Ophiocordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora

Cordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) Berk. & M.A. Curtis
znaleziska Ophiocordyceps sphecocephala na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 34354 EG-15 Cordyceps sphecocephala, 122919 FG-33 Cordyceps sphecocephala,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 103354 EG-32 Cordyceps sphecocephala, 75986 EG-33 Cordyceps sphecocephala, 156268 FG-33 Cordyceps sphecocephala,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

34354 Ophiocordyceps sphecocephala (Cordyceps sphecocephala); Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 11.06.2006; las mieszany (w pobliżu jodła, świerk, dąb, jarząb, grab); na ciele osy (Paravespula sp.), gatunek trudny do określenia jedna podkładka; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 060611-32 fung. Pinczer, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 39669

Więcej fotografii - http://www.bio-forum.pl/messages/33/39601.html

75986 Ophiocordyceps sphecocephala (Cordyceps sphecocephala); Macelowa Góra,, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 02.09.2007; Dwa owocniki w Phillitido-Aceretum, jeden, około 200m niżej w Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum var. typicum; na zwłokach Vespula sp. pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (pojedzie do A. K.), tak, notatka: tak
uwagi: 1. Dwa owocniki owocnikŁ Exp-NE, nachylenie-30st, N 49st24'34,2", E 20st22'59,0", H-762 m n.p.m.
2. Jeden owocnik: Exp-NE, nachylenie-30st, N 49st24'38,9", E 20st23'14,1", H-606 m n.p.m.

2.
fot. 118223 fot. 118224

1.
fot. 118225 fot. 118226 fot. 118227 fot. 118228

103354 Ophiocordyceps sphecocephala (Cordyceps sphecocephala); Pieniński Park Narodowy, EG-32; 15.06.2008; Fragment jaworzyny z rumoszem wapiennym; na osie leżącej na ziemi jedna podkładka; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, pojedzie do kustosza bazy, tak, notatka: tak
uwagi: Osa była zakopana około 1 cm w ściółce

fot. 176767

122919 Ophiocordyceps sphecocephala (Cordyceps sphecocephala); ok.3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie (ok. 0,5 km S od Polan Surowicznych), FG-33; 17.07.2008; las świerkowo-bukowy; na martwej osie pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/22.12.08, nie, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

156268 Ophiocordyceps sphecocephala (Cordyceps sphecocephala); 3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 22.06.2009; las świerkowy; na martwych osach, zagrzebanych w ściółce ok. 7 owocników na przestrzeni kilku metrów kw. Każdy owocnik na innym egzemplarzu osy.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, tak,
uwagi: Stanowisko znajduje się ok. 100 metrów od zgłoszonego rok wcześniej (ID: 122919), na którym w tym roku znalazłem również jeden owocnik.

fot. 306527
fot. 306528
fot. 306529
fot. 306530
fot. 306531
fot. 306532

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.04.2009 · została utworzona/was created 16.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Ophiocordyceps_sphecocephala.htm">Ophiocordyceps sphecocephala - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>