non edible

Xeromphalina campanella (Batsch) Maire (1934)

pępowniczka dzwonkowata (pniakówka dzwonkowata)
Omphalina campanella Fr.
xerampelina campanella
przymiar10 mm
grupa owocników na silnie zmurszałym pniaku świerka · gregarious on decayed spruce stump; 06.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 991006.17
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

xerampelina campanella
Kapelusz rdzawobrązowy; dzwonkowato-wypukły z zagłębieniem w środku; suchy, gładki, brzeg z prześwitującymi blaszkami; 5-25 mm średnicy.

Blaszki młode kremowe, z wiekiem barwy kapelusza lub jaśniejsze; zbiegające; grube i rzadkie, połączone poprzecznymi żyłkami.

Trzon ciemny, rdzawobrązowy, u góry jaśniejszy, żółtawy; cienki, 10-15 x 1 mm, zwykle spłaszczony, pełny, z wiekiem pusty; u nasady z brunatnymi włoskami.

Miąższ białawy, niezmienny, w kapeluszu bardzo cienki; smak łagodny; bez zapachu.

Pileus rusty-brown; campanulate-convex and umbilicate; dry, smooth, margin translucent-striate; 5-25 mm in diameter.

Lamellae young cream-coloured, with age colour of the cap or lighter; decurrent; thick and distant, intervenose.

Stipe dark, rusty-brown, apically lighter-coloured, yellowish; thin, 10-15 x 1 mm, usually compressed, solid, with age hollow; at the base with russet hairs.

Flesh whitish, unchanging, in the cap very thin; taste mild; odourless.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6-7 x 3-4 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 6-7 µm.

występowanie

Częsta. Owocniki wyrastają masowo (po kilkadziesiąt owocników) na próchniejących pniakach drzew iglastych. Przez cały rok ale głównie wiosną i jesienią.

Common. Grows whole year (most often in spring and fall) in large groups (even over one hundred specimens) on decaying stumps of conifers.

wartość (Importance)

Niejadalna.

Inedible.

gatunki podobne

Podobnej barwy i pokroju są hełmówki (Galerina), te mają jednak jasnobrązowe trzony i ciemny wysyp zarodników. Trzy pozostałe gatunki tego rodzaju nie wyrastają na drewnie, lecz na ściółce.

Simillary shaped are Galerina but they have ligh brown stipes and dark spore print. Other members of Xeromphalina do not grow on wood.

Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.12.2003 · została utworzona/was created 08.12.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Xeromphalina_campanella.htm">pępowniczka dzwonkowata - Xeromphalina campanella - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>