edibleprotectedred listGREJ

Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.

borowiczak dęty (borowiec dęty)
Boletinus cavipes
14.08.2001, Zámecký vrch, Czechy
copyright © by Milan Novotný
Boletinus cavipes
pokrój · habit
Boletinus cavipes
powierzchnia kapelusza i trzon młodego owocnika · cap surface, stipe, young specimen
Boletinus cavipes
pierścień, pory · ring, pores
Boletinus cavipes
przekrój · section
Boletinus cavipes
Boletinus cavipes

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz pomarańczowożółty do cynamonowobrązowego i ciemnobrązowego; 50-120(170) mm średnicy, wypukły, z wiekiem rozpostarty, z centrum z mniej lub bardziej zarysowanym garbkiem; powierzchnia gęsto pokryta drobnymi kosmkami, włókienkami; brzeg ostry, ze zwieszającymi się resztkami osłony częściowej.

Pory zielonawożółte; szerokie, kanciaste, promieniście wydłużone, mniejsze przy brzegu kapelusza. Rurki tej samej barwy; 3-10 mm długości; miąższ nad rurkami żółty; krótko zbiegające.

Trzon barwy kapelusza; 50-80(100) x 7-15(20) mm równogruby, rozszerzający się nieco ku podstawie i następnie zwężony; z zanikającym białawym, włóknisto-błoniastym pierścieniem; powierzchnia powyżej pierścienia żółtawa, poniżej pokryta drobno kosmkowata, filcowata; pusty (stąd nazwa).

Miąższ żółtawy w kapeluszu, w trzonie biały, niezmienny; gąbczasty; zapach słaby, grzybowy; smak łagodny, przy dłuższej próbie nieco ostry.

Pileus orange-yellow to cinnamon-brown and dark brown; 50-120(170) mm in diameter, convex, in age expanding, with more or less pointed central umbo; surface covered densely with fine hairs, fibrils; margin sharp, with hanging remains of a partial veil.

Pores greenish-yellow; broad, angular, radially elongated, smaller at the margin of the cap. Tubes homogeneous in colour; 3-10 mm long; flesh above the tubes yellow; subdecurrent.

Stipe colour of the cap; 50-80(100) x 7-15(20) mm, equal, slightly widening towards the base, then tapered; with disappearing whitish, fibrillose-membranous ring; surface above the ring yellowish, below covered with fibrils, tomentose; hollow (hence the name).

Flesh yellowish in the cap, in the stipe white, unchanging; spongy; smell weak, fungoid; taste mild, on prolonged testing slightly hot.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników żółtooliwkowy, dość jasny. Zarodniki elipsoidalno-wrzecionowate, gładkie, 7-10(20) x 3-4 µm.

Spore print yellow-olive, quite light. Spores ellipsoid-fusiform, smooth, 7-10(20) x 3-4 µm.

występowanie

Rzadki, w górach częstszy. Od lata do jesieni, w grupach, rzadko pojedynczo, wyłącznie pod modrzewiami z którymi tworzy mikoryzę. Wybiera gleby nie nazbyt kwaśne.

Rare, in mountains more often. From summer to autumn, gregarious, seldom solitary, exclusively under larches, mycorhizal to this tree. Avoids acidic soils.

wartość (Importance)

Jadalny i uważany za smaczny, czasami w Polsce tradycyjnie zbierany. W Polsce podlega częściowej ochronie gatunkowej.

Good edible.

uwagi (Remarks)

Boletinus cavipes f. aureus
B. cavipes f. aureus
Grzyb o charakterystycznym wyglądzie, zawsze występujący pod modrzewiami.
Spotyka się formę żółtą borowiec dęty forma żółta (Boletinus cavipes f. aureus) o kapeluszu złotożółtym, cytrynowożółtym.
Poza tym gatunkiem można by odszukać Boletinus asiaticus także pod modrzewiami, o czerwonych, karminowoczerwonych kosmkach na kapeluszu.

This species is very characteristic and always grows under larches. There is form with golden-yellow, lemon-yellow cap - Boletinus cavipes f. aureus.
In Poland may be found also growing under larch Boletinus asiaticus with red, carmin-red fibrilous scales on the cap.

wybrane znaleziska · selected collections

Boletinus cavipes
14f · 080903.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
znaleziska Boletinus cavipes na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 171774 AE-29, 172924 AE-29, 147492 BB-01, 191130 BB-01, 174544 BE-76, 221294 CA-36, 220599 CA-68, 221513 CA-68, 114877 CA-79, 118195 CA-88, 174601 CA-89, 221034 CA-89, 113517 DA-80, 246214 DE-54, 96192 DE-56, 117127 DE-56, 178842 DE-56, 207578 DE-56, 252215 DE-56, 79320 DE-63, 78895 DE-82, 23165 DF-42, 147447 DF-56, 35399 DF-95, 146978 EE-55,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 39658 BF-25, 202679 DF-97, 223757 FF-52,
· bez ATPOL lub wadliwy: 173828,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

23165 Boletinus cavipes; las mieszany, niedaleko autostrady A-4, DF-42; 07.10.2005; las mieszany: brzozy, topole, kilka modrzewi; w trawie, na terenie dość wilgotnym, nieopodal małego stawu w szeregu, pojedynczo, parami lub trójkami; leg. Joanna Listewnik; det. Piotr Perz; eksykat: tak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Okaz na zdjęciu ma kapelusz o średnicy ok 20cm. Inne nieco mniejsze.
fot. 22615 fot. 22616 fot. 22617

35399 Boletinus cavipes; Zagórnik. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF-95; 24.06.2006; Las mieszany, jodłowo-grabowy z domieszką buka, sosny, robinii i brzozy na stromym zboczu; Na ziemi Jedno skupienie z dwoma owocnikami i pięć pojedynczo, w odległości około 7-10m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55739, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Owocniki Boletinus cavipes były mocno zgryzione przez gryzonie, ponadto były powywracane. Zajmowały powierzchnię około 10 arową. Od kilku lat obserwuję to stanowisko i zauważyłem, iż liczebność tej populacji z roku na rok maleje.

fot. 41512 fot. 41513

39658 Boletinus cavipes; Polanica Zdrój w kierunku Nw. Łomnicy, BF-25; 27.08.2006; Pod modrzewiami, piaszczyste podłoże + brzoza + świerk. Ok. 400 m. n.p.m.,; piasczyste podłoże, trawiaste, nasłonecznione dużo owocników, w różnycm stadium rozwoju, również FORMA ŻÓŁTA; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: Będzie u kustosza bazy, nie, notatka: tak, w postaci tego zgłoszenia; publikacja: nie
uwagi: bez uwag

78895 Boletinus cavipes; ok. 2 km W od Blachowni, pow.częstochowski, woj, ślaskie, DE-82; 27.09.2007; las mieszany, modrzew, brzoza, dąb, sosna; na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Znaleziony osobnik leżał, obok resztki trzonu i ślad po wyrwaniu z podłoża, prawdopodobnie uznany za robaczywego. Z powodu braku aparatu został zabrany,sfotografowany pod skanerem i odniesiony( grzyb chroniony).
fot. 124648

79320 Boletinus cavipes; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 29.09.2007; dąb, brzoza, sosna; na ziemi, na leśnej drodze dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 125453 fot. 125454 fot. 125455 fot. 125456

96192 Boletinus cavipes; 1km S,Grzebień,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-56; 23.09.2007; skraj leśnej drogi przy modrzewiowo-świerkowym fragmencie lasu; na ziemi wśród roślinności zielnej grupa 32 grzybów na odcinku kilku metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, TAK;jest więcej,również z lat poprzednich, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159414 fot. 159415 fot. 159416

113517 Boletinus cavipes; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 150 m SW od klasztoru Brygidek przy ul. Polanki, północne zbocze wzgórza Zimnicaa, DA-80; 10.09.2008; Drzewostan bukowy z domieszką modrzewia; Na ziemi pod modrzewiami kilkadziesiąt pojedynczych owocników; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 199613 fot. 199614 fot. 199615

114877 Boletinus cavipes; Sopot okolice sanatorium Leśnik, CA-79; 08.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi i na drzewach (modrzewiach) setki owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202375 fot. 202376

117127 Boletinus cavipes; 1,5 km N,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 06.10.2008; las mieszany-sosna,modrzew,dąb,brzoza; na ziemi grupa 12 owocników (kilka uszkodzonych przez ludzi); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 207177 fot. 207178 fot. 207179

118195 Boletinus cavipes; 1 km N, Miszewko, gm. Żukowo, pow. Kartuzy, pomorskie, CA-88; 11.10.2008; las sosnowo-bukowo-brzozowy z pojedynczymi modrzewiami; Mech, trawa, jagody W grupie - do 10 szt.., w wiązce - 2-3 szt.; leg. Hanna Wójcicka; det. Hanna Wójcicka; eksykat: nie, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Silny przyjemny zapach rasowego grzyba - silniejszy od prawdziwka. Bardzo ładna zamszkowa skórka.
fot. 209667

146978 Boletinus cavipes; Bliżyn, woj. świętokrzyskie, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, EE-55; 15.09.2009; las mieszany; na ziemi, kłodach, pniach w grupie ok. 20 szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 278929 fot. 278930 fot. 278931

147447 Boletinus cavipes; 3 km droga 791,Myślachowice w kierunku na Olkusz,pow.Chrzanów,woj.małopolskie, DF-56; 30.09.2009; las sosnowy,pagórki , dawna kopalnia galmanu; na ziemi, mech grupa 4 szt.; leg. Anna Bizoń; det. Anna Bizoń; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Od 4 lat w tym samym miejscu
fot. 280305 fot. 280306

147492 Boletinus cavipes; Zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. Ustronie Morskie, 1,7 km S od m.Bagicz, BB-01; 03.10.2009; Las mieszany, daglezja, modrzew, dąb, buk; Na ziemi 11 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 280531 fot. 280532 fot. 280533

171774 Boletinus cavipes; Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE-29; 28.08.2010; las mieszany - dęby, buki, modrzewie, brzozy, sosny i inne; na ziemi, w ściółce pojedynczy owocnik; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 364980 fot. 364981 fot. 364982 fot. 364983 fot. 364984

172924 Boletinus cavipes; Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE-29; 08.09.2010; las mieszany - dęby, buki, modrzewie, brzozy, sosny i inne; na ziemi, w ściółce powyżej 40 owocników w okręgu o promieniu 7m, w grupach po kilka owocników; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Stanowisko oddalone o kilkadziesiąt metrów w stosunku do zgłoszenia 171774; przeważnie młode owocniki

fot. 368724 fot. 368725 fot. 368726 fot. 368727 fot. 368728 fot. 368729 fot. 368730 fot. 368731

173828 Boletinus cavipes; Sikorzyno, 0,8 km (NE) w kierunku Darżlubia, pow. pucki, woj. pomorskie; 10..2.12/0; buk, świerk, sporadycznie modrzew; na ziemi (czarnoziem),głównie w liściach i gałęziach buku pojedynczo, 20 osobników rozsianych w promieniu 4 metrów; leg. Leszek Chmura; det. Leszek Chmura; eksykat: -, NIE: dołącze w przyszłym tygodniu., notatka: nie
uwagi: Miejsce występowania składające się głównie z drzew bukowych wymieszanych z świerkiem, sporadycznie modrzewiem. Stanowisko grzyba 10 metrów od drogi leśnej, poza tym w okolicy głównie występuje podgrzybek brunatny.

174544 Boletinus cavipes; Na SE od szczytu Ślęża, wys. 490m n.p.m., pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-76; 16.09.2010; las mieszany- buk, dąb, modrzew; na ziemi pojedynczo i po dwa, kilkanaście osobników; leg. Zbigniew Kasprzak; det. Zbigniew Kasprzak; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373451 fot. 373452 fot. 373453 fot. 373454

174601 Boletinus cavipes; Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 14.09.2010; Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373658

178842 Boletinus cavipes; 1,5 km N,Klekowiec,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 19.09.2010; las mieszany-sosna,modrzew,dąb,brzoza; na ziemi grupa ok.30 owocników (w tym kilkanaście trzonów po zebranych owocnikach); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385739 fot. 385740

ślady po działalności jakiegoś grzybiarza
fot. 385741

191130 Boletinus cavipes; 1 km S od Kołobrzeg-Podczele, oddz. 30b Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 13.09.2011; skraj buczyny, grupa sosen i modrzew; na ziemi pod sosnami w sąsiedztwie modrzewia 23 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 443131 fot. 443132 fot. 443133

202679 Boletinus cavipes; Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 05.08.2012; las iglasty, jodły, świerki, modrzewie, sosny; na igliwiu dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 506997

207578 Boletinus cavipes; 1,5 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 03.10.2012; las mieszany -sosna, modrzew, dąb, brzoza; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji przy zgłoszeniu 117127, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 51st 01' 40,5" N i 19st 26' 22" E

fot. 528933 fot. 528934

220599 Boletinus cavipes; TPK Gdańsk Lasy Wejherowskie N.D.Wejherowski, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 30.08.2013; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,modrzew; pobocze drogi krajowej w kanale odpływowym deszczówki kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/12.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 590391

221034 Boletinus cavipes; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 04.09.2013; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,modrzew; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/13.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 591939

221294 Boletinus cavipes; Górczyn, pow. Puck, woj. pomorskie, CA-36; 08.09.2013; Las mieszany,buk,sosna,świerk,modrzew; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/12.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 593176 fot. 593177

221513 Boletinus cavipes; TPK Gdańsk Dolina Zagórskiej Strugi, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 04.09.2013; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,modrzew; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 593848

223757 Boletinus cavipes; 2 km E, Krzywa, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie, FF-52; 13..2.25.0; bór sosnowy mieszany z udziałem modrzewia, jodły, dębu; rósł na ziemi pod dębem ale modrzewie były w pobliżu pojedynczo; leg. Małgorzata Kuszaj; det. Małgorzata Kuszaj; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Grzyb znaleziony w Nadleśnictwie Głogów Małopolski, leśnictwo Krzywa, oddz. 229 a
fot. 602219 fot. 602220 fot. 602221

246214 Boletinus cavipes; 1,2 km SW od cegielni we wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-54; 13.09.2014; wysokopienny bór sosnowy; na ziemi, pod modrzewiami grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 4" N i 19st 16' 27,45" E

fot. 703243 fot. 703244 fot. 703245 fot. 703246

252215 Boletinus cavipes; 1,5 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 18.09.2014; las mieszany -sosna, modrzew, dąb, brzoza; na ziemi grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 725114 fot. 725115

literatura · references
[5] [26III] [49] [8] [133] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 18.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Boletinus_cavipes.htm">borowiczak dęty - Boletinus cavipes - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>