grzyby.pl

Gloiothele citrina (Pers.) Ginns et G.W. Freeman

balonikowiec żółtawy
Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk · Gloeocystidium citrinum (Pers.) S. Lundell · Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, w zaroślach, na zmurszałym drewnie (pniakach, leżących pniach i gałęziach) drzew iglastych i liściastych; sierpień-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2549]
    Gloiothele citrina (Pers.) Ginns & G.W. Freeman — wg Index Fungorum: Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr · synonimy: Gloeocystidiellum radiosum (Fr.) Boidin, Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr., Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk,
    uwagi: wg IF G. radiosum to synonim Corticium radiosum
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Vesiculomyces citrinus), Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Bujakiewicz 2004 (as: Gloeocystidiellum citrinum), Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a (as: Vesiculomyces citrinus), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Karasiński 2016 (as: Vesiculomyces citrinus), Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018 (as: Gloeocystidiellum citrinum), Gierczyk i in. 2019a, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Vesiculomyces citrinus)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji