grzyby.pl

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.

gmatwica chropowata
Daedalea confragosa (Bolton) Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)
03.10.2006, Trzeboń, Czechy; copyright © by Marek Snowarski
Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)
za pasem wydm nadmorskich, na leżącej gałęzi brzozy; wyraźnie widać koncentryczne strefowanie i nierówną powierzchnię
Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)
na martwej, opadłej gałęzi brzozy

budowa owocnika

Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)
Owocnik białawy, przez cielistobiaławą, orzechową, ciemnieje do dymnego, ciemnodymnego i ziemistego, niektóre egzemplarze mogą mieć barwę morelową lub słomkowożółtą z czerwonobrunatnymi lub kasztanowymi pręgami, stare owocniki ulegają odbarwieniu; wymiary kapeluszy 40-100 x 80-220 mm i 15-50 mm grubości, owocnik przyrośnięty bokiem, pojedynczy lub dachówkowato ułożonych kilka owocników; półkulisty, konsolowaty, dość cienki, nieco wypukły lub płaski, często z garbkiem u nasady; powierzchnia naga, nierówna, wyraźnie strefowana i nieznacznie żłobkowana, chropowata lub promieniście pomarszczona; brzeg dość tępy, bledszy.

Hymenofor: Rurki jednowarstwowe, (2) 5-6 (15) mm długości; kremowe lub brudnocieliste, na brzegach ciemniejsze, tabaczkowe, młode z białawym nalotem. Ściany rurek stosunkowo cienkie i pokryte wewnątrz mączystym nalotem. Pory duże, bardzo zmiennego kształtu od okrągłych przez wydłużone do labiryntowatych, czasami hymenofor blaszkowaty. Powierzchnia hymenoforu białoorzechowa, przy ucisku czerwienieje lub przybiera barwę brudnocielistą, łososiową, czasem płową lub kasztanowatą. Miąższ jednorodny, korkowato-skórzasty, cienki (u nasady owocnika 5-10 mm), białoorzechowy lub brudnocielisty, z wiekiem czerwieniejący, wyschnięty bladobrunatnawy. Zapach nikły. Smak gorzkawy i cierpki.Owocnik białawy, przez cielistobiaławą, orzechową, ciemnieje do dymnego, ciemnodymnego i ziemistego, niektóre egzemplarze mogą mieć barwę morelową lub słomkowożółtą z czerwonobrunatnymi lub kasztanowymi pręgami, stare owocniki ulegają odbarwieniu; wymiary kapeluszy 40-100 x 80-220 mm i 15-50 mm grubości, owocnik przyrośnięty bokiem, pojedynczy lub dachówkowato ułożonych kilka owocników; półkulisty, konsolowaty, dość cienki, nieco wypukły lub płaski, często z garbkiem u nasady; powierzchnia naga, nierówna, wyraźnie strefowana i nieznacznie żłobkowana, chropowata lub promieniście pomarszczona; brzeg dość tępy, bledszy.

space

Sporocarp whitish, through flesh-white, nutty, then darkens to smoke, dark smoke and earth-colour, some specimens can be apricot or straw-coloured with red-brown or chestnut stipes, old sporocarps become decolourized; size of caps 40-100 x 80-220 mm and 15-50 mm thick, sporocarp sessile, single or a few sporocarps forming overlapping shelves; hemispherical, bracketlike, quite thin, slightly convex or flat, often with an umbo at the base; surface glabrous, uneven, distinctly zoned and slightly grooved, rough or radially wrinkled; margin quite obtuse, paler.

Hymenophore: Tubes single-layered, (2) 5-6 (15) mm long; creamy or grey flesh-coloured, at edge darker, tobacco brown, young with white pruina. Walls in tubes considerably thin and covered inside with mealy pruina. Pores large, very changing in shape from round to through elongate to labyrinth, sometimes hymenophore lamellate. Surface of hymenophore white-nutty, bruising red or grey flesh-coloured, salmon, sometimes buff or chestnut. Flesh homogeneous, corky-leathery, thin (at sporocarp's base 5-10 mm), white-nutty or grey flesh-coloured, with age reddening, dried up pale brown. Odour faint. Taste bitterish and acrid.

Sporocarp whitish, through flesh-white, nutty, then darkens to smoke, dark smoke and earth-colour, some specimens can be apricot or straw-coloured with red-brown or chestnut stipes, old sporocarps become decolourized; size of caps 40-100 x 80-220 mm and 15-50 mm thick, sporocarp sessile, single or a few sporocarps forming overlapping shelves; hemispherical, bracketlike, quite thin, slightly convex or flat, often with an umbo at the base; surface glabrous, uneven, distinctly zoned and slightly grooved, rough or radially wrinkled; margin quite obtuse, paler.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Owocniki jednoroczne, dość trwałe, często występują na osłabionych drzewach liściastych jak wierzba, brzoza, olsza, rzadziej na innych liściastych, wyjątkowo na iglastych. Częściej spotykany na nizinach i w cieplejszych rejonach kraju.Owocniki jednoroczne, dość trwałe, często występują na osłabionych drzewach liściastych jak wierzba, brzoza, olsza, rzadziej na innych liściastych, wyjątkowo na iglastych. Częściej spotykany na nizinach i w cieplejszych rejonach kraju.
Common. Sporocarps annual, on week hardwood trees as Salix, Betula, Alnus.
Common. Sporocarps annual, on week hardwood trees as Salix, Betula, Alnus.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny. Powoduje białą zgniliznę drewna.Niejadalny. Powoduje białą zgniliznę drewna.
Inedible. Cause white rot.
Inedible. Cause white rot.
Gatunek bardzo zmienny, zwłaszcza w ubarwieniu. Często spotykanym gatunkiem o podobnym hymeforze jest gmatwek dębowy (Daedalea quercina), wyrasta głównie na martwych pniakach drzew liściastych (często dębu). Owocnik jest grubszy, ma większe i szersze pory.Gatunek bardzo zmienny, zwłaszcza w ubarwieniu. Często spotykanym gatunkiem o podobnym hymeforze jest gmatwek dębowy (Daedalea quercina), wyrasta głównie na martwych pniakach drzew liściastych (często dębu). Owocnik jest grubszy, ma większe i szersze pory.

Species very variable, especially in colour. Other common species with simillar hymenophore is gmatwek dębowy (Daedalea quercina), grows mainly on stumps of dead deciduous trees (often on oak). Sporocarp is thicker and has larger and broader pores.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061003.1.06 - Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata); Trzeboń, Czechy
061003-1
/Trzeboń, Czechy/ #6
znalezisko 19980729.9.98 - Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata); okolice Kołobrzegu, wybrzeże
980729-9
leg. Marek Snowarski
/okolice Kołobrzegu, wybrzeże/ #2
znalezisko 19991004.5.99 - Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
991004-5
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #2