red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk

szczeciniak jodłowy szczecinkowiec jodłowy
na stronie — występowanie · znaleziska
Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy)
03.05.2007, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy)
Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy)
Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy)

występowanie

Głównie na martwym drewnie jodły.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie
znalezisko 20070503.11.07 - Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy); Bieszczady
3f · 20070503.11.07
/Bieszczady/
znalezisko 20080301.1.za - Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy); Wołowiec, Beskid Niski
7f · 20080301.1.za
leg. Zygmunt Augustowski
/Wołowiec, Beskid Niski/
znaleziska Hymenochaete cruenta na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

CE-37 208855 166868 185242 DE-63 227740 DF-97 257091 DG-27 111531 EE-57 209630 EE-76 129784 EG-29 95121 94422 FG-10 258127 FG-20 94426 FG-21 196664 FG-24 196658 FG-28 40276 FG-32 195743 FG-33 122927 97550 182105 156283 FG-34 274695 FG-35 96168 FG-45 190969

 ID40276  Hymenochaete cruenta; Rezerwat, FG-28; 2006.08.25; Las jodłowy z cisem pospolitym; Gałąź jodły W grupie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 38/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Na kilku opadłych gałęziach znalazłem w rezerwacie tym gatunek ten.

fot. 50718

 ID94422  Hymenochaete cruenta; Bartne, Beskid Niski, 2 km na SE od cerkwi, EG-29; 2008.02.25; las bukowo - jodłowy; wysoko w koronie jodły na obumarłych konarach i gałęziach w grupach po kilka rozpostartych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080225 Hymenochaete cruenta>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szczecinkowiec jodłowy. Zdjęcia wykonano i eksykat pobrano z gałęzi opadłej z drzewa.
fot. 155652

 ID94426  Hymenochaete cruenta; Wołowiec, Beskid Niski, 2 km SE, otulina Magurskiego PN, FG-20; 2008.03.01; las bukowo - jodłowy; wysoko w koronie jodły na martwych konarach i gałęziach pozostających na drzewie grupami po kilka owocników blisko siebie lub zrośniętych w skupiska około 20 - 40 cm długości; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080301 Hymenochaete cruenta>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szczecinkowiec jodłowy. Fotografowano i pobrano eksykat z gałęzi opadłej na ziemię.
fot. 155668

 ID95121  Hymenochaete cruenta; Wołowiec, Beskid Niski, pd. podnóże g. Mareszki, EG-29; 2008.03.08; grupa starych jodeł w wąwozie strumienia w otoczeniu wielogatunkowego młodego lasu; w koronie jodły na martwych gałęziach, kilka fragmentów gałęzi z owocnikami strącone przez wiatr na ziemię rozpostarte owocniki pojedyncze i pozrastane po kilka; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080208 Hymenochaete cruenta>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Szczecinkowiec jodłowy
fot. 157043 fot. 157044

 ID96168  Hymenochaete cruenta; pasmo Kamień kilka km od miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb na północ, FG-35; 2008.03.30; Las mieszany jodłowo-bukowy; na powalonej jodle dwa owocniki rozpostarte na gałęziach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159380 fot. 159381 fot. 159382

 ID97550  Hymenochaete cruenta; okolice Woli Niżnej, powiat krośnieński, FG-33; 2008.04.13; las mieszany z bukiem i jodłą oraz innymi domieszkami; na opadłych gałązkach jodłowych 2 owocniki rozpostarte; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162803 fot. 162804

 ID111531  Hymenochaete cruenta; ok 3,5 km W Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG-27; 2008.07.16; las iglasty jodłowo-świerkowy; na opadłej jodłowej gałęzi kilka owocników na gałęzi; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194791 fot. 194792

 ID122927  Hymenochaete cruenta; ok.3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie (ok. 0,5 km S od Polan Surowicznych), FG-33; 2008.07.17; las świerkowy; leżąca na ziemi gałąź resupinowaty owocnik pokrywał kilkanaście centymetrów kw.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/21.12.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

ID129784 Hymenochaete cruenta; Kakonin, Świętokrzyski Park Narodowy, EE-76; 2009.04.26; las jodłowo-bukowy; na leżących gałęziach jodły kilka rozpostartych owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236832 fot. 236833

ID156283 Hymenochaete cruenta; ok.2,5 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2009.06.28; las mieszany z przewagą świerka; na uschniętym drzewie iglastym (świerk lub jodła) (średnica drzewa ok.15 cm) całość przedstawiona na fotografii; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN
uwagi: Stanowisko znajduje się ok. 0,5 km od zgłoszonego w poprzednim roku (ID: 122927)

fot. 306613

 ID166868  Hymenochaete cruenta; 1,5 km S od zabudowań Żdżar (przysiółek Koziołeki) i 1,5 km W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.06.05; las jodłowy, z domieszką brzozy; na suchych gałęziach złamanej jodły - górna część drzewa opadła na ziemię porosłe 3 gałązki; leg. Piotr Zawada; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: na forum:http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/343725.html
Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 244
fot. 345195 fot. 345196 fot. 345197

ID182105 Hymenochaete cruenta; okolice Jaślisk, poniżej południowej części szczytu Kamarka (630 m.n.p.), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.01.31; las w tym miejscu głównie jodłowy; na młodym, raczej martwym, drzewku jodłowym resupinatowo, plackowato kilka dużych i mnóstwo małych owocnikó; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 395603 fot. 395604 fot. 395605

ID185242 Hymenochaete cruenta; 1,2 km na S-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.05.08; las jodłowo-świerkowy, z domieszką brzozy i osiki; na opadłych gałęziach, na suchych gałęziach na drzewie, na pniach drzew na 5 opadłych gałęziach, na 2 suchych na drzewie gałęziach, na 2 pniach drzew; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, Oddział 244. Występuje w 6 skupiskach, oddalonych od siebie od 50m do 150m.
fot. 407433 fot. 407434 fot. 407435 fot. 407436 fot. 407437

 ID190969  Hymenochaete cruenta; Komańcza, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-45; 2011.09.04; las głownie jodłowy z domieszkami m.in. buka; na leżącej gałęzi jodłowej plackowato rozpostarte i zlewające się owocniki, ok. 30; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 442048 fot. 442049

ID195743 Hymenochaete cruenta; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.11.06; Las głównie jodła z domieszką buka i in.; na odłamanej jodłowej gałęzi około 10 rozpostartych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 466551 fot. 466552 fot. 466553

 ID196658  Hymenochaete cruenta; okolice miejscowości Puławy (Wernejówka), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-24; 2012.01.01; las jodłowy z domieszkami; na opadłej gałęzi jodłowej rozpostarte kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/AH/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 470835 fot. 470836

 ID196664  Hymenochaete cruenta; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2012.01.22; głównie jodła z domieszkami buka , leszczyny, osiki; na martwych gałęziach jodłowych w grupach, na żywych jodłach, wysoko nad ziemią; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, niemożliwy do pozyskania, tak
uwagi: fot. 470871 fot. 470872 fot. 470873 fot. 470874

ID208855 Hymenochaete cruenta; 1,3 km na N-E od zabudowań miejscowości Mieleszyn, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.23; las jodłowy, z domieszką sosny, buka, rzadko osiki, brzozy, dębu; na opadłych gałęziach jodły płatowo, na dwóch gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 978. Gmina Bolesławiec.
fot. 535672 fot. 535673 fot. 535674 fot. 535675 fot. 535676

ID209630 Hymenochaete cruenta; okolice Starachowic, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie, EE-57; 2010.08.21; las mieszany, jodła, buk sosna, dąb; na jodłowej gałęzi kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 539776

ID227740 Hymenochaete cruenta; Broniszew Stary, Jodły Lemańskie, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-63; 2013.05.26; las jodłowy z domieszkami; na leżącej gałęzi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 620212

ID257091 Hymenochaete cruenta; Budzów, pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 2014.06.15; las jodłowo-świerkowy; na gał±zce jodłowej kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia:
fot. 746520

ID258127 Hymenochaete cruenta; okolice miejscowości Jaworze, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-10; 2015.04.06; Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów; na pniu jodłowym sporo zlewających się, rozpostartych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 750031

ID274695 Hymenochaete cruenta; okolice Mossczańca, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2015.12.26; las głównie jodłowy z domieszkami; na martwej małęj jodle kilkanaście pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 817378

literatura · references
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2186
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 26.10.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Hymenochaete_cruenta.htm"> Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>