grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Collema tenax (Sw.) Ach.

galaretnica gliniasta
Collema Collema Collema CollemaCollemagalaretnica czarniawa (Collema nigrescens)