jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Collema tenax (Sw.) Ach.

galaretnica gliniasta