenie 170269) Mutinus ravenelii; Fryszerka, dawny OWS, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.08.14; nadwodne zadrzewienia ( pn. brzegi zalewu ) -gł.wiązy; na ziemi, w ściółce rozproszona grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 443541 fot. 443542 fot. 443543

 ID196724  Mutinus ravenelii; Jaskółki, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie; 2009.08; przydomowy ogórdek, porośnięty leszczyną pospolitą, brzozą; na ziemi w grupie ( około 15); leg. Krzysztof Kolenda, Leszek Berger; det. Krzysztof Kolenda; eksykat: owocnik zakonserwowany w formalinie u znalazcy, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Od dorosłych owocników dało się wyczuć nieprzyjemną woń padliny czy gnijącego mięsa. Grzyb został zlokalizowany na wilgotnej ziemi, w części ogrodu, która stanowi pozostałość po hodowli żab zielonych profesora Leszka Bergera. W miejscu tym umieszczone są małe zbiorniki z wodą, gdzie żyją żaby zielone a przy zbiornikach na tackach wyrzucane są między innymi skórki od jabłek które zwabiają owady,którymi się płazy żywią. Przypuszczam więc, że być może to właśnie ten "wabik" przyciągnął tu owady (muchy?), które przeniosły zarodniki. Ostatnie zdjęcie prezentuje grzyb, który został zakonserwowany w celu dokumentacji znaleziska.
fot. 471212 fot. 471213 fot. 471214 fot. 471215

ID199011 Mutinus ravenelii; Świerklany Górne ul.Żorska 49, pow. Rybnicki, woj. Śląskie; 2112,06,04; Dzika czereśnia , czarna porzeczka, śliwa; w mchu w grupie 2 sztuki niezrośnięte; leg. Robert Słaboń; det. Robert Słaboń; , tak
uwagi: intensywny zapach gnijącego mięsa, owocnik w bezpośrednim sąsiedztwie pnia dzikiej czereśni

 ID201086  (potwierdzenie 170269) Mutinus ravenelii; Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2012.07.22; nadwodne zadrzewienia ( nad obecnie spuszczonym zalewem ) -gł.wiązy; na ziemi kilka, rozrzuconych na niewielkiej przestrzeni, owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 499451 fot. 499452

 ID201087  Mutinus ravenelii; Kol. Borowiecko, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2012.07.20; nieużytki; na zmurszałych pniakach drzew i tuż obok nich dwie grupy -w jednej ponad 30 owocników, w drugiej kilkanaście; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/7.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51 07 31,5 N i 19 28 24,4 E

Zdjęcia z 22 lipca:
gr1
fot. 499458 fot. 499459

gr2
fot. 499460 fot. 499461

ID208329 Mutinus ravenelii; 1,5 km na N-W od zabudowań miejscowości Żdżary (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.07.23; las mieszany: sosna, brzoza, akacja, czeremcha; na skraju drogi leśnej, w zaroślach, na fragmentach rozkładającego się drewna 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 983. Gmina Bolesławiec.
fot. 532407 fot. 532408

ID208330 Mutinus ravenelii; 200 m na N-W od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.04; zarośla osikowe; na ziemi w grupie - 11 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 997. Gmina Bolesławiec.
fot. 532412 fot. 532413

ID208331 Mutinus ravenelii; 350 m na N-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2012.07.26; las mieszany: sosna, świerk, olcha. dąb, brzoza; na zmurszałej, pokrytej mchem kłodzie brzozy w grupie - 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, tzw. Las Łubnicki". Gmina Łubnice.
fot. 532417 fot. 532418

ID208341 Mutinus ravenelii; 750 m na N od zabudowań Ludwinów Drugi pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.07.26; las mieszany: sosna, świerk, grab, brzoza, olcha; na zmurszałym pniaku liściastego i wokół niego w grupie - 4 owocników i 14 jaj''; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, tzw. Las Ludwiński". Gmina Łubnice.
fot. 532455 fot. 532456 fot. 532457 fot. 532458

ID208346 Mutinus ravenelii; 300 m na W od zabudowań Chotynina pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.09.03; zarośla na nieużytkach: olcha, wierzba, topola czarna; przy pniaku liściastego, porośnietego mchami 2 owocniki i 7 jaj''; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny, dawne łąki nad rzeką Prosną. Gmina Bolesławiec.
fot. 532462 fot. 532463

ID208348 Mutinus ravenelii; 30 m na N od zabudowań Sołectwa (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.14; dawna żwirownia, porośnięta sosną, wierzbą, olchą, klonami, dębami; na ziemi, na stercie liści i zmurszałego drewna 2 owocniki (jeden owocnik pozbawiony zarodni); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Bolesławiec.
fot. 532472 fot. 532473

ID208354 Mutinus ravenelii; 700 m na S-W od zabudowań Radostowa Drugiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.17; las mieszany: sosny, dęby, topole; na ziemi, przy pniaku liściastego, przy leśnej drodze 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny ,tzw. Las Wójcki''. Gmina Łubnice.
fot. 532489 fot. 532490

 ID208673  (potwierdzenie 101995) Mutinus ravenelii; 1km E od wsi Klekowiec gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.09.16; liściaste zarośla na skraju lasu; na murszejącym pniaku i tuż obok niego grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji przy zgłoszeniu 144127, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 534711 fot. 534712

 ID224047  Mutinus ravenelii; Poręby Kupieńskie, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie, FF-53; 27.09.2013; las mieszany - sosna, buk, grab; na odpadach organicznych, prawdopodobnie dawny kompost w wiązkach, ponad 100 osobników na ok. 1 m2 powierzchni; leg. Małgorzata Kuszaj; det. Małgorzata Kuszaj; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Grzyby rosły blisko skraju lasu i dawnej leśniczówki, w miejscu gdzie były prawdopodobnie wyrzucane odpady organiczne z gospodarstwa.
Nadleśnictwo Głogów Małopolski, leśnictwo Budy, oddz. 33 g
fot. 603189 fot. 603190 fot. 603191 fot. 603192

 ID227931  (potwierdzenie 117851) Mutinus ravenelii; 2,2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.09.06; pas liściastej formacji na skraju lasu, gł.olchy i brzozy; tuż obok zmurszałego pniaka kilkadziesiąt owocników w stadium ''jaj''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 621101 fot. 621102 fot. 621103

 ID230275  (potwierdzenie 101995) Mutinus ravenelii; 1 km E od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.06.13; liściaste zarośla na skraju lasu; na murszejącym pniaku i tuż obok niego grupa kilkunastu owocników w stadium ''jaj''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu 144127, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 633478 fot. 633479 fot. 633480

ID230521 Mutinus ravenelii; Osiek Wielki, pow. kolski, woj. wielkopolskie, DD-20; 2013.07.13; ogródek przydomowy, pod sosnami wśród igliwia; na ziemi jeden owocnik; leg. Kajetan Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 634723 fot. 634724 fot. 634725

 ID239755  Mutinus ravenelii; Radawa, pow. Jarosław, woj. podkarpackie; 2014.06.14; działka przy lesie - sosna, grab, świerk, brzoza; w ziemi kompostowej z liści i trawy grupa ok. 10 szt. w róznej fazie rozwoju; leg. Ewa Hasiak-Gliwa; det. Błażej Gierczyk; , tak, notatka: nie
uwagi: grzyby wyrosły na rabacie pod hortensją, w ziemi wymieszanej z ziemią kompostową spod leszczyny (powstałą z liści i części roślinnych zebranych na miejscu)
fot. 678811
Komentarz kustosza (B. Gierczyk): Zgłoszono jako M. caninus. Na podstawie dokumentacji fotograficznej zmieniono oznaczenie.

 ID241424  Mutinus ravenelii; Radomsko, las pomiędzy linia kolejową a ul.Batalionów Chłopskich; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.06.26; skraj niedawno ''robionej'' drogi w lesie mieszanym; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 23/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 22,8" N i 19st 26' 25,87" E

siedlisko
fot. 685478

owocniki
fot. 685479 fot. 685480

 ID244046  (potwierdzenie 101997) Mutinus ravenelii; las pomiędzy Wymysłówkiem a Stobieckiem Miejskim ( Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.08.16; skraj lasu mieszanego; na ziemi ponad 60 owocników w różnych stadiach rozwoju, w czterech grupach ( >30, >20 , >10 i 2 szt. ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy wcześniejszym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary grupy pierwotnej ( obecnie najmniej licznej ) - 51st 4' 0,6" N i 19st 23' 13,5" E
Namiary jednej z grup -gr.4 ( najliczniejszej ) -51st 4' 1,3" N i 19st 23' 26,4" E

gr.4
fot. 695762 fot. 695763 fot. 695764

gr.3
fot. 695765

 ID246995  Mutinus ravenelii; Blachownia ul.Zielona, pow. częstochowski, woj. śląskie; 15.09.2014; w ogrodzie, pod lilakiem oraz na trawniku; na ziemi,wśród trocin kilka grup,w każdej od 2 do 15 owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: znajdowany także w tej lokalizacj w 2012- 2 szt, w 2013- 3 szt,w 2014 łącznie ok 30 szt w ciągu sezonufot. 706265

 ID254722  (potwierdzenie 117851) Mutinus ravenelii; 2,5 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.09.03; pas liściastej formacji na skraju lasu, gł.olchy i brzozy; na skraju ścieżki oraz na zmurszałym pniaku i tuż obok niego dwie grupki ( w oddaleniu ok. 400 m od siebie ) po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 735983 fot. 735984

 ID254803  (potwierdzenie 101995) Mutinus ravenelii; 1 km E od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.07.26; liściaste zarośla na skraju lasu, przy okresowym cieku wodnym; na i wokół resztek pniaka grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 144127, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736325 fot. 736326

 ID255661  Mutinus ravenelii; 1 km E od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.08.14; kępa drzew nad rz.Widawką -osiki, leszczyny, brzozy; na ziemi, w liściastej ściółce grupa ponad 20 owocników w stadium ''jaj''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 739101 fot. 739102 fot. 739103

 ID282653  Mutinus ravenelii; Chęciny, pow. Kielecki, woj. Świętokrzyskie, EE-83; 2009.07.03; w darni na skarpie przy ogrodzeniu boiska w Chęcinach; silnie węglanowe, murawa pojedynczy osobnik zwisający ze skarpy; leg. dr Eligiusz Szełęg, Będzin - WNoZ USl Katowice; det. dr Eligiusz Szełęg; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: zostałem upoważniony przed 6 laty do oficjalnego zgłoszenia znaleziska, niestety zapomniałem o sprawie; koordynaty gps na podstawie Google Earth:
50°47'38.13"N
20°28'2.08"Efot. 845473fot. 845474

ID285153 Mutinus ravenelii; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.06.17; Skarpa pomiędzy siedliskiem rolnym, a podmokłym fragmentem lasu. Pod akacją. W pobliżu także topola osika, czeremcha, bez czarny.; Ziemia. Grupka kilku owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 853750 fot. 853751 fot. 853752

ID286511 Mutinus ravenelii; Janowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-84; 2016.07.14; przydomowy sad; z ziemi pojedynczy owocnik; leg. Alina Kulchak; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę kustoszowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 859426 fot. 859427

ID289577 Mutinus ravenelii; osada Chaba Klizińska, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.08.13; przydrożne zarośla -gł.robinie; w liściastej ściółce grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 59,5" N i 19st 35' 29,7" E

fot. 871136 fot. 871137 fot. 871138 fot. 871139

ID291748 (potwierdzenie 255661) Mutinus ravenelii; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.08.07; kępa drzew nad rz.Widawką -osiki, leszczyny, brzozy; na ziemi, w liściastej ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 4,5" N i 19st 28' 3" E

fot. 880601 fot. 880602 fot. 880603

ID291751 Mutinus ravenelii; ul.Spacerowa, Radomsko; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.07.16; zdziczały sad; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880639 fot. 880640

ID295830 Mutinus ravenelii; 500 m na S od Biadaszek, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-36; 2016.08.23; pas przydrożny, porosniety krzakami; na ziemi pod krzakami liściastych trzy owocniki i dwa jaja; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Droga Biadaszki-Trzebien.
fot. 900446 fot. 900447 fot. 900448

literatura · references
· Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.142 [14]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.380 [49]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2785
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.04.2017 · powstała/was created 11.06.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Mutinus_ravenelii.htm"> Mutinus ravenelii (mądziak malinowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>