jadalnychronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.27)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Guepinia helvelloides (DC.) Fr.

płomykowiec galaretowaty płomykówka galaretowata
Tremiscus helvelloides (DC.) Donk.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Guepinia helvelloides (płomykowiec galaretowaty)
dolna powierznia; 08.10.2005, Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Pruzina-Briestenne, pine stands near Preserve Briestenske skaly (BRI2, Q6977c); copyright © by Marek Snowarski
Guepinia helvelloides (płomykowiec galaretowaty)
Guepinia helvelloides (płomykowiec galaretowaty)
Guepinia helvelloides (płomykowiec galaretowaty)
pokrój

owocnik

Owocnik przeświecający, czerwonopomarańczowy, różowopomarańczowy, z wiekiem ciemniejszy, czerwonobrązowawy, ku podstawie jaśniejszy ochrowożółty do białawego; 30-100(150) mm wysokości, 30-70(100) szerokości i 2-4 mm grubości, łopatkowaty, języczkowaty, w miarę wzrostu nieregularny lub lejkowaty z falistym i nieregularnie karbowanym brzegiem, ku podstawie zwężony w trzon, szerokości do 15 mm, do 50 mm długości; owocniki wyrastają w grupach, często zrośnięte ze sobą w kępki; wewnętrzna powierzchnia matowa, biało oprószona; zewnętrzna czasem bruzdowana i żyłkowana. Hyemnofor znajduje się w górnej części zewnętrznej powierzchni owocnika.

space

zarodniki

Barwa wysypu zarodników biała. Zarodniki cylindryczne, elipsoidalne, z wyraźnym dziobkiem, gładkie, hialinowe, nieamyloidane, 9-12(16) × 4-6.5 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.27 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, na resztkach drewna, także zagrzebanych w ziemi, głównie drewna świerkowego lub innych drzew iglastych, rzadko liściastych, u podnóża pni drzew i pniaków, na glebach wapiennych. Częściej w górach, w miejscach wilgotnych, cienistych.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny. W Polsce podlega częściowej ochronie.

uwagi

Gatunek dość charakterystyczny, łatwy do oznaczenia.
znalezisko 20051008.1.05 - Guepinia helvelloides (płomykowiec galaretowaty); Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Pruzina-Briestenne, pine stands near Preserve Briestenske skaly (BRI2, Q6977c)
5f · 20051008.1.05
/Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Pruzina-Briestenne, pine stands near Preserve Briestenske skaly (BRI2, Q6977c)/
znaleziska Guepinia helvelloides na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

DG-59 11527 EE-64 146148 EG-26 123158 EG-32 74385 76016 EG-33 39779 188027 EG-36 118262 FG-22 175943 FG-33 255967 FG-34 74549

 ID11527  Tremiscus helvelloides; Tatry Zachodnie,Dolina Kościeliska, DG-59; 2004.08.13; las jodłowo-świerkowy na podłożu wapiennym; zmurszałe kłody i pień drzewa iglastego trzy grupy po kilka owocników oddalone od siebie o kilka metrów; leg. Krzysztof Ślusarczyk; det. Krzysztof Ślusarczyk; , tak, notatka: w pliku przy fotografii; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7764

 ID39779  Tremiscus helvelloides; Pieniny, ok. 2,5 km na S od Krościenka nad Dunajcem, EG-33; 2006.08.20; bór mieszany jodłowo-świerkowy z domieszką buka i jaworu; na murszejącym pniu jodły albo świerka w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50102 fot. 50103 fot. 50104

 ID74385  Tremiscus helvelloides; Przy szlaku wychodzącym na Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG-32; 2007.08.18; Las jodłowy; na kawałkach drewna Około 100 owocników w mniejszych lub większych grupach; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st24'56,5"; E 20st22'22,5"; H - 650 m n.p.m.

fot. 114317 fot. 114318

 ID74549  Tremiscus helvelloides; Wąwóz Homole koło Jaworek w Małych Pieninach, FG-34; 2007.08.06; kamienisty wąwóz ze skał wapiennych z drzewami liściastymi i iglastymi; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak jedna, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Płomykowiec galaretowaty
fot. 114709 fot. 114710

 ID76016  Tremiscus helvelloides; Macelowa Góra (Straszny Potok), Pieniński Park Narodowy, EG-32; 2007.09.02; Reliktowy lasek sosnowy; na kawałkach drewna dwa owocniki obok siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Przy ścieżce, około 5 m od potoku
N 49st24'39,2", E 20st22'26,5", H-520 m n.p.m.

fot. 118315 fot. 118316

 ID118262  Tremiscus helvelloides; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 3 km na SW od Nowej Wsi, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-36; 2008.09.30; pobocze drogi nad potokiem w buczynie karpackiej, obficie porosnięte lepiężnikami; na ziemi kilkadziesiąt owocnikow pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Płomykowiec galaretowaty
fot. 209892

 ID123158  Tremiscus helvelloides; pow. nowosądecki, Feleczyn, EG-26; 2008. 10. 17; las iglasty z przewagą jodły i świerka; na ziemi w igliwiu w grupie; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 222001

 ID146148  Tremiscus helvelloides; Kielce, woj. świętokrzyskie, EE-64; 2009.09.13; las mieszany; na ziemi, przy pniu w wiązce; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 276363

 ID175943  Tremiscus helvelloides; las w okolicach Trzciany koło Dukli, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2010.09.19; śródleśna, podmokła droga, jodły, olchy, leszczyna,; na ziemi, tak przynajmniej wyglądało ok. 20 owocników na kilku m2; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 377271 fot. 377272 fot. 377273 fot. 377274

 ID188027  Tremiscus helvelloides; Wąwóz Szopczański, przy szlaku na Trzy Korony (Pieniny), pow. nowotarski, woj. małopolskie, EG-33; 2011.07.08; przy ścieżce turystycznej, z pewnością były tam jodły; być może na drewnie zgrzebanym w ziemi po kilka owocników, w 4 punktach, odległych po kilkadziesiąt metrów; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 427554 fot. 427555 fot. 427556 fot. 427557 fot. 427558

 ID255967  Tremiscus helvelloides; Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2014.08.10; Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów; na drewnie jodłowym prawdopodobnie (1 na wilgotnym pniu przy potoku, 2 na kłodzie leżącej w potoku) pojedynczo i w kępkach w 2 miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741128 fot. 741129 fot. 741130 Guepinia helvelloides

literatura · references
· Wojewoda W., 1977 — Flora Polska. Grzyby. Tom VIII. Trzęsakowe (Tremellales), Uszakowe (Auriculariales), Czerwcogrzybowe (Septobasidiales). p.77 [21]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.177 [5]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.56 [49]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.31 [26II]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.04.2017 · powstała/was created 18.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Tremiscus_helvelloides.htm"> Guepinia helvelloides (płomykowiec galaretowaty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>