takson nie ujęty w czekliście

Clavaria tenuipes Berk. et Broome